Navigácia

 • Za nami je čas Vianoc. Pomyselný čas  vzájomnej blízkosti, pomoci a akejsi zvýšenej vzájomnej dávky dobra. Zdá sa však, že s odchodom Vianoc pomaly zhasína aj čaro, ktoré tieto sviatky každoročne zapaľujú. Darované matérium postupne zapadá prachom, veci nahrádzame ďalšími.

   Práve z tohto dôvodu sa tretiakov z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov snažíme viesť k trvalým hodnotám po celý rok. A tak už v októbri začali písať ďalšiu z kníh, tentokrát spoločnú, no obsahovo jedinečnú a vzácnu, nesúcu názov Denníček dobrých skutkov. Impulzom nám bola jedna zo žiakmi navolených tém v rámci pravidelných pondelkových ranných komunít a to Karma je zdarma. Nie je prekvapením, že takmer všetci ju definovali iba ako negatívum zaslúžene sa vracajúce svojmu konateľovi v rôznom časovom horizonte. No nevedomosťou opomenuli skutočnosť, že rovnaký princíp platí aj v prípade dobrého skutku. A tak sme ich začali denno-denne vysielať. Do kolujúceho denníčka tak žiaci každým dňom postupne zapísali aspoň jeden dobrý skutok.

  10.01.2019 10:08 | viac »
 • Za nami je október. Je už tradične mesiacom úcty k starším. V tento čas možno akosi viac myslíme na našich starých rodičov a na tých starších, ktorí sú sami a potešia sa záujmu i prejavenej úcte. Zdá sa totiž, že práve oni sú mnohokrát a neprávom na okraji spoločnosti. Pritom práve starí ľudia sú studnicou toho, čo získame jedine prežitým a rokmi získaným – skúsenosťami. Aj preto tretiaci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov dostali zaujímavú  úlohu práve v súvislosti s ich vlastnými starými rodičmi.

  14.11.2018 13:52 | viac »
 • Bez usilovnej pracovitosti nie je ani talentov ani géniov.

  D.I.Mendelejev

  Týmto výrokom slávneho vedca sa riadili aj vyučujúce, ktoré pripravovali tretí ročník Logického sústredenia pre intelektovo nadaných žiakov zo Základnej školy na Komenského ulici v Bardejove. Pripravili pre nich aktivity, ktoré potrápili nie len intelekt, ale podporili aj tvorivosť, trpezlivosť, vzájomnú spoluprácu a zasiali možno semienko ochoty pomáhať druhým, či starať sa o iných. Veď posúďte sami.

  Vo štvrtok popoludní sme sa stretli v Zorničke v Bardejovských kúpeľoch a hneď po ubytovaní sa sme otestovali vedomosti a zručnosti žiakov v anglickom jazyku a pri riešení matematicko – logických úloh. Po náročných úlohách sme sa posilnili a nasledovala beseda s pánom M. Ceľuchom, ktorý nám povedal veľa zaujímavých faktov o netopieroch a vyvrátil nám zaužívané mýty, napr. o tom, že sa netopiere zamotávajú do vlasov. No a potom už prišiel dlho očakávaný okamih, keď sme nastražili siete a pokúšali sa odchytiť nejakého netopiera. Chvíľu sme museli trpezlivo a hlavne potichu (to bol ten väčší problém :-) ) počkať, ale podarilo sa. Do siete sa nám chytil jeden netopier a my sme si ho mohli zblízka pozrieť. Nadšení sme netopiera vypustili a išli sme si vychutnávať večerný program.

  15.10.2018 13:13 | viac »
 •          Posledná cesta putovania druhákov zo ZŠ na Komenského ul. v Bardejove za poznávaním povolaní svojich rodičov dala definitívnu bodku za triednym projektom  s názvom Čím sú Tvoji rodičia?, ktorý sme celý rok 2017/2018 realizovali.

              Preto sme sa, zákonite, za povolaním hasič, vybrali najďalej, konkrétne do Moldavy nad Bodvou, kde svoje obdivuhodné, no aj nebezpečné  zamestnanie vykonáva Jakubkov otec, pán Ľuboslav Roman. Pre porovnanie práce hasiča kedysi a dnes nám najprv ukázal historické hasiace stroje zapriahnuté koňmi, prilby, ale i trúbku, ktorou sa kedysi požiar ohlasoval. Už pri historických prilbách druháci usúdili, že majú svoju váhu, pričom ešte neokúsili komplet výstroj príslušníka hasičskej jednotky, v ktorej musí byť v prípade potreby oblečený v priebehu sekúnd. Okrem váhy je to aj teplota, ktorá sa požiarom či vonkajšou teplotou ešte znásobí. A použitie výstroja neospravedlní ani druh zásahu. Ten sme  rozlíšili na dispečingu. Podľa melódie signálu, ktorý vyšle dispečer, hasiči vedia či ide o dopravnú nehodu alebo o požiar, podľa čoho, okrem iného, volia aj príslušné hasičské vozidlo.

  16.07.2018 17:47 | viac »
 • Tak ako sa školský rok dostáva do svojho finále, úspešne končí aj náš triedny  projekt  „Čím sú Tvoji rodičia?“ Počas desiatich mesiacov intelektovo-nadaní druháci zo ZŠ na Komenského ul. v Bardejove priamo spoznávali dva tucty zamestnaní svojich rodičov, aby priamo zažili, koľko úsilia denno-denne vynaložia a s akými prekážkami sa pasujú, aby nám mohli zabezpečiť nielen základné životné potreby, ale aj ďaleko viac.

  Našu triednu odyseu, za ktorou sme tentokrát cestovali do Prešova a Moldavy nad Bodvou, ukončili náročné a v mnohom podobné povolania - vojak a hasič. V prvom cieli našej  finálnej výpravy, pod názvom 2. mechanizovaná brigáda generála  Rudolfa Viesta, nás už očakával Martinkov ocko Ing. Martin Matiaš, ktorý je profesionálnym vojakom a pôsobí na pracovisku administratívnej bezpečnosti.

  27.06.2018 09:35 | viac »
 • Počas trvania  nášho triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia, sme už „hostili“   zástupcov rôznorodých zamestnaní. Videli sme prácu šikovných rúk, prácu so zákazníkmi, či dokonca spoluprácu človeka a psa. Preto nám náš okruh výborne doplnila práca s kým iným ako s deťmi, v podobe trénera hádzanej, ocka nášho tretieho Filipka.

  25.06.2018 13:03 | viac »
 • Ak by hokej chcel si hrať, plnú výstroj musíš mať.

  Nepomôže Ti s tým nik? Dám Ti jeden tajný tip: Môj ocko je odborník!

  Presne takýmito slovami výstižne opisuje povolanie svojho ocka Slavomíra Fedoročka, náš spolužiak Rony. A tak sme sa v rámci triedneho projektu druhákov zo ZŠ na Komenského ul. v Bardejove, pod názvom Čím sú Tvoji rodičia?,  prišli presvedčiť, či je tomu naozaj tak.

  15.06.2018 19:09 | viac »
 • Bola streda   5:20 ráno a my všetci šťastní, že ideme na výlet...Cesta nám trvala 3 hodiny na ďalekú Oravu s jednou jedinou prestávkou pod majestátnymi Tatrami- na Štrbe.

  Cca 8:30 sme dorazili do Jasenovej, kde sa pýšil dom spisovateľa, lekára, učiteľa, publicistu... Martina Kukučína s jeho nadrozmernou sochou v parku.
   

  22.05.2018 12:00 | viac »
 • Väčšina chlapcov má už v najútlejšom veku v otázke budúceho povolania jasno. Ak to nie je smetiar, s istotou vedia, že budú policajtmi.  V ich predstavách dominuje zastavovanie áut alebo prenasledovanie zlodejov. Možno aj žiaci zo ZŠ na Komenského 23 by toto zamestnanie podobne zovšeobecnili. Avšak vďaka ďalšiemu z ochotných rodičov v rámci triedneho projektu Čím sú tvoji rodičia? odhalili novú dimenziu tohto povolania, v priestoroch Okresného riaditeľstva policajného zboru v Bardejove.

              Vďaka Miškovmu ockovi, pánovi Vladislavovi Hüblerovi, rolu učiteľa tohto netradičného vyučovania prebral pes. Spolu so svojimi psovodmi, teda policajtmi určenými na výcvik a vedenie služobného policajného psa, nám objasnili prácu, ktorú možno iba povrchne poznáme z nadnesených situácii televíznych seriálov.

  17.05.2018 15:28 | viac »
 • V našich triedach , ktoré navštevujú intelektovo nadaní žiaci sa už tradične konajú pred koncom školského roka prezentácie ročníkových prác. V rámci predmetu Obohatenie sa hlbšie oboznamujú s témami nad rámec učebných osnov.  V prvom ročníku to bývajú dinosaury a terajší druháci sa celý rok zaoberali otázkami, ktoré sa týkajú vesmíru. Je to nekonečná téma, tak ako je v našom ponímaní chápaný nekonečný vesmír. Je to zároveň fascinujúca téma, tak ako nás fascinuje všetko, čo nedokážeme dokonale spoznať a pochopiť.

  Osemročné deti zaujalo rozprávanie, filmy, knihy, informácie o vesmíre. Načreli sme do rôznych „súdkov“ informácií. Od kníh, časopisov po internetové zdroje. Oboznamovali sme sa s rôznymi teóriami o vzniku vesmíru, o jeho  prvých bádateľoch, prieskumníkoch, kozmonautoch, astronautoch, na pretras prišli aj obľúbení mimozemšťania.

  Potom prišla na rad práca na prezentáciách.

  17.05.2018 14:07 | viac »
 • Spomienky sú jediným bohatstvom, ktoré nám už nikto nemôže vziať. Každý si rád pripomenie príjemné chvíle svojho života z minulosti. Niekedy nám peknú spomienku privanie vôňa, pieseň, pohľad na známe miesto v prírode, v meste... a niekedy aj oblečenie, ktoré je veľmi dôležitou súčasťou nášho života. Vždy odzrkadľovalo dobu, v ktorej ľudia žili.

  Naša škola si tento rok pripomína 40. výročie svojho vzniku. Je  40 rokov veľa, či málo? Mnoho vecí sa za ten čas zmenilo. Od metód výchovy a vyučovania až po oblečenie. My, ktorí máme mladší rok narodenia si uvedomujeme, že v obliekaní sa móda občas vracia a to, čo sa dnešným teenagerom zdá ako absolútna novinka – to tu už niekedy bolo.

  Preto sme sa rozhodli, že si v škole pripravíme spomienkový RETRO deň.

  17.05.2018 11:04 | viac »
 • Hovorí sa, že knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta. Skrz rôzne príbehy a hlavné postavy prežijeme na krídlach fantázie tisícky životov. Aj žiaci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove prežívajú rôzne príbehy cez knihy i školské časopisy, ktoré čítajú. Tentokrát sa však z malých čitateľov stali spisovatelia.

  Počas hodín slovenského jazyka tvorili svoje prvé rozprávkové knihy. A hádajte, čoho sa týkala hlavná myšlienka príbehov mladých debutantov, keď naša škola oslavuje svoje krásne jubileum? Samozrejme, podmienka príbehu spočívala v akomkoľvek prepojení so školou. A ako sa hovorí, koľko hláv, toľko rozumu, v našom prípade koľko hláv, toľko fantázie. Spod priam dymiacich sa pier súbežne vznikali tie najmilšie koncepty. Žiaci do nich zapracovali napätie, témy priateľstva, poučenie i nadprirodzené javy. Postupne sme tak spoznali dinosaura Šaňa, ktorý sa nechcel učiť, strašidelnú školu upírov a duchov, šikovného študenta, ktorý vymyslel ako sa stať neviditeľným i to, čo škole môže spôsobiť vírus v počítači.

  09.05.2018 14:18 | viac »
 • 22.apríla si pripomíname sviatok našej matky živiteľky – našej Zeme. V tomto čase sa akosi viac aktivizujeme v činnostiach súvisiacich s jej nápravou, pri ktorej realizácii sme už dávno minuli povestnú dvanástu. Žiaci z intelektovo-nadanej triedy zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove preto v rámci svojich triednych možností už druhý rok poctivo separujú odpad a v rámci týždenníckych služieb koše pravidelne vynášajú do zberných nádob na triedenie. Aj keď tento proces je im už dôverne známy, ďalšia cesta vytriedeného odpadu ostáva už len v rovine abstrakcie. A preto sme si ju priamo v Zbernom dvore EKOBARD a.s. skonkretizovali.

  25.04.2018 13:32 | viac »
 • V súčasnosti, kedy je možné kúpiť už naozaj všetko, mnohé deti nemajú ani predstavu ako ten-ktorý výrobok vzniká a aká mravenčia ľudská práca je potrebná na jeho vznik.  Počas svojho šiesteho výjazdu do vyučovania v teréne, v rámci triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia?, preto intelektovo-nadaní druháci zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove spoznávali proces výroby od jednotlivých súčiastok až po hotový výrobok, konkrétne výrobu antén.

  Vďaka Janíkovej mamke, pani Beáte Duľovej a vedeniu firmy 2J Antennas, s.r.o., no najmä ochotnej HR manažérke, ktorá nás celou výrobou sprevádzala, sme  takúto prácu priamo zažili. Najprv sme však absolvovali teoretickú časť, priamo v sídle firmy. Dozvedeli sme sa, že firma 2J Antennas, s.r.o. vyrába rôzne typy antén, či už do rádií, áut, lodí, lietadiel. Na trhu je už vyše dvadsiatich rokov a hoci začínali skromne, vďaka svojej pracovitosti sa firma rozrástla, pričom svoje sídlo majú v Bardejove a svoje pobočky vo Veľkej Británii a Spojených štátoch amerických. V súčasnosti je  spoločnosť vďaka svojmu sortimentu známa nielen na Slovensku, ale na celom svete a svojich zákazníkov má na piatich kontinentoch sveta.

  18.04.2018 13:18 | viac »
 • Už piaty krát vymenili druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove učebnice a zošity za zážitkové vyučovanie, ktorým rad-radom spoznávajú rôznorodé zamestnania svojich rodičov  a učia sa tak hodnote ľudskej práce, ktorú ich rodičia vynakladajú pri zabezpečovaní základných životných potrieb.

  Aj keď tentokrát sme nešli do terénu, znova sme sa naučili mnohé zaujímavosti. V tomto prípade  z oblasti práce pedikérky – pani Semánekovej, mamky našej  Soňky. Tá prišla svoje povolanie predstaviť do školy priamo k nám.

  20.03.2018 09:22 | viac »
 • Aj vám sa čoraz častejšie zdá, že naše deti, v porovnaní s našim detstvom, žijú v obklopení neúmerného  množstva  hračiek a rôznych vychytávok doby? Že majú k dispozícii neporovnateľne viac? Ba, že  občas sú takí zahltení, že si hodnotu vecí, ktoré majú ani nevážia. Neuvedomujú si, že na mnohé veci, po ktorých túžia,  je potrebná ľudská práca, čas a úsilie, ktoré ich rodičia vynaložia pri zabezpečovaní základných životných potrieb.

  Práve z tohto dôvodu – uvedomenia si hodnoty ľudskej práce a hodnotovej orientácie k peniazom sa druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov vydali na cestu pátrania po povolaniach svojich rodičov v rámci triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia? V priebehu nasledujúcich mesiacov ich tak čaká mnoho zaujímavých exkurzií priamo do zamestnaní svojich rodičov, ale aj spoločná tvorivá práca na hodinách slovenského jazyka, aby zvýšili nielen svoju finančnú gramotnosť.

  Prvým zamestnaním, ktoré sme navštívili v októbri, bola práca automechanika – pána Sokola,  ocka nášho Filipka. 


  Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na obrázok.

  03.11.2017 07:58 | viac »
 • Mesiac október je venovaný úcte k starším. My sme si spomenuli na našich bývalých kolegov, zamestnancov našej školy a pripravili sme pre nich,verím, že príjemné, jesenné Stretnutie po rokoch. Po vzájomnom zvítaní, slávnostnom príhovore riaditeľa školy a peknom kultúrnom programe v podaní detí z DSF Prvosienka, prišli na rad spomienky a rozhovory. Vládla tu veľmi pekná, priateľská a pozitívna atmosféra.Ani sme sa nenazdali ako nám spoločne strávené chvíle ubehli. Ostalo toho ešte veľmi veľa nedopovedaného. Nevadí, už teraz sa tešíme, že si to dopovieme o rok...

  Peknou spomienkou na toto stretnutie, ktorého sa zúčastnilo skoro 60 našich bývalých kolegov je aj spoločná fotografia. 

  Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

  Ďalšie fotografie zo stretnutia si môžete pozrieť kliknutím na TENTO ODKAZ.
  [nomore]

  03.11.2017 07:47 | viac »
 • V jeden krásny júnový piatok sme sa my, 2.D trieda, rozhodli vycestovať za dobrodružstvom. Predsavzali sme si, že preskúmame Spišský hrad. Rýchle ranné nastúpenie do autobusu, krátke inštrukcie a mohli sme sa vydať na cestu. Detské  očká  plné očakávaní a nadšenia z krásneho slnečného dňa, ktorý nás čakal. Ani sme sa nenazdali a cieľ našej dnešnej cesty pred nami. Vysnívaný Spišský hrad sa hrdo vynímal nad Spišským Podhradím. Väčšina z nás videla mestečko pod hradom po prvýkrát.

  21.06.2017 14:42 | viac »
 • Prednedávnom sa ma môj päťročný syn opýtal, koľko peňazí musí mať človek, aby bol bohatý. Vysvetlila som mu, že najbohatší je ten, kto má zdravie, rodinu a domov. Vlastní totiž vzácnosť, ktorá sa nedá kúpiť za peniaze. Toto je bohatý človek.

  Keď sa pozrieme okolo seba, nevedno, či si len málo uvedomujeme dôležitosť rodiny, alebo príliš rýchlo hľadáme cesty späť. V každom prípade, nutnosť pripomínať si a utvrdiť sa v tom pravom bohatstve, ktoré vlastníme, je priam nevyhnutné. Hodnotu rodiny si preto neustále pripomíname aj s prváčikmi v triede pre intelektovo-nadané deti zo ZŠ na Komenského ul. 23 v Bardejove. Vyústením všetkých sviatkov, venovaných mamkám,  ockom, deťom i starým rodičom  bolo ôsmeho júna ich pretavenie do slávnostnej triednej besiedky, kde sme pretlmočili naše tisíceré vďaky. Piesňou venovanou mamičkám, pásmom básní obom rodičom, veselou rýmovačkou našim babkám a dedkom, ale aj divadielkom v anglickom jazyku. Predstavili sme v ňom jednu neobyčajnú rodinu, ktorej hlavní hrdinovia, hoci žijú v lese, poznajú lásku, pomoc i milé slovo – tie najpodstatnejšie rodinné piliere. Aspoň časť toho, čo cítime, sme tak v tej najúprimnejšej a najmilšej podobe  - podobe vďačnosti našich detí, s láskou odovzdali.


  Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na obrázok

  23.06.2017 18:00 | viac »
 •         Bolo krásne slnečné  priam učebnicové utorkové dopoludnie. Usmievalo sa nielen slniečko, ale aj žiaci 4. A triedy, pretože sa dozvedeli skvelú správu. To, aké  historické ľudové remeslá kedysi a prečo existovali, už vedeli. Zoznámili sa s nimi na hodinách vlastivedy a pracovného vyučovania. Ale čo je to teória oproti praxi?  Nie je nič lepšie a zaujímavejšie ako  zážitkové učenie. A práve to nám prišiel sprostredkovať človek na to najpovolanejší, pán Marek Kovaľ, ktorý sa keramikárstvu venuje už od svojich štrnástich rokov.

           Žiaci dychtivo a veľmi ochotne pomohli pánovi Kovaľovi preniesť potrebný materiál, hrnčiarsky kruh a ukážkové výrobky do triedy. Sledovali, ako sa mu jednotlivé kúsky dosák menia na jednoduchý hrnčiarsky kruh a  nedočkavo čakali, kedy si oblečie zásteru, zasadne za hrnčiarsky kruh, vezme do rúk hlinu a začne pracovať.

