• Mária Čukanová

     • 5.C - MAT (2019/2020)

     • Vitajte všetci žiaci 5.C :)

      V prípade nejasností ma kontaktujte mailom.    cukanova@zskombj.sk

        prípadne sa vieme stretnúť aj vo virtuálnej triede cez službu "Meet"  tu:

      https://meet.google.com/yeg-zuca-phj

        ODKAZ NA TRIEDU SO MNOU  (vopred dohodnutý čas) 

       

        Pozor, k dispozícii sú momentálne prístupné aj e-učebnice a pracovné zošity.   

      https://www.liberaterra.sk/e-ucebnice-2-stupen 

       

      UPRESNENIE ČASOVÉHO HARMONOGRAMU:

      V  nasledujúcich týždňoch bude koncepcia vyučovania nastavená tak, že úlohy z MAT by mali byť 3 krát v týždni ako priama činnosť žiakov.

      Pravidelne budem posielať Vašim rodičom cez internetovú žiacku knižku slovné hodnotenie Vašej práce. Budú to robiť aj ostatní učitelia, tak dodržiavajte termíny pre výstupy z každej hodiny.

        

     • Mesiac jún

     •  

      Všetko najlepšie k MDD, užite si svoj sviatočný deň - 1.6.2020 :)

       Riešenie za 11. týždeň na kontrolu nájdete  tu:

       riesenia_test_sumernosti_5r_11T.pdf  a   riesenie_PZ_stredova_sum_5r_11T.pdf

       

      Pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú naďalej doma dištančne :)

      Téma: Riešenie aplikačných úloh - práca s údajmi, diagramy, zaujímavé úlohy (2.6.-10.6.2020)
       

      Pozrite si úvod do tejto témy v e-učebnici na str, 74, 75

      Vypracujte cvičenia z PZ:  

      stĺpcový diagram str 68-69/ 1 - 6, 

      kruhový diagram str. 70,71 / 1,2,3

      Projekt - str. 78-79

      Zaujímavé úlohy str. 74-77   - vyrieš úlohy a zabav sa aspoň 5 úlohami z tejto témy

       K dispozícii je aj metodická list ml5_tabulky.pdf

       

      Téma: Súhrnné opakovanie učiva  (15.6. -19.6.2020)

      Vypočítajte úlohy, a zopakujte si učivo, ktoré sme objavovali počas celého, hoci netradičného školského roka. Verím, že so všetkými úlohami sa popasujete výborne a vypočítate všetky bez menších problémov. 

      Vypočítajte ich do zošita podľa predlohy:  suhrne_opakovanie_5r.pdf

      alebo priamo do pracovného listu suhrne_opakovanie_5r_predloha_vpisovanie.pdf

      Riešenia úloh mi pošlite, aby som mala prehľad o tom, ako sa Vám darilo :)

      ...a už len pár dni a  ak sa neuvidíme, želám Vám príjemne a zaslúžené vysvedčenie a hlavne prázdniny....

      Hurá letné prázdniny !!!  :)

       

     • 11. týždeň (25.5. - 31.5.2020)

     • Skontrolujte si riešenie z minulého týždňa -  vysledky_10T_5r.pdf

       1.hodina - rysovanie v stredovej súmernosti

      Na ujasnenie a doplnenie niektorých poznatkov o stredovej súmernosti si prehrajte a pozrite pozorne ešte nasledujúce videá (označené červenou farbou)

      a)  Obraz bodu v stredovej súmernosti 

      b)  Zobrazenie úsečky v stredovej súmernosti

      c)  Obraz priamky v stredovej súmernosti

      Keď je už všetko každému jasne,alebo aspoň jasnejšie :)

      !!!   Úloha na odovzdanie   !!!

      Skúste vypracovať cvičenia na stredovú súmernosť z PZč.1 - str. 73/1,2 a 74/cv. 4, 5

       2. hodina -  stredovo súmerné útvary

      utorok - 5.C o 9.15  -  1.skupina, o 10.00 - 2.skupina 

      Potrebné rysovacie pomôcky, zošit.

