• Žiacky parlament - informáci

     • Informácie

      • ZLOŽENIE : Mgr. Jana Baranová, Mgr. Viktória Vasilegová,

                                  Mgr. Alena Zavacká + predseda z každej triedy 5.-9. ročník.

      • Vaše návrhy, nápady, podnety adresujte predsedovi triedy  alebo priamo ktorejkoľvek pani učiteľke (p. Baranovej, p. Vasilegovej, p. Zavackej).

       

      • PRVÉ STRETNUTIE ŽP- 25.9.2015

             

      V októbri sa uskutočnia tieto akcie:

      • Turnaj v prehadzovanej- 5.- 6. ročník
      • Turnaj vo vybíjanej- 7. ročník
      • Turnaj vo volejbale- 8.-9. ročník
      • Pasovanie piatakov

       

      • NOVÁ  TRADÍCIA!!!!  FAREBNÉ  MESIACE!!!

      VŽDY PRVÝ PONDELOK V MESIACI!!!

      OKTÓBER- oranžová

      NOVEMBER- hnedá

      Najviac ,,čokoládok“ bolo v triede VI.A-14, potom v IX.D-12 a napokon v V.C-11.

      DECEMBER - biela

      Najviac snehových vločiek na 2. stupni bolo v VI.E-16, VI.A-15, IX.D-11 žiakov.

       

      JANUÁR- modrá


      Najviac ,,modrých šmolkov“ bolo:
      1.   I.D-19   2.   I.C-18   3.   III.D-16, IV.A-16, IV.C-16
      1.  VI.E-21  2.  VI.D-20  3.  VII.D-18

      FEBRUÁR- červená


      Červený február- najviac červených krviniek bolo:
      I. st. 1. m. I.C- 12 ž; 2.m.  II.D - 11ž; 3.m. I.B- 10ž.
      II.st. 1.m. IX.D-15ž; 3.m. VI.E-14ž; 3.m. VII.A- 11ž.

      MAREC- zelená

      Najviac zelených žabiek bolo: I. stupeň- 1. miesto  - I.C 18žiakov, 2. miesto- I.B - 16 žiakov, 3. miesto- IV.C- 14 žiakov. II. stupeň _ 1. miesto - VI. E- 26 žiakov, 2. miesto - VIII.A- 12 žiakov, 3. miesto - VI.C - 9 žiakov.

      APRÍL- žltá

      Najviac slniečok: 1.stupeň: 1.B- 14, 3.B- 13, 1.C-11.      2.stupeň: 6.E-17, 8.A- 11, 6.A- 10

      MÁJ- ružová/sivá
      A tu je výsledok, najviac dvojfarebných cukríkov bolo:
      I. st.  1.B - 20, 1.A - , 3.D - 18.

           II.St. VI.E- 25,  IX.D - 17   VI.C -  16   

      JÚN- čierna/fialová

      • POZOR!!! SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU!!!
      • Udržujte poriadok v triede!
      • Odpadky  patria do odpadkového koša!
      • Tabuľa sa pravidelne zotiera!
      • Kvety sa polievajú!
      • Nástenky sa aktualizujú!
      • Stoličky sa po skončení vyučovania dvíhajú!

       

      TRIEDY BUDÚ PRIEBEŽNE BODOVANÉ VAŠIMI ZÁSTUPCAMI A NAAAAJ TRIEDA DOSTANE SLADKÚ ODMENU !!

       

      • CHYSTÁME:
      • Turnaj v stolnom tenise
      • Vianočnú burzu
      • Ples žiakov 8.-9. ročníka
      • Teplákový deň
      • A iné...........