• Naše úspechy

     • 40ka Najúspešnejší žiaci 2003-2018

     • Najúspešnejší žiaci školy 2003-2018 (krajské a celoslovenské súťaže)

      Č. Priezvisko a meno Súťaž Súťaž Súťaž Súťaž Súťaž
      1. Slosarčík Vladislav OSJL Expert Geniality Show OANJ Fyzikálna olym. kat. E  
      2. Královič Adam HK Šaliansky Maťko      
      3. Kendra Michal HK Šaliansky Maťko      
      4. Palubová Petra HK Expert Geniality Show IQ škola DO Spievam po francúzsky
      5. Kapsdorferová Karin Šal.Maťko        
      6. Popík Darius HK OAJ      
      7. Zlacký  Pavol GO        
      8. Hankovský Ľuboš GO        
      9. Kalapáč Peter GO        
      10. Foľta Samuel GO MO Fyzikálna olym. kat. E    
      11. Foľta Daniel GO   Fyzikálna olym. kat. E    
      12. Glittová Klaudia GO MO      
      13. Dubovecká Dominika GO ARS POETICA Klokan    
      14. Džundová Patrícia GO        
      15. Kendrová Viktória GO        
      16. Terjéková Bianka GO DO MO Pangea  
      17. Macala Bruno GO        
      18. Marcinčo Róbert GO MO Pangea Klokan  
      19. Valková Alexandra GO Expert geniality show iBobor    
      20. Paľuvová Dominika GO        
      21. Tomko Oliver  GO        
      22. Kostárová Silvia GO MO HK    
      23. Vasilega Richard GO        
      24. Gracová Petra Timravina studnička        
      25. Barančík Marián Literárny Trenčín Všetkovedko Klokanko Maksík Klokan
      26. Kendrová Karolína Dedičstvo očami detí        
      27. Poláková Zuzana Voda pre život        
      28. Nachtmannová Erika Všetkovedko 2 - Galéria slávy 2013/14        
      29. Kendra Timotej Expert geniality show iQ olympiáda Pangea    
      30. Kollárovič Radan Prečo mám rád slovenčinu... Moje Nízke Beskydy      
                   
                   
      31. Jenčopaľa Alex Prečo mám rád slovenčinu...        
      32. Ščerbatý Alex Moje Nízke Beskydy        
                   
      33. Matejová Ivana Pomôž a vyhraj iBobor      
      34. Milá Lea Voda pre život - život pre vodu         
      35. Vinjarová Viktória Prečo som na svete rád - Protidrog. téma (SR) OAJ      
      36. Soroková Michaela Vojaci očami detí (SR)        
      37. Kaščáková Martina DO        
      38. Tulenková Adriana DO        
      39. Aneta Kostárová Biblická olympiáda ECAV MO      
      40. Martin Gajdoš Biblická olympiáda ECAV        
      41. Jana Štefančinová biologická olympiada- kategória E        
      42.  Christián Čajka biologická olympiada- kategória E        
      43. Dominika Dubovecká biologická olympiáda- kategória C Expert Geniality show      
      44. Diana Lehotská biologická olympiáda- kategória E        
      45. Bianky Terjeková biologická olympiáda- kategória E Pangea      
      46.  Samuel Foľta chemická olympiáda- kategória D        
      47. Samuel Kendra chemická olympiáda- kategória D        
      48. Dominika Dubovecká chemická olympiáda- kategória D        
      49. Timotej Čejka chemická olympiáda- kategória D OAJ      
      50. Kristiána Sarah Klebanová  ENVITALENT- strom života Klokan      
      51.  Sonja Rapčanová OAJ        
      52. Simona Rapčanová OAJ        
      53. Dávid Čano OAJ        
      54. Bianka Vasilková OAJ        
      55. Jakub Varchola ONJ        
      56. Petra Šinaľová ONJ        
      57. Palubová Petra MO Pangea      
      58. Běčáková Veronika MO        
      59. Dubovecký MO        
      60. Kostár Lukáš MO Klokan Pangea iBobor  
      61. Jackanin Tibor MO Pangea      
      62. Čejka Timotej iBobor expert geniality show      
      63. Štofanik Jakub iBobor IQ olympiáda      
      64. Vaľko iBobor Klokan      
      65. Majdák Juraj iBobor        
      66. Kapec Kristián iBobor        
      67. Petričko Jakub iBobor Klokan      
      68. Poracká iBobor       69.
      69. Barančík Marián MO        
      70. Krumlovský Matej iBobor        
      71. Gašparíková iBobor        
      72. Hudák Leo iBobor        
      73. Barančíková Barbora iBobor Pangea      
      74. Fertaľ Genius Logicus        
      75. Svoboda Genius Logicus        
      76. Petrušová Genius Logicus        
      77. Ratvajská Genius Logicus        
      78. Čech-Gutová Genius Logicus        
      79. Humeníková Alexandra Pangea        
      80. Hlávková Nina Pangea        
      81. Kapsdorferová Pangea        
      82. Bujda Gregor LO        
      83. Ondošová Markéta Expert geniality show