      Z hodiny - prepísať si do zošita alebo vytlačiť  tabuľku útvarov a  písmená veľkej abecedy + číslice, ktoré sú stredovo súmerné     tabulka_stredova_sumernost.pdf

      !!!    NAVYŠE     !!!     Žiaci, ktorí neboli na online hodine   !!!:

       Pozrieť si video z hodiny a vypracovať si úlohy z hodiny - report_11T_5r.docx
       

       3. hodina - opakovanie

      1) Otestujte sa o súmernostiach: 5-Stredova_a_osova_sumernost.pdf
      2)  Skúste nájsť na internete, v encyklopédiách, atlasoch a pod. také vlajky štátov Európy, ktoré budú stredovo súmerné. Komu je aj náš kontinent primalý, môže hľadať aj v iných častiach sveta :)
       

      BONUSOVÁ  ÚLOHY   -   PL_neuplne_utvary.docx + testík uverejnený po online hodine tento týždeň po online hodine  na portály bezkriedy.sk

      Čo je potrebné mi poslať? - termín ideálne najneskôr do piatku 29.5.2020 do 18.00 

      Na konci týždňa mi pošlite prosím  naraz všetko - spolu (je to jednoduchšie na kontrolu, ako keď posielate veci po každej hodine)

      1. hodina - foto vyriešených úloh z PZ cv. 73/1, 2,   74/4, 5

      2.hodina -   kto nebol na online hodine - foto vypracovaných úloh 

      3.hodina - vyriešený test + foto vlajok štátov stredovo súmerných 

     • 10. týždeň (18.5. - 24.5.2020)

     • Skontrolujte si riešenie z minulého týždňa -  vysledky_PL_a__PZ1osova_sumernost.docx

        1.hodina - rysovanie v osovej súmernosti

      Na ujasnenie a doplnenie niektorých poznatkov o osovej súmernosti si prehrajte a pozrite pozorne ešte nasledujúce videá (označené červenou farbou)

      1)  Obraz útvaru podľa osi sa nerobí len tak od oka, ale presne - rysovaním kolmíc a prenášaním vzdialeností pomocou kružnicových oblúčikov.    video o osovej súmernosti úsečky

      2)  Os úsečky - priamka, ktorá prechádza stredom a je kolmá, Postup konštrukcie je tu:     video na os úsečky

      3)  Obraz trojuholníkov -v nasledujúcom videu je postupne vyobrazený postup rysovanie obrazu trojuholníka. Sú tam rôzne situácie, ako môže byť trojuholníka priamka vo vzájomnej polohe. Pozrite si celé video.   video o trojuholníkoch v osovej súmernosti

      Keď je už všetko každému jasne,alebo aspoň jasnejšie :)

      !!!   Úloha na odovzdanie   !!!

      1)  Nájdite v svojom okolí, v televízií, reklame, časopise alebo na internete aspoň 5 obrázkov -  zaujímavé logá firiem, koncernov, výrobkov, tímov, aut, a pod.  Prekresli si ich, vystrihni alebo  skopíruj.  Zapíš a urči, či sú osovo súmerné, koľko osi súmernosti majú?

      2)  vypracujte si ešte na upevnenie učiva o osovej súmernoti PL -    PL_osova_opakovanie.docx alebo  PL_osova_opakovanie.pdf

       

      NAVYŠE - dobrovoľné

      Kto by sa chcel ešte trochu "pohrať" s pracovným listom v programe Geogebra, tu je na neho odkaz osova_sumernost3.ggb a ešte aj osova_aj_s_kolmicami.ggb.

      "Ovládate posun bodov trojuholníka ABC i osi súmernosti EF -  pomocou nástroja - výber (šípka). Viete si  zapnúť/ vypnúť cez zaškrtávacie políčka zobrazenie kolmíc, kružníc a riešenie."


      2. hodina - online hodina  -  stredová súmernosť -   !!!   NOVÁ TÉMA   !!!

      utorok - 5.C o 9.15  -  1.skupina, o 10.00 - 2.skupina 

      Potrebné rysovacie pomôcky, zošit.

      Report z online hodiny - poslala som na školský mail odkaz na videozáznam z hodiny.

