• Zuzana Kramárová: Web stránka

     •  Rozvrh hodín - 2022 / 2023

        7.50-8.35 8.40-9.25 9.40-10.25 10.35-11.20 11.25-12.10 12.20-13.05
      1 2 3 4 5 6
      pondelok ANJ 9.AD SJL 7.B SJL 9.D ANJ 7.A   VYV 8.D
                 
      utorok ANJ 9.BC   ANJ 7.D SJL 9.D SJL 7.B  
                 
      streda SJL 9.D SJL 7.B   ANJ 9.BC ANJ 7.A  
                 
      štvrtok ANJ 7.D ANJ 9.AD ANJ 7.A VYV 7.B SJL 9.D  
                 
      piatok SJL 7.B SJL 9.D   ANJ 7.D ANJ 9.AD ANJ 9.BC
                 

       

      Odkaz na Meet miestnosť  pre online vyučovanie:

      https://meet.google.com/cgr-yrrr-qhs

       

      Kontakt: 

      e-mail: kramarova@zskombj.sk

       

      Zvukové nahrávky k textom v učebniciach Project: 

      https://elt.oup.com/student/project/?cc=sk&selLanguage=sk