• Milena Žáková: Web stránka

     • 5.D - Geografia

     • Dobrý deň, pozdravujem Vás!

      Posielam Vám poznámky, opíšte si ich do zošita alebo pracovného zošita.

      Atmosféra- vzdušný obal Zeme

       

       

       

      Je to hrubá vrstva vzduchu nad povrchom Zeme- niekoľko stoviek km.

      Skladá sa z plynov:

      78% dusík, 21% kyslík, 1%vzácne plyny, 0,05% oxid uhličitý

      .- obsahuje aj vodnú paru, prach, kryštály soli

      Vzduch je v pohybe. S výškou jeho množstvo klesá, znižuje sa aj teplota, tlak a kyslík, preto sa horolezcom

      ťažšie dýcha.

      Ozónová vrstva chráni našu Zem pred ultrafialovým žiarením, ktoré škodí človeku. Ak sa poškodí, vznikne ozónová

      diera, viac žiarenia nás ohrozuje.

       

      Kolobeh vody v prírode

       

      Vodná para sa vo výške ochladzuje, vznikajú oblaky, z nich padajú zrážky- sneh, dážď, krúpy. Časť vody sa dostáva

      do riek, morí, oceánov, časť vsiakne do  zeme, potom sa zas vyparí a stále dookola

      Oblaky sa líšia veľkosťou, tvarom a výškou

       

      .Nakreslite si aj kruhový diagram z učebnice na str. 52 a vypracujte si úlohy v pracovnom zošite k danej téme.

      Opakujte od zloženia Zeme.

       

       

      31. 3. 2020

       

      Dobrý deň! Opäť sa k Vám prihováram moji malí piataci!

      Posielam Vám poznámky, opíšte si ich do zošita a naučte sa ich

       

      PODNEBIE A PODNEBNÉ PÁSMA NA ZEMI

       

      Podnebie je dlhodobý stav ovzdušia na určitom mieste. Vplýva na vznik rôznych typov prírodných krajín na Zemi. 

      Od rovníka k pólom sa vytvorili 3 podnebné pásma/ učeb. str.56- obrázok si nakreslite/

      1. TEPLÉ - tropické- od rovníka po obratníky, celý rok teplo

      2. MIERNE- od obratníkov po polárne kružnice- 4 ročné obdobia

      3. STUDENÉ- polárne- za polárnymi kružnicami, celý rok chladno

      - líšia sa od seba množstvom dopadajúceho žiarenia, teplotou a zrážkami

      -medzi teplým a miernym pásmom sa vytvorilo SUBTROPICKÉ medzipásmo

      - v daných podnebných pásmach sa vytvorili rôzne typy krajín, ktorým sa prispôsobili rastliny, živočíchy

      a človek

       

      Odpovedzte na otázky a odpovede pošlite na moju stránku do piatku. Budem známkovať!

      1. Čo je atmosféra?

      2. Z čoho je zložená atmosféra?

      3. Čo je počasie?

      4. Čo je podnebie?

      5. Ako sa volá veda, ktorá sa zaoberá počasím?

      6. Čo sledujú meteorológovia pri počasí?

      7. Akými značkami sa označuje: slnečno, búrka, polooblačno, zamračené, dážď?

       

      S pozdravom Žáková