Navigácia

Školský klub detí

Rozdelenie oddelení v ŠKD

Štruktúra ŠKD v školskom roku 2018/2019

 

V školskom roku 2018/2019 je zriadených 9 oddelení ŠKD s celkovým počtom 265 detí.

V jednotlivých oddeleniach pracuje 9 kvalifikovaných vychovávateliek.

Vychovávateľky

Oddelenia

Rozdelenie tried

 v ŠKD

Bc. Darina Kostárová

vedúca vychovávateľka

I.

3.C – 4.D

Mgr. Katarína Grocká

II.

3.A – 4.D

Mgr. Jozefína Džundová

III.

4.B - 4.C

Jana Petričová

IV.

1.A – 3.B

Zita Seifertová

V.

4.A – 4.C

Ľuboslava Brejníková

VI.

2.D – 1.B

Mgr. Eva Pergerová

VII.

2.B – 3. D

Bc. Zlata Kendrová

VIII.

1.C – 2.C

Bc. Martina Škvareková

IX.

1.B – 2.A – 2.C

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria