• Jarmila Gubová

     • SJL 8.D (2022/2023)

     • Školský rok 2022/2023

      3. týždeň: 19.9.2022 - 23.9.2023

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      39. týždeň: 6. 6. - 10. 6. 2022        Prezenčná výučba

      8. 6. 2022 SJ: Skladba - holá a rozvitá veta, viacnásobný vetný člen

      Klikni: Skladba_hlavne_vetne_cleny__hola_a_rozvita_veta.rtf

      Skladba - hlavné vetné členy v jednoduchej vete

      Klikni: Hlavne_vetne_cleny(3).pptx

       

       

      36. týždeň: 23. 5. - 27. 5. 2022        Prezenčná výučba

      23. 5. 2022 SJ: Spojky  - charakteristika, delenie, písanie čiarok

      Klikni: Spojky_vypracovane_ulohy(1).doc

      Učebnica SJ s. 62 - 63. 

       

      35. týždeň: 16. 5. - 20. 5. 2022        Prezenčná výučba

      16. 5. 2022 SJ: Slovesný vid - pracovný list

      Klikni: Slovesa_slovesny_vid_pracovny_list.docx  Opakovanie a upevňovanie vedomostí o slovesnom vide.

      Učebnica SJ s. 60 - 61. Prepis charakteristiky dynamického opisu (opis pracovnej činnosti) str. 61/3. úloha - tabuľka (druhý stĺpec)

       

       

       

      29. týždeň: 4. 4. - 8. 4. 2022        Prezenčná výučba

      8. 4. 2022 SJ: Základné a radové číslovky - opakovanie

      Klikni: Cislovky_-_pracovny_list.docx

      Vypracovať pracovný list na opakovanie a upevňovanie učiva o základných a radových číslovkách.

       

      28. týždeň: 28. 3. - 1. 4. 2022        Prezenčná výučba

      29.3. 2022 LIT.: Fantasy literatúra Igor a Muška Molitorovci Dievčatko z Krajiny Drakov

      Klikni: Dievcatko_z_Krajiny_Drakov.pptx

      Učebnica LV s.100 - 105. Urobiť zápis poznámok do zošitov.

       

       

      22. týždeň: 14. 2. - 18. 2. 2022        Prezenčná výučba

      18.2. 2022 LIT.: Dobrodružná literatúra Rudyard Kipling Mauglí

      Filmová ukážka.

      16.2. 2022 SJ: Prídavné mená - opakovanie učiva

      Učebnica SJ s. 41 - 44. Zopakovať učivo o delení prídavných mien s. 44/ Zopakujte siUrobili sme písomne do zošitov úlohy s. 42/3 a), b), 4 b).

      15. 2. 2022 LIT.: Dobrodružná literatúra Gill Harveyová Rivali - poviedka

      Učebnica LV s. 88 - 91. Prečítať I. časť úryvku poviedky a urobiť zápis poznámok do zošitov. 

      Klikni: Literatura_Gill_Harveyova_Rivali(2).odt

      DÚ: Vypísať 10 kľúčových slov z I. časti poviedky !

       

      14.2. 2022 SJ: Pomnožné podstatné mená 

      Písomná previerka.

       

      21. týždeň: 7. 2. - 11. 2. 2022        Prezenčná výučba

      11. 2. 2022 LIT.: Dobrodružná literatúra Jack London Sivé vĺča (úryvok)

      Klikni: Jack_London(1).odt

      Učebnica LV s. 83 - 86. Prečítať text úryvku a napísať poznámky o diele. 

       

      9.2. 2022 SJ: Pomnožné podstatné mená - opakovanie a upevňovanie

      PZ Hravá slovenčina s. 27/7c), 8, 9 - písomne vypracovať.  DÚ: Učebnica SJ s. 39/4a). 

      8.2. 2022 LIT.: Dobrodružná literatúra Rudyard Kipling Mauglí

      Klikni: Rudyard_Kipling_Maugli_poznamky.odt

      DÚ: Napísať do zošita stručnú charakteristiku "zákona džungle" !