  25.05.2017 12:56 | viac »
 • Na Základnej škole Komenského 23 v Bardejove,  každý rok  starší žiaci odovzdávajú svoje poznatky mladším žiakom a hlavne štvrtákom, ktorí na budúci školský rok postúpia do 5 ročníka a budú navštevovať učebne na 3. poschodí, ktoré sú pre nich veľkou záhadou. Tu sa nachádzajú  odborné učebne prírodovedných predmetov ( biológia, chémia a fyzika).  Mladší žiaci sa zážitkovou metódou a metódou „Škola hrou“ učia spoznávať nepoznané. Takýto spôsob vyučovania  je pre žiakov prirodzený a efektívny. Starší žiaci  už majú vedomosti a zručnosti, ako tieto predmety fungujú a vedia ich ovládať a tie v rámci tejto akcie   odovzdávajú ďalej.  Mladší žiaci  zážitkovou metódou získajú nové vedomosti a niektoré záhady  sú im odhalené Starší žiaci si zopakujú to čo sa naučili a zároveň sa učia komunikácií k danej problematike.  

  Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na obrázok.
  23.05.2017 15:14 | viac »
 • Povolanie učiteľa, nech už pre laika akokoľvek jednoducho a harmonicky vyzerá, je v rámci špecifickej práce s človekom, jedným z najnáročnejších. Okrem neustálych zmien, byrokratických postupov, každodennej príprave, v práci, ktorá nikdy nekončí zazvoním, denno-denne podlieha klasifikovaniu z troch rôznych strán. Napriek tomu (alebo práve preto) neustále rozmýšľa nad postupmi, metódami ako prepojiť dva svety – ten papierový, daný záväznou učebnou normou a naozajstný, odohrávajúci sa mimo školských lavíc. A to všetko v jedno, v zmysle prínosnej edukácie, čo najbližšie detskému vnímaniu sveta, nie vzdialenej teoretickej  výučbe, typickej pre súčasný model nášho vzdelávania. A práve na takom základe vznikol aj projekt SEparuj MAteriál FORmuj SVET (SEMAFOR SVET). Zameraný environmentálne, s hlavným cieľom vzbudiť u žiakov školy povedomie o význame separovania, rôznymi sprievodnými akciami, v hlavnej úlohe s vtedajšími tretiakmi a štvrtákmi z tried pre intelektovo-nadané deti. Či už to bolo divadelné predstavenie nacvičené s cieľom ozrejmiť význam separovania, výtvarné recyklačné aktivity, práca novinárov na výslednom časopise či finálna vernisáž výstavy, všetky aktivity prispeli k povedomiu, no najmä praktickému uplatňovaniu separovania žiakov našej školy, s ktorými sme spoločne, aspoň časť toho, čo sme si od našej Zeme požičali, aj vrátili.

  Inovatívne, motivačne, prínosne. Aj to bol  možno dôvod, vďaka ktorému si za tento projekt odniesla jeho autorka PaedDr. Andrea Tribusová, PhD. v utorok 25. apríla na  Smolenickom zámku ocenenie Briliantt.


  Foto: Mária Savkaničová

  24.05.2017 13:53 | viac »
 • Matematika je všade, bez nej sa nepohneme ani v obyčajnom každodennom živote. Je výnimočná. Naučí človeka myslieť i snívať.

  Určitú elementárnu matematickú schopnosť človek dostane do vienka. Aby sa na ňu nezabudlo, je treba ju rozvíjať. Už rodičia by mali jednoduchými príkladmi rozvíjať matematické myslenie svojich detí a potom aj škola.

  Preto sme sa i my, druháci z 2.D triedy, rozhodli hravou a zábavnou formou precvičiť naše matematické schopnosti. Aby sme tomu dali nevšednú formu, rozhodli sme sa 26. apríla vycestovať do Zábavného technického centra Steel Parku v Košiciach. Toto centrum ponúka až do konca školského roka vzdelávaciu aktivitu Matematika hrou.

  15.05.2017 12:10 | viac »
 • Ak by ste dostali za úlohu zodpovedať, ktoré tri  slová vám napadnú pri pojme  detstvo, určite by vaše myšlienky neutekali ďaleko od babkinej záhradky, nekonečných detských hier na dvore či spoznávania sveta zvieratok naokolo. My dospelí sme vo svojom  detstve úplne prirodzene získavali tie najdôležitejšie informácie o svete práve takýmto spôsobom.  Neskôr v škole sme ich postupne zatriedili,  poznatky rozšírili a väzby medzi nimi posilnili. V súčasnosti získavame dojem, že učivo čoraz viac podlieha abstrakcii a detskému chápaniu je upretá šanca oprieť sa o konkrétny obraz, získaný bežným pozorovaním či zážitkom.

  11.05.2017 15:30 | viac »
 • Do you speak English?... Otázka, ktorej významu rozumie väčšina z nás. S výučbou cudzieho jazyka sa totiž začína už v ranom období. Cudzí jazyk otvára nové možnosti a ponúka mnohé perspektívy. Otázky smerujúce k jazykovému vzdelávaniu sú teda skôr posunuté do úrovne rozsahu  či metód  upevňovania.

  Aj primárny stupeň vzdelávania je uspôsobený na výučbu cudzieho jazyka povinne už od 3. ročníka. ZŠ na Komenského 23 ulici však jazykovo podkúva svojich žiakov už od prvého ročníka. Hrou, piesňami, zábavnými aktivitami je žiak vystavený v čo  najväčšom rozsahu jazyku, s cieľom čo najhlbšej pozitívnej motivácie pri spoznávaní zákutí jazyka aj neskôr na vyššom stupni vzdelávania.  Žiaci sa každoročne okrem skupinových triednych aktivít zapájajú aj do spoločných školských jazykových aktivít, či medzinárodných projektov  typu e-twinning. A výnimku v spoločnej práci sme neurobili ani tentoraz. Počas marca - mesiaca kníh sme využili školský depozitár tých najmilších anglických classic tales – rozprávok nakladateľstva Oxford University Press. Do  tried prvého stupňa sa tak zo stránok anglických rozprávok na týždeň pod  názvom Let᾽s read! - Čítajme!  vkradli  odvážny Peach boy – Broskyňový chlapec, lenivý The Lazy Grasshopper – Lúčny koník, pohostinné The town mouse and the country mouse -   Mestská a vidiecka myš a mnoho iných klasických rozprávok. 

  04.05.2017 20:14 | viac »
 • “Vy rozhodujete, my pomáhame“ - ďakujeme!!!
  Vedenie školy, učitelia aj žiaci ZŠ na Komenského ulici V Bardejove sa zapájajú do rôznych projektov s cieľom skrášliť a dotvárať prostredie v škole aj okolo nej, aby slúžilo nie len žiakom, ale aj obyvateľom sídliska. Jednou z takýchto výziev, do ktorej sa zapojili, bola aj výzva Nadácie Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“.  Do súťaže bolo spolu prijatých 405 žiadostí a Nadácia Tesco prerozdelila medzi 77 víťazov finančné prostriedky vo výške 100 000 eur. Zákazníci Tesco spoločne odovzdali súťažiacim projektom takmer 3,9 milióna žetónov. Projekt školy IHRISKO PRE VŠETKÝCH“ bol hodnotiacou komisiou zaradený medzi tri najlepšie v regióne a postúpil do verejného hlasovania zákazníkmi Tesco, kde získal 42 570 hlasov! Vysledky si môžte pozrieť v tomto odkaze.
  03.05.2017 08:54 | viac »
 • Aká je skutočná hodnota peňazí? Čo všetko si za ne môžeme kúpiť? Prečo sa dokážu peniaze jednoducho minúť? Aj na tieto otázky hľadala odpovede naša trieda 2.D v inovatívnom projekte Malá finančná akadémia takmer celý mesiac.

  Priviesť deti k pochopeniu zmyslu peňazí nie je jednoduché. Tvorcovia projektu nezisková organizácia Edulab a partneri:  spoločnosť Agemsoft a Tatra banka ho preto deťom priblížili hravou zážitkovou formou. Svetom peňazí v projekte deti sprevádza malý mimozemšťan Kozmix, ktorý nevie, čo je to zodpovednosť voči peniazom. Celé svoje vreckové ľahko minie a dostane sa do problémov. Vďaka svojim kamarátom však pochopí, že zodpovednosť pri narábaním s peniazmi je pre nás všetkých dôležitá a vedie k tomu v projekte i deti.

  04.05.2017 09:04 | viac »
 • Vedenie Základnej školy na Komenského ul. v Bardejove v spolupráci s jazykovou školou SIDAS Košice zorganizovalo už druhý rok denný letný tábor s anglickými lektormi. Tentoraz to boli mladí absolventi univerzít z Oxfordu a Glasgowa: Mr. Ethan a Mr. Shaun Daliy.
  28.04.2017 09:11 | viac »
 • Učivo prvouky je v prvom ročníku v rámci tematických okruhov spojená s prírodou a teda viac-menej s témami blízkymi detskému svetu. Jednou z nich je aj téma Voda. Obyčajná, číra, spojená s našim každodenným dotykom i pôžitkom. Berieme ju ako samozrejmosť, pričom jej význam ďaleko presahuje hranice všeobecnej potreby. Voda je totiž život a život bez nej...nuž, ten si radšej ani nepredstavujme. Radšej si vážme jej hodnotu a to nielen 22. marca, kedy si jej dôležitosť každoročne pripomíname.
  07.04.2017 13:42 | viac »
 • Aj tohto roku sa koncom februára 61 žiakov 1. a 2. stupňa našej základnej školy zapojilo do  školského kola 5. ročníka Logickej olympiády. Tejto súťaže sa zúčastnili nielen žiaci z tried so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj individuálne začlenení žiaci s diagnostikovaným intelektovým nadaním.

  Logická olympiáda je  jediná špecifická súťaž, ktorá spája skupinu nadaných detí z celého Slovenska.

  Školské kolo Logickej olympiády preverilo vedomosti,  najmä logiku, predstavivosť a myslenie žiakov. Test pozostával zo 14 úloh, na ktorých vypracovanie mali žiaci 40 minút bez použitia kalkulačiek, internetu či encyklopédií. Úspešný riešiteľ musel získať aspoň 9 bodov  z 18-tich (štyri úlohy boli 2-bodové). Kompletné výsledky si môžete pozrieť tu...

  27.03.2017 12:03 | viac »
 • Bolo krásne pokojné nedeľné ráno a my naplnení očakávaniami sme vyrazili  na jedno z najkrajších miest sveta – do francúzskeho regiónu Provence-Alpes-Cote d’Azur.

  Do Monaka sme zavítali v krásnom čase a mali sme možnosť vidieť vychádzajúce slnko na jeho pobreží, ľudí vstávajúcich do svojich prác a v parku, plnom kvetov všetkých druhov, študentov pokojne sa pripravujúcich do školy. Po krátkej prechádzke sme prešli do oceánografického múzea, kde sme so zatajeným dychom sledovali, aké čudesné příšerky žijú takmer na dne mora a aké gigantické veľryby plávajú v oceánoch. Neskôr sme sa presunuli do Katedrály nepoškvrnenej Matky Božej, v ktorej vládlo obrovské ticho a ani my sme si nedovolili byť hluční. Počas dlhej prestávky a rozchodu sme preskúmali všetky zákutia mesta každý individuálne. Väčšina z nás vrátane našich učiteľov prišla aj ku nádhernej kamenistej pláži a neodolala prechádzke po brehu mora, ktoré nám okúpalo naše bosé nôžky. Bežne to nerobíme, ale prešli sme aj ulicou, na ktorej sa nachádzalo nespočetne veľa predajní luxusných áut, z čoho boli chlapci v nemom úžase. Nadšenci Formuly 1 si tiež prišli na svoje, keď zavítali do múzea F1. Bežne to nerobíme, ale stihli sme navštíviť aj parfumériu s exkurziou výroby parfumov v meste Eze. Stačilo jediné otvorenie dverí a my sme naplno využili náš čuchový zmysel, keď sme pocítili zmes tých najkrajších parfumov.
  14.03.2017 12:32 | viac »
 • Takto veselo nám bolo jedno pekné fašiangové predpoludnie. V duchu udržiavania ľudových zvykov a tradícií, sme sa rozhodli priblížiť žiakom obdobie fašiangov. Pozvali sme si na to naslovovzatého odborníka, ktorý sa už dlhé roky venuje ľudovým zvykom, a udržiava tak dedičstvo našich predkov pre ďalšie generácie. Triedy pre intelektovo nadaných žiakov 1.D a 5.A na ZŠ Komenského navštívil pán Ján Tomčo, vedúci FS Dubinčan.
   

  Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na obrázok.
  01.03.2017 10:38 | viac »
 • V poslednom období viac ako doteraz cítiť potrebu opätovne sa vracať k  našej histórii, k vojnovým útrapám našich predkov, ich obetám i hrdinstvu vedúcich k tomu, aby ďalšie generácie, vrátane tej dnešnej, mohli žiť v mieri. Nezáujem o minulosť predovšetkým u mladých ľudí či jej vlastná nesprávna interpretácia môže mať (ak už aj nemá) negatívny dopad. Ťažko povedať či je to slabý hodnotový základ, snaha šokovať extrémnymi výrokmi a činmi či „iba“ vzdor voči súčasnej spoločenskej i politickej situácii. Potrebné je však hľadať všetky spôsoby, ktorými možno demonštrovať, čo predchádzalo nášmu terajšiemu životu v mieri.
  07.02.2017 09:38 | viac »
 • Všetko sa to začalo už pár týždňov pred Vianocami – tým čarovným obdobím, keď sa človek  pozastaví a zamyslí nad všetkým, čo mu život nadelil a uvedomí si, že nie každý mal v živote toľko šťastia ako on. Preto sa žiaci 5. A triedy – triedy pre žiakov s intelektovým nadaním rozhodli urobiť dobrý skutok a pomôcť tak tým, ktorí to majú v živote oveľa ťažšie.  Spolu so svojimi mamkami a babkami napiekli a vyzdobili medovníčky, ktoré sme spoločne v škole zabalili do krásnych balíčkov a potom mohol prísť ten deň „D“.
  11.01.2017 09:06 | viac »
 • Vianoce sú obdobím pokoja, lásky, ale aj časom vzájomného obdarúvania. Kým v dnešnej dobe je to však skôr o matérií, kedysi bol pri rozbaľovaní vianočných darčekov prvoradý vlastný vklad. Aby sme na túto dôležitú skutočnosť nezabudli, predvianočné obdobie intelektovo-nadaných prváčikov zo ZŠ na Komenského 23 sa niesol práve v tomto duchu.
  05.01.2017 12:18 | viac »
 • Vyhodnotenie zberu papiera - triedy:

  1. miesto - 1.C
  2. miesto - 3.C
  3. miesto - 5.E

  Poradie 1. stupeň   Poradie 2. stupeň
  Trieda množstvo (kg)   Trieda množstvo (kg)
  1.C 2256,9   5.E 1450,2
  3.C 2009,7   5.D 668,1
  2.A 1395,2   5.C 655,1


  Pre zobrazenie vyhodnotenia zberu jednotlivcov kliknite na tento odkaz.

  12.12.2016 08:56 | viac »
 • Školská brána otvorená,

  písmenkami podoprená,

  kto do nej vojde, múdrosť tam nájde,

   či je ona, či je on, dnes sa stane školákom.

  ´           Tak presne takýmito slovami a tónmi hymny prváčeniec sa rozozvučala  23. novembra 2016 celá naša škola - ZŠ na Komenského 23 v Bardejove. Kým v slávnostne vyzdobenej školskej jedálni už čakali rodičia, starí rodičia i súrodenci, do rozprávkovej krajiny, kde vládnu leniví škriatkovia postupne vchádzali odhodlaní prváci, pripravení vyhnať z krajiny ničnerobenie a naopak pričarovať múdrosť a zodpovednosť. Nielen rodičia, ale iste aj zlí škriatkovia boli prekvapení, keď namiesto malých prvákov do jedálne postupne prichádzali malí výtvarníci zaodetí do farebných maliarskych pláštikov, knihomoli s originálmi citátmi, poukazujúcimi na význam knihy, zdatní športovci vo futbalových dresoch a nadaní mudrlanti na čele s planétou Zem.

  05.12.2016 21:57 | viac »
 • Piatok 21.10. 2016 bol pre žiakov intelektovo nadaných tried špeciálny. Konalo sa totiž ich prvé sústredenie, ktoré prebiehalo na chate Kamarát v lokalite  Mníchovský potok. Program bol pestrý, očakávania silné, naplnenia kompletné, veď posúďte sami.
  07.11.2016 15:00 | viac »
 • Záložka do knihy spája školy
  7. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame bol vyhlásený pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc a Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa vždy 24. októbra od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.
  03.11.2016 15:29 | viac »
 • V dňoch od 17.10. do 21.10.2016 sa prvýkrát uskutočnil základný a zdokonaľovací plavecký kurz pre žiakov 8. a 9. ročníka na Zemplínskej Šírave v hoteli Granit. Prekrásne prostredie a výborné podmienky boli dobrým predpokladom vydareného podujatia, ktorého sa zúčastnilo 17 žiakov. Cieľom bolo odstránenie plaveckej negramotnosti, zdokonalenie techniky jednotlivých plaveckých spôsobov, ovládanie základných spôsobov pomoci unavenému plavcovi. Pracovali sme dvojfázovo každý deň, okrem stredy, keď sme poobede športovali na blízkom areáli/ futbal, tenis/a večer navštívili Vodný svet. Počas pobytu účastníci hrávali stolný tenis a vyvrcholilo to stolnotenisovým turnajom. Útulne ubytovanie, dobrá strava a pekný bazén spolu s iniciatívnym prístupom všetkých zúčastnených dali základ na vytvorenie , a v to pevne dúfame, tradície, ktorá na budúci školský rok za väčšej účasti bude mať svoje pokračovanie aj vďaka pochopeniu a ústretovosti vedenia našej školy. Inštruktori Mgr. Sergej Kravec a Mgr. Andrej Pečeňuk
   
  25.10.2016 09:35 | viac »
 • Od 12. do 16. septembra 2016 sa naša škola zapojila do Európskeho týždňa športu, ktorý iniciovala Európska komisia. Jeho cieľom bolo zapojiť a motivovať slovenskú verejnosť k aktívnej účasti na športových podujatiach a pohybových aktivitách, ktoré vedú  k zdravému životnému štýlu. Národným koordinátorom podujatia bolo Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu menované Národné športové centrum.

  Aj ZŠ na Komenského ul. v Bardejove sa zapojila do tejto celoeurópskej kampane a zorganizovala pre svojich žiakov rad pohybových aktivít a športových podujatí. Ako to vyzeralo v praxi?

