• Naše úspechy

     • Šk. rok 2015/16

     • Č. Názov súťaže / kategória / dátum Úroveň súťaže Umiestnenie Úspešní žiaci  (trieda) Zodpovedný vyučujúci Odkaz na článok 
      1. Celoslovenská súťaž školských časopisov PRO SLAVIS 2015 Kategória základné školy (19. 11. 2015) celoslovenská 3. miesto Trieda 8.A Mgr. Mária Ovšonková WWW
      2. Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku okresná 1.miesto Vladislav Slosarčík 8.A PaedDr.Z. Kramárová  
      3. Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku okresná 3.miesto Linda .AHlavinková 5.C Mgr.Z Šinaľová  
      4. Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku krajská 1.miesto Sonja Rapčanová 9,A Mgr.E. Baldovičová  
      5. Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku krajská 6.miesto Vladislav Slosarčík 8.A PaedDr.Z. Kramárová  
      6. Celoštátne kolo Olympiády v anglickom jazyku celoštátna 8.miesto Sonja Rapčanová 9,A Mgr.E. Baldovičová  
      7. Okresné kolo v prednese ruskej poézie a prózy ARS POETICA okresná 1.miesto Alenka Soroková 6.B PhDr. Milena Žáková  
      8. O cenu časopisu Gymoš - súťaž školských časopisov celoštátna 2. miesto Redakčná rada Mgr. Mária Ovšonková  
      9. Hviezdoslavov Kubín okresná 1. miesto Petra Palubová 8.A Mgr. Mária Ovšonková  
      10. Hviezdoslavov Kubín krajská 3. miesto Petra Palubová 8.A Mgr. Mária Ovšonková  
      11. Dejepisná olympiáda okresná 2. miesto Petra Palubová 8.A Mgr. Silvia Novotná  
      12. Dejepisná olympiáda okresná 1. miesto Bianka Terjéková 9.A Mgr. Silvia Novotná  
      13. Dejepisná olympiáda krajská 3. miesto Bianka Terjéková 9.A Mgr. Silvia Novotná  
      14. Dejepisná olympiáda krajská 5. miesto Petra Palubová 8.A Mgr. Silvia Novotná  
      15. Enviróza celoštátna 1. miesto Trieda 8.A Mgr. Mária Ovšonková  
      16. Pomôž a vyhraj - literárna súťaž o zájazd do Chicaga s M. Hossom celoštátna ocenená práca Ivana Matejová 8.A Mgr. Mária Ovšonková  
      17. Geografická olympiáda - kat. G okresná 1.miesto Oliver Vaľko 5.A Mgr. Viera Packová  
      18. Geografická olympiáda - kat. G okresná 2.miesto Dominika Paľuvová 5.A Mgr. Viera Packová  
      19. Geografická olympiáda - kat. G okresná 3.miesto Linda Hlavinková 5.C Ing. Kamila Hovancová  
      20. Geografická olympiáda - kat. E okresná 2.miesto Karin Kapsdorferová 8.A Mgr. Viera Packová  
      21.  Fyzikálna olympiada - kat. E okresná 3.miesto Samuel Fertaľ 9.A Ing. Mária Onuščáková  
      22. Hviezdoslavov Kubín okresná 1. miesto Dárius Popík 5.C Mrg. Dana Skalová  
      23. Hviezdoslavov Kubín krajská 2. miesto Dárius Popík Mgr. Dana Skalová  
      24. Poľovníci a príroda v tvorbe detí - lit. časť okresná ocenená práca Adam Matej 5.C Mgr. Dana Skalová  
      25. Poľovníci a príroda v tvorbe detí - lit. časť okresná ocenená práca A. Mihalčinová 5.A Mgr. Mária Ovšonková  
      26. Expert geniality show celoštátna

      1. miesto

      P. Palubová 8.A Mgr.M. Ovšonková  
      27. Expert geniality show celoštátna 4. miesto I. Matejová 8.A Mgr.M. Ovšonková  
      28. Expert geniality show celoštátna 4. miesto J. Marcin 8.A Mgr.M. Ovšonková  
      29. Môj Bardejov okresná ocenená práca Adam Matej 5.C Mgr. D. Skalová