       

      Dopísať poznámky z úryvku poviedky Srdce v ofsajde, ktorí potrebujú mať ucelené poznámky.

      Klikni: Marta_Hlusikova_Srdce_v_ofsajde_poznamky.odt

      Marta_Hlusikova-_Srdce_v_ofsajde_-_prezentacia(2).ppt  

       

      7.2. 2022 SJ: Pomnožné podstatné mená - rody a vzory

      PZ Hravá slovenčina s. 26/5, 6 a s. 27/7.

       

      20. týždeň: 31. 1. - 4. 2. 2022            Dištančná výučba

      2.2. 2022 SJ: Pomnožné podstatné mená

      Klikni: Pomnozne_podstatne_mena_vyklad_uciva.pptx

      Učebnica SJ s. 39 - 40. Pozri poučky/Zapamätajte si.

       

      1.2. 2022 LIT.: Hana Košková Prekvapenie s vranou - poviedka

      Učebnica LV s. 75 - 78. Prečítať text poviedky a zapísať do zošitov poznámky. 

      Klikni: Hana_Koskova__Prekvapenie_s_vranou.odt

       

      19. týždeň: 24. 1. - 28. 1. 2022 

      26. 1. 2022 SJ: Opakovanie učiva o podstatných menách

      Učebnica SJ s. 37 - 38. Vypracovať písomne podľa pokynov učiteľa s. 37/2 b), c), s. 38/4.

      25. 1. 2022 LIT.: Ján Babarík Mobil - poviedka

      Učebnica LV s. 71 - 74. Prečítať text poviedky a zapísať do zošitov poznámky. 

      Klikni: Jan_Babarik__Mobil_poznamky.docx

       

       

       

      13. týždeň: 13. 12. - 17. 12. 2021

      15. 12. 2021 SJ: Slová podľa dobového výskytu

      Kontrola DÚ - PZ Hravá slovenčina s. 19 - 20/13, 14, 15.

      Učebnica SJ s. 33 - 35. Výklad nového učiva. Klikni: Slova_podla_doboveho_vyskytu.pptx

       

      14. 12. 2021 LIT.: Gabriela Futová Poškoláci

      Učebnica LV s. 55 - 60. Prečítať text a práca s textom. Zápis poznámok.

      Klikni: Gabriela_Futova__Poskolaci_poznamky.odt

      Gabriela_Futova__Poskolaci-prezentacia.ppt

       

      13. 12. 2021 SJ: Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu

      Kontrola DÚ - PZ Hravá slovenčina s. 18/10, 11, 12, s. 19/ 13. 

      Učebnica SJ s. 32/11 a s. 33/Zopakujte si.

       

      12. týždeň: 6. 12. - 10. 12. 2021

      10. 12. 2021 LIT.: Ľubica Suballyová O medailách a pomaranči

      Učebnica LV s. 51 - 54. Prečítať text ukážky. Poznámky o autorke Ľubici Suballyovej  a o ukážke poviedky.

      Klikni: Lubica_Suballyova__O_medailach_a_pomaranci.odt

       

      8. 12. 2021 SJ: Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu

      Učebnica SJ s. 32/ úlohy 7b), 8, 9. PZ Hravá slovenčina s. 18/úlohy 10, 11, 12 - písomne vypracovať.

       

      7. 12. 2021 LIT.: Martin Kukučín Z teplého hniezda

      Učebnica LV str. 46 - 50. Klikni: M._Kukucin__Z_tepleho_hniezda.pptx

      DÚ: Vypísať do zošitov z textu ukážky - 2 metafory, 2 epitetá, 2 prirovnania, 2 príslovia!

       

      6. 12. 2021 SJ: Pravopis slov cudzieho pôvodu

      Učebnica SJ s. 31/ úloha 4 a Zapamätajte si.  PZ Hravá slovenčina s. 17/úlohy 8, 9 - písomne vypracovať.

       

      11. týždeň: 29. 11. - 3. 12. 2021

      3. 12. 2021 LIT.: prezenčná výučba

      Detský hrdina v literatúre J. C. Hronský - Do školy

      Klikni: Jozef_Ciger_Hronsky__Do_skoly.odt - prečítaj text a zapíš poznámky o autorovi a diele.