   

  20.09.2016 18:06 | viac »
 • V živote je len pár nezabudnuteľných zážitkov. Aj nám sa takýto jeden vryl do pamäti. Bol krásny  slnečný piatok a my rodičia i deti z 1. D zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove sme sa vybrali na dlho očakávaný školský výlet na Mníchovský potok. Všetko sa začalo zrazom pred školou, kde sme my dospelí dozerali na správny priebeh pri rozdeľovaní detí do skupín a následný odjazd na cestu za plnením očakávaní, zábavy a dobrodružstva.
  05.07.2016 10:02 | viac »
 • Štvrtok 1. októbra 2015 sa na piatej vyučovacej hodine v zborovni našej školy uskutočnila prezentácia najlepších ročníkových prác žiakov z intelektovo nadaných tried. So svojimi prezentáciami vystúpili:
  • Radan Kollárovič (žiak bývalej III.E triedy) s témou Egypt,
  • Oliver Tomko (žiak bývalej IV.D triedy) s témou Premeny filmu,
  • Karin Kapsdorferová s témou Tajomstvá grafiky i fotografie,
  • Vladislav Slosarčík s témou Programovanie a software, obaja z bývalej VIII. A.
  Zborovňa bola plná. Okrem spolužiakov si prišli vypočuť a pozrieť na prezentácie aj ďalší zvedavci či príbuzní. Už   pohľad na témy ročníkových prác ich presvedčil, že budú  sledovať  zaujímavé námety , ktoré  spracovali ich kamaráti.
  Výstupy boli prehliadkou toho najlepšieho. Všetci  vystupovali smelo, svojím príspevkom zaujali. Prezentujúci ochotne odpovedali aj na zvedavé otázky  svojich kamarátov. 
  Všetkým žiakom, ktorí   nás niečo nové naučili, srdečne ďakujeme a želáme úspechy v ich ďalšej práci. 
  05.07.2016 09:59 | viac »
 • Naša posledná hodina so Saškou v škôlke s malými škôlkarmi bola super. Išli sme s ňou do škôlky za deťmi. Maľovali sme s nimi na chodníky s kriedami. Téma bola rozprávkové postavičky. Na chodníkoch boli princezné, mimoni i kovboji. Všetky diela boli krásne. Na tejto hodine sme sa všetci bavili. Všetci sme spoznali veľa detí. Hodina bola zaujímavá a pre deti i pre nás to bol krásny zážitok. Erika Nachtmannová, 4.E
  01.07.2016 11:35 | viac »
 • Júnový projekt v 4.E „Nauč nás, čo vieš“ bol venovaný práci s tabletom. Náš spolužiak Timotej Valíček nás učil natáčať videá. Hlavnou témou spravodajstva bolo počasie. Dvojčlenné skupiny inscenovali predpoveď počasia a ostatné ich natáčali. Nebolo to až také jednoduché, pretože všetci rozprávali po anglicky. Timo v počítači zostrihal videá a vytvoril zaujímavé spravodajstvo s predpoveďou počasia. Radan Kollárovič, 4.E
  01.07.2016 11:28 | viac »
 • Kolektív  žiakov 4.E získal  3. miesto vo výtvarnej súťaži „Hasiči budúcnosti“ vďaka kolektívnej práci s názvom „Hasíme negatívne pocity“.  Marek Mank zo 4.E získal nádherné 1. miesto so svojou literárnou prácou „Ochrana pred požiarmi očami detí“.  Žiaci tieto práce vytvorili počas tematického vyučovania „Deň vody“ s pani učiteľkami Slávkou Brejníkovou a Andreou Tribusovou. Tretie miesto vo výtvarnej súťaži získal aj žiak 4. A Ľubomír Hricík, ktorú svoju prácu vytváral pod vedením p. učiteľky Kurimskej. Najlepšie práce postupujú  do Bratislavy na celoslovenské kolo. Víťazom srdečne blahoželáme!
  01.07.2016 08:31 | viac »
 •  Na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania  v našej 4.E radi tvoríme, prerábame zo starého nové a cibríme naše zručnosti.  Aj preto sme už druhýkrát skúsili šťastie vo výtvarnej súťaži Energetika 2016 spolu s našimi pani učiteľkami Slávkou Brejníkovou a Andreou Tribusovou. A opäť sa oplatilo. Spomedzi 455 detských prác z celého prešovského i košického kraja sme opäť postúpili do finále s prácou na tému „Energetické pexeso“.  Naše pexeso sme nasmerovali na výučbu separovania, pričom invencia a originalita rozhodli, že sme postúpili medzi dvadsiatku najlepších. A aj keď sme vo finále nezískali žiadnu cenu, víťazstvo je pre nás už len toto dvojnásobné ocenenie. A vlastne, užili sme si skvelý deň počas súťaže i v centre Košíc. Atrakciou súťaže bol ujo bublinár, ktorý vyrábal mega bubliny a vďaka nemu sme mnohé kúsky vyskúšali  aj my. Prehliadka mesta, chutná zmrzlinka, zábava pri fontánach. Aj toto je naše víťazstvo zúročené v krásnych spomienkach . A aby sme nezabudli na top zážitok, tým najlepším bol rozhodne nápoj bubbleology, ktorý sme si prebrali z rúk známej youtuberky . Ako krajšie možno zavŕšiť už pomaly končiaci štvrtý ročník? Veľmi pekne za tieto zážitky ďakujeme. Žiaci 4.E
  01.07.2016 08:51 | viac »
 • Triedny projekt 4.E Nauč nás, čo vieš: Ako hrať tenis

  Náš triedny projekt „Nauč nás, čo vieš“ už pomaly finišuje. Tento krát bol športový. Náš spolužiak Adam Humeník nás naučil niečo o tenise. Vyučoval nás na tenisových kurtoch pri Topli. Povedal nám o kurtoch, loptičkách, odbíjaní a podávaní. Po teoretickej časti mu jeho ocko hádzal loptičky a on odbíjal. Mali sme hádať ako sa odbitie volá, či je to napríklad forhend, backhand, volej, drop shot, podsek, lob a smeč. Loptičky môžu byť veľké mäkké, menšie tvrdé a väčšinou sú žlté. Povrch kurtu môže byť antuka, umelá tráva a tvrdý povrch. Antuka môže byť červená alebo zelená, ktorá má najpomalší povrch. Umelá tráva má najrýchlejší povrch. Potom  sme si už mohli vyskúšať hrať tenis s Adamom a potom s každým, medzi sebou. Bolo to veľmi zaujímavé a netradičné vyučovanie. Tieto dve hodiny sa mi veľmi páčili a dúfam, že neboli posledné. Alexander Oslacký, 4.E

  01.07.2016 08:25 | viac »
 • Triedny projekt 4.E „Nauč nás, čo vieš“: Ako sme sa učili štrikovať.
  S našim triednym projektom „Nauč nás, čo vieš“ ako štvrtáci z triedy pre intelektovo-nadané deti zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove už takmer finišujeme. Jedna z posledných prezentujúcich bola Erika. Spolu s babkou nás naučila štrikovať. Erika pripravila prezentáciu na interaktívnej tabuli, kde nám ukázala rôzne druhy štrikovania, napr. hladké očko, obrátené očko a iné. Keď sme začali, najprv nám to išlo veľmi ťažko. Všetci volali Erikinu babku k sebe, aby nám to vysvetlila ešte raz. Neskôr sa to zlepšilo, dokonca až tak, že spolužiakom Timovi a Alexovi to išlo veľmi dobre. Erikina babka mala s nami veľa trpezlivosti, viacerí z nás ju volali k sebe, že sa im niečo pokazilo alebo im niečo nejde, prípadne im ušlo očko. Babka nás to všetko veľmi rýchlo naučila. Boli sme veľmi radi, že nám ukázala ako  pokračovať v začatom. Za dve hodiny učenia sme vyrobili akoby malé koberčeky. Tešili sme z veľmi peknej hodiny strávenej učením sa štrikovaniu, ktoré sa dnes opäť dostáva do módy, pretože štrikované výrobky sú hand-made. Erike aj jej milej a veľmi trpezlivej babke veľmi pekne ďakujeme. Marek Mank IV.E
  23.05.2016 08:58 | viac »
 • V pondelok 9.5.2016 sme sa my- športové  triedy 6.E a 5.D vybrali na športové sústredenie so svojimi triednymi  učiteľmi a trénermi. Pre svoju športovú rekreáciu sme si vybrali Zemplínskú Šíravu.
             Zbalení a po rozlúčke s rodičmi sme  nasadli do autobusu -  smer Šírava. Po príchode na miesto  si obzerali vodnú nádrž a krásnu prírodu. Ubytovanie sme mali v hoteli. Privítali nás novozrekonštruované izby s krásnym výhľadom na Šíravu.  Vždy dvakrát do dňa sme mávali tréningy, ktoré boli všeobecne zamerané. Obsahovali najprv  rozklus,  rozcvičku, bežeckú abecedu a nejaké rovinky. Potom  sme trénovali napríklad odrazy, vrh guľou, hod diskom, štafetové behy... Takýto tréning sme  robili aj v lese. Nadýchali  smesa čerstvého vzduch  aj si zašportovali. Po tréningoch nás čakala relaxácia v bazéne.  Taktiež sme  mali čas aj na zábavu. Bolo v podobe spoločenských alebo loptových hier v areáli hotela.    
  16.05.2016 12:57 | viac »
 • Skoro ráno sme nabalení a prichystaní nasadli do autobusu a vyrazili na sever. Našou prvou zastávkou bol koncentračný tábor Osvienčim - Auschwitz. Prechodom cez bránu s nápisom ,,Arbeit macht fre - Práca oslobodzuje“ sme začali našu prehliadku o krutosti a zvrátenosti minulého storočia. Najväčší cintorín na svete, ako nám tento tábor opísala naša sprievodkyňa, je oplotený drôteným plotom, ktorým kedysi prechádzala elektrina.
  05.05.2016 20:49 | viac »
 • Riaditeľstvo školy organizuje pre svojich zamestnancov, rodičov a priateľov našej školy poznávací zázjazd  JUŽNÉ FRANCÚZSKO v termíne 5. - 10. júl 2016. Bližšie informácie u p. zást. Frančákovej, príp na tel. čísle 054/472 23 83.
  29.04.2016 12:36 | viac »
 • Už tradične si 22. apríl pripomíname ako Svetový deň Zeme. Jeho história siaha do roku 1970, kedy vedci a ekológovia na snímkach Zeme z kozmu pozorovali poškodenie atmosféry. Poukázali na krehkosť a zraniteľnosť našej planéty a vtedy prvýkrát varovali svetovú verejnosť pred ničivými dôsledkami civilizácie. Vyzvali ku spoločnému, celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.
  29.04.2016 09:59 | viac »
 • Tóny hudby sprevádzajú človeka už od narodenia, či lepšie povedané už v prenatálnom období. Uspávanka, pieseň či rytmické riekanky sú jedným z dôležitých prvkov rozvoja, pocitu istoty, komunikácie. Často krát sa však s pribúdajúcom vekom hudba a jej základný cieľ vytráca a zabúda sa, že je nielen nástrojom relaxácie, ale aj tmelivom medziľudských vzťahov.
  Aj z dôvodu budovania sociálnych vzťahov,  predchádzaniu sociálnemu vylúčeniu a  odstráneniu prejavov sebectva až agresivity v školskom kolektíve detí, pripravil muzikoterapeut Mgr. Milan Gaľa pre žiakov prvého stupňa ZŠ na Komenského ulici č. 23 v Bardejove sériu muzikoterapeutických cvičení. V rámci projektu Naša pieseň letí, pre dospelých i pre deti, podporeného grantom vo výške 256 eur prostredníctvom Komunitnej nadácie Bardejov, priniesol do kolektívov tried nový vietor, paradoxne založený na jednoduchých afrických a ľudových nástrojoch, podporených hrou na telo.
  13.04.2016 13:23 | viac »
 • Od začiatku školského roka sme sa pravidelne na hodinách predmetu Obohatenie venovali projektu na web stránke http://www.hravozizdravo.sk/.

  Každý mesiac sme vypracovali jednotlivé lekcie a vypĺňali sme interaktívne cvičenia o zdravom životnom štýle. Za aktivity v úlohách sme získavali body do celkového hodnotenia triedy. Piataci z celého Slovenska boli hodnotení v troch kategóriách, v závislosti od počtu žiakov. Naša trieda sa v svojej kategórii umiestili na peknom 4. mieste v Prešovskom kraji. Triedy, ktoré skončili na prvých troch priečkach v rámci celého Slovenska, získali poukážky na nákup v športových predajniach a voľný vstup do ľubovoľnej expozície Slovenského národného múzea.   

  Po ukončení súťažnej časti projektu sa dalo súťažiť o mimoriadnu cenu – finančnú odmenu 300€.  Mohla ju získať trieda, ktorá vytvorí najlepšie krátke video na tému „Naša trieda žije zdravo.“

  12.04.2016 13:43 | viac »
 • V tomto ročníku sme sa ako štvrtáci z triedy pre intelektovo-nadané deti zo ZŠ na Komenského ul. v Bardejove zúčastnili triedneho projektu „Nauč nás, čo vieš“. Každý mesiac nás jeden zo spolužiakov naučí to, čo ho najviac baví a zaujíma.
           V mesiaci marec nám svoju najobľúbenejšiu činnosť predviedol spolužiak Radan Kollárovič. Jeho najväčšou záľubou je výtvarná výchova, tak sa rozhodol, že nám ukáže a vysvetlí, čo je to linoryt.
  11.04.2016 14:38 | viac »
 •          Večer s rozprávkovou knihou je asi každodenným rituálom väčšiny z nás. Tým mladším číta rozprávku mamka či ocko, väčší už zákutia zápasu dobra nad zlom objavujú sami.  Zväčša však ide o knihy v materinskom jazyku. Ale siahli ste už niekedy po anglickej či francúzskej rozprávke?
   Výbornú motiváciu do čítania cudzojazyčných kníh s obľúbenou rozprávkovou tematikou ponúkli svojim mladším spolužiakom šikovní žiaci druhého stupňa ZŠ na  Komenského 23 v Bardejove. V rámci projektu eTwinning „A day with fairy tales“ posledný deň mesiaca zasvätenému knihám, svojich mladších kamarátov zaviedli v štyroch predstaveniach do cudzojazyčného rozprávkova.
  11.04.2016 14:26 | viac »
 •  Skvelé 1. miesto Petry Palubovej v semifinále.
  05.04.2016 16:50 | viac »
 • V zborovni základnej školy na Komenského ul. v Bardejove bolo tesne pred veľkonočnými sviatkami nezvyčajne rušno.  Zaplnila sa celá, do posledného miestečka. Tentoraz však nie učiteľmi, ale žiakmi. Očakávali vzácnu návštevu, ktorú nám sprostredkoval riaditeľ KTC v Bardejove Ing. Marcel Tribus: poľského maliara Stanisława Kmiecika z Krakowa, ktorý je iný ako ostatní maliari. Maľuje totiž nohami. Nie preto, že by chcel byť  týmto výnimočný, aj keď práve týmto výnimočný je! 
   
  31.03.2016 10:27 | viac »
 • Prvý ročník súťaže časopisov základných škôl „Cena časopisu Gymoš“, ktorú v pondelok 21.marca v Bardejove zorganizovala Spojená škola Juraja Henischa spoločne s Bardejovskou televíziou a týždenníkom Prešovské noviny priniesol pre náš školský časopis Ámosáčik 2. miesto.

  Trojčlenná porota hodnotila grafickú a obsahovú stránku školských časopisov základných škôl. Súčasťou vyhodnotenia bol aj seminár pre členov redakčných rád, na ktorom žiaci dostali veľa praktických rád, ako má vyzerať obsahová a grafická stránka časopisov. Školiteľom bol Mário Hudák, redaktor Prešovkých novín, Peter Reviľák, redaktor Bardejovskej televízie a Branislav Boďo, editor časopisu Gymoš, ktorý v minulom ročníku získal hlavnú cenu v súťaži Štúrovo pero.

  Ak máš aj Ty záujem pracovať v redakčnej rade Ámosáčika a naďalej zlepšovať jeho kvalitu, prihlás sa u šéfredaktorky A. Hankovskej v 8. A. Vítame všetkých, ktorí majú chuť robiť niečo navyše a písať o živote v našej škole.

  30.03.2016 10:46 | viac »
 • Jar je ročné obdobie, s ktorým sú spájané v našich zemepisných šírkach príjemné asociácie - znovuzrodenia, obnovy, opätovného rastu, ale aj vôní, čerstvej zelene, snežienok, lásky, sviatku Veľkej noci, preto je často jar označovaná za najkrajšie ročné obdobie. Prebúdzajú  sa nielen rastliny, ale aj živočíchy a usilovne si hľadajú potravu. Na prechádzke jarnou prírodou môžeme zbadať  hrdzavú líšku, či plachú srnku. Ale niektoré živočíchy by sme márne hľadali, pretože je ich veľmi málo a hrozí im dokonca vyhynutie.  Aby sme tieto vzácne druhy živočíchov poznali a aby ich poznali aj ďalšie generácie, spolu s pánom učiteľom Medzihradským sme zorganizovali besedu pre žiakov 3. – 4. ročníka pod názvom  Poznaj a chráň. Žiaci mali možnosť spoznať niekoľko živočíšnych druhov, ktoré sú vyhlásené  za chránené.  Objavil sa tu rys ostrovid, zubor, kamzík, svišť, drop, či rosnička,  roháč a mnoho iných. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť zaujímavosti z ich života a v závere sa dokonca aj vyskúšať, či im niečo utkvelo v pamäti. Veríme, že ak žiaci budú poznať aj takéto súčasti  prírody, budú ich vedieť aj chrániť. Mgr. Darina Marcinčová
  17.03.2016 11:23 | viac »
 • Tak a za nami máme ďalšiu zaujímavú hodinu  nášho triedneho projektu „Nauč nás čo vieš“. Tento krát našu triedu 4.E učila Sárka. Keďže rada tvorí a sleduje rôzne tvorivé blogy na internete, nechala sa inšpirovať blogom DIY (Do it yourself).  Ukázala nám ako sa z obyčajného plastového obalu na kazety dá spraviť držiak na mobil.Potrebujeme na to :

  • Plastový obal od kazety
  • Lepiacu pištoľ
  • Ozdoby ,stuhy,farby atď.

  Najprv si obal na kazetu otvoríme a preložíme ako stojan. Následne dekorujeme farbami, ozdôbkami, stužkami či rôznymi mašličkami. Získame nielen originálny stojan na mobil, ale ušetríme aj prírodu. J Ďakujeme za nápad Sárka. Alexandra Klimová, 4.E

  15.03.2016 13:03 | viac »
 • Dňa 25. februára 2016 sa 47 žiakov 1. a 2. stupňa našej základnej školy zapojilo do  školského kola 4. ročníka Logickej olympiády. Tejto súťaže sa zúčastnili nielen žiaci z tried so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj individuálne začlenení žiaci s diagnostikovaným intelektovým nadaním.
  Logická olympiáda je  jediná špecifická súťaž, ktorá spája skupinu nadaných detí z celého Slovenska.
  Školské kolo Logickej olympiády preverilo vedomosti,  najmä logiku, predstavivosť a myslenie žiakov. Test pozostával z 13 úloh, na ktorých vypracovanie mali žiaci 40 minút bez použitia kalkulačiek, internetu či encyklopédií. 
  Úspešný riešiteľ musel získať aspoň 7 bodov z 13 úloh (štyri úlohy boli 2-bodové). Kompletné výsledky si môžete pozrieť tu...
   
  09.03.2016 13:33 | viac »
 • Náš triedny projekt „Nauč nás, čo vieš“ prebieha už nejaký ten piatok. Každý zo spolužiakov nás učí nejakej zaujímavej činnosti, ku ktorej inklinuje. Naučili sme sa mnohému z oblasti remesla, geografie či kulinárstva. So športovou témou sa nám predstavil Alex Ščerbatý. Má veľmi rád floorball a tak nám na hodine telesnej výchovy poodhalil tajomstvá
  floorballu. Ukázal nám ako držia hokejku útočníci či brankári. Za pomoci pani učiteľky telesnej výchovy Mgr. Aleny Geffertovej nám vysvetlil pravidlá hry. Vyskúšali sme si to aj my sami a potom sme si zahrali krátky zápas. Najprv hrali chlapci a potom dievčatá. Až po tomto nácviku  sme si zahrali všetci spolu. Keďže Alex „vyučoval“ tretiakov a štvrtákov, spojili sme si tímy. Napokon sme vyhrali 3:0. Keďže sme všetci výskali za svoj tím, na druhý deň nás silno začali bolieť hlasivky. Tento deň by som však aj napriek tomu doprial i vám.
  Všetkým bolo pri hre super a z tejto hodiny sme si veľa odniesli. Ďakujeme Alexovi i pani učiteľke Geffertovej.
                                                                    Timotej Valíček, žiak 4.E
   
  Foto: Mgr. Alena Geffertová
   
  24.02.2016 10:44 | viac »
 • Vo štvrtok 11.2.2016 sa v školskej jedálni zhromaždilo 57 žiakov (6. – 9. ročník), ktorí prišli zabojovať o titul v súťaži Talent základných škôl regiónu Šariš.  Súťaž talentov je súčasťou aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, ktorú zastrešuje úspešná spolupráca Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a mesta Prešov.
  15.02.2016 09:12 | viac »
 • Ráno ako každé iné. Cesta do školy ako každá iná. Len cesta do tried na ZŠ na Komenského ul. 23 v Bardejove bola až podozrivo odlišná. Putovaním po chodbách jednotlivými átriami totiž prvý februárový piatok nebolo možné stretnúť žiaka, ale už od skorého rána z átria do átria pobiehavali princezné, čarodejníci, šašovia a mnohé iné rozprávkové bytosti, ale aj takmer reálne kópie skutočných povolaní v menšom vydaní. S očakávaním v očkách a radosťou na perách netrpezlivo vyčkávali, kedy si v kostýme nadšencov budúcich plesov vyskúšajú pravú karnevalovú zábavu. A veru dočkali sa. Bez ostychu a otáľania, číro spontánne v rytme tanečných šlágrov spod mixážneho pultu dídžejov z populárneho Boborlandu, sa naše masky pustili do tancovačky hneď s prvými tónmi hudby.
  07.02.2016 10:01 | viac »
 • Komu by sa nechcelo ísť tam, kde je veselo!
  Kde je dobrá spoločnosť,
  jedla, pitia kde je dosť,
  kde je dobrá zábava,
  kde sa priateľ s priateľom stretáva.
  O čom že  sa ten chýr nesie?
  Nuž o našom školskom plese!
   
