• Jarmila Gubová

     • DEJ 8.r (2020/2021)

     • Zdravím Vás, ôsmaci! 

      31. týždeň: 10.5. - 14.5.2021

      10.5.2021 DEJ:

      Učivo: Slovenské vysťahovalectvo

      Klikni: Slovenske_vystahovalectvo_(2)(1).pptx

      Učebnica dejepisu str. 69 - 71.

       

      28. týždeň: 19.4. - 23.4.2021

      19.4.2021 DEJ:

      Učivo: Od memoranda k Matici slovenskej

      Klikni: Od_memoranda_k_Matici_slovenskej_poznamky.docx

      Učebnica dejepisu str. 66 - 68.

       

      27. týždeň: 12.4. - 16.4.2021

      12.4.2021 DEJ: samostatná práca žiakov

      Učivo: Štúrovská generácie - opakovanie a upevňovanie vedomostí

      Zopakovať učivo o štúrovskej generácii. Príprava na písomnú previerku.

      26. týždeň: 5.4. - 9.4.2021

      5.4.2021 DEJ: veľkonočný pondelok

       

      25. týždeň: 29.3. - 2.4.2021

      Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov! smiley

      29.3.2021 DEJ: online hodina (12:20 - 13:05)

      Nové učivo: Štúrovská generácie - Slováci a revolučný rok 1848/49 

      Klikni: Slovenske_narodne_hnutie.pptx

      Opakovanie a upevňovanie vedomostí a pojmov zo štúrovskej generácie + doplnenie vedomostí o poznatky z revolučného roku 1848/49 a dobrovoľníckych výprav Slovákov.

       

      24. týždeň: 22.3. - 26.3.2021

      22.3.2021 DEJ: samostatná práca žiakov

      Nové učivo: Štúrovská generácie

      Klikni: Sturovska_generacia_poznamky.docx

      Učebnica dejepisu str. 48 - 51. Prečítať text a prepísať poznámky do zošitov o štúrovskej generácii. Z učebnice prečítať zo str. 51/Viete, že a Slovníček - pojmy lýceum, uhorský snem.

       

      23. týždeň: 15.3. - 19.3.2021

      15.3.2021 DEJ: online hodina (12:20 - 13:05)

      Hodina kontroly a preverovania vedomostí: Slovenské národné hnutie - I. a II. generácia

      Test.

       

      22. týždeň: 8.3. - 12.3.2021

      8.3.2021 DEJ: online hodina (12:20 - 13:05)

      Opakovanie učiva: Slovenské národné hnutie - I. a II. generácia 

      Klikni: Slovenske_narodne_hnutie.pptx

      Opakovanie a upevňovanie vedomostí a pojmov z tematického celku - Slovenské národné hnutie I. časť.

       

      21. týždeň: 1.3. - 5.3.2021

      1.3.2021 DEJ: samostatná práca žiakov

      Nové učivo: Slovanská vzájomnosť

      Klikni: Slovanska_vzajomnost_poznamky.docx

      Učebnica dejepisu str. 44 - 47. Prečítať učebný text a urobiť zápis poznámok do zošitov. Naučiť sa nové pojmy zo Slovníčka str. 47 - almanach, germanizácia, ideológ, maďarizácia.

       

      20. týždeň: 15.2. - 19.2.2021

      15.2.2021 DEJ: samostatná práca žiakov

      Nové učivo: Anton Bernolák

      Klikni: Anton_Bernolak_poznamky.docx

      Učebnica dejepisu str. 40 - 43. Prečítať učebný text a urobiť zápis poznámok do zošitov.

       

      19. týždeň: 8.2. - 12.2.2021

      8.2.2021 DEJ: samostatná práca žiakov

      Nové učivo: Slovenské národné hnutie

      Klikni: Slovenske_narodne_hnutie_poznamky.docx

      Učebnica dejepisu str. 36 - 39. Prečítať učebný text a urobiť zápis poznámok do zošitov.

       

      18. týždeň: 1.2. - 5.2.2021

      1.2.2021 DEJ: online hodina (12:20 - 13:05) 

      Nové učivo: Kultúra a umenie

      Klikni: Kultura_a_umenie.pptx

      Klikni: Kultura_a_umenie_poznamky.docx

      Učebnica dejepisu str. 34 - 35. Prečítať učebný text, pozrieť si prezentáciu a urobiť zápis poznámok do zošitov.

       

      17. týždeň: 25.1. - 29.1.2021

      25.1.2021 DEJ: samostatná práca žiakov

      Nové učivo: Piemyselná revolúcia a modernizácia. Veda a technika 

      Klikni: Priemyselna_revolucia__pptx.pptx

      Klikni: Priemyselna_revolucia_veda_a_technika_poznamky.docx

      Učebnica dejepisu str. 30 - 33. Prečítať učebný text, prezrieť si prezentáciu - urobiť zápis poznámok do zošitov. Pozrite si nové pojmy zo slovníčka - kapitál, kapitalizmus, priemyelná revolúcia, socializmus.

