• Zdenka Šinaľová

     • španielsky jazyk 8. roč.

     • miestnosť :  http://meet.google.com/bby-hwwa-jdh

      časovanie slovies na koncovky     

      AR                                            ER                                              IR

      o        amos                              o                 emos                        o                  imos

      as     áis                                   es               éis                            es                 ís

      a       an                                    e                 en                             e                   en

       

      Zadajte si na Youtube : neem basico a môžete sa zdokonaľovať v španielčinesmiley