       

      30. 11. 2021 LIT.: prezenčná výučba

      Detský hrdina v literatúre J. G. Tajovský - Do konca

      Učebnica LV str. 36 - 40. Prečítať text poviedky Do konca a prepísať si poznámky o autorovi a diele podľa prezentácie.

      Klikni: J._G._Tajovsky_Do_konca.ppt

       

      29. 11. 2021 SJ: prezenčná výučba

      Slová cudzieho pôvodu 

      Učebnica SJ str. 28 - 29. Prepísať do zošita slová a pôvod slov z mapy str. 28/3 a poučku str. 29/Zapamätajte si - domáce slová a slová cudzieho pôvodu. Vypracovať písomne úlohy str. 29/ 5a), 6.

       

       

       

      6. týždeň: 25. 10. - 29. 10. 2021

      26. 10. 2021 SJ: online hodina

      Kamil Peteraj Mince na dne fontán - populárna pieseň

      Učebnica LV str. 23 - 24. Prečítať text piesne a zápis poznámok o populárnej piesni Mince na dne fontán: LF, LD, LŽ, UJP: metafory, epitetá, téma, hl. myšlienka, rým. 

       

      25. 10. 2021 SJ: online hodina

      Nespisovné slová v súkromnej komunikácii

      Učebnica SJ str. 20 - 21. Práca s textom, hľadanie nespisovných slov v súkromných listoch, prepis poučky str. 21/Zapamätajte si a písomne vypracovať úlohu na str. 21/4.

       

      5. týždeň: 18. 10. - 22. 10. 2021

      22. 10. 2021 SJ: online hodina

      Vstupný test - online poslaný na Bezkriedy.

      20. 10. 2021 SJ: prezenčná výučba

      Opakovanie - príprava na vstupný test a komunikačné situácie

      PZ Hravá slovenčina str. 8 - 11/ úlohy 1 - 8. - písomne vypracovať.

      19. 10. 2021 LIT.: online hodina

      Piesne - Kamil Peteraj Bosá láska

      Učebnica LV str. 22. Prečítať o autorovi Kamilovi Peterajovi z Galérie spisovateľov str. 162 -  163 - zápis poznámok. Prečítať text piesne Bosá láska str. 22 - zápis poznámok o diele. 

      18. 10. 2021 SJ: online hodina

      Asertívna a efektívna komunikácia

      Učebnica SJ str. 17 - 19. Výklad nového učiva a zápis poznámok o asertívnej a efektívnej komunikácii str. 18 a 19/ Zapamätajte si.

       

      4. týždeň: 11. 10. - 15. 10. 2021

      15. 10. 2021 SJ: online hodina

      Nemôžeme nekomunikovať

      Učebnica SJ str. 14 - 16. Výklad nového učiva a zápis poznámok o komunikácii, o podobách komunikácie, o jazykových a mimojazkových prostriedkoch.  

      13. 10. 2021 SJ: online hodina

      Kontrolný diktát č. 1 - vstupný diktát

      Overovanie a kontrola vedomostí žiakov z pravopisných javov 5. - 6. ročníka - doplňovačka.

      12. 10. 2021 LIT.: Vojtech Mihálik Boháčka, Za rúčky - práca s textom

      Učebnica LV str. 20 - 21. Prečítajte si o autorovi v Galérii spisovateľov str. 162 Vojtech Mihálik a básne Boháčka Za rúčky na str. 20 - 21.  Prepíšte si poznámky do zošitov o autorovi Vojtechovi Mihálikovi a básňach Dcérke, Za rúčky od svojich spolužiakov. Prepíšte si poučku z učebnice str. 21/ Budeme si pamätať - voľný verš.  Opakovali sme ústne  literárne  pojmy z 5. a 6. ročníka.

       

      11. 10. 2021 SJ:  Opakovanie - príprava na vstupný test

      Opakovanie vedomostí o zámenách a o tvorení nových slov odvodzovaním a skladaním.