       

      16. týždeň: 18.1. - 22.1.2021

      18.1.2021 DEJ: online hodina (12:20 - 13:05) 

      Hodina kontroly a preverovania vedomostí: Na ceste k moderným národom 

      Písomná previerka vedomostí žiakov z učiva Francúzska revolúcia, Napoleon Bonaparte, Cárske Rusko, Vo víre revolúcií a nacionalizmu, Vznik národných štátov - Taliansko a Nemecko, Zasľúbená zem - Amerika, Sever proti Juhu

       

      15. týždeň: 11.1. - 15.1.2021

      11.1.2021 DEJ: online hodina (12:20 - 13:05) 

      Nové učivo: Sever proti Juhu 

      Klikni: Obcianska_vojna_Sever_proti_Juhu.pptx

      Klikni: Sever_proti_Juhu_poznamky.docx

      Učebnica dejepisu str. 28 - 29. Prečítať učebný text  - urobiť zápis poznámok do zošitov. Prepísať a naučiť sa pojmy zo slovníčka - clo, federácia, genocída, kolónia, kolonista, konfederácia.

       

      12. - 14. týždeň: 21.12.2020 - 8.1.2021

      Správne riešenie previerky: klikni: Spravne_riesenie_Revolucne_hnutie_v_Europe_previerka.docx

      Milí ôsmaci, prajem Vám šťastné a požehnané Vianoce,angel v zdraví a pohode prežité zimné prázdniny! wink

      11. týždeň dištančného vzdelávania: 14.12. - 18.12.2020

      Nové učivo: Zasľúbená zem - Amerika 

      Klikni: Zaslubena_Zem_Amerika_poznamky.docx

      Učebnica dejepisu str. 27 - 28. Prečítať učebný text  - urobiť zápis poznámok do zošitov.

      Príprava na písomnú previerku - opakovanie predchádzajúceho učiva (Cárske Rusko - Revolučná vlna v Európe 1830 a 1848/1849 - Zjednotenie Talianska a Nemecka).

       

      10. týždeň dištančného vzdelávania: 7.12. - 11.12.2020

      Nové učivo: Vznik národnostných štátov. Zjednotenie Talianska a Nemecka 

      Klikni: Zjednotenie_Talianska_a_Nemecka_poznamky.docx

      Učebnica dejepisu str. 24 - 26Prečítať učebný text  - urobiť zápis poznámok do zošitov.

       

      9. týždeň dištančného vzdelávania: 30.11. - 4.12.2020

      Nové učivo: Taliansko, Nemecko, Habsburská monarchia 

      Klikni: Taliansko__Nemecko__Habsburska_monarchia_poznamky.docx

      Učebnica dejepisu str. 22 - 23Prečítať učebný text  - urobiť zápis poznámok do zošitov. Prečítať si doplňujúce informácie o osobnostiach - Giusseppe Mazzini, Július Jakob von Haynau a Joseph Radetzky. Vypísať do zošita zo Slovníčka/str. 23 pojmy - barikády, nacionalizmus, panslavizmus a naučiť sa významy týchto slov.

      .

       

       8. týždeň dištančného vzdelávania: 23.11. - 27.11.2020

      Nové učivo: Vo víre revolúcií a nacionalizmu 1830 a 1848/49 a Francúzsko  

      Klikni: Vo_vire_revolucii__-_poznamky.docx

      Učebnica dejepisu str. 20 - 21Prečítať učebný text  - urobiť zápis poznámok do zošitov - prepis tabuľky na str. 20 - Ohniská revolučných nepokojov v Európe 1830. 

       

       

      7. týždeň dištančného vzdelávania: 16.11. - 20.11.2020

      Nové učivo: Cárske Rusko  

      Klikni:  Poznamky_Dej_8._rocnik_1._TC.docx

      Učebnica dejepisu str. 18 - 19. Vysvetlenie učiva - výklad a zápis poznámok do zošitov. 

       

       

      4. týždeň dištančného vzdelávania: 26.10. - 29.10.2020

      Opakovanie učiva: Veľká francúzska revolúcia a Napoleon Bonaparte

      Precvičte si vedomosti z týchto dvoch tematických celkov, aby ste vedeli, ktoré informácie si ešte potrebujete doplniť či upevniť. Buď si vypracujtete test online a urobíte fotku vyhodnotenia testu z obrazovky počítača alebo si vypíšete správne odpovede do zošitov a pošlete na kontrolu po hodine. Posielam dva druhy testov, bolo by dobré vypracovať obidva súbory - test a krížovku. Krížovku nájdete na portáli Bezkriedy, lebo na web stránke sa nedá zverejniť.

      Klikni: Francuzska_revolucia-testik.docx   

       

      3. týždeň dištančného vzdelávania: 19.10. - 23.10.2020

      Nové učivo: Viedenský kongres a Svätá aliancia, Napoleon a Slovensko učebnica str. 14 - 16.

      Klikni:  Poznamky_Dej_8._rocnik_1._TC.docx

      Prečítajte si učebný text a prepíšte si poznámky z nového učiva do zošitov. Na portál Bezkriedy som Vám poslala prezentáciu o Viedenskom kongrese a Svätej aliancii - doplnkový učebný materiál, ktorý objasňuje vývoj v Európe po páde Napoleona.

      2. týždeň dištančného vzdelávania: 12.10. - 16.10.2020

      Nové učivo: Napoleon Bonaparte a napoleonské vojny učebnica str. 12 - 14. 

      Prečítajte si učebný text a prepíšte si poznámky k novému učivu. Posielam prezentácie o Napoleonovi, ktoré podávajú celkový obraz o tejto významnej osobnosti európskych dejín. Klikni: Napoleon_Bonaparte.ppt       Napoleonske_vojny.pptx

      1. týždeň dištančného vzdelávania: 5.10. - 9.10.2020

      Nové učivo: Francúzska revolúcia - republika a direktórium učebnica str. 8 - 10.

      Posielam poznámky k danému učivu celého tematického celku, buď si ich prepíšete do zošitov alebo vytlačíte, ak máte možnosť.