  Fašiangy sú už oddávna časom zábav, plesov, veselíc a karnevalov. Túto peknú tradíciu dôsledne dodržiavame aj na našej škole a v krásne vyzdobenej  spoločenskej sále firmy Obuv – Špeciál, spol .s r.o. sme sa 23. januára v príjemnej a veselej atmosfére zabávali už na 14. reprezentačnom plese, ktorý organizuje riaditeľstvo školy v spolupráci s Radou školy a Združením rodičov a priateľov školy.
  Hneď v úvode dobrú náladu a radosť plným priehrštím rozdávali  malí tanečníci a speváci nášho detského folklórneho súboru Prvosienka, ktorý pracuje pod umeleckým vedením p. vychovávateľky Bc. Dariny Kostárovej a pani učiteľky PaedDr.Viery Remetovej.
  Slávnostnými prípitkom a príhovormi ples otvorili:  predseda Rodičovskej rady Ing. Viliam Kohút, riaditeľ školy PhDr. Ján Mika a náš hosť - vedúci oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ -  Mgr. René Semanišin. 
  Do tanca i do spevu po celý čas na striedačku vyhrávali  Muzikanci Raslavicke a country spevák a muzikant Jozef Kochlica.
   
  04.02.2016 10:04 | viac »
 • Tak, a máme tu výsledky okresného kola MO 2015/2016. Riešenia žiakov školského kola MO sme doručili v danom termíne na oddelenie školstva a telesnej kultúry, na základe týchto riešení boli pozvaní žiaci na okresné kolo. Na Základnej škole na sídl. Vinbarg  v Bardejove si  19.januára  potrápili hlavičky žiaci 5. a  9. ročníka. Celkom súťažilo 41 piatakov a 25 deviatakov. 
  03.02.2016 08:17 | viac »
 • A je doplesané! Hudba vypnutá, sviečky dohorené, košele spotené, topánky vyzuté, kučery padnuté, koláče zjedené...ALE ÚSMEV NA TVÁRI A SKVELÝ POCIT V DUŠI Z KRÁSNE PREŽITÉHO VEČERA OSTÁVA!  Opäť RAZ sa stretli krásne slečny a galantní chlapci, ktorí ukázali, že sa vedia perfektne zabaviť a slušne správať. Celý večer nás zabával DJ Bobor, za čo mu veľmi pekne ďakujeme. Zvládli sme aj tombolu a úspešne zvolili KRÁĽA a KRÁĽOVNÚ. Veľká vďaka patrí celej IX. D  a dievčatám zo VI.D za pomoc pri príprave plesu.
  A čo dodať na záver?  Aby ten 3. žiacky ples bol minimálne taký úspešný ako tento.
                                                                                                DOPLESANIA!!
   
  17.01.2016 17:55 | viac »
 • Vianoce sú časom, ktorý najmä pre deti predstavuje čas darčekov a splnených želaní, ktoré nachádzajú pod vianočnými stromčekmi svojich domovov. No na druhej strane, počas Vianoc sa mnohokrát prejavujú akési prehnané sympatie k matérii, ktorá uberá na vzácnosti týchto krásnych sviatkov. Tento rok však toto správanie neostalo  bez nepovšimnutia. Počas vianočnej besiedky 4.E si dopyt detí po materiálnych hodnotách, istú nevraživosť i nedostatok dobrých skutkov všimla aj Perinbabka, ktorá sa rozhodla, že  tento rok bude bez Vianoc, čo do karát zaihralo zlej ježibabke. Pričarovanie Vianoc však Perinbabka podmienila dobrým srdcom a skutkami detí. A tak sa začal „boj“ o Vianoce.
  13.01.2016 21:35 | viac »
 • Náš triedny projekt 4.E Nauč nás, čo vieš  je už takmer v polovici a my sme sa naučili mnohému zaujímavému a novému. Ešte minulý rok sme však aj ochutnávali. Katka Lazorová nám spolu so svojou mamkou v cvičnej kuchynke ukázali ako pripraviť palacinky. Na cesto budete potrebovať: mlieko, hladkú múku, jedno vajíčko, vanilínový cukor a štipku soli. Ingrediencie vložíme do misy a rozmixujeme mixérom na béžový hladký krém. V školskej kuchynke sme cesto upiekli na panvici. Pri pečení palaciniek sme mohli použiť silikónovú formu v tvare motýlika alebo kvietku, pretože Katka s mamkou nám priniesla prekvapenie – palacinkové formičky. Ešte pred ochutnávkou sme si stoly prestreli podľa vlastného gusta. Na pracovnom vyučovaní sme si na túto príležitosť pripravili vlastné ilustrované a zalaminátované prestierania. Katka s mamkou nám priniesli na ozdobu palaciniek čokoládovú polevu, šľahačku, nutellu a džem. Vlastnoručne pripravené a ozdobené palacinky všetkým chutili a z tohto sladkého zážitku, ktorým sme boli prevoňaní celý deň, sme boli všetci nadšení. Ďakujeme. Sára Prokopovičová, 4.E 
   
  13.01.2016 21:49 | viac »
 • Sila myšlienky. Iste sa aj vy stretli s týmto pojmom, či skôr jej reálnou silou. Presne tento cieľ mal aj medzinárodný projekt realizovaný na ZŠ na Komenského ul. 23 v Bardejove prostredníctvom programu eTwinning. A to práve v čase Vianoc,  keď mnoho detí už myšlienkami trávi svoj voľný čas prázdninami a rozmýšľa, ktorý z vysnívaných darčekov nájde pod vysvieteným stromčekom. Práve v tomto čase sme však myslenie všetkých žiakov prvého stupňa v rámci vyučovania anglického a francúzskeho jazyka nastavili aj iným smerom.
  10.01.2016 21:02 | viac »
 • Každú stredu popoludní sa žiaci 1. ročníka na ZŠ Komenského stretávajú na hodinách francúzskeho jazyka, ktoré sú prevádzané predovšetkým hrou. V tomto čase adventu si na hodine našli miesto aj  vianočné  piesne, ktoré  sú svojou melódiou vhodné nielen na príjemné vianočné posedenie, ale vo výučbe cudzieho jazyka. Piesne, básne, riekanky a rečňovanky majú totiž pri práci s deťmi  svoje nezastupiteľné miesto. Slovná zásoba k daným témam sa na žiakov neuveriteľne “lepí“ . Potvrdila nám to aj posledná streda tohto mesiaca pred prázdninami, počas vianočnej hodiny, kde medzi nás prišiel Pѐre Noӫl.  Žiaci jednu z vianočných piesní Pѐre Noӫl es-tu lá? zdramatizovali pod vedením Mgr. A. Fabianovej - vedúcej krúžku, obliekali Deda Mráza podľa textu piesne, určovali farby, veľkosť či počet jednotlivých častí oblečenia, spoznali soby, sane i škriatkov.  Na záver si deti mohli pozrieť  príbeh Trotro  a vianočný stromček ako utvrdenie slovnej zásoby a hlavne počúvanie melódie jazyka. Pri takejto zábave čas beží veľmi rýchlo a my sa tešíme na ďalšie popoludnia, kedy prostredníctvom francúzskeho jazyka spoznáme ďalší kúsok tejto krajiny.
  Mgr. A. Fabianová        Foto Mgr. Ľ. Kuča
  26.12.2015 11:02 | viac »
 • V školskej jedálni sa postupne vystriedalo 78 tretiakov a štvrtákov a 139 žiakov  II. stupňa. V tomto školskom roku sa na II. stupni najviac darilo piatakom, keď osem z nich boli úspešnými riešiteľmi. Boli rozvážni, presní a rýchli.  Ušetreným časom získali bonusové body. Zo všetkých zúčastnených siedmakov bolo úspešných 5 žiakov, siedmaci a ôsmaci po dvaja. Na 1. stupni  sa súťaže zúčastnilo 41 tretiakov, z nich bolo 23 úspešných riešiteľov, z 37 štvrtákov bolo úspešných 16 žiakov. Teší nás, že sa do súťaže zapojili aj žiaci zo spádovej základnej školy Vyšná Voľa a medzi tretiakmi dosiahol najlepší výsledok práve žiak z tejto školy. Ďalšie výsledky nájdete v tabuľke. 

   
  11.12.2015 14:15 | viac »
 •  Mladí fotografi získali ocenenie  
  Medzinárodná, poľsko-slovenská fotografická súťaž Moje Nízke Beskydy, ktorá trvala od júna do novembra tohto roku, bola 8.12.2015 ukončená slávnostným otvorením výstavy, a zároveň aj ocenením najúspešnejších mladých fotografov. Do tohtoročného, už piateho ročníka sa zapojilo 49 súťažiacich, vo vekovej kategórii do 12 rokov a 47 súťažiacich vo vekovej kategórii do 20 rokov. V obidvoch kategóriách boli do súťaže prihlásené fotografie, ktoré zachytávali ľudí, kultúru, prírodu a architektúru Nízkych Beskýd. Hodnotiaca komisia v zložení  Zbigniew Podsiadlo, Kamil Bankowski, Jerzy Knot, Marcel Tribus, Krzysztof Szadkowski sa 24. novembra 2015 stretla v Gorliciach, aby zo súťažných prác vybrala víťazné fotografie. Svoje zastúpenie medzi víťazmi mal aj Bardejov. V kategórii súťažiacich do 12 rokov sa za fotografiu Radosť v skanzene  umiestnil na treťom mieste Radan Kollárovič a Alex Ščerbatý, získal za fotografiu Skanzen čestné ocenenie. Prvé dve miesta v tejto kategórii neboli priznané. Títo žiaci 4. E zo ZŠ  na Komenského ulici si dňa  8.12.2015 v Poľsko–slovenskom dome v Gorliciach  prevzali svoje ocenenie, v sprievode svojich rodičov a triednej učiteľky PaedDr. Andrey Tribusovej PhD., ktorá žiakov na súťaž pripravovala s polu s fotografom Mgr. Petrom Čegiňom.
  Fotografická súťaž Moje Nízke Beskydy pokračuje aj na budúci rok. Jej 6. ročník organizátori súťaže pripravujú na vyhlásenie v júni 2016. Veríme, že mladí, talentovaní fotografi nepremeškajú príležitosť a zapoja sa do nej v hojnom počte.

  Mgr. Daniela Čisaríková, KTC Bardejov Poľsko-slovenský dom
   
  11.12.2015 09:11 | viac »
 • 27. 11. 2015 sa v Lučenci  konala celoslovenská súťaž v umeleckom prednese pôvodnej prózy Timravina studnička. Mesto Bardejov reprezentovala žiačka našej školy Petra Gracová  a bola úspešná. V konkurencii výborných recitátorov obsadila v I. kategórii 2. miesto.  Petre srdečne blahoželáme!

   

  01.12.2015 13:35 | viac »
 • Časopis našej školy vyhral 3. miesto v celoslovenskej súťaži PRO SLAVIS 2015
  Dňa 19.11.2015 sme sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej súťaže školských časopisov  PRO SLAVIS 2015, ktoré sa konalo na Starej radnici mesta Žilina. Bola som tam s Mgr. Máriou Ovšonkovou a spolužiačkou z redakčnej rady Ninou Hlávkovou. 
  Cestovali sme vlakom ráno o štvrtej z Bardejova a v Žiline sme boli o ôsmej. Program sa začínal o desiatej, takže sme mali kopec voľného času, ktorý sme využili na obhliadku  Mariánskeho námestia.
  Po prezentácii sme dostali malé   občerstvenie a  voľné minúty do začiatku vyhodnotenia sme využili na prehliadku ostatných školských časopisov, ktoré sa uchádzali o umiestnenie v tejto celoslovenskej súťaži. Bolo ich okolo 90 a ich vysoká formálna aj obsahová úroveň nás veľmi prekvapila. Po kultúrnom programe začalo vyhlásenie všetkých tohtoročných víťazov v 4. kategóriách - časopisy MŠ, triedne časopisy, školské časopisy ZŠ, stredoškolské časopisy a časopisy špeciálnych škôl. V kategórii školských časopisov základných škôl sa náš Ámosáčik umiestnil na krásnom 3. mieste.
  Po odovzdaní cien sme sa premiestnili s ostatnými účastníkmi do hotela Slovakia, kde nám bol podaný vynikajúci obed. Po obede sme sa vybrali na lov kešiek a následne regiojetom domov do Bardejova.
  Časopis Ámosáčik budeme vydávať aj v tomto školskom roku, na jeho prvé číslo sa môžete tešiť už pred Vianocami. Petra Petrušová - predsedníčka redakčnej rady
  25.11.2015 10:59 | viac »
 • Európsky týždeň boja proti drogám bol prvýkrát vyhlásený z iniciatívy Európskej únie v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Počas týchto dní sme si pripomenuli nebezpečenstvá, ktoré užívanie drog so sebou prinášajú. Drogy ohrozujú našu spoločnosť čoraz viac. Cieľom primárnej prevencie drogových závislostí na našej škole je realizovať prevenciu drogových závislostí nenásilnou a pre žiakov zaujímavou formou. Týždeň boja proti drogám sme odštartovali celoškolskou rozhlasovou reláciou. Sprievodnou aktivitou bol  Beh proti drogám. Pestrými aktivitami sme žiakom sprostredkovali potrebné informácie o tejto problematike,  pripomenuli dôležitosť zdravého životného štýlu a podporili negatívny postoj k užívaniu akýchkoľvek drog. Žiaci 3. a 4. ročníka a taktiež žiaci výtvarného krúžku sa zapojili do výtvarnej súťaže o najzaujímavejší plagát s protidrogovou tematikou, kde vyjadrili svoj negatívny postoj k drogám. Mgr. Anna Kostárová

  25.11.2015 10:47 | viac »
 • V školskom živote sú chvíle, ktoré sú nezabudnuteľné. Pre prváčikov je to určite prvý deň v škole a  tradičné Pasovanie za prváka.

  Dňa 20.11.2015 nastal ten slávnostný deň  v školskej jedálni za prítomnosti rodičov, triednych učiteliek prvákov a vychovávateliek. Na tento deň sme sa svedomite pripravovali. Od septembra sa už mnohému naučili. Žiaci-trpaslíci prileteli do školy na lietajúcich kobercoch a  plnili drobné úlohy zo slovenského jazyka, matematiky ,hádali hádanky, zaspievali po anglicky a francúzsky, aby sa z rozprávky o Snehulienke a trpaslíkoch dostali do naozajstnej školy. Svoj sľub prváka,  ktorý zložili pánovi riaditeľovi, potvrdili odtlačkom prsta do srdiečka. Pán riaditeľ PhDr. J.Mika sa prváčikom prihovoril, prijal ich do školy za prvákov a s pani zástupkyňou  Mgr.M. Pelákovou pasovali žiakov megaceruzou, medailou a diplomom. Na pamiatku si deti odniesli sladké perníčky trpaslíkov.  Prváci  sa pobrali do  tried za potlesku svojich najbližších,  v dobrej nálade a veríme, že aj s peknými spomienkami. Poďakovanie patrí aj vychovávateľkám za krásnu výzdobu, ktorá dotvorila atmosféru rozprávky a všetkým, ktorí prispeli k organizácii podujatia.

  Všetkým našim žiačikom prajeme veľa úspechov, odhodlania a trpezlivosti pri zvládnutí školských povinností. Všetci si želáme, aby chodili do školy s úsmevom a radosťou zo svojich úspechov. Tr.učiteľky 1.ročníka

  23.11.2015 13:43 | viac »
 • Môj Bardejov
  Bardejov je krásne mesto, pre každého je tu miesto..... Aj takéto slová okrem iného  odzneli na štvrtkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, na ktorom boli ocenení víťazi mestskej literárnej súťaže Môj Bardejov v troch kategóriách.
  Literárne práce boli venované 15.výročiu zápisu  Bardejova do Zoznamu svetového a prírodného dedičstva UNESCO. Cieľom súťaže bolo napísať poetickú báseň, kde žiaci vyjadrovali vzťah k svojmu mestu  a zároveň  hrdosť, že práve ich rodné mesto je svetovým kultúrnym dedičstvom. Víťazné práce boli prednesené žiakmi  na zasadnutí. Z našej školy bola ocenená žiačka 3.D triedy Sofia Kovaľová a žiak 5.C Adam Matej. Oceneným žiakom odovzdal diplomy a vecné ceny primátor mesta MUDr. Boris Hanuščák a ďalší poslanci MsZ.
  Mgr. Darina Marcinčová
   
  23.11.2015 13:05 | viac »
 • Naša trieda 4.E sa zapojila do zaujímavého triedneho projektu „NAUČ MA, ČO VIEŠ“.  Každý mesiac jeden zo žiakov našej triedy predstaví ostatným spolužiakom, čo ho baví a naučí to aj ostatných. Mesiac október rozbehla Sofia Dinis. Rozhodla sa, že nás naučí niečo o remesle kováča, ktoré vykonáva jej ocko.  A ja Vám to rád priblížim.
  Bol upršaný utorkový deň a my sme sa vybrali na exkurziu do Tročan na farmu AL ZAHRA. Boli sme plní očakávaní, lebo sme vôbec netušili, čo všetko nás tam čaká.  Keď sme tam prišli, zazreli sme mnoho zvierat a hneď potom nám Sofiin ocko ukázal, čo  je to práca kováča. V jeho prípade to nie je práca na jednom mieste, pretože si svoju vyhňu vozí v dodávke a tam kde potrebujú jeho pomoc pri podkúvaní koní,  tam aj so svojou vyhňou vycestuje.
  18.11.2015 09:32 | viac »
 • Podporte prosím náš projekt ihriska v átriu na "lajkovaním" na facebooku
  Milí žiaci, rodičia, priatelia našej školy.

  Podporte, prosím, náš projekt svojimi hlasmi. Budeme radi, ak tento odkaz budete zdieľať aj na sociálnych sieťach a zapojíte do našej kampane za nové átriové ihrisko čo NAJVIAC ľudí. Podmienky hlasovania nájdete pod projektom. Jedná sa o dobrú vec, ktorá bude slúžiť mnoho rokov stovkám detí našej školy. Stránku hlasovania nájdete TU, hlasuje sa prostredníctvom "LIKEovania" cez sociálnu sieť facebook.

  Ďakujeme.
  10.11.2015 10:36 | viac »
 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.
  V tomto šk. roku sme vstúpili do 8. ročníka tejto súťaže. Školské kolo sa konalo 3. 11. 2015 a zúčastnilo sa ho 37 žiakov 8. a 9. ročníka. Záujem žiakov o túto olympiádu z roka na rok rastie, čo dokazuje ich záujem o slovenský jazyk a literatúru. Súťažiaci si svoje sily zmerali v písomnej časti ( práca s textom, transformácia textu) a v ústnej časti ( rečnícky prejav). Prehĺbili si získané vedomosti v slovenskom jazyku a literatúre, komunikačné zručnosti a kreatívne schopnosti  v materinskom jazyku.
  Výsledky školského kola:
  1. Vladislav  Slosarčík           (VIII. A)
  2. Karin Kapsdorferová        (VIII.A)
  3. Adela Šenitková                  (IX. A)
    
  Všetkým  srdečne blahoželáme a víťazovi  prajeme veľa úspechov v okresnom kole.
  09.11.2015 12:35 | viac »
 • Pes...najvernejší priateľ človeka, ochranca ... oddaný, prítulný, verný, opustený, sám, bez domova...Nevedno úplne presne či práve takouto niťou brainstormingu  nasledovali myšlienky žiakov – štvrtákov z triedy pre intelektovo-nadané deti zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove pri téme ochrany zvierat. Istým však zostáva, že práve cez rôznorodé témy a autentické skúsenosti žiakov sa sčasti teoretické námety  preniesli do realizácie originálnej charitatívnej aktivity na pomoc týmto štvornohým priateľom.
   
