• Zdenka Šinaľová

     • španielsky jazyk 7. roč

     •        miestnosť :      http://meet.google.com/bby-hwwa-jdh

       

      15.10             sloveso llamarse /volať sa / a ser /byť/ :

                 1. yo me llamo - volám sa    soy- som          1. nosotros nos llamamos - voláme sa       somos - sme

                 2.te llamas - voláš sa      eres  - si            2. vosotros os llamaís   - voláte sa             sois - ste

                 3. él se llama  - volá sa       es - je                 3. ellos se llaman  - volajú sa                     son - sú

      27.9.2021      Zatiaľ sme si prebrali len číslovky od 1 do 20

      1 - uno            6 - seis               11 - once            16 - dieciseis

      2 - dos            7 - siete              12 - doce            17 - diecisiete

      3 - tres            8 - ocho              13 - trece            18 - dieciocho

      4 - cuatro        9 - nueve             14 - catorce        19 - diecinueve

      5 - cinco         10 - diez              15 - quince          20 - veinte

      a otázky:

      Cómo te llamas? - Ako sa voláš?

      Cuántos aňos tienes? - Koľko máš rokov?

      Dónde vives? - Kde bývaš?

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        L A V A R S E 

                 me    lavo                         nos lavamos

                te      lavas                       os  laváis

                 se     lav                        se lavan

       

                Zadajte si na Youtube : neem basico a môžete sa zdokonaľovať v španielčinesmiley