• Naše úspechy

     • Šk. rok 2017/18

     • Č. Názov súťaže / kategória / dátum Úroveň súťaže Umiestnenie Úspešní žiaci  (trieda) Zodpovedný vyučujúci Odkaz na článok 
      1. Geografická olympiáda kat. F okresná 1. miesto Oliver Tomko 7.A Mgr.V.Packová  
      2. Geografická olympiáda kat. F okresná 2. miesto Dominika Paľuvová 7.A Mgr.V.Packová  
      3. Geografická olympiáda kat. G okresná 1. miesto Ján Vrabec 5.D Mgr.V.Packová  
      4. Olympiáda v ANJ kat. 1A okresná 1.miesto Dárius Popík, 7.C PaedDr.S.Běčáková  
      5. Olympiáda v ANJ kat. 1B okresná 1.miesto Kristína Bogdanová, 8.C Mgr.Z.Šinaľová  
      6. Olympiáda v ANJ kat. 1A krajská 6.miesto Dárius Popík, 7.C PaedDr.S.Běčáková  
      7. Olympiáda v ANJ kat. 1B krajská 9.miesto Kristína Bogdanová, 8.C Mgr.Z.Šinaľová  
      8. Geografická olympiáda kat. F krajská 2. miesto Dominika Paľuvová 7.A Mgr.V.Packová  
      9. Geografická olympiáda kat. F krajská 4.miesto Oliver Tomko 7.A Mgr.V.Packová  
      10. Podtatranský školák - školské časopisy krajská 2. miesto Redakčná rada Mgr.M.Ovšonková  
      11. Hviezdoslavov Kubín okresná 3. miesto Michaela Kožlejová Mgr. V. Vasilegová  
      12. Hviezdoslavov Kubín okresná 3. miesto Darius Popík Mgr- D. Skalová  
      13. Poľovníci a príroda-literárna časť okresná ocenená práca Martin Vasilišin Mgr. V. Vasilegová  
      14. Poľovníci a príroda-literárna čas
      okresná
      ocenená práca Lívia Potičná Mgr. V. Vasilegová  
      15. Poľovníci a príroda-literárna čas
      okresná
      ocenená práca Sára Sobeková Foľtová Mgr. V. Vasilegová  
      16. Olympiáda zo SJL okresná 3. miesto Alexandra Valková Mgr. F. Chudík