  09.11.2015 08:35 | viac »
 • 5. november  2015 - pracovný deň ako každý iný. V Základnej škole na Komenského ulici v Bardejove bol však výnimočný. Zaslúžil sa o to minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler, ktorý poctil našu školu svojou návštevou.  Dodržal sľub, ktorý dal  žiakom, keď ich prijal v aule PF UK v Bratislave pri príležitosti charitatívneho nadnárodného koncertu Integrácia 2015. Počas besedy ho vtedy deti požiadali o pomoc pri rekonštrukcii atletickej dráhy pri škole. Zarazilo ho, že škola, ktorá sa stala už 3-krát školou roka vďaka športovým výsledkom žiakov, nemá obnovený športový areál.            V závere besedy žiaci a pedagógovia pozvali ministra na návštevu školy. Stalo sa. Na svojej pracovnej ceste po mestách nášho regiónu navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler aj tri školy v okrese Bardejov, medzi nimi aj našu. Riaditeľ školy Ján Mika privítal pred vchodom do budovy nie len jeho, ale aj ďalších vzácnych hostí: primátora mesta Borisa Hanuščaka, vedúcu oddelenia školstva OÚ v Prešove Kvetoslavu Komanickú, vedúcu oddelenia odborných a metodických činností OÚ v Prešove Annu Böhmerovú, vedúceho oddelenia školstva a telesnej kultúry OÚ v Bardejove Reného Semanišina a ďalších vzácnych hostí.
  09.11.2015 12:30 | viac »
 • Mudrlanti z 8.A zvíťazili v Enviróze
  1. miesto v celoslovenskej súťaži získali žiaci našej školy
   
  Znečistené životné prostredie je pre nás naozajstnou hrozbou. Je ako časovaná bomba, ktorá môže každú chvíľu vybuchnúť a ktorá dokonca na niektorých miestach už aj vybuchuje. Kontaminanty sa z pôdy a podzemnej vody dostávajú do potravín, pitnej vody, ovzdušia a vracajú sa nám ako bumerang. Aj na Slovensku sa nachádzajú oblasti, kde sa to negatívne prejavuje na zdravotnom stave obyvateľov.


  Enviróza je celoslovenský školský program pre základné a stredné školy vo formáte outdoorovej hry, vyvinutej za účelom získavania a šírenia informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku. Žiaci počas celého šk.  roka hľadajú a určujú environmentálne záťaže, publikujú svoje údaje on-line a zbierajú body, teda skórujú. Žiaci a študenti získavajú informácie o environmentálnych záťažiach a stave svojho životného prostredia, pričom rozvíjajú svoje orientačné schopnosti pri práci s mapou a navigáciou. Učia sa spracovávať získané informácie prostredníctvom informačno-komunikačných technológii, pracovať v tíme a zároveň kriticky myslieť a vyjadrovať svoj názor. Učia sa spolupráci v tíme.
  04.11.2015 11:37 | viac »
 • O úspechu nášho žiaka, Vladislava Slosarčíka na 49. celoslovenskom kole Olympiády v anglickom jazyku sme na stránke našej školy už informovali. Pravdupovediac, s novým školským rokom sme sa sústredili na nové výzvy, aj keď na minuloročný úspech nezabúdame. Veľmi milo nás preto prekvapilo výnimočné pozvanie od Spoločnosti Michala Bosáka, so sídlom v Prahe. Takouto netradičnou formou boli dňa 21.októbra 2015, v priestoroch Obchodnej akadémie v Prešove, opätovne zhromaždení študenti a ich učitelia, ktorí sa v školskom roku 2014/2015 umiestnili na prvom, druhom alebo treťom mieste všetkých celoslovenských olympiád z odborných predmetov.
  03.11.2015 19:01 | viac »
 • Svetový deň výživy
  16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Správna  výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie, no napriek tomu sa stravovaniu neprikladá potrebný dôraz. Svetový deň výživy bol vyhlásený na 20. globálnej konferencii FAO v novembri 1979 v Ríme. Odvtedy si každoročne 16. október pripomína viac ako 150 krajín sveta vrátane Slovenska. Deň zdravej výživy sme si pripomenuli aj na našej škole .
  27.10.2015 08:07 | viac »
 • Ako byť dobrým novinárom?
   Ivana Matejová na celoslovenskom seminári mladých novinárov
   
  Už týždeň vopred som sa tešila na 22. september a odpočítavala som dni. Keď mi v utorok v noci o pol tretej zazvonil budík, všetka radosť a chuť niekam ísť ma prešla. S ockom sme mali pred sebou päťhodinovú cestu do Nitry.
   
  23.10.2015 11:31 | viac »
 • OTVORENIE DOPRAVNÉHO IHRISKA NA ZŠ KOMENSKÉHO 23 V BARDEJOVE
  Úlohou dopravnej výchovy je postupne pripraviť žiakov na samostatný pohyb v cestnej premávke v pozícii chodca alebo cyklistu. Vzhľadom na celospoločenský význam vytvárania podmienok na zvyšovanie bezpečnosti žiakov v premávke rozhodli sme sa, prostredníctvom projektu „ Múdro a bezpečne v škole i na ceste“ podporeného Komunitnou nadáciou  v Bardejove, prispieť k osvojeniu si teoretických i praktických pravidiel cestnej premávky, ktoré by vedeli  žiaci  s istotou používať.
  23.10.2015 11:27 | viac »
 • Fotografia nie je všetko. Fotografia je viac...
  Na začiatok otázka. Čo dáva fotografii najväčšiu hodnotu? Kým sa na chvíľu zamyslíte, prezradíme, že práve takýto rébus si pre štvrtákov z triedy pre  intelektovo-nadané deti zo ZŠ na Komenského ulici č. 23 v Bardejove pripravil stredoškolský pedagóg a šikovný fotograf Mgr. Peter Čegiň, člen Asociácie slovenských svadobných fotografov, počas fotografického plenéru v prekrásnom prostredí  skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch. Ďalšia výzva týchto žiakov spoznávať nepoznané, je totiž položená na námete 5. ročníka Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže „Moje nízke Beskydy“. Nevedno, aké sú teda vaše odpovede, no výsledné názory žiakov súvisiace s hodnotou fotografie smerovali k predmetu záberu, svetlu, kvalite fotoaparátu či farbám, v čom sa určite nemýlili. Pravdou však je, že to, čo dáva fotografii najväčšiu hodnotu je ČAS. A keď si túto odpoveď rozmeníme na drobné a zamyslíme sa, popri našich spomienkach, starostlivo v nás uchovávaných po dlhé roky, sú to fotografie, ktoré jediné majú tú skvelú predispozíciu  prinavrátiť čas. Zásluhou fotografie sa nám vracajú objekty i osoby v plnom rozlíšení, so znovuobjavenou emóciou, vťahujúcou nás do opätovného centra diania.
  21.10.2015 08:31 | viac »
 • Dňa 13. októbra 2015 sa tretiaci  z našej školy, pripravujúci sa na 1. sväté prijímanie, zúčastnili exkurzie vo výrobni hostií, ktorú spravujú sestry  Congregatio Jezu v Prešove. Tie ich ochotne previedli po prevádzke a zaujímavým rozprávaním im vysvetľovali o spôsobe výroby zvláštneho chleba, ktorý sa pri svätej omši mení na Ježišovo telo – Eucharistiu. Potom naša  cesta smerovala do Vyšnej Šebastovej, kde sme navštívili Ružencovú záhradu – prvú na Slovensku. Celá návšteva bola zavŕšená svätou omšou v ich kostole. Po krátkej modlitbe a požehnaní pána kaplána Štefana Kačmára, ktorý celú akciu zorganizoval, sme sa vybrali na cestu domov, kde nás už čakal dobrý obed v školskej jedálni.
  19.10.2015 08:25 | viac »
 • Učíme sa celý život. V škole, mimo nej, ale najlepšie asi zážitkami, ktoré sami prežijeme. Taký je aj náš triedny projekt s názvom Nauč nás, čo vieš, ktorý pre nás vymyslela naša pani učiteľka Andrea Tribusová. Odohráva v našej triede 4.E na Komenského ulici č. 23 v Bardejove.
  19.10.2015 08:17 | viac »
 • O význame cudzieho jazyka v našich životoch hádam už netreba ani polemizovať.  Bez jeho znalosti prichádzajú len malé šance uplatnenia sa v práci doma či zahraničí, ťažké sú začiatky v cudzine  a napokon aj byť človekom, nie raz, ale niekoľko krát na základe známeho príslovia je prinajmenšom motivujúce. Aj preto je výučbe cudzieho jazyka pripisovaná primeraná dôležitosť spolu s veku adekvátnymi metódami a formami na ceste za jazykovo zdatným človekom, pre ktorého je znalosť cudzieho jazyka jednoznačným krokom vpred. Ovládanie cudzieho jazyka nielen pre budúce povolanie, ale najmä pre všestranný rozvoj osobnosti je svojou dôležitosťou zastrešený aj Európskym  dňom cudzích jazykov, ktorý si v celej Európe, v rámci 24 cudzích jazykov pripomíname 26. septembra, už od roku 2001.  
  12.10.2015 12:43 | viac »
 • ŽIŤ ENERGIOU v škole aj v každodennom živote
  6. októbra zavítali na našu školu špecialisti SIEA ( Slovenská inovačná a energetická agentúra) z Banskej Bystrice a Košíc, ktorí v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU pripravili pre našich štvrtákov zaujímavé energetické experimenty, súťaže, hry, prednášky a pomôcky na vyučovanie. Prostredníctvom zaujímavých vzdelávacích aktivít a pokusov oboznámili deti s druhmi energie, jej vznikom, využívaním, ale hlavne – učili ich, ako treba energiu šetriť, čo je hlavným predpokladom úspor energie v budúcnosti. Aktivity  boli pripravené tak, aby deti mohli nadobudnuté vedomosti a skúsenosti využiť nielen počas vyučovania, ale najmä  pri každodenných činnostiach. Možno mnohí v tomto smere poučia aj svojich rodičov. Deti súťažili v tímoch, učili sa spolupracovať, pomáhať si, čo je tiež dôležitým výchovným momentom tohto podujatia.
  09.10.2015 08:29 | viac »
 • „Slnko svieti pre všetky deti rovnako“ – túto myšlienku projektu Integrácia sme začali napĺňať už od prvého školského dňa.

                  Školský rok 2015/2016 začal tak ako iné, no pre nás a ďalších vybranýh  žiakov 8. a 9. ročníka bol výnimočný. Mali sme možnosť zúčastniť sa Charitatívneho nadnárodného koncertu Integrácia 2015. Najprv nás čakala 6-hodinová cesta špeciálnym vlakom do Bratislavy. Cestou sme hrali rôzne hry, zabávali sme sa a spali. Do cieľa sme prišli okolo 18:00 hod.  a špeciálnymi autobusmi, ktoré zabezpečil DP Bratislava sme sa presunuli k ŠD Dobrovičova. Ubytovali sme sa na internáte VŠ, navečerali sa a večer sme sa prešli do blízkej Evrovey. Ráno nás čakal policajný doprovod, ktorý chránil našu bezpečnosť  a autobus - takisto špeciálny nás doviezol priamo pred Zimný štadión Ondreja Nepelu. Naše pocity boli zo začiatku zmiešané, keďže sa 12 000 detí  v sprievode svojich hostesiek  snažilo dostať dnu na svoje miesta. Po chvíli sme sa usadili a čakali na začiatok.

  14.09.2015 15:04 | viac »
 • Viac ako 11- tisíc detí z celého Slovenska zažilo včera nevídaný kultúrny a hudobný program. Na zimnom štadióne v Bratislave si vypočuli také hviezdy ako Olympic, Lúčnica, Nela Pocisková či Rytmus.
  10.09.2015 11:31 | viac »
 • V Základnej škole na Komenského ulici v Bardejove sa aj počas prvého prázdninového týždňa ozývala veselá detská vrava, spev, čulo bolo v dvoch triedach a na chodbách aj cez prestávky. Ak by si niekto myslel, že to boli nejakí poškoláci, mýlil by sa. Naopak. Bolo to 44 žiakov od 2. po 8. ročník, ktorí obetovali týždeň zo svojich prázdnin, aby sa mohli ďalej učiť. No učenie bolo úplne iné, ako to školské. Prebiehalo pod vedením dvoch anglických lektorov Davida a Dereka z jazykovej školy Sidas Košice. Jeho cieľom bolo zdokonaliť sa prostredníctvom hier, kreatívnych činností a  športových aktivít v anglickom jazyku, zbaviť sa strachu komunikovať,  naučiť sa tímovej práci, zabaviť sa, zmysluplne stráviť prázdninové horúce dni. 
  13.07.2015 08:16 | viac »
 • My žiaci 9.A sme boli na svojom poslednom spoločnom školskom výlete. O 4:27 nám išiel rýchlik z Kysaku do Bratislavy. Čakala nás ešte dlhá cesta. Niektorí si vo vlaku pospali, aby mali dosť energie na prvý deň výletu.
  Prvá zástavka v Bratislave bola exkurzia vo Volkswagene. Po rozdelení na 2 skupiny, nás sprievodcovia zobrali do vnútra závodu. Videli sme mnoho strojov, materiálov a iných vecí, a hlavne sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií. Ďalšia zastávka bol Parlament. Tam sme mali to šťastie, že sme sa dostali do vnútra Rokovacej sály. Mali sme možnosť sadnúť si na miesta členov NR SR. Po návšteve Parlamentu sme sa ubytovali v hoteli Plus. Mali sme čas si trocha oddýchnuť pred večerou. Po večeri bolo na pláne divadelné predstavenie v divadle Astorka. Po tomto dlhom vyčerpávajúcom, ale zaujímavom dni sme boli radi, že si môžeme ľahnúť. 
   
  29.06.2015 15:02 | viac »
 • Našu triedu 3.E zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove tvorí jedenásť žiakov. Každý z nás je iný a práve vďaka tomu máme možnosť každý deň sa  obohacovať  a navzájom sa spoznávať. Jeden z nás je Radanko. Je výnimočný v tom, že na svet pozerá očami, ktoré úplne prirodzene nachádzajú krásy v prírode, dobre človeka, jednoducho v čomsi inom –vzácnom, vytvorenom úsilím našich predkov,  ďaleko od materiálneho sveta. A práve skrz optiku prírodnej krásy a veľkosti človeka vyjadril svoje myšlienky o krajine v ktorej žije v celoslovenskej súťaži Matice slovenskej pod názvom „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Výsledok jeho práce ocenila aj odborná porota a tak si 4. júna 2015 odniesol priamo z Nových Zámkov zaslúžené ocenenie. Ak teda stále pokladáte na misky váh možnosť strávenia dovolenky v zahraničí alebo možnosť stráviť ju v lone našej krásnej krajiny, Radankove slová Vás isto presvedčia:

  29.06.2015 14:49 | viac »
 • Jún je mesiac, na ktorý sa každý žiak veľmi  teší. Školské povinnosti sa pomaly, ale isto končia. Ešte zopár záverečných testov, zaokrúhlenie známok a vysvedčenie je tu. U nás, v triede pre intelektovo nadané deti,  sa mesiac jún spája aj so záverečnou prezentáciou ročníkových prác. Inak tomu nebolo ani v tomto školskom roku.
  Tohtoročné ročníkové práce štvrtáckych Rozumbrád boli naozaj veľmi zaujímavé. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy bola téma zadaná učiteľkou, si tento rok tému vyberal každý žiak sám podľa vlastného záujmu. Výber bol rozmanitý a veľmi záživný. Napokon uznajte sami: Hologramy, holografy, Kone, 80-te roky, Šach, Korytnačky, Včely, Lego mindstorms, Premeny filmu a fotografie, Lopty.
  23.06.2015 09:31 | viac »
 • MDD je na našej škole už tradične venovaný podujatiu, na ktoré sa všetky deti od 1. až po 4. ročník veľmi tešia - Rozprávkový les.

  Vtedy sa park pri škole a školský dvor premenia na čarovnú krajinu plnú rozprávkových bytostí, ktoré dávajú deťom plniť rôzne úlohy. Musia dobyť hrad tým, že trafia a zbúrajú pyramídu z plechoviek, trafiť vlka, aby zachránili Červenú čiapočku, hádžu čižmou do diaľky, ktorú im požičal Kocúr v čižmách a zdolávajú mnoho iných  zábavných prekážok. Za ich zvládnutie získavajú rozprávkové dukáty. Po nazbieraní určitej sumy si za ne kupujú v Rozprávkovom bufete pekné ceny. Tie sme zabezpečili z peňazí, ktoré si deti zarobili zberom papiera v škole. Sponzorsky nám prispela aj Okresná rada Únie žien Slovenska.

  04.06.2015 13:09 | viac »
 • Pozrite si vyhodnotenie zberu papiera , ktorý prebiehal v marci 2015. 
  21.05.2015 07:46 | viac »
 • Napriek neskoršiemu  príchodu autobusu sme ráno 8. mája  šťastne odišli smer- Paríž! Celú cestu nám svojimi geografickými znalosťami  spríjemňovala  veľmi výrečná sprievodkyňa. O 5:49 hod. sme prišli na pôdu Francúzska a o 8:10 hod. ráno nás v Paríži privítalo slniečko a veľmi sympatický a mladý sprievodca Janko. Prvý deň sa začal obhliadkou kostola sv. Genevie a Pantheonu. Príjemnou prechádzkou okolo Luxemburských záhrad a prechodom po parížskych uliciach sme sa dostali do druhého najväčšieho múzea na svete- Louvre, ktoré ročne navštívi vyše 9.2 milióna ľudí. Po tomto pozoruhodnom umeleckom zážitku sme sa presunuli do centra mesta Ile de la Cite, kde sme obdivovali  gotickú stavbu, rímskokatolícku katedrálu Notre-Dame v Paríži. Pred touto stavbou sa nachádzal aj nultý bod Paríža, kde sme sa všetci postavili, aby sme sa do roka do Paríža vrátili.:-)  Deň sme ukončili vyhliadkou na Paríž z výšky 324 m na vrchole kovovej veže postavenej na námestí  Champs de Mars architektom Gustavom Eiffelom, podľa ktorého je aj pomenovaná. 
  20.05.2015 11:50 | viac »
 • 22. apríla sa štyria žiaci našej školy zúčastnili 3. ročníka celoslovenského finálového kola Logickej olympiády. Olympiády pre intelektovo nadaných žiakov. Centrom nadaných sa aj tento rok stalo mesto Prešov. Tohtoročný počet súťažiacich bol rekordný. V školských kolách súťažilo spolu 3 107 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním z celého Slovenska.
  145 najúspešnejších z nich, víťazov školského kola, pricestovalo do Prešova.
  Naši žiaci mali možnosť zúčastniť sa aj jednodňového stretnutia súťažiacich pod názvom Večer talentov. Až 80 účastníkov olympiády sa stretlo na lokalite Zelený breh na Sigorde neďaleko Prešova, aby si oddýchli v lone prírody. Žiaci sa navzájom spoznali, skamarátili, pozreli si nočnú oblohu ďalekohľadmi, ako aj oddýchli pri večernom filme.
  25.05.2015 11:43 | viac »
 • 24. apríla 2015 sme vstávali zavčasu. Už ráno o 6.20 hod sme sedeli v autobuse smer Košice. Ako finalisti súťaže sme šli súťažiť o finančné dary pre našu školu.

  Naša trieda IV. D sa zúčastnila výtvarnej súťaže Energetika 2015. Témou bol Rodinný výlet na eBajkoch. Pracovali sme ako päťčlenná skupina. Natálka, Simonka, Alex, Oliver T. a Matej. Alex bol chorý, tak do Košíc s nami cestoval ako náhradník Gregor. Do súťaže sa prihlásilo 420 detských prác z Košického a Prešovského samosprávneho kraja v kategórii pre I. stupeň. Odbornou porotou boli vybratí 15 finalisti v každej kategórii. My a dvaja spolužiaci z 3.E, taktiež z našej školy, sme boli medzi nimi.

