• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
  Zmluva Zmluva o vyplaten Príspevku na OK turnaja McDonalds CUP s DPH 25.12.1999
  Faktúra Zoznam došlých faktúr 01/2011 s DPH 01.02.2011
  Objednávka Zoznam objednávok 1/2011 s DPH 01.02.2011
  Faktúra Zoznam došlých faktúr 02/2011 s DPH 01.03.2011
  Objednávka Zoznam objednávok 2/2011 s DPH 01.03.2011
  Faktúra Zoznam došlých faktúr 03/2011 s DPH 01.04.2011
  Objednávka Zoznam objednávok 3/2011 s DPH 01.04.2011
  Zmluva Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve o DDS s DPH 06.04.2011
  Faktúra Zoznam došlých faktúr 04/2011 s DPH 02.05.2011
  Objednávka Zoznam objednávok 4/2011 s DPH 02.05.2011
  Faktúra Zoznam došlých faktúr 05/2011 s DPH 01.06.2011
  Objednávka Zoznam objednávok 5/2011 s DPH 01.06.2011
  Faktúra Zoznam došlých faktúr 06/2011 s DPH 01.07.2011
  Objednávka Zoznam objednávok 6/2011 s DPH 01.07.2011
  Zmluva Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov, RAJO s DPH 02.09.2011
  Faktúra Zoznam došlých faktúr 7-8/2011 s DPH 02.09.2011
  Objednávka Zoznam objednávok 7-8/2011 s DPH 02.09.2011
  Faktúra Zoznam došlých faktúr 09/2011 s DPH 03.10.2011
  Objednávka Zoznam objednávok 9/2011 s DPH 03.10.2011
  Zmluva Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní školských súťaží na ZŠ, KŠÚ Prešov s DPH 04.10.2011
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/277