• ETwinnning

     • Dopoludnie s anglickou a francúzskou rozprávkou

     • Milí žiaci, iste aj vy radi a veľa čítate. Predpokladáme, že najčastejšie sú to slovenské knihy či tvorba zahraničných autorov preložená do slovenského jazyka. Ale siahli ste už niekedy aj po anglickej knihe? Asi málo z Vás. Aby sme Vám ukázali, že aj čítanie cudzojazyčných kníh je zábava a prínos, pripravili sme pre Vás dopoludnie s anglickou a francúzskou rozprávkou. Prostredníctvom projektu e-twinning sa spolu so žiakmi z ďalších vybraných krajín Európy vo štvrtok  31. marca v zborovni začítate do tých najznámejších rozprávok pre deti. Ilustrované,  prerozprávané a premietané budú šikovnými žiakmi druhého stupňa.  A na čo sa môžete tešiť?

      V anglickom jazyku Vám prerozprávame:

      1. The magic cooking pot (p uč. PaedDr. Silvia Běčáková)
      2. Hansel and Gretel
      3. Gingerbread man  (p.uč. Mgr. J. Baranová)
      4. Three little pigs (p. uč. Mgr. Zdenka Šinaľová)

       

      Vo francúzštine Vám rozpovieme:

      1. Cendrillon (Popoluška) (p. uč. Mgr. S. Novotná)

       

      Tešíme sa na Vás!

                                                      Mgr. Jana Baranová

                                                      PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.