• Anglický jazyk

     • O predmetoch

     • Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

      Táto veta sa čím ďalej tým viac stáva pravdivou. V súčasnosti je potreba ovládania aspoň jedného cudzieho jazyka nevyhnutnosťou v takmer každej oblasti. Byť súčasťou Európskej únie pre nás znamená mať možnosť štúdia a práce v ktorejkoľvek európskej krajine, ale taktiež získania lepšej práce u nás doma, keďže mnohé firmy spolupracujú s rôznymi zahraničnými krajinami. Ale aj oveľa jednoduchšie dôvody nás vedú k učeniu sa jazykov, a to napr. dovolenka v zahraničí, využívanie internetu, filmy a piesne, ktorým chceme rozumieť.

      Vyučovanie jazykov na našej škole berieme naozaj vážne. V ponuke sú, okrem povinného anglického jazyka, aj nemecký, ruský a francúzsky jazyk ako druhý cudzí jazyk a španielsky jazyk formou krúžku. Všetky jazyky vyučujú kvalifikovaní učitelia a využívajú pri práci moderné a aktivizujúce prostriedky, aby sa žiaci efektívne a hlavne radi venovali štúdiu cudzích jazykov. Na hodinách žiaci pracujú s interktívnou tabuľou, internetom, tvoria projekty, ale aj píšu testy a otravné písomky na slovíčka a nepravidelné slovesá. To všetko preto, aby sa im raz v živote podarilo uplatniť sa a aby mohli v žiadosti do práce uviesť v kolónke „Znalosť cudzích jazykov“ aspoň dva cudzie jazyky.

       

      A na záver ešte zopár tipov, ako sa ľahko a efektívne učiť cudzí jazyk:

      -  využívajte internet a stránky určené študentom cudzích jazykov,

      -  pozerajte zahraničné programy a počúvajte piesne,

      - čítajte cudzojazyčné knihy, časopisy

      - pozerajte filmy a seriály v origináli s titulkami, nie je potrebné rozumieť všetkým slovám, stačí, ak porozumieme kľúčovým slovám a pochopíme obsah,

      - nebojte sa robiť chyby, veď človek sa najlepšie učí na vlastných chybách, ale nabudúce si to už budeme pamätať – niekomu stačí pomýliť sa raz, dvakrát, iní sa musia pomýliť mnohokrát, no kto chce, určite sa naučí.