      !!!    NAVYŠE     !!!     Žiaci, ktorí neboli na online hodine   !!!:

      Pre tých, ktorí sa nepripojili ešte na objasnenie metodický list - ml5_stredova_sumernost.pdf  + predloha príkladov, ktoré sme riešili report_10T_5r.docx

       

      3.hodina - precvičovanie učiva o stredovej súmernosti

      Vypracujte cvičenia z pracovného listu na precvičenie- rysovanie útvarov v stredovej súmernosti. PL_stredova_sumernost.pdf   alebo PL_stredova_sumernost.docx

        

      Čo je potrebné mi poslať? - termín ideálne najneskôr do piatku 22.5.2020 do 18.00 

      Na konci týždňa mi pošlite prosím  naraz všetko - spolu (je to jednoduchšie na kontrolu, ako keď posielate veci po každej hodine)

      1. hodina -  obrázky log  +  foto PL_osova_opakovanie

      2.hodina -  foto zošita z úloh z online hodiny (kto nebol prihlásený)

      3.hodina -  foto vypracovaného PL_ stredová_súmernosť

     • 9. týždeň (11.5.- 17.5.2020)

     • Skontrolujte si  vysledky_PL_spioni.pdf   z minulého týždňa, v tomto ste robili viacerí chyby alebo ste niektoré časti neurobili kompletne.

       1.hodina - rysovanie v osovej súmernosti

      Pozrite si videá na zopakovanie postupu pri zostrojovaní obrazu v osovej súmernotia, klikni na odkaz v tabuľke, aby sa ti prehralo video. 

      bod úsečka polpriamka priamka trojuholníky

       

      Vypracujte  osova_sumernost_PL.pdf  - rysujte obrazy útvarov v osovej súmernosti. Môžete rysovať rovno na vytlačený list papiera, ak nemáte k dispozícii vytlačený PL, prerysujte si približnú pozíciu osi a útvarov do zošita.

      2.hodina - online hodina  - osovo súmerné útvary

      utorok - 5.C o 9.15  -  1.skupina, o 10.00 - 2.skupina 

      Report z online hodiny - Každému žiakovi som poslala na školský mail záznam s adresou na zdieľané video.

      Pre všetkých žiakov:

      Do zošita si doplniť tabuľku ( vytlačiť a nalepiť alebo prekresliť)   tabulka_osovo_sumerne_utvary.pdf

      Zapísať záver z dnešnej hodiny:

      Útvar je osovo súmerný, ak má aspoň jednu os súmernosti, ktorou sa dá rozdeliť na 2 rovnaké časti, ktoré sa navzájom prekrývajú. Jedna časť útvaru je VZOR a druhá časť je OBRAZ útvaru.

       

      !!!    NAVYŠE     !!!     Žiaci, ktorí neboli na online hodine   !!!:

      Pozriete si zdieľane video z online hodiny.

       

      3.hodina - precvičovanie učiva o osovej súmernosti

      Vypracujte cvičenia z pracovného zošita 1.diel (PZ 1) - je tam téma súmernosti, ktorú sme predtým vynechali. Ak náhodou niekto pracovný zošiť nemá, jeho elektronická podoba je aj na odkaze hore (ten istý ako na e-učebnice)

      PZ1 -  str.66/cv. 1, str. 67/cv. 3,  str. 68/cv. 6,  str. 69/cv. 7, str. 70/ cv.8

       

      Čo je potrebné mi poslať? - termín ideálne najneskôr do piatku 15.5.2020 do 18.00 

      Na konci týždňa mi pošlite prosím  naraz všetko - spolu (je to jednoduchšie na kontrolu, ako keď posielate veci po každej hodine)

      1. hodina - foto vyriešených úloh z osova_súmernosť_PL (4 konštrukcie - obrázky) 

      2.hodina -  foto zošita - poučka a tabuľka o súmerných útvarov

      3.hodina -  foto  z PZč.1 66/1, 67/3, 68/6, 69/7, 70/8

     • 8. týždeň (4.5. - 10.5.2020)

     • Skontrolujte si výsledky z minulého týždňa: 

       

      1.hodina v týždni - osová súmernosť - úvod

      Tému súmernosti sme už trochu načali pri ozdobovaní kraslíc - v pracovnom liste pred Veľkonočnými sviatkami. 

