• Anglický jazyk

     • Zaujímavosti

     • Zopár faktov ...

      • Každý šiesty človek na svete hovorí po anglicky, pričom 750 miliónov týchto hovorcov nežije v anglicky hovoriacej krajine. Vo svete Internetu si prvenstvo v najrozšírenejšom jazyku drží angličtina.
      • Britský kolonializmus rozšíril angličtinu do celého sveta.
      • Vo viac ako 100 krajinách sveta, vrátane Ruska, Číny, Nemecka a Egypta sa anglický jazyk vyučuje ako hlavný cudzí jazyk.
      • Päť najväčších svetových televíznych spoločností vysiela v Anglickom jazyku (CBS, NBC, ABC, BBC a CBC).
      • Oxfordský anglický slovník obsahuje viac ako 500 000 slov. Mimo toho by sme mohli nájsť ďalších 500 000 slov technického a vedeckého zamerania, ktoré sa v tomto slovníku nenachádzajú.
      • Anglický jazyk je pravdepodobne najbohatší jazyk na slovnú zásobu.
      • Veta, ktorá sa používala na testovanie písacích strojov, pretože obsahuje všetky písmená abecedy, je: The quick brown fox jumps over the lazy dog.“
      • Každé dve hodiny do angličtiny pribudne zhruba jedno nové slovo.
      • Najkratšie anglické slovo, ktoré obsahuje všetky samohlásky, je eunoia, a znamená doslova ´krásna myseľ´, čiže zdravý mentálny stav.
      • Happy, čiže šťastný, sa v angličtine používa trikrát viac než sad, čiže smutný.
      • Slovo pre oranžovú farbu sa do angličtiny dostalo až pred 450 rokmi.
      • Bodka nad písmenom i sa nazýva tittle.

       

      Prečo je Love Love?

      Aj väčšina anglicky nehovoriacich ľudí na svete vie, čo znamená slovíčko Love, ktoré ľudia používajú na vyjadrenie pozitívnych pocitov medzi sebou, prípadne aj k iným živým tvorom. Slovo Love v angličtine však nemalo vždy takúto formu. Päť tisíc rokov dozadu bolo takýmto slovom „Leubh" používané Indo-Európanmi na vyjadrenie pozornosti a túžby. Keď sa tento výraz dostal do starovekej angličtiny, mal podobu „Lufu", ktorý už bol zároveň podstatným meno označujúcim „hlbokú náklonnosť" a zároveň slovesom označujúcim „mať niekoho rád". Používaním tohto slovíčka najmä v religióznych textoch sa jeho forma zmenila na „Loue", ktoré je už veľmi blízke „Love", teda v preklade láska.

       

      Odkiaľ pochádza "Goodbye" a "So long"?

      V angličtine na rozlúčku používame výraz "Goodbye" alebo "So long". "Goodbye" je v skutočnosti skratka pochádzajúca z dávnejšie používaného výrazu "God be with you" (Boh s Tebou). Rokmi sa tento zaužívaný pozdrav skrátil a zostalo z neho Goodbye.

      V prípade "So long" je pôvod tohto pozdravu trochu zaujímavejší. Do Británie ho priniesli vojaci, ktorí slúžili v arabsky hovoriacich krajinách. Tam je najčastejšie používaným pozdravom na rozlúčku "Salaam".  Toto slovíčko anglicky hovoriacim vojakom nič nehovorilo, ale foneticky sa im podobalo na výraz "so long" a preto ho tak aj začali používať a po ich návrate do Británie jednoducho zľudovel.

       

      Pohrajme sa s písmenkami ...

      • V Anglickom jazyku sa najčastejšie využíva písmeno E a tvorí 11% celého jazyka, najmenej písmeno Q.
      • Najbežnejšie slovo používané v rozhovoroch je I – ja.
      • V anglickom jazyku existujú 2 slová, ktoré majú všetkých 5 samohlások: abstemious a facetious.
      • Existujú len dve sekvencie štyroch po sebe idúcich písmen "rstu" v slove understudy a "mnop" v slove gymnophobia.
      • V angličtine poznáme len 4 slová, ktoré sa končia na "duos" : tremenduos, horrenduos, stupenduos, hazarduos.
      • Slovo "queue" je jedno slovo v angličtine, ktoré sa vyslovuje tak isto, ako keby sme odstránili posledné 4 písmená.
      • Slovo "News" je akronym pozostávajúci z iniciálok svetových strán : North, East, West, South.
      • Vdova - widow je jedinou ženskou formou v anglickom jazyku, ktorá je kratšia ako jej zodpovedajúci mužský termín - widower.
      • Najdlhšie anglické slovo je pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis a má 45 písmen.
      • Najdlhšie nelekárske slovo v angličtine je Floccinaucinihilipilification.