• Zdenka Šinaľová

     • 5A

     •  miestnosť :       http://meet.google.com/bby-hwwa-jdh

      link na posluch k cvičeniam a textom v učebnici:   https://elt.oup.com/student/project/?cc=sk&selLanguage=sk

      26.10

      Sloveso  BYŤ  -  TO BE                           opytovacie zámená                        privlastňovacie zámená

      1. ja som -    I am - I´m                          Kto - who                                                1. môj - my

      2. ty si -       you are - you´re                 čo - what                                                 2. tvoj - your

      3. on je -      he is - he´s                        kde - where                                             3. jej - her

          ona je -        she is - she´s                kedy - when                                                 jeho - his

          to je -            it is - it´s                        ktorý - which                                               jeho(neživ) - its

      1. my sme -    we are - we´re                 čie - whose                                              1. náš - our

      2. vy ste -       you are - you´re                ako - how                                                 2. váš - your

      3. oni sú -       they are - they´re             koľko - how many, how much                  3. ich - their

      Zápor

      I am not - I´m not

      you are not - you aren´t

      he is not - he isn´t

      she is not - she isn´t

      it is not - it isn´t

      we are not - we aren´t

      you are not - you aren´t

      they are not - they aren´t

      Otázka

      Am I ?

      Are you?

      Is he ?

      Is she ?

      Is it ?

      Are we ?

      Are you ?

      Are they ?

      12.10 - opakovať si 1. lekciiu na test ( členy a, an, things in the classroom, names - Full name, first name, middle name, surname, nickname, numbers 1- 100, irregular plural,  spelling)