      Nasledujúce 2 videá vás uvedú do tejto témy - osovej súmernosti.  Prehrajte si tieto videa: 

      Prvé je v češtine, ale myslím, že mu porozumiete :)

      Druhé je už slovenské video, prehrať ho  stačí do 9:00 minúty  (stopnite si to potom)  

       https://youtu.be/cCEe8-oV0qg 

       

      Vypracujte pracovný list:   PL_Panacikovia.pdf

       - doplňte v ňom obrázky - zrkadlové obrazy postavičiek. Je to v štvorcovej sieti, pre jednoduchosť určovanie obrazu.

       - pozrite si - "prelistujte si" v e-učebnici na str. 41  a 42  úvod do témy Symetria. 

       http://customers.turnpages.sk/liberaterra/knihy/5rocnik/5ucebnica/index_html5.html?init=init_html5.xml&

       

      2.hodina v týždni  - osová súmernosť    ONLINE HODINA     utorok  o 9.15  -  1.skupina, o 10.00 - 2.skupina 

       Report z online hodiny - Každému žiakovi som poslala na školský mail záznam s adresou na zdieľané video.

      !!!    Žiaci, ktorí neboli na online hodine   !!!:

      Pozriete si zdielane video z online hodiny.

      Prerysujte do zošita - zostrojte obrazy útvarov v osovej súmernosti podľa danej osi - priamky.  report_8T_5r.pdf

       

      Vypracujte pracovný list:  PL_spioni.pdf  za DÚ

       

      V tomto týždni budú len tieto 2 zadania hodín, kedže minulý týždeň sme pracovali naplno a práve prebieha druhý skrátený pracovný týždeň :)

      Čo je potrebné mi poslať? -  ideálne do piatku 8.5.2020 do 18.00

      Na konci týždňa mi pošlite prosím  naraz všetko - spolu (je to jednoduchšie na kontrolu, ako keď posielate veci po každej hodine)

      1. hodina - foto vypracovaného  PL_Panacikovia.pdf

      2. hodina - foto vypracovaného PL_špioni.pdf + narysované úlohy z online (kto nebol pripojený na online)

     • 7. týždeň (27.4.-3.5.2020)

     • Overenie výsledkov z predchádzajúceho týždňa:    

      Skontrolujte si riešené úlohy z minulého týždňa Riesenia_6tyzden.pdf  a pozrite si aj video o častých chybách pri riešeniach cvičení:  

      1.hodina - precvičovanie obvody

      Pozrite si video o výpočte obvodov zložitejších útvarov. Využijete ho aj pri riešení nasledujúceho pracovného listu.

      Riešte úlohy z pracovného listu.    5r_7T_1h.pdf

      Úlohy v PL sú aplikáciou počtových výkonov, finančnej gramotnosti a obvodov v praxi. Dúfam, že Vás téma aspoň trochu zaujme a bude Vás o to viac baviť vyriešiť tieto úlohy :)

      2.hodina - opakovanie kolmice a rovnobežky

      Budeme opakovať tému geometria -  čo už máme vedieť.  Budeme potrebovať-  Rysovacie pomôcky, písacie potreby a zošit.

      Online hodina v utorok  28.4. 2020 o 9.15 - dievčatá a 10.00 - chlapci! 

       https://meet.google.com/yeg-zuca-phj

      1. skupina UTOROK (28.4. o 9.15) - dievčatá

      2. skupina UTOROK (28.4. o 10.00) - chlapci

      Kto nebol na online výučbe si prezrie nasledujúci dokument a narysuje si 3 úlohy do zošita - označené  "zostrojte" (snímky 9,10,11 ) + DÚ

      report z hodiny - vo verzii doc: report_5r_7T.docx   a pdf:  report_5r_7T.pdf

      DÚ z tejto hodiny  - uč. str. 40/ cv. 3, 4, 5 narysovať + geometrické zápisy

      Ak ste už zabudli, pozrite si v prehľade geometrické zápisy. Je zverejnený aj na mojej podstránke s názvom  Dokumenty na stiahnutie.

