• ORANGE - SeMaFoR

     • Vernisáž SeMaFor Svet

     • Na začiatku bola jednoduchá myšlienka – vrátiť prírode to, čo si od nej požičiavame. Existuje mnoho spôsobov, no my sme zvolili sme taký, ktorý možno realizovať denno-denne a nepretržite. Na výzvu Nadácie Orange hľadajúcej kreatívnych učiteľov s nápadom inovovaného vyučovania sme teda zareagovali projektom s názvom SEparuj MAteriál FORmuj SVET – SEMAFOR SVET, ktorého hlavným cieľom bolo naučiť žiakov 1. stupňa zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove separovať odpad. Z takmer 400 podaných projektov sa ten náš ocitol v päťdesiatke najlepších a to dokonca na trinástej priečke. No trinástka v tomto prípade v žiadnom prípade neprivodila žiadnu galibu. Práve naopak. Hneď po získaní grantu sme všetky  oddelenia 1.-4.stuňa   premenili na veselú farebnú križovatku, pričom na každom z nich dominuje semafor so štyroma farbami separovania. Pod ním už čakajú neprehliadnuteľné farebné koše na triedenie plastu, kovu, skla a papiera, dovedna 16 kusov. Počas tejto premeny sa zmenili aj kľúčoví žiaci – separátori z tried pre intelektovo-nadané deti. Štvrtáci počas celého projektu participovali ako anketári a novinári a žiakom každú stredu zadávali rôzne anketové otázky o separovaní. Tretiaci sa stali akýmisi propagátormi, ktorí svojim farebným rýmovaným divadielkom ozrejmili žiakom ZŠ na Komenského 23 i škôlkarom z MŠ na Komenského 24, prečo je dôležité triediť odpad. Zároveň pretavili osem základných materiálov do výrobkov, ktorým dali recykláciou a fantáziou pri úprave druhú šancu. Okrem iného sa zmenili na učiteľov a recyklovať sklo naučili aj malých škôlkarov. Krásne chvíle  prežili pri šití vankúšikov zo starých košieľ s našimi starými mamami, či využili našu finančnú gramotnosť v praxi pri Burze kníh, ktorú v škole v rámci projektu zorganizovali.  A takto sme sa po štyroch mesiacoch kreatívnej práce dostali až k vyvrcholeniu naše snahy – k vernisáži celého projektu. V slnečný deň 13. mája 2015 sa nielen vstupné priestory Poľsko- slovenského domu zmenili na výstavnú galériu zreckylovaných výrobkov, projektových prác a výtvarných prác. Ale rovnako aj historická pivnica dostala doteraz nevídaný vzhľad. Premenila sa na divadelnú sieň, aby všetkým vzácnym hosťom predviedla prácu Mudrlantov i Rozumbrád. Po otvorení výstavy Ing. Marcelom Tribusom a úvodnom slove  autorky projektu  PaedDr. Andrey Tribusovej, PhD. sa už divadelníci zhostili svojej úlohy. Po potlesku sme tak mohli prejsť k druhej etape vernisáže – k slávnostnému uvedeniu informačného bulletinu štvrtákov – Rozumbrád a ich pani učiteľky Mgr. Andrey Senajovej, ktorí zelenými lístkami túto príručku budúcich aktívnych separátorov úspešne uviedli do života. Nájdete v nej návod ako správne separovať, námety na tvorivú recykláciu, mapu mesta s vyznačením miest, kde možno dať veciam druhú šancu či odpovede respondentov počas novinárskej práce.

      Tento slávnostný deň, ale aj štyri mesiace neúnavnej práce možno práve zachránil strom, možno urobil prírodu krajšou, či planétu menej znečistenú. A ak aj vy hľadáte impulz ako sa stať rovnako aktívnym separátorom a urobiť náš svet krajším, až do 19. júna sa našou prácou môžete inšpirovať v priestoroch Poľsko- slovenského domu.

      PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.  

      Foto: Jozef Mačejovský

      Video: AhojBardejov

      Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na obrázok