• Oľga Lišivková: Web stránka

      • 2.C - domáce úlohy

      • Milí druháci, okrem úloh, ktoré boli zadané 13.3. /piatok/, sú ďalšie pracovné listy na "bez kriedy". Sú to tréningové PL, je potrebné ich vytlačiť, vypracovať a niektoré aj dokresliť. Nezabudnite doma čítať nielen čítanku, ale aj iné knihy, súťaž v čítaní stále platí. Ahojte, vidíme sa čoskoro O.L.

       wink

       https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

       Ahojte druháci,

       Tento týždeň začneme vyučovanie SJL opakovaním toho, čo je hláska/písmeno, slabika, slovo a veta - str.76. Ústne zodpovedzte na úlohy 3 a 4. Potom si prezrite prezentáciu https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=298740. Zistené si precvič v modro-bielom PZ str.42 /celá/.

       V MAT, v PZ sme skončili stranou 25, sčítanie  a odčítanie dvojciferného čísla a celých desiatok. Precvičte si spamäti sčítanie a odčítanie a potom urobte stranu 26. Na "bez kriedy" vám pošlem PL na precvičenie.

       V čítaní sa posunieme k eskimáckej rozprávke "Líštička a hlaváč". Prečítať, podčiarknuť slová, ktorým nerozumiete /rodičia, al. súrodenci vám vysvetlia/, rozoberte si niektoré zo slov rozprávky - pomenujte každé písmenko v slove /samohláska, mäkká al. tvrdá spoluhláska, atď./. Prezentácia https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=252962 

       Milí rodičia, milé deti,

       zmenila som rozloženie tejto stránky, úlohy na celý týždeň sú vľavo v jednotlivých podstránkach. Prajem veľa pracovných úspechov. yessmiley