• Ostatné projekty

     • Deti deťom

     • Keď deti rozdávajú radosť deťom – a nielen im....

       V školskom roku 2009/2010 sa nám podarilo získať finančnú podporu 1 400 eur z Fondu T-Mobile Slovensko, a.s. Nadácie Pontis na projekt „Deti deťom“. Za tieto peniaze sme kúpili aparatúru na ozvučenie našich vystúpení, dali ušiť kostýmy pre divadelný krúžok, zabezpečili materiál na jeho  činnosť- paravány, literatúru, propagačné materiály, hudobné nástroje - detskú rytmiku, zaplatili občerstvenie a dopravu na vystúpenia, ceny na podujatie „Cesta rozprávkovým lesom“.

      Vďaka tomu žiaci 1. stupňa zo Základnej školy na Komenského ul.23 v Bardejove, ktorí sa pravidelne stretávali na nácvikoch aby sa učili recitovať, hrať divadielka, či spievať a tancovať pripravili a zrealizovali vystúpenia pre  mamičky pri príležitosti Dňa matiek,  obohatili a prispeli k slávnostnému charakteru členskej schôdze  ZO Únie žien Slovenska na Komenského ul., potešili ním aj babky  a tety v Domove dôchodcov - Penzión Čergov v Bardejove. Uskutočnila sa aj beseda so známym autorom kníh pre deti – spisovateľom Petrom Karpinským. Malí divadelníci sa tam predstavili scénkou z autorovej knihy : Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev, ktorá sa mu veľmi páčila.

      Mimoriadny záujem a nadšenie  z radostného spevu, ľudového či moderného tanca a rozprávok prejavili aj diváci  v Integračnom zariadení KOR-GYM,n.o.  - domove sociálnych služieb pre mentálne a telesne postihnutých v Hertníku. Tí účinkujúcim  za odmenu poskytli možnosť ponosiť sa na koni, či prezrieť si prácu klientov v keramickej dielni. Zážitkov na oboch stranách bolo neúrekom. Všetkým zostal v spomienkach i srdiečkach pekný pocit zo vzájomného obdarovávania. 

      Najväčšia radosť je radosť je robiť radosť iným. To si naši malí účinkujúci uvedomili pri predstaveniach, ktoré pripravili pre deti z patronátnych materských škôl, aj svojich spolužiakov z 1. stupňa  základnej školy na školskej akadémii. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti MDD. To, že sa divákom páčilo svedčí aj to, že sa v závere programu  pripojili k účinkujúcim a spoločne  si zatancovali.

      Veľkému záujmu sa tešila aj „Cesta rozprávkovým lesom“ na ktorú na finančne prispela aj Okresná rada Únie žien Slovenska v Bardejove. Naši deviataci,  tentoraz prezlečení za rôzne rozprávkové bytosti,  spolu s  vychováteľkami  ŠKD pripravili rôzne zaujímavé a zábavné úlohy za ktoré súťažiaci získavali dukáty a tie si v rozprávkovom obchode zamieňali za rôzne malé darčeky a sladkosti. Aj takto sa  rozlúčili so školou a svojimi malými spolužiakmi.

      Realizácia tohto projektu bola náročná, ale priniesla všetkým zúčastneným veľa radosti a zážitkov, poučenia a takýto by mal detský svet byť....

      Mgr.Mária Peláková