• Zuzana Kramárová: Web stránka

     • Inštrukcie a oznamy

     • Nové: 

      Milí žiaci, 

      zajtra, t.j. 3.4.2020 dostanete posledné zadanie pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami. Budete si tak môcť oddýchnuť a načerpať sily do budúceho obdobia, ktoré nás čaká. Po sviatkoch sa pokúsime o video prenos vyučovacej hodiny, tak sa máme na čo tešiť :) 

      Nové: 

      Zadania nájdete aj v pdf. formáte, nakoľko mnohí z Vás používajú mobil a dokumenty vo Word súbore sa niekedy nenačítajú. 

      Nové: 

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      v núdzovom režime učíme už 3 týždne a pravdepodobne bude takáto situácia trvať dlhšie, ako sme si všetci mysleli. Preto Vás chcem požiadať o spätnú väzbu, ako zvládate takúto domácu prípravu z anglického jazyka. Keďže sa všetci učíme túto novú situáciu zvládať, Vaše stručné návrhy, názory a pripomienky budú veľmi užitočné. Už čoskoro nájdete na stránke školy nové usmernenia týkajúce sa zadávania domácich úloh. V nastávajúcom období plánujem aj video prenos vyučovacej hodiny. Uvedomujem si, že niektorí nemusíte mať možnosť pripojenia na internet v plánovanom čase, preto bude možné prehrať si nahrávku z hodiny aj neskôr. Celý budúci týždeň až do ukončenia veľkonočného obdobia žiaci nebudú dostávať odo mňa žiadne zadania.

      Na záver Vám všetkým prajem príjemné prežitie sviatkov Veľkej noci.

      S pozdravom,
      Zuzana Kramárová