• Zdenka Šinaľová: Web stránka

     • Informácie

     • Drahí študenti

      Na túto web stránku sa môžete obrátiť, ak máte problémy s výslovnosťou : www.oxfordlearnersdictionaries.com 

      Ak chcete, aby Vám vysvetlili gramatiku, prosím obráťte sa na túto stránku : www.engvid.com 

      VŠETKÝM ŠTUDENTOM SOM POSLALA NOVÉ BALÍKY NA WOCABEE. ZA VYPLNENÉ BALíKY BUDÚ JEDNOTKY

      Máte nové balíky slovíčok, opakujte si vždy aj tie už skôr zadané, aby sa vám slovíčka a frázy upevnili.

      sinalova@zskombj.sk