• Rastislav Sabol: Web stránka

     • Príklad

      (opakovanie, precvičenie už vysvetleného)

      Do zošita fyziky vypočítajte príklad na výpočet objemu. Po návrate do školy skontrolujem túto úlohu.

      (Kompletne vypočítaná úloha bude ohodnotená jedným + .)

       

      Koľko plných dvojdecových pohárov vody je potrebných na naplnenie nádoby o tvare kvádra. Rozmery kvádra sú: a = 0,05 m, b = 1 dm, c = 200 cm.

     • Hustota látky  

      (teória, nové učivo)

      Už dávnejšie sme sa učili, že látky (plynné, kvapalné, pevné) sa navzájom od seba líšia vlastnosťami ako: hmotnosť, teplota, tvar.....a jednou ďalšou vlastnosťou je aj hustota.

      Hustotu budeme označovať písmenom gréckej abecedy ρ ( Ró ). Fyzikálnu jednotku hustoty udávame v jednotkách: kilogram na meter kubický , alebo gram na centimeter kubický. 

       

      (O premene týchto jednotiek si napíšeme nabudúce. Aj o výpočte hustoty.)

      Pozrite si motivačné video na tému hustota látky: