• Minulé školské roky

     • Šk. rok 2011/12

     •  

      Vystúpenia v šk.roku 2011/2012

      1. Vystúpenie pre seniorov v penzióne „ Október, mesiac úcty k starším“
      2. Vystúpenie pre Úniu žien
      3. Vianočné vystúpenie pre zamestnancov školy
      4. Vystúpenie na 10. jubilejnom školskom plese
      5. Vystúpenie pri príležitosti Dňa učiteľov
      6. Vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek pre Úniu žien
      7. Vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek pre seniorov - Čergog
      8. Vystúpenie na Radničnom námestí - VSE CITY RUN 2012
      9. Slávnostná akadémia pre priateľov ľudovej hudby a tanca - ZŠ Komenského Bardejov
      10. Vystúpenie v parku na Dlhom rade (pri fontáne)

      Fotogaléria z vystúpenia v príležitosti MDD 2011

      Fotogaléria z výstúpenia na 10. jubilejnom školskom plese

      Fotogaléria z výstúpenia pri príležitosti Dňa matiek pre Úniu žien

      Fotogaléria z výstúpenia pri na Radničnom námesti - VSE CITY RUN 2012