  05.06.2015 11:01 | viac »
 • Spolupráca so siedmimi partnermi - školami v Grécku, Španielsku, Turecku, Poľsku a Rumunsku.
  18.05.2015 08:26 | viac »
 • Nie je nič váženejšie ako byť mamou. Všetky mamičky určite potvrdia, že byť matkou je niečo nádherné, napĺňajúce, radostné, zároveň aj zodpovedné, veľmi často náročné, niekedy i bolestné. Všetci to vieme. Pre každého je jeho mamka tou najdôležitejšou osobou na svete. Mama je ten človek, ktorého náruč sme pocítili ako prvú. Mama si zaslúži nielen našu úctu, zaslúži si našu lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej šťastie. Deň matiek je príležitosťou všetko toto si pripomenúť, aby sme na to v bežiacom kolobehu života nezabúdali.
  18.05.2015 08:06 | viac »
 • Plávanie je ideálna športová aktivita vhodná takmer pre každého. Napomáha nielen chrbtici, ale celému organizmu. Človek ním získava svalovú vytrvalosť a celkovú kondíciu. Hoci tretiaci z 3.E a 3. B tieto informácie nemali, aj tak bolo ich nadšenie z nadchádzajúceho plaveckého výcviku viac ako viditeľné. Na každom kroku, medzi prestávkami a veru i na hodinách  naši malí plavci nerozprávali o ničom inom ako o vode. A aj keď nebola práve letná a dovolenková, napriek tomu si užili každú jednu hodinu počas jedinečného plaveckého výcviku v dňoch 8.4. až 17.4. 2015.
   
  05.05.2015 17:28 | viac »
 • Druháci sa túlali po hradbách! Ale nie, nebolo to len obyčajné túlanie.  V jedno slnečné aprílové dopoludnie sme  sa vybrali celkom  zblízka si pozrieť, ako bolo mesto Bardejov v minulosti chránené pred nepriateľom. Začali sme Školskou a Kláštornou baštou, pokračovali sme Prašnou baštou a Hornou bránou, nasledovala Hrubá a Malá bašta, kde medzi tým sme  si všímali aj zachované hradobné múry a vodné priekopy. Pokračovali sme Veľkou a Červenou baštou okolo Krátkeho radu a dostali sme sa k Dolnej bráne. Odtiaľ už bolo vidieť Renesančnú baštu. Posledná z bášt bola Archívna. Ale to ešte nebol koniec našich potuliek. Na historickom Radničnom námestí sme si  obzreli dve významné budovy – Baziliku sv. Egídia a mestskú radnicu. Viac sme si všímali aj  meštianske domy. Mnohí žiaci sa prostredníctvom tejto vychádzky dostali na miesta, na ktorých ešte nikdy neboli, hoci sú obyvateľmi mesta. Sme hrdí na to, že žijeme v takom krásnom historickom meste a že tu žijú ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zachovalo pre ďalšie generácie.
  05.05.2015 15:16 | viac »
 • Od 19. apríla do 26. apríla 2015 sme sa my, žiaci 9. E a 8. D triedy ocitli v krásnom horskom prostredí dedinky Drienica na športovom sústredení. Ubytovanie, ktoré sme mali v hoteli Javorná, bolo dobré a strava veľmi chutná. Každý  deň sme poctivo trénovali dvojfázovo- doobeda aj poobede- a po tréningoch nasledovala relaxácia v podobe bazénov a sáun. Aj keď boli tréningy fyzicky náročné, zvládli sme ich bez zranení. V strede týždňa sme sa vybrali na náročnú 17-kilometrovú túru na chatu Čergov, ktorá sa nám všetkým páčila. Ranné vstávanie nám nerobilo problémy a večierku sme dodržiavali, takže učitelia (tréneri) boli spokojní, že sa vieme slušne správať, a že po namáhavých tréningoch  sme oddychovali. Voľný čas sme trávili počúvaním hudby, hraním biliardu, rozhovormi a vzájomným utužovaním kolektívu.
  04.05.2015 12:18 | viac »
 • Všetci  sme súčasťou prírody a je veľmi dôležité, aby sme svoj život zosúladili s jej zákonmi,  prispievali k jej ochrane. Pozitívny vzťah k všetkému živému, čo nás obklopuje je potrebné pestovať  už od útleho detstva.  Prvým miestom, kde každé dieťa  spoznáva širšie okolie svojho domova, ktorého súčasťou je aj príroda, je rodina. Rodičia sú prví, ktorí pestujú vo svojich deťoch lásku a úctu  k nej. Potom prichádza na rad škola. O to, aby enviromentálna výchova, ktorá je súčasťou učebných osnov, nebola iba prázdnym pojmom, ale aktívne formovala kladný vzťah detí k životnému prostrediu, sa snažia  aj pedagógovia na Základnej škole na Komenského ul. v Bardejove. 
  05.05.2015 14:26 | viac »
 • V dňoch 23. a 24. apríla sa v Piešťanoch uskutočnilo celoslovenské kolo odbornej činnosti pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Prešovský kraj na tejto súťaži v odbore tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie reprezentovali žiaci našej školy - Simon Soroka, žiak 9.D triedy a Peter Sabol, žiak 7.D triedy. Súťaž prebiehala v Hotelovej akadémii  Ľudovíta Wintera. Pred hodnotiacu komisiu predstúpili s modelom jadrovej elektrárne o rozmeroch 1 x 1meter. V celoslovenskej konkurencii sa naši žiaci umiestnili na treťom mieste. Z Piešťan sa vrátili s peknými zážitkami, spomienkami a nadobudnutými skúsenosťami. Žiakov na súťaž pripravoval Mgr. Rastislav Sabol. Všetkým trom za veľmi dobrú reprezentáciu našej školy ďakujeme. Poďakovanie patrí aj riaditeľstvu  našej školy za výraznú podporu pri tvorbe a prezentácií projektu.
  02.05.2015 20:32 | viac »
 • Básne, piesne, rečňovanky a rozprávky sú pre rozvoj dieťaťa  v materinskom ako aj v cudzom jazyku veľmi dôležité. Učenie počúvaním, opakovaním a rozprávaním vo francúzskom jazyku majú možnosť zažívať žiaci na našej škole už od 1. ročníka, v krúžku Francúzština hrou, ale aj bilinguálne počas vyučovacích hodín. Vo štvrtkové popoludnie  23. apríla 2015  sa preto uskutočnilo popoludnie s francúzskou rozprávkou Boucle d´or et les trois ours. Celá  hodina bola vedená len vo francúzskom jazyku. Reálnu francúzštinu sa učia rozprávaním a počúvaním,  tak ako sa učili svoj materinský jazyk so svojimi rodičmi. Slovnú zásobu sa žiaci učia hrou, kreslením obrázkového slovníka a gramatiku vo vetách, bez dôrazu na teóriu, či memorovanie slovíčok.  Žiaci sa neboja odpovedať aj s chybami, preto je celé vyučovanie postavené na základoch pozitívnej klímy a podnetných situáciách.  Deti takéto popoludnie môžu prežívať každý štvrtok v triede 4. B a tak sa formou zábavných aktivít naučiť jazyk prirodzene a hravo. Tešíme sa na každého, kto chce prísť pozrieť a má záujem učiť sa francúzsky jazyk od 1. ročníka. Mgr. Anna Fabianová
  28.04.2015 14:05 | viac »
 • Nedávno som mal česť zúčastniť sa na celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Bol som rád, že mi to vyšlo a celkom som sa tešil. Aj cestou vo vlaku som to ešte bral ako výlet, no keď sme s mamkou dorazili na Inštitút verejnej správy, vtedy mi to celé došlo. Pohľadom som prechádzal po všetkých, ktorí tam prišli rovnako ako ja a v hlave sa mi spustili poplašné signály. „To bude hanba, keď budem posledný.“ 
  17.04.2015 11:37 | viac »
 • Žiaci 7. A bodujú v projekte Enviróza
  Znečistené životné prostredie je pre nás naozajstnou hrozbou. Je ako časovaná bomba, ktorá môže každú chvíľu vybuchnúť a ktorá dokonca na niektorých miestach už aj vybuchuje. Kontaminanty sa z pôdy a podzemnej vody dostávajú do potravín, pitnej vody, ovzdušia a vracajú sa nám ako bumerang. Aj na Slovensku sa nachádzajú oblasti, kde sa to negatívne prejavuje na zdravotnom stave obyvateľov.

  Enviróza je celoslovenský školský program vo formáte outdoorovej hry, vyvinutej za účelom získavania a šírenia informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku. Žiaci počas celého roka hľadajú a určujú environmentálne záťaže, publikujú svoje údaje on-line a zbierajú body, teda skórujú. Hlavným cieľom programu je šíriť informácie o environmentálnych záťažiach medzi mladými ľuďmi. Zvyšovanie povedomia o možných rizikách a dopadoch environmentálnych záťaží je dôležitým krokom pri riešení tohto problému a zároveň účinným preventívnym opatrením.
  13.04.2015 11:12 | viac »
 • V dňoch  17. marca až  1. apríla sa žiaci 3.A triedy  s tr. uč. Mgr. Ľ. Kurimskou  a  žiaci 3.D triedy s tr. uč. Mgr.  M. Petnuchom  zúčastnili  plaveckého výcviku na bardejovskej plavárni. Základy plávania ich naučili p. uč. Mgr. A. Pečeňuk  a  p. uč. Mgr.  Z. Kollárovič ,  ktorým by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať  za  trpezlivosť  a  odborné  metódy  pri  vyučovaní.  Mnohí z nás prekonali „strach z vody“ a veríme,  že v budúcnosti  naučené  skúsenosti a vedomosti  rozšírime aj o ďalšie plavecké štýly.
  10.04.2015 08:06 | viac »
 • Odkazom J. Á. Komenského, že škola by mala byť pre žiakov hrou, ktorá ich učí spoznávať nepoznané  tým najprirodzenejším spôsobom, bolo otvorené vyučovanie, ktoré sa pod vedením pani učiteliek Ing. Márie Onuščákovej, RNDr. Dany Ellerovej a Ing. Gabriely Niemašíkovej uskutočnilo na našej škole dňa 31.3.2015 pod názvom Záhady 3.poschodia. Návštevníci mohli obdivovať aj model atómovej elektrárne, ktorý vytvorili žiaci pána učiteľa Mgr. Rastislava Sabola.
  Už samotný názov evokoval u štvrtákov a žiakov v triedach s intelektovým nadaním, pre ktorých bolo podujatie pripravené, zvedavosť. Čo ich na 3. poschodí, kde sú odborné učebne fyziky, chémie a biológie, čaká?
  09.04.2015 14:41 | viac »
 • Dňa 27. marca 2015 sa žiaci našej školy- Simon Soroka, žiak 9.D triedy a Peter Sabol, žiak 7.D triedy pod vedením učiteľa Rastislava Sabola zúčastnili krajského kola SOČ a ZOČ na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove. Prezentovali svoju prácu modelu jadrovej elektrárne – názornej učebnej pomôcky, v súťažnej kategórií - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.
  09.04.2015 09:11 | viac »
 • V stredu 25. marca bolo už od rána  na našej škole rušno. Do zborovne sa ponáhľali malí aj väčší čitatelia a milovníci kníh spisovateľky Gabriely Futovej.  Autorka  štrnástich kníh pre deti , rodená Prešovčanka, držiteľka ocenenia Zlatá rybka za najlepšiu detskú knihu a iných literárnych cien, zavítala medzi nás na besedu.  Tá prebiehala v príjemnej atmosfére, ktorú vie pani Futová pútavým rozprávaním o svojich knihách, práci a zážitkoch  vytvoriť.
  28.03.2015 19:06 | viac »
 • Táto veta sa čím ďalej tým viac stáva pravdivou. V súčasnosti je potreba ovládania aspoň jedného cudzieho jazyka nevyhnutnosťou v takmer každej oblasti. Byť súčasťou Európskej únie pre nás znamená mať možnosť štúdia a práce v ktorejkoľvek európskej krajine, ale taktiež získania lepšej práce u nás doma, keďže mnohé firmy spolupracujú s rôznymi zahraničnými krajinami. Ale aj oveľa jednoduchšie dôvody nás vedú k učeniu sa jazykov, a to napr. dovolenka v zahraničí, využívanie internetu, filmy a piesne, ktorým chceme rozumieť. 
  18.03.2015 09:40 | viac »
 • Dňa 4. marca 2015 sa uskutočnilo školské kolo celoslovenskej Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Tejto súťaže sa zúčastnili nielen žiaci z tried so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj individuálne začlenení žiaci s diagnostikovaným intelektovým nadaním. 48 žiakov 1. a 2. stupňa našej základnej školy si „zmeralo“ sily vo vedomostiach  v logickom uvažovaní, priestorovom a matematickom úsudku, ale aj verbálnom myslení. Pre súťažiacich bol pripravený test, ktorí žiaci riešili počas vyučovacej hodiny. Jednotlivé typy úloh boli naozaj ťažkým orieškom pre nejedného súťažiaceho. 
  18.03.2015 09:09 | viac »
 • Vráťme knihy do škôl - Podpora čítania kníh na ZŠ Komenského 23 v Bardejove
  Celoslovenská súťaž Vráťme knihy do škôl má motivovať žiakov čítať a milovať knihy aj v súčasnom digitálnom veku. Projekt je zameraný na podporu čítania a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám, preto sa doň zapojili aj žiaci zo ZŠ Komenského 23 v Bardejove.

   
  13.03.2015 10:41 | viac »
 • Dňa 5. marca 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo tradičnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy. Školského kola sa zúčastnilo 36 žiakov, ktorí svojím prednesom prispeli k príjemnej atmosfére súťaže. Súťažilo sa v troch kategóriách. Porota, zložená z vyučujúcich slovenského jazyka, hodnotila u recitátorov výber textu, zvukovú stránku reči, prácu s textom i neverbálnu komunikáciu. Vybrať víťazov nebolo jednoduché. Všetci žiaci predviedli vynikajúce výkony a opäť dokázali, že našu školu navštevuje veľa talentovaných žiakov. 
  11.03.2015 12:15 | viac »
 • Otvorenie nových tried 5. ročníku  pre šk. rok 2015/16
  09.03.2015 12:48 | viac »
 • List od detí z 3.E v časopise FIFÍK
  V časopise FIFÍK v rubrike Fifíková pošta bol uverejnený list od detí z 3.E triedy.
  06.03.2015 10:29 | viac »
 • V mesiaci február sa už tradične na našej škole usporadúva súťaž POĽOVNÍCI A PRÍRODA V TVORBE DETÍ, ktorú organizuje Centrum voľného času v spolupráci s Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu. Slovenské poľovníctvo má bohatú históriu práce s deťmi a mládežou. Hlavným motívom tejto činnosti je vzbudiť u žiakov nadšenie pre nové poznatky o nevyčerpateľnom zdroji krás, ktoré príroda v sebe ukrýva. Cieľom je rozvíjať poznanie žiakov v oblasti prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich. Taktiež skúmať tajomstvá prírody, život zvierat, rastlín a pestovať citový vzťah k pochopeniu ochrany životného prostredia. Snáď aj tieto pohnútky viedli žiakov na hodinách Slovenského jazyka a literatúry i Výtvarnej výchovy k pretaveniu fantázie a vedomostí do vlastnej tvorby v podobe literárnych či výtvarných prác. V okresnom kole literárnej časti v kategórii žiakov 5. - 9. ročníka reprezentovalo našu školu osem prác našich žiakov.
  05.03.2015 14:51 | viac »
 • Fašiangy sú už za nami a je dobré, keď nám zostanú po nich spomienky na príjemné a veselé chvíle, ktoré sme počas nich prežili.  Najmä, keď sú to chvíle strávené s priateľmi pri dobrej  zábave. Myslím, že účastníci už 13. reprezentačného plesu  ZŠ na Komenského ul. v Bardejove, ktorý sa konal pod záštitou  Riaditeľstva školy a Rady školy  na Komenského ul. v Bardejove v stravovacom a reštauračnom zariadení  firmy OBUV – ŠPECIÁL, spol .s r.o. v spolupráci so Združením rodičov a priateľov školy, patria práve k tým, ktorí sa pri spomienke naň veselo pousmejú. O tom, že je náš ples už tradične obľúbený, svedčí aj fakt, že lístky naň sme vypredali už počas prvých štyroch dní.  Aj keď mnoho ľudí považuje trinástku za nešťastné číslo, na našom plese bola šťastnou pre všetkých.  Radosť priniesla aj výhercom  v  bohatej tombole. Vďaka štedrým sponzorom sme rozdali  vyše 100 cien. 
  23.02.2015 16:05 | viac »
 • Fašiangy – čas radosti a veselosti, v súčasnosti známy ako obdobie plesov a karnevalov. Ako však  trávili čas od Troch kráľov do Popolcovej stredy naši predkovia? Iste nie je problém sadnúť za počítač a zadanú otázku jednoducho vygoogliť. Mudranti, teda tretiaci z triedy pre intelektovo-nadané deti zo ZŠ na Komenského 23, však prijali v rámci fašiangového vyučovania výzvu - zistiť priebeh fašiangov priamo u svojich starých či prastarých rodičov. Vyzbrojení diktafónmi ako naozajstní reportéri, spovedali babky i dedkov, ktorí sa na chvíľu opäť vrátili do starých, no pre nás vzácnych  čias, aby nám pretlmočili svoje pocity a spomienky na obdobie zábavy a hodov.
  13.02.2015 08:02 | viac »
 • Dôkaz odborných znalostí našich žiakov v súťaži EXPERT

  Celoslovenská súťaž EXPERT GENIALITY SHOW spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém:

  • Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
  • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
  • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
  • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),
  • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia)
  04.02.2015 13:41 | viac »
 • V 6. ročníku súťaže VŠETKOVEDKO zabojovalo o titul 12 198 žiakov. Výnimkou neboli ani žiaci našej školy. 49 žiakov I. stupňa súťažilo o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Zabavili sa na zaujímavých úlohách, precvičili si mozgové závity. Zúčastneným žiakom zostane na súťaž spomienka v podobe diplomu.

  S radosťou a chuťou zmerať si sily, očakávajú ďalší ročník Všetkovedka. Aj s našim školským... 

