Navigácia

Výchovné poradenstvo


Výchovný poradca: Mgr. Viera Packová
Kontakt: 054/472 23 83

Konzultačné hodiny:

PONDELOK 7:10 - 7:45 -
UTOROK 7:10 - 7:45 -
STREDA 7:10 - 7:45 -
ŠTVRTOK 7:10 - 7:45 -
PIATOK 7:10 - 7:45 10:00 - 13:30

V prípade poradensko – konzultačnej potreby je možné dohodnúť si termín individuálne

 


Práca výchovného poradcu je zameraná najmä na dve oblasti:

1. Práca so žiakmi s poruchami správania a s problémami v učení a správaní:

 • v spolupráci s triednymi učiteľmi, školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom pracovať so žiakmi s poruchami správania, sprostredkovať pedagogicko - psychologické vyšetrenia žiakov,
 • spolupracovať s vedením školy pri riešení závažnejších priestupkov žiakov a záškoláctva a spolupracovať aj s inštitúciami, ktoré pomáhajú riešiť túto problematiku.
   

2. Kariérové poradenstvo:

 • informovať žiakov a rodičov o možnostiach štúdia na stredných školách, zabezpečiť  ich informovanosť aj o obsahovom zameraní štúdia na jednotlivých školách. V spolupráci so zástupcami SŠ zabezpečovať prezentáciu študijných a učebných odborov,
 • pomôcť usmerniť žiakov pri výbere stredných škôl a povolania,
 • pripraviť vstupné doklady (prihlášky) a odoslať ich v stanovených termínoch,
 • pripraviť a vydať zápisný lístok na základe rozhodnutia o prijatí žiaka na strednú školu
   

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria