• Ostatné projekty

     • Projekt Telekom

     • Projekt SLOVAK TELEKOM


      Čestné uznania získala pani učiteľka Mgr. Mária Peláková
      Práca: Objavovanie starých civilizácií prostredníctvom IKT - Egypt    
      Základná škola Komenského ulica 23, Bardejov


      V školstve pracuje už tridsať rokov. Priznáva, že počítač bol pre ňu na začiatku postrachom. Po absolvovaní vzdelávania v tejto oblasti si ju však tieto technológie získali natoľko, že si dnes už bez nich neviem vyučovací proces predstaviť. Sama hovorí: „IKT sa stali v škole ďalším učiteľom, ktorý otvoril našim deťom celý svet a je na nás - pedagógoch, aby sme sa stali kompasom, ktorý im ukáže ten správny, pre všetkých prospešný, smer ich využívania.“ Deti vedie k objavovaniu už objaveného pomocou IKT – konkrétne k objavovaniu starých civilizácií. Pripravila niekoľkotýždňový blok výučbových aktivít. Tretiaci si počas nich napríklad pripravujú powerpointové prezentácie a aj pomocou internetu si zisťujú odpovede napríklad aj na otázku - čo majú spoločné egyptské pyramídy a mesto Bardejov. Viac o tejto triede a o tomto projekte sa dozviete na stránke triedy www.mudrlanti.estranky.sk. O súťaži Telecom sa dozviete viac na stránke www.cenast.sk.