  30.01.2015 09:02 | viac »
 • Športová tradícia a náležité výborné výsledky ZŠ na Komenského 23 v Bardejove sú už takmer jej značkou. Mnoho úspechov v tejto oblasti už niekoľkokrát školu nominovali za Školu roka a vďaka výborným výsledkom dosiahnutým nielen v atletike, škole neustále udržiavajú vysoký kredit.  Kým dosiaľ sme nazerali na piedestál víťazov predovšetkým z radov žiakov druhého stupňa, posledný týždeň pred prázdninami zažili pocit zápolenia a víťazstva aj mladší športovci. Pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka totiž škola v spolupráci so Školským športovým klubom J. A. Komenského v Bardejove, pod vedením Mgr. Zorana Kollároviča, Mgr. Andreja Pečeňuka a Mgr. Ivana Dzuriša, zorganizovala 15. decembra 2014 prvý ročník halových atletických  pretekov.
  05.01.2015 18:11 | viac »
 • Vianočné obdobie je okrem príjemných povinností spojené aj s predvianočným zhonom v podobe nákupov, súvisiacich najmä s výberom vhodných darčekov. Z každej strany na nás útočia reklamy - slovné, spevavé, kreslené, obrázkové, milé, dotieravé, smiešne i otravné. Niet sa však čomu čudovať. Každá spoločnosť chce efektívne ponúknuť a výhodne predať svoj produkt. A že to nie je vždy med lízať, vyskúšali si aj naši Mudrlanti z triedy pre intelektovo - nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove. V rámci Slohovej výchovy a témy Reklama, bolo na ich pleciach vytvoriť fiktívne firmy, avšak s vhodným predmetom podnikania, aby na vianočnom veľtrhu v čo najvyššej možnej miere oslovili zákazníka. V prípravnej fáze lietali námety spojené s názvami firiem, žiaci ostošesť premýšľali, čo bude predmetom ich podnikania, ako zaujmú a v rámci marketingu tak padali prvé podnikateľské stratégie. Pravdupovediac, vôbec sme netušili ako náš podnikateľský  zámer vypáli, asi preto sme v deň vianočného veľtrhu  3.E boli naozaj milo prekvapení. 
  05.01.2015 13:24 | viac »
 • Pytagoriáda sa každý rok teší veľkej obľube u žiakov, tak to bolo aj v školskom roku 2014/2015. V dňoch 10. - 11. 12. 2014, sa žiaci zúčastnili školského kola Pytagoriády. Celkom súťažilo 104 žiakov  5.- 8. ročníka, 18 z nich bolo úspešných riešiteľov. Pripomínam, že úspešný riešiteľ je ten, kto úlohu vyrieši a napíše správnu odpoveď na 10 úloh z 15). Podľa výsledkov v tomto školskom roku boli najnáročnejšie úlohy pre siedmakov, naopak najviac úspešných bolo v piatom ročníku. Úspešným riešiteľom gratulujeme a ostatní nezúfajte a zapojte sa aj o rok.
  05.01.2015 18:13 | viac »
 • Kedysi sa pasovali rytieri... my dnes pasujeme našich prváčikov, naše usilovné včeličky. Včelia kráľovná už letí za usilovnými prvákmi, pretože len oni jej môžu pomôcť zachrániť začarované krajiny, ktoré zlý bacil POLEPETKO navštívil. Svoj prílet VČELIA KRÁĽOVNÁ ohlásila dňa 27.11.2014. Na jej príchod už nedočkavo čakalo 66 našich prvákov. Včelia panoráma sa stala ústrednou scénou privítania prváčikov medzi riadnych školákov. A aby toto ich uvítanie nesprevádzali žiadne obavy, oporou sa im stali naši starší žiaci – siedmaci,  pod vedením pani zástupkyne Mgr. Márie Pelákovej,  ich triedne učiteľky a pani vychovávateľky, ktorí ich celým putovaním krajinami sprevádzali. 
  28.11.2014 13:03 | viac »
 • K výučbe v modernej škole patria neodmysliteľne exkurzie. Tak  aj my, štvrtáci zo IV. D triedy, sme jednu absolvovali.
  Exkurzia bola „nepísanou bodkou“ po osvojení vedomostí o planéte Zem a Slnečnej sústave v rámci predmetu prírodoveda. Naším hlavným cieľom bolo zopakovanie vedomostí z tematického celku a upevnenie predstáv o vesmírnych telesách zážitkovou formou.
  19.11.2014 10:12 | viac »
 • Stáva sa už akousi tradíciou, že skôr než siahneme po akejkoľvek knihe určenej pre mladého čitateľa, máme možnosť byť do čítania motivovaní osobne, konkrétnym spisovateľom. Po velikánovi detskej literatúry Tomášovi Janovicovi  či Braňovi Jóbusovi, ktorí poctili svojou návštevou pôdu našej školy,  pohnútky hlavných literárnych postáv sme tento krát odhaľovali na základe výpovede obľúbenej autorky pre deti Marty Hlušíkovej, v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove. 
  09.11.2014 21:20 | viac »
 • Dosky, ktoré znamenajú svet. Snáď nijako bližšie netreba predstavovať túto starú známu vetu. Dôležité je ale v súvislosti s ňou pretlmočiť očakávania a radosť tých žiakov ZŠ na Komenského 23 v Bardejove, ktorí mali v stredu 1. októbra 2014 k prešovským doskám Divadla Jonáša Záborského v Prešove a hlavným aktérom divadelného predstavenia Snehová kráľovná možnosť vzhliadnuť.  V zajatí snehu pritom vôbec nemrzli,  ale naopak,  humorom a groteskou sa poriadne rozohriali. 
  08.11.2014 16:17 | viac »
 • Na ôsmy ročník festivalu vedy, teda Európsku Noc výskumníkov sme sa vybrali v piatok  26. septembra o 12:30 h. Táto akcia sa konala v Košiciach, v priestoroch obchodného centra Atrium Optima.

  Išli sme tam autobusom, asi štyridsať žiakov z druhého stupňa našej školy a tri milé  pani učiteľky. Cesta bola zábavná, rozprávanie vtipov, spievanie pesničiek a samozrejme aj ich počúvanie bolo fajn. Niektorí sa tešili, že sa konečne dostanú do poriadneho obchodu na nákupy. No povieme vám pravdu, s touto myšlienkou sme tam išli  aj my dve, až kým sme tam nedorazili. Po celom obchodnom centre boli pre nás pripravené vedecké stánky, kde nám výskumníci zo SAV a študenti z košických  univerzít   ukazovali rôzne pokusy alebo nám prednášali rôzne zaujímavosti . 
  06.10.2014 08:49 | viac »
 •  „Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem... Sedem? To fakt?“ povedala som kamarátke, keď sme spolu išli popri parkovisku pri škole na školský dvor. V stredu ráno tam čakalo sedem autobusov, ale nie všetky išli na koncert Integrácia 2014. Tam mali namierené dva. Jeden 48-miestny a jeden 22-miestny. V menšom autobuse bola naša trieda – 7. A s našou triednou učiteľkou Mgr. M. Ovšonkovou a vo väčšom autobuse bolo ďalších 41  žiakov našej školy, ktorí reprezentujú školu v rôznych olympiádach a v športe. S nimi riaditeľ školy PhDr. J. Mika,  Mgr. E. Baldovičová, Mgr. V. Vasilegová a Mgr.T. Vavreková. Ako každá iná trieda, aj my sme sa chceli dostať čo najskôr do autobusu a obsadiť si „najlepšie“ miesto. Ako náhle sa autobus pohol, všetci sme si dali slúchadlá a mali svoj svet. Neviem, ako to bolo v druhom autobuse, ale myslím si, že podobne. Cesta do Prešova trvala okolo 40 minút.

  Všetko bolo super zorganizované. Pred Tatran handball arénou bolo veľké parkovisko, na ktorom parkovalo množstvo autobusov z celého Slovenska. Pri vstupe do budovy, na schodoch a na parkovisku boli hostesky. Dve alebo tri mali na starosti jednu školu. Základom bolo nájsť hostesku, ktorá bude mať tabuľku s nápisom ZŠ Komenského 23, Bardejov. Našli sme ju. Všetkým nám rozdala biele tričká s logom Integrácie, obliekli sme si ich a až potom mohli sme ísť dovnútra. Usadili sme sa a už sme len čakali, kým začne koncert. 
  06.10.2014 08:41 | viac »
 • To, že aj učitelia sa celý život učia, keďže každodenná realita prináša stále nové poznatky zo všetkých oblastí našej existencie, je známa vec. Aj pedagógovia našej školy chcú svojim žiakom odovzdať čo najviac vedomostí, pripraviť ich čo najlepšie pre ďalší život a navyše – snažia sa, aby škola bola miestom, kde učenie prináša deťom pozitívne zážitky.
   
  Aj preto sa stretli na školení zameranom na eTwinning, ktoré viedla ambasádorka tohto programu pre Prešovský kraj: Mgr. Martina Vinjarová.

  A čo vlasne eTwinning je?
  01.10.2014 09:16 | viac »
 • V jeden sychravý septembrový deň (presne 23.9.) na našu školu zavítal spisovateľ, ktorý najradšej píše pre deti – Braňo Jobus. Mnohí dospelí ho poznajú aj ako speváka, hudobníka na netradičných hudobných nástrojoch ( napríklad rýľ, vysávač), či moderátora najväčšieho slovenského hudobného festivalu Bažant Pohoda.

  Naši žiaci, ktorí čítali jeho knihy, ho po prvý raz uvideli naživo. Tí, ktorí nečítali – tiež a navyše sa zoznámili aj s jeho tvorbou.Hrdinovia jeho kníh sa nebijú s drakmi, nevyslobodzujú princezné a nezískavajú pol kráľovstva za to. Oni rozdávajú namiesto získavania hmotných statkov radosť, zmierenie, pohodu, spravodlivosť a pokoj. Lebo to je už dnes rozprávkou.

  29.09.2014 11:43 | viac »
 •  „Čaute!“ so smiechom povedala Lucka, keď vošla do našej triedy. Pre tých, čo ju nepoznajú, Lucia Semanková je Bardejovčanka, ktorá sa tohto roku zúčastnila súťaže Miss Slovensko. Získala tieto ocenenia:
  • 1. Vicemiss Slovensko 2014
  • Miss Sympatia 2014
  • Miss Doliva 2014
    
  Už keď vošla do triedy, tak som si pomyslela, že to bude milé dievča. Od prvého momentu až po posledný sa usmievala. Keď nám ju naša triedna učiteľka Mgr. Mária Ovšonková predstavila a ona sa posadila, nastalo trápne ticho. Možno by ste čakali, že sme sa hneď na ňu vrhli a zavalili ju otázkami. Úprimne, aj ja som si to myslela. Ale čo už... Až keď sa jedna z našich spolužiačok rozhodla položiť prvú otázku, sa to rozbehlo.
  26.09.2014 08:38 | viac »
 • Nový školský rok sa síce pomaly, ale celkom isto rozbehol a žiaci sa opäť pohrávajú s rečníckou otázkou ako aj tento rok zvládnu náročné počty, jazykovedné pravidlá, dôležité dátumy či relevantné poznatky. Verte, že aj my učitelia v myšlienkách neustále  pobiehávame okolo spôsobov učenia, hľadania možností ako učiť hrou, fixovať zábavou či  jednoducho v nadväznosti na odkaz Jána Amosa Komenského nachádzame  možnosti, aby sme menej učili, ale naopak, aby ste vy, naši žiaci, viac pochopili.
  15.09.2014 13:38 | viac »
 • Znalosť a ovládanie cudzieho jazyka odnepamäti patrilo k podstatnej charakteristike vzdelanosti. Kým však ešte donedávna mal cudzí jazyk izolované miesto, jeho súčasné postavenie sa, značne ovplyvnené európskou integráciou, významne podpisuje na zmenách v edukačnom systéme. Na mieste je posun v procese výučby, zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, najmä jazykových, ktoré v tomto ponímaní možno chápať  ako dôležitý faktor úspešnosti. 

  15.07.2014 05:51 | viac »
 • Takým sa stal aj  pondelok  23. júna, keď medzi deti v našej škole zavítal skvelý spisovateľ, autor desiatok kníh pre deti a mládež, ktorý je zároveň  verejnosti známy ako  novinár, epigramatik textár, básnik, autor rozhlasových,  televíznych a divadelných  hier- Tomáš Janovic.
  30.06.2014 21:14 | viac »
 • Už je to raz tak, že finále v ktorejkoľvek oblasti vyžaduje najväčšie vypätie síl. My sme si toho boli vedomí, a práve z tohto vážneho dôvodu sme sa rozhodli načerpať poriadnu dávku energie pred záverečným skúšaním. Veď kto by nechcel najlepšie vysvedčenie. Na 11. jún sme si objednali nielen mikrobus, ale aj nádherné slnečné počasie. Naplánovali sme si takpovediac z každého rožku trošku: Tatranskú Lomnicu, Spišskú Belú a Starú Ľubovňu. Nesklamalo nás žiadne mesto ani miesto.
  20.06.2014 13:27 | viac »
 • My, žiaci 5.A a 6.D sme sa v dňoch 28.-29. mája vybrali na výlet na Oravu. Ráno, asi okolo ôsmej nás pred školou čakal autobus s milým šoférom. Cesta sa nám zdala priam nekonečná. Naša prvá zastávka bola v Tatranskej Lomnici, odkiaľ sme pešo prešli až k lanovkám.
  20.06.2014 12:57 | viac »
 • V to pondelkové ráno sa žiaci 8.B príliš nevyspali. Už o šiestej ráno sme totiž sedeli v autobuse a mali namierené ku dedinke Bystrá na strednom Slovensku. Po niekoľkých hodinách cesty sme prišli ku motorestu Nemecká, kde začínal splav rieky Hron, čo bolo cieľom našej cesty. Keď sme zbadali nafukovacie rafty, na ktorých sme mali splaviť desať kilometrov Hrona, mnohých prešla chuť zúčastniť sa, ale odvážne učiteľky šli príkladom a dali sa rozdeľovať nás do člnov. Dostali sme záchranné vesty aj návod ako ich používať (v prípade vypadnutia z raftu sa bez paniky nechať unášať prúdom a zachytiť sa niečoho nablízku).
  16.06.2014 13:12 | viac »
 • V tomto školskom roku sme sa my, tretiaci, rozhodli skúmať Vesmír. Veľa informácií o vesmíre už bolo zistených, prebádaných. Stále sa zisťujú nové poznatky, pribúdajú nové planéty... Aj napriek mnohým objavom však zostáva obrovské množstvo otázok nezodpovedaných. Ako vznikol vesmír? Ako sa sformovali galaxie? Ako sa rodí hviezda? Je to svet, ktorý bude skúmaný stále. Ešte veľa vecí je neobjavených a čakajú na nás, kedy ich objavíme.
  10.06.2014 20:01 | viac »
 • 3.D, trieda pre intelektovo nadaných žiakov,  sa už po druhýkrát zapojila do súťaže Kníhtlačiarik. Súťaž vo výrobe knihy organizovala Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove. Tohto roku to bol jej 5. ročník. Bola určená všetkým šikovným deťom  z  1. – 4. ročníka ZŠ.  
  15.06.2014 06:42 | viac »
 • Dňa 3.6. 2014 žiaci  3.A  a  3.B triedy pod vedením pani učiteliek  Palubovej, Fabianovej a pani vychovávateľky  Petričovej absolvovali výlet na Spiš. Navštívili Spišský  hrad a  ZOO v Spišskej Novej Vsi, za účelom rozširovania vedomostí z prírodovedy a vlastivedy.
  06.06.2014 22:19 | viac »
 • Kto by nemal rád rozprávky, svet plný čarovných bytostí, v ktorom dobro vždy zvíťazí nad zlom. Možno aj preto tak radi spomíname na časy, keď sme boli ešte deťmi a rozprávkový svet nám bol veľmi blízky. Pedagógovia na Základnej škole na Komenského ul. v Bardejove už tradične pripravujú pre žiakov na 1. stupni obľúbené podujatie - pri príležitosti Medzinárodného dňa detí – Cesta rozprávkovým lesom.
  09.06.2014 10:56 | viac »
 •  Žiaci  2.C, 2.E a 3.D sa v tomto školskom roku veľmi tešili na výlet. Ich triedne učiteľky pre nich pripravili zaujímavú  trasu smerom na Gemer s cieľom – kaštieľ Betliar a Gombasecká jaskyňa.
  05.06.2014 14:28 | viac »
 • Všetci vieme, že máj je mesiac lásky. Ale v našej škole je máj aj mesiacom športových sústredení. A inak to nebolo ani tento rok. Od 19. mája do  23. mája sa pod Kráľovou hoľou stretlo 45 športovaniachtivých piatakov a šiestakov. Pod vedením svojich triednych učiteľov p. Frančákovej a p.Miku a trénera p. Kollároviča prežili nádherný, slnečný týždeň v zajatí zelenej prírody. Ubytovanie  v apartmánoch Telgárt bolo luxusné, strava ako od mamičky a vždy ochotný a ústretový personál dopomohli k vytvoreniu tej pravej športovej atmosféry obohatenej o návštevu Aquacity v Poprade, ,, skoro výstupom“ na Kráľovu hoľu, ako aj mrazivou návštevou Dobšinskej ľadovej jaskyne.
  02.06.2014 10:15 | viac »
 • Výchovno-vzdelávací projekt Poznávaj vlastnú minulosť alebo Pátranie po predkoch má celoslovenskú  pôsobnosť  a záštitu nad ním prevzal  minister školstva,  vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Cieľom projektu je podnietiť záujem mladých ľudí o svoju minulosť, prítomnosť a cez ne i budúcnosť. Cieľom je prebudiť hrdosť na seba, svojich predkov, svoju rodinu a svoju krajinu, ale i posilniť svoju pozíciu a kultúrnu a jazykovú identitu v spojenej Európskej únii. Sprievodným cieľom je zlepšiť a skvalitniť medziľudské vzťahy v rodinách, predovšetkým medzi deťmi, rodičmi a starými rodičmi, zvýšiť mieru vzájomnej tolerancie, založiť tradíciu budovania vlastných rodinných archívov a kroník, nájdenie súvislostí medzi „veľkou históriou“ a dejinami každého jedného človeka a napokon zistenie čo najviac pravdivých údajov a informácií o histórii vlastnej rodiny, čo a ako ju ovplyvnilo a formovalo.
  28.05.2014 09:58 | viac »
 • Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy. Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami. Zachovaj nám rodičov oboch, mocný Pane, veď dve ruky od Teba mame. Dve rúčky stvoril Boh: pre ocka jednu, druhú mame. 
  Týmito slovami modlitby od Milana Rúfusa sa niesli vystúpenia detského folklórneho súboru PRVOSIENKA pri Základnej škole na Komenského ulici  pri príležitosti Dňa matiek. Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tu vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť, za každú rozprávku, ktorou mamy obohacujú a ozvláštňujú detskú dušu. Poďakovať aj za každú pieseň, zaspievanú s láskou nad kolískou, za každý bozk na dobrú noc, za každé ráno a každý deň s mamou.
  19.05.2014 12:47 | viac »
 • Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov sa uskutočnila už druhýkrát v histórii existencie tried pre intelektovo nadaných žiakov pri základných školách na Slovensku a neskromne môžem poznamenať, že to je, doteraz aj svojím rozsahom najväčšia akcia, ktorá bola doposiaľ realizovaná pre túto skupinu detí . Naše žiačky Martina Kaščáková (4.D), Alexandra Valková (4.D), Petra Petrušová (6.A ) a Michaela Krumlovská (9.A) sa z počtu 2254 intelektovo nadaných žiakov z celého Slovenska, prebojovali až medzi deväťdesiatku najlepších a dokonca Martinka Kaščáková sa umiestnila na krásnom 19. mieste!
  28.04.2014 09:37 | viac »
 • Konečne, po dlhom čase sme sa vybrali na školský výlet. Naše pani učiteľky pre našu triedu a triedu 8.A pripravili výlet do Poľska. Odchod autobusu od školy bol ráno o 4:00, čo je samozrejme veľmi skoro, ale aj tak sme sa všetci tešili. Pred nami bol celodenný program, v ktorom bola zahrnutá návšteva soľnej bane vo Wieliczke, Krakowa a Osvienčimu. 
  25.04.2014 17:46 | viac »
 • ...za všetky trápenia, úsilia, obete,
  za všetko poučné, čo nám vždy poviete,
  za múdrosť, ktorú nám denne vštepujete,
  za lásku, nehu, trpezlivosť  a starostlivosť, ktorú nám prejavujete.
  Veď ste nám v škole ako otec, mať,
  preto si Vás  chceme uctiť, vďaku vzdať.
  Vďaka vám, pán učiteľ, milá pani učiteľka,
  vám patrí  za všetko  úcta veľká...
  ...ako krásne človeku padne tá hŕstka slov, chvíľka ponúkajúca vďaku, prinášajúca úctu, no predsa pripomínajúca, že je to iba chvíľka. Aj keď tých pár slov odráža celoživotné úsilie človeka - učiteľa, úcta je len chvíľkovou záležitosťou. Pomaly, nenápadne sa vytráca, aby posunula miesto povrchnosti a novým hodnotám života. Večne študujúci, hľadajúci  vhodný smer či  metódu a predsa, v procese formovania mladého človeka s miestom  na samom ostatku. Konfrontovaný s rodičmi, požiadavkami systému, čeliaci tlaku technológií. S maximom povinností a minimom práv. No v rámci svojej životnej roly vždy pripravený naučiť, povzbudiť, usmerniť, pochváliť.
  23.04.2014 08:53 | viac »
 • Aby sa deti už od útleho veku zaujímali o mesto v ktorom žijú a dianie v ňom, je potrené ich k tomu cieľavedome a systematicky viesť  doma aj v škole. Výchova k vlastenectvu a láske k mestu, v ktorom žijeme, by  mala prechádzať  cez srdiečka našich detí. Niektoré hodiny vlastivedy na prvom stupni základne školy sú na to predurčené.  Pre 8- 9 ročné dieťa  je však veľmi ťažké predstaviť si, čo je to mestský parlament, ako funguje, čo má na starosti primátor mesta, kde a ako pracuje. Je to učivo pre žiakov v tomto veku na prvý pohľad dosť nezáživné.
  Preto sme sa rozhodli priblížiť to našim druhákom a tretiakom z tried pre intelektovo nadaných žiakov zo Základnej školy na Komenského ul. v Bardejove  priamo, aby sa s novým učivom oboznámili prostredníctvom zážitku,  vlastnej skúsenosti a poznania. Nie nadarmo sa hovorí, že je lepšie raz vidieť, ako 100-krát počuť.  Veľmi si vážime a oceňujeme, že si náš pán primátor MUDr. Boris Hanuščak našiel, napriek svojej pracovnej vyťaženosti, čas a prijal nás.
  11.03.2014 08:04 | viac »
 • Napriek sychravému hmlistému dňu, akým bol  8. február  v tohoročnom fašiangovom čase, bolo v skoro 80 domácnostiach v našom meste a jeho okolí  od rána „horúco“. Zvýšená teplota bola zapríčinená prípravami  tej krajšej polovičky účastníkov na 12. reprezentačný ples  ZŠ na Komenského ul. v Bardejove, ktorý sa konal pod záštitou  Riaditeľstva školy a Rady školy v stravovacom a reštauračnom zariadení i  firmy OBUV - ŠPECIÁL spol .s r.o. v spolupráci so Združením rodičov a priateľov školy. Krásne upravené mamičky našich žiakov aj pani učiteľky boli toho dôkazom. Všetky sa, akoby šibnutím čarovného prútika ,(len ich manželia vedia, koľko času a energie do toho zázraku vložili...) premenili na krásne princezné a kráľovné.
  14.02.2014 15:11 | viac »
 • Predvianočný čas je obdobím, keď si ľudia viac všímajú tých druhých, majú potrebu obdarovávať, urobiť radosť niekomu. Je pekné, keď si uctíme tých, ktorí nás milujú a nie vždy môžeme s nimi byť. Rodičia chystajú darčeky pre svoje ratolesti, deti zas rodičov, no starí rodičia sú často akoby v úzadí. Týka sa to aj školy. Niektorí síce chodia po svoje vnúčence do ŠKD, alebo ich vodia na vyučovanie, no je mnoho takých, ktorí ešte  nikdy v našej škole neboli. Preto sme sa rozhodli pozvať ich na podvečerné stretnutie pri vianočných koledách, vinšoch, rozprávkach, spomienkach na Vianoce ich mladosti, ktoré pre nich pripravili žiaci z intelektovo nadaných tried:  2.E, 3.D a 6.A  pod vedením svojich triednych učiteliek - M.Pelákovej, A.Senajovej a M.Ovšonkovej. O podujatie bol veľký záujem a my sme sa tešili z bohatej účasti.
  30.12.2013 13:08 | viac »
 • V poslednom čase sme svedkami mnohých televíznych show a súťaží, kde svoju hlavnú úlohu zohráva jedlo.  Ponúkajú nám mnohé tradičné i nepoznané receptúry, cez ktoré sa môžeme veľa dozvedieť aj o kultúre iných národov. Akoby na motívy atraktívnych „masterchef“ predstavení predviedli ochutnávku jedál aj na Základnej škole na Komenského 23 v Bardejove. Školská jedáleň,  s podporou riaditeľa školy Mgr. Štefana Kuču,  sa totiž chytila zaujímavého projektu  Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR pod názvom „Medzinárodná kuchyňa“ a to ochutnávkou českej kuchyne.  Žiaci, učitelia i ctení hostia tak dostali príležitosť preniesť sa na celý týždeň od 18. až do 22. novembra do krajiny našich susedov – Českej republiky a prostredníctvom ich typických jedál spoznať nielen jedálniček, ale aj kúsok kultúry tohto donedávna spoločného národa.
  17.12.2013 11:49 | viac »
 • Od zdravej a pravidelnej stravy sa vo veľkej miere odvíja naša celková kondícia. V teórii význam jedla pre náš organizmus poznajú školáci, v praxi vplyv kvalitného jedla na fyzický i psychický progres ovládajú dospelí.  Inak na hodnotu hotového pokrmu pozerá matka - gazdiná, ešte s vyššou intenzitou vďaky zaň, starý bezvládny človek. Jednoducho, každého s trochou nadsadenia môžeme zaradiť do istej kategórie, z ktorej logicky plynú dôvody, pre ktoré si jedlo hodno vážiť. A predsa. V závislosti od vypovedaného nám akosi menej dochádza, akú službu pre nás a hlavne pre naše deti robia školské jedálne. Zmietajú sa skôr v paľbe kritiky, než pochvaly, práve v dobe, kedy je čas mimoriadne vzácnou veličinou a hotový pokrm darom.
  28.11.2013 11:05 | viac »
 • V dňoch 13.-15. novembra 2013 sa  žiaci z 2. E a 3. D našej školy  zúčastnili logického sústredenia žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pod názvom IQáčik. Táto aktivita bola súčasťou aktivít projektu „Deti v sieti“, ktorý organizuje ZŠ Šmeralova 25 v Prešove spolu s  CPPPaP Sabinov. Spolu so žiakmi ZŠ Šmeralova 25 v Prešove sme ako  80 členná skupina  úspešne reprezentovali svoje školy  na tomto jedinečnom „logickom sústredení“, ktoré prebehlo na Zelenom brehu (Sigord pri Prešove).
  26.11.2013 08:18 | viac »
 • Chata Kamarát na Mníchovskom potoku sa stala od 10. 6. do 14.6 prechodným domovom pre žiakov 1.E a 2. D triedy. Spolu so svojimi triednymi učiteľkami  M.Pelákovou, A.Senajovou a tetou zdravotníčkou p. Balaščákovou  tu boli v škole v prírode.
  21.06.2013 09:11 | viac »
 • Aj pre tento polrok pre Vás členovia krúžku pod vedením Mgr. V. Vasilegovej pripravili nové číslo Školovín - časopisu žiakov Základnej školy na Komenského ulici, ktorého ste viacerí aj aktívne prispeli. Tí, na ktorých sa nedostala jeho papierová verzia, ako aj ostatní návštevníci tejto stránky, si ho môžu v jeho plnofarebnej verzii pozrieť kliknutím na tento odkaz. Alebo si ho môžu stiahnut do počítača vo formáte PDF v tomto odkaze.
   