       

      3. týždeň: 4. 10. - 8. 10. 2021

      8. 10. 2021 LIT.: Július Lenko Dcérke - práca s textom

      Učebnica LV str. 18 - 19. Prepíšte si poznámky do zošitov o autorovi Júliusovi Lenkovi a  básni Dcérke od svojich spolužiakov. Posielam na vysvetlenie a pochopenie básne prezentáciu. Klikni: Julius_Lenko-Dcerke.ppt

      DÚ: Priniesť v pondelok zošit na kontrolné diktáty č. 524!

       

      6. 10. 2021 SJ: Opakovanie - príprava na vstupný test a nácvičný diktát

      Učebnica SJ str. 12 -13. Kontrola DÚ - str. 12/8. Diktát - vypísať prisudzovacie sklady z jednotlivých viet. Úloha str. 13/ 2 a), b) - vypísať z textu V utečeneckom tábore sa učia slovenčinu 5 podstatných mien a určiť vzor, gramatické kategórie - rod, číslo a pádZ učebnice str. 83/ 16. úloha - napísať privlastňovacie prídavné mená s podstatnými menami.

      DÚ - napísať cvičný diktát str. 83/15. úloha - pravopis vlastných podstatných mien

       

      5. 10. 2021 LIT.: Ján Smrek Najčistejšia láska - práca s textom

      Učebnica LV str. 17 - 18. Posielam prezentáciu, z ktorej si zapíšete poznámky do zošitov o autorovi Janovi Smrekovi a  básni Najčistejšia láska. Pozri aj na poznámky svojich spolužiakov.

      Klikni: Jan_Smrek_Najcistejsia_laska.pptx

       

      4. 10. 2021 SJ: Opakovanie - prisudzovací sklad - grafické znázornenie

      Učebnica SJ str. 10 - 12. Kontrola DÚ - str. 10/8. Diktát

      Robili sme grafické znázornenie prisudzovacieho skladu dvojčlennej vety. Pozri na poznámky svojich spolužiakov, ktorí boli prítomní na hodine.

      DÚ str. 12/8. Diktát - napísať grafické znázornenie prisudzovacieho skladu z každej vety v diktáte. 

       

      2. týždeň: 27. 9. - 1. 10. 2021

      1. 10. 2021 LIT.: prezenčná výučba

      29. 9. 2021 SJ: online hodina/prezenčná výučba

      Opakovanie - skladba (hlavné vetné členy - prisudzovací sklad)

      Učebnica SJ str. 12. Zopakovať základné vedomosti a pojmy: podmet, prísudok, dvojčlenná veta a prisudzovací sklad. Písomne do zošitov vypracovať úlohu str. 12/ 8 Diktát. Z jednotlivých viet vypíšte a označte číslicami podmet (2) a prísudok (1), teda prisudzovací sklad. 

       

      28. 9. 2021 LIT.: online hodina

      Jan Francisci Bratislavským bratom 

      Učebnica LV str. 13 - 14. Z Galérie spisovateľov str. 159 si prečítajte o básnikovi Jánovi Franciscim a prečítajte si text básne Bratislavským bratom str. 13. Posielam  vám poznámky, ktoré si prepíšete do zošitov. 

      Klikni: Jan_Francisci__Bratislavskym_bratom_1.odt

       

      27. 9. 2021 SJ: online hodina

      Tvorenie nových slov - odvodzovaním a skladaním

      Učebnica SJ str. 11 - 12. PZ Hravá slovenčina - pracujete podľa pokynov p. asistentky Marušinovej.

       

      1. týždeň: 20. 9. - 24. 9. 2021

      24. 9. 2021 LIT: samostatná práca žiakov

      Janko Kráľ - Slovo 

      Učebnica LV str. 10 - 12. Z Galérie spisovateľov str. 160 si prečítajte o básnikovi Jankovi Kráľovi a prečítajte si text básne Slovo str. 10 - 11. Posielam  vám prezentáciu, z ktorej si prepíšete poznámky do zošitov. Klikni: Janko_Kral__Slovo.pptx