• O našom meste

     • Bardejov - mesto ako z rozprávky

     • V rámci projektu Digiškola - Máme radi Slovensko sme si pre Vás pripravili videopozvánku do nášho mesta:

      Ak sa chcete o našom meste a jeho histórii dozvedieť viac, pozrite si aj príspevky od našich žiakov.

      V záverečnej časti si môžete otestovať Vaše vedomosti o Bardejove malom kvíze.

      Autor: P. Palubová

      Autor: J. Marcin

       

      PERLA HORNÉHO ŠARIŠA

      Bardejov je slovenské mesto, ktoré sa môže pochváliť bohatou históriou. Prvá písomná zmienka je z roku 1241 a jej odpis sa nachádza v Ipatievskej kronike. 2. písomnú zmienku  by ste mohli nájsť  v bardejovskom okresnom  spise, ktorý pochádza z roku 1247. Spis z roku 1247 rieši pozemkové spory medzi Prešovskými osadníkmi a mníšskym rádom, ktorý v tej dobe pôsobil v Bardejove.

      Vďaka polohe  bol o Bardejov už v minulosti veľký záujem. Jednalo sa totiž o významné miesto, ktoré sa nachádzalo na ceste medzi Čiernym a Baltským morom. Nielen vďaka tomu sa z osady stalo veľmi skoro významné obchodné mesto. Na ochranu mesta bol neskôr vybudovaný obranný systém v podobe opevnenia.

      Mesto Bardejov získavalo postupne stále viac práv. Napríklad v roku 1320 sa jednalo o právo konania vlastného jarmoku, čo mestu prinieslo ďalšie potrebné financie, ktoré mohli byť vložené do ďalšieho rozvoja. V roku 1352 prikázal Ľudovít I. opevniť mesto hradbami a baštami. V roku 1376 bol Bardejov povýšený na slobodné kráľovské mesto. Šestnáste storočie znamenalo predovšetkým kultúrny rozkvet. V meste bolo zriadené gymnázium, ktoré sa stalo centrom kultúry a vzdelávania. Malo dobré meno naozaj široko ďaleko. Mesto sa naďalej vyvíjalo takmer po všetkých stránkach. Veľmi významným momentom bol rok 1893, kedy bola otvorená železnica medzi Prešovom a Bardejovom.

      Najvýznamnejšou časťou mesta je bezpochyby Radničné námestie. Tu sa nachádza niekoľko mestských domov v štýle gotiky. Dominantou námestia je  Bazilika minor svätého Egídia, ktorá je postavená na mieste bývalého kláštorného komplexu. Bardejov je tiež preslávený svojím systémom opevnenia, ktorý patrí medzi najdokonalejšie v Európe. V roku 2000 bolo historické centrum mesta Bardejova spolu s niekoľkými miestnymi stavbami zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

      Petra Palubová   

               

       
         

       

       

       

      Ako poznáme svoje mesto?

      Takmer každý, kto býva v Bardejove si myslí, že o ňom vie všetko a informácie o jeho rodnom meste ho nezaujímajú. My sme sa teda rozhodli dať malý testík o Bardejove 100 náhodným žiakom z našej školy. Nepatril si medzi nich?  Tak ho skús vyplniť teraz, ale nepodvádzaj! Na konci webstránky sa potom môžeš skontrolovať a pozrieť sa aj na to, ako dopadli žiaci našej školy.

      1.Kde sa nachádza pamätná tabuľa L. Stöckela?                         6.Koľko kaplniek je cestou na kalváriu?                            

      a) pri gymnáziu L. Stöckela                                                              a) 12           

      b) na radnici                                                                                    b) 17           

      c) na budove kníhkupectva TKalibri                                                   c) 14      

       2.V ktorom roku bola 1. písomná zmienka o Bardejove?      7.Koľko oltárov je v Bazilike?

      a) 1998                                                                                            a) 11

      b) 1241                                                                                            b) 17

      c) 1715                                                                                            c) 14

      3.Ako sa volajú zvony, ktoré stoja pred bazilikou?                  8.Aké farby má bardejovská vlajka?

      a) Urbán a Ján                                                                                  a) modrá, biela

      b) Adolf a Peter                                                                                 b) modrá, biela, červená

      c) Urbán a Juraj                                                                                 c) modrá, červená

      4.Čím je známa radnica?                                                           9.Koľko bášt je v Bardejove?

      a) novými dverami                                                                             a) 17

      b) rytierom Rolandom                                                                         b) 12

      c) bola tam Mária Terézia                                                                   c) 14

      5.Koľko meštianskych domov je na námestí?                         10.Koľko brán majú Bardejovské hradby?

      a) 48                                                                                                  a) 1

      b) 46                                                                                                  b) 4

      c) 26                                                                                                  c) 5

                                                                 

       

       

        http://www.slovakiatravels.com/images/fotoalbum/cities/bardejov/bardejovbastion.jpg  http://www.bardejov.rimkat.sk/wp-content/uploads/kalvaria0018.jpg

       

       

      Tu sa môžeš skontrolovať:

      1-c

      2-b

      3-a

      4-b

      5-b

      6-c

      7-a

      8-c

      9-b

      10-b

       

      A takto odpovedali tvoji kamaráti:

                                 A            B             C                                                   Ako by si dopadol/la ty? Keby to                                                                                                                                         bola  písomka, mal/a by si:    

      1. otázka             63%      16%      21%                                                      10-9 bodov = 1

      2. otázka            23%       45%      32%                                                     8-7 bodov = 2

      3. otázka             60%       30%       10%                                                    6-5 bodov = 3

      4.  otázka            13%       70%       17%                                                    4-3 bodov = 4

      5. otázka             31%       37%       30%                                                    2-0 bodov = 5

      6. otázka             48%      15%       37%                                                     

      7.  otázka             65%      16%       19%

      8.  otázka             17%      62%       16%

      9.  otázka            13%       63%       24%

      10.   otázka         28%       51%       21%