  Na vydaní, zredigovaní, ako aj na ručnom skompletovaní jeho papierovej verzie tohto časopisu majú veľkú zásluhu najmä tieto dve sympatické slečny - Sonja Rapčanová a Barbora Ferencová zo 6.A.  
  07.06.2013 13:43 | viac »
 • Po ťažkom rannom vstávaní sme o 4.10 h vyrazili autobusom od školy. Únavná cesta nás donútila odpočítavať kilometre do Wieliczky. 8.15h sme dorazili. Našu mnohopočetnú skupinu rozdelili na 2 časti. A každý z nás dostal audio- sprievodcu. Čakalo nás 378 schodov, po ktorých bolo treba zísť do útrob jaskyne. A zrazu sa pred nami otvoril prekrásny podzemný svet. Čerešničkou na torte bola kaplnka, v ktorej sa z času -na čas koná aj Polnočná omša. Očarení sme opúšťali soľné podzemie rýchlostným výťahom, čomu sme sa nekonečne potešili, lebo schody by z nás už nik nezvládol.
  30.05.2013 13:18 | viac »
 • Dňa 22. mája 2013 sa na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo celoslovenské finále Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov základných škôl.  
  Našu školu reprezentovali Matej Krumlovský,  Oliver Vaľko z 2.D v kategórii A , Timotej Kendra a Vladislav Slosarčík z 5.E v kategórii B.

  28.05.2013 21:14 | viac »
 • Prečítajte si článok s Názvom rozprávkovým lesom, alebo Deťom pre radosť - Inšpriácia zo ZŠ na Komenského ul. v Bardejove, ktorý bol uverejnený v UČITEĽSKÝCH NOVINÁCH č. 21/2013. Na článok v plnom rozlíšní sa dostanete kliknutím na tento odkaz. 
  28.05.2013 19:58 | viac »
 • Nedávno sme sa dozvedeli, že Okresná knižnica D. Gutgesela vyhlásila súťaž vo výrobe knihy pre všetky šikovné deti 1.-4. ročníkov ZŠ „Kníhtlačiarik“. Rozhodli sme sa, že sa so svojou maxiknihou súťaže zúčastníme. Naša 2.D trieda spracovávala tému Na potulke v lese.
  16. máj 2013 bol náš deň D. Srdiečka nám prudko bili, pretože doteraz sme na takejto súťaži ešte nikdy neboli. Súčasťou bol aj prezentovaný obsah knihy, ktorý sme si  pripravili a predstavili sami.
  22.05.2013 09:05 | viac »
 • Je piatok, hodina slovenského jazyka. Práve čítame rozprávku O divotvornom hrnčeku, keď niekto vykríkne:
   „Aha, vonku sa čerti ženia!“ Všetci sme spozorneli.
   „Ani psíka by som teraz nešla vyvenčiť!“ pridáva sa Charllotka.
  „ Pripadá mi to, akoby sa práve začala snehová vojna.“
  „Schovajme sa!“ Všetci sme zaliezli pod lavice.
   O chvíľu pani učiteľka povie: „Asi nastalo prímerie, vonku je už  pokojnejšie!“
  Vyšli sme z úkrytov. Husto snežilo. Perinbaba práve prášila perinu.
    „Hm, v takomto počasí by bola krásna snehuliacka svadba.“
   „Vločky veselo tancujú  a vietor im hrá do tanca.“
  „Len škoda, že vyľakali slniečko.  Bolo by nám teplejšie,“ zamyslel  sa Majko...
  Obyčajný pochmúrny školský deň, ktorý deti priviedol k spontánnemu a tak trochu zábavnému  dialógu. Možno aj vtedy sme si povedali, že sa zapojíme do súťaže, ktorú usporiadala Okresná knižnica Dávida Gutgesela s názvom Kníhtlačiarik. Vytvorili sme niekoľko pekných rozprávkových komiksov o zvieratkách, priateľstve a rodine.  Deti vytvorili veršíky o svojich menách  a zveršovali aj niekoľko matematických príkladov. Aj keď sa ešte len učia písať  a v čítaní by  niektorí mohli pretekať s rýchlejšími slimákmi, dokázali, že sú veľmi šikovní. Blahoželáme!
  17.05.2013 10:07 | viac »
 • Projekt INTEGRÁCIA predstavuje schopnosť spájať svet dospelých a detí. Umožňuje vstúpiť do ich krehkého sveta a ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu.
  Spojiť školy základné, špeciálne, detské domovy, nadácie, občianske združenia, centrá voľného času a známe osobnosti zo sveta športu, kultúry, obyčajných ľudí, ale predovšetkým všetky deti bez rozdielu...
  Medzi množstvo aktivít tohto projektu patrí aj vyhlásenie  celoslovenskej súťaže Integrácia očami detí. K výhercom 2. ročníka patria aj  intelektovo nadaní žiaci z V. A triedy so svojou kolektívnou literárnou prácou.
  03.05.2013 12:02 | viac »
 • V pondelok, 22. apríla 2013, prišla k nám, do 2.D triedy, nová kamarátka. Bola to Lienka Školienka. Predstavila nám ju naša pani učiteľka. Lienka Školienka veľmi rada chodí do školy a učenie jej prináša veľa zábavy. Je vyrobená z vlny a od dnešného dňa bude v našej triede spolu s nami.
  Sadli sme si všetci na koberec do kruhu. Naša nová kamarátka nám porozprávala príbeh o tom, čo sa jej prihodilo jedného pekného jarného dňa. Na pokračovanie článku sa dostanete kliknutím na tento odkaz.
  30.08.2013 10:10 | viac »
 • Na tento školský výlet sme sa nesmierne tešili. Ale bol nad naše očakávania. Hoci na začiatku nikto nikoho nepoznal a každý na každého zazeral, z tohto výletu sme odchádzali nielen s novými zážitkami, ale aj priateľmi. Myslím, že na tomto výlete sme nespoznávali len Londýn ale spoznávali sme sa aj navzájom. Našli sme si mnoho kamarátov, hoci boli všetci iných vekových kategórií. Aj keď ubytovanie nebolo najlepšie, zábava bola neskutočná. Jedny z najkrajších pamiatok, ktoré sme absolvovali boli London Eye, London Dungeon, Madam Tussauds, .. Všade bol krásny výhľad na Tower Bridge a Big Ben. Cesta naspäť bola oveľa lepšia ako cesta tam. Celú cestu naspäť sme spievali a tancovali. Behali sme po celom autobuse a každý mal úžasnú náladu. Cestu nám spríjemnili aj vodiči autobusu (ktorých mená si nepamätám), pretože mali úžasné hlášky, vtipy a takisto boli aj úžasní DJ-i. Ďakujeme im aj za bezpečné dopravenie domov. Ďakujeme aj učiteľkám a samozrejme aj sprievodcovi. Už sa tešíme, keď pôjdeme nabudúce. S. Rapčanová, A. Raganová, S. Štalmachová, 6.A
  30.08.2013 10:10 | viac »
 • Streda – 27. 3. 2013. Na tento deň sa tešila celá naša  trieda, pretože asi pred dvoma týždňami nám naša triedna učiteľka oznámila, že k nám príde na besedu  spisovateľka Margita Polláková. Doma sme si pripravili veľa otázok. Pred tým sme sa dohodli, ako budú poukladané lavice, kde bude pani spisovateľka sedieť, kto jej kúpi kvety, kto bude prednášať jej básne  a kto napíše článok o besede. Nastala streda, deň D. Chlapci od rána rozmýšľali,  čo s lavicami a kde bude sedieť náš vzácny hosť.
  30.08.2013 10:10 | viac »
 • Do okresného kola súťaže vo vlastnej literárnej a výtvarnej tvorbe detí, ktorú vyhlasuje CVČ v Bardejove a Slovenský poľovnícky zväz - okresná organizácia v Bardejove sa každoročne zapája aj naša škola. 
  30.08.2013 10:11 | viac »
 • Prečítajte si článok našej pani učiteľky - Mgr. Márie Pelákovej s názvom Práva majú aj nadané deti... , ktorý bol uverejnený na úvodnej strane Učiteľských novín č. 12/2013.
  30.08.2013 10:11 | viac »
 • Fašiangy sú už tradične časom plesov, zábav a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Žiaci sa stretli, aby ukázali, aké si vedia pripraviť masky a ako vedia zaujať svojimi nápadmi a predstavivosťou. Na výbere masiek si dali naozaj záležať. Do telocvične zavítali rôzne rozprávkové bytosti: ježibaby, víly, princezné ale aj kovboji, šašovia, vojaci. Nedali sa zahanbiť ani pani učiteľky, ktoré sa na chvíľu stali princeznami, kráľovnami, pirátmi, či trpaslíkmi. Celým karnevalom  nás dobrou hudbou sprevádzal p. učiteľ Mika  a veselý nezbedný šašo Jašo. Všetky masky sa veselo zabávali, šantili, súťažili a tancovali. Tento deň nám priniesol veľa krásnych chvíľ a zážitkov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
  30.08.2013 10:11 | viac »
 • Fašiangové obdobie, keď dni sú také krátke, sychravé a noci studené a dlhé, je už oddávna predurčené na všelijaké zábavy, karnevaly ale hlavne –  slávnostnou atmosférou naplnené plesy. Dlhá životaschopnosť a neustále oživovanie týchto pekných tradícií vychádza z potreby ľudí stretávať sa so svojimi priateľmi pri dobrej hudbe, tanci, chutnom jedle a možno aj poháriku kvalitného nápoja, prežiť spolu veselé príjemné chvíle. Je to príležitosť pre dámy, aby sa stali ešte krajšími, žiarivejšími, z mužov sa stávajú elegantní  a pozorní džentlmeni, ktorí iskria humorom a dobrou náladou.

  Aj 11. reprezentačný ples ZŠ na Komenského ul. V Bardejove bol toho dôkazom.

  30.08.2013 10:11 | viac »
 • Dňa 11.1.2013 sa v Športovej hale MIER v Bardejove uskutočnil už 8. ročník Memoriálu Vladimíra Savčinského.  Medzinárodnej atletickej súťaže v skoku do výšky organizovanej Školským športovým klubom JAK Bardejov a Základnou školou Komenského Bardejov sa zúčastnili pretekári zo štyroch krajín, menovite z Česka, Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Súťažilo sa v mužských aj ženských kategóriách v rozdelení: žiaci, žiačky, dorastenci, dorastenky, juniori, juniorky a muži. V jednotlivých kategóriách bolo podaných viacero zaujímavých výkonov a v troch kategóriách tohto ročníka padol aj rekord podujatia. Stiahnuť si môžte kompletné výsledky aj vo formáte PDF. [Videozostrihy sa nachádzajú pod oknom s výsledkami]
  30.08.2013 10:12 | viac »
 • Pytagoriáda
  30.08.2013 10:13 | viac »
 • Prečítajte si nové číslo školovín v elektronickej podobe - časopisu od žiakov pre žiakov. Tohto roku ho vypracovali žiačky z redakčného krúžku pod vedením p. Vasilegovej.
  30.08.2013 10:14 | viac »
 • Stať sa prvákom je veľmi vážna vec a dôležitý medzník v živote každého šesť ročného človiečika. Škola mu vkladá do rúčky kľúčik od nekonečnej krajiny poznania. Prvé písmenká, slová, vety, prvé čísla, vypočítané prstíčkové príklady sú prvé kroky na ceste za objavovaním nových vedomostí, na ceste za poznávaním sveta. O to aby na tej ceste zažili čo najmenej pádov a zakopnutí sa snažia učitelia, ktorí ich v spolupráci s  rodičmi po nej vedú starostlivo, láskyplne a trpezlivo.
  Na našej škole vítame nových žiačikov, ktorí po prvých mesiacoch práce v školských laviciach dokázali, že sa už plne adaptovali na nové prostredie, aj milou slávnosťou – Pasovaním na prváka.

  30.08.2013 10:13 | viac »
 • Možno aj také myšlienky mladosti prebehli hlavou nášho milého oslávenca Štefana Mokroluského, ktorému náš detský folklórny súbor „Prvosienka“ pri  ZŠ Komenského uvil k jeho životnému jubileu 85 rokov kytičku z ľudových piesni a tancov.
  30.08.2013 10:14 | viac »
 • V tomto školskom roku k nám na druhý stupeň  nastúpilo 556 žiakov z toho 128 piatakov. Pre ktorých sme spolu s ich triednymi učiteľmi 30.októbra.2012 v školskej jedálni pripravili Pasovanie piatakov.
  30.08.2013 10:14 | viac »
 • Prečítajte si článok o spoločenskom posedení v Zariadení pre seniorov Topľa uverejnený v aktuálnych Bardejovských Novostiach v tomto odkaze. Na tomto podujatí pri príležitosti Oktobra ako mesiaca úcty k starším vystúpili aj naši žiaci v detskom folklórnom súbore PRVOSIENKA. Viac o Prvosienke sa môžete dozvedieť v tomto odkaze. Táto stránka obsahuje aj videozostrih a fotogalériu z vystúpenia.
  30.08.2013 10:15 | viac »
 • Pri  príležitosti Svetového dňa zdravej výživy  sme sa rozhodli viac dbať o to, aby sa žiaci stravovali zdravo, dodržiavali pitný režim, aby sa venovali  rôznym pohybovým aktivitám. 
  30.08.2013 10:14 | viac »
 • Dňa 27.9.2012 sme okolo 7:15 hod. vyrazili autobusom od našej školy do Steel Arény v Košiciach na koncert Česko-Slovenská Integrácia 2012 s mottom: “Slnko svieti pre všetky deti rovnako“. 
  30.08.2013 10:15 | viac »
 • Vo vestibule našej školy si môžete pozrieť výstavku tvorivosti našich žiakov pod vedením vychovávateliek z ŠKD. Z dostupných materiálov vytvorili veľmi zaujímavé kreácie s jesennou tématikou. Ak si ich z rôznych dôvodov nemôžte pozrieť naživo, môžte si ich pozrieť aspoň v priloženej vo fotogalérii.
  30.08.2013 10:15 | viac »
 • Pozrite si fotogalérou z Otvorenia školského roku 2012/13 na našej škole a z prvého školského dňa niektorých našich žiakov a tried.
  30.08.2013 10:15 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Komenského 23
  085 01 Bardejov
 • Sekretariát:
  054/4722383
  Školská jedáleň:
  054/4724665
  Ekonomické oddelenie:
  054/4885171
  Mobil:
  0948311775
  Email:
  skola@zskombj.edu.sk

Fotogaléria