       3.hodina - opakovanie geometria (súhrn) - TEST 

      Vypracujte si pozorne test z geometrie, na témy, ktoré ste si mali už zopakovať. Test_geometria.pdf

       

      BONUSOVÉ ÚLOHY  na tento týždeň:  BONUS_7t.docx

       

      Čo je potrebné mi poslať? - termín ideálne najneskôr do piatku 1.5.2020 do 18.00 

      Na konci týždňa mi pošlite prosím  naraz všetko - spolu (je to jednoduchšie na kontrolu, ako keď posielate veci po každej hodine)

      Pre istotu budem uvádzať, čo mi máte poslať za daný týždeň, lebo mnoho z Vás nemali kompletné odovzdané všetky veci, ktoré som očakávala.

      1. hodina - foto vyriešených úloh z PL   (5r_7T_1h.pdf)

      2.hodina -  foto zošita s DÚ (geometrické zápisy a narysované 3 cv. z učebnice 40/3,4,5 )

      3.hodina -  foto vypracovaného testu - riešenia a výsledky úloh

     • 6. týždeň (20.4.-26.4.2020)

     • UPRESNENIE ČASOVÉHO HARMONOGRAMU:

      V nasledujúcich týždňoch bude koncepcia vyučovania nastavená tak, že úlohy z MAT by mali byť 3 krát v týždni ako priama činnosť žiakov.

      Pravidelne v pondelok, utorok a vo štvrtok  najneskôr o 10.00 budete mať sprístupnené učivo s inštrukciami. Prípadne podľa potreby budeme upresňovať časy na on-line spojenie.

      Vždy najneskôr do piatka do 18.00 je potrebné poslať vypracovanie jednotlivých úloh, projektov a pod. za celý týždeň (ak nebude dané inak).

      Pravidelne budem posielať Vašim rodičom cez internetovú žiacku knižku slovné hodnotenie Vašej práce. Budú to robiť aj ostatní učitelia, tak dodržiavajte termíny pre výstupy z každej hodiny.

      Online hodina 5.C v utorok  21.4. 2020 o 9.00! 

      Skúsme to a uvidíme sa!!!

       

      1.hodina - pondelok

      Na zopakovanie úloh o obvode útvarov vyriešte úlohy z PL: PL_Obvod_opakovanie.docx

      V prvej časti PL sú údaje dané v tabuľkách. Dúfam, že to nebude problém. Prepíšte si ich do zošita. Ak si PL vytlačíte, môžete dopĺňať čísla aj rovno do tabuliek a výpočty urobíte pod nimi. Ako vám to vyhovuje  :)

      Pozor, nezabudnúť použiť premenu jednotiek, ak je potrebná!!!

      Popasujte sa aj s 2 slovnými úlohami a úlohou o ihriskách, ktoré by ste už mali zvládnuť. Príjemné opakovanie a počítanie.

       

      Kto má ešte po oddychu stále veľa chutí riešiť úlohy z matematiky, tak tu je niečo navyše. 

      BONUSOVÉ ÚLOHY: (nepovinné)

      1)  Peter kráčal okolo ihriska, ktoré malo tvar štvorca. Zistil, že každá zo strán ihriska meria 35 krokov. Dĺžka Petrovho kroku je 8 dm.

      • Koľko metrov merala strana ihriska?
      • Koľko pletiva treba na oplotenie tohto ihriska?
      • Koľko stálo oplotenie ihriska, ak 1 m pletiva stojí 3€ 50c?

      2 )   Za oplotenie pozemku zaplatil ujo Milan 512€. Cena pletiva bola 4 €/ m.

      Pri montáži oplotenia prišiel na zaujímavú vec. Jedna strana jeho obdĺžnikového pozemku je 3 krát väčšia ako druhá strana. Aké rozmery mal pozemok uja Milana?

       

      Online hodina 5.C v utorok  21.4. 2020 o 9.00! 

      2.hodina - utorok

      vyučovanie  on- line. Kto sa nebude môcť pripojiť, nájde tu - po priebehu vyučovania on-line podklady.

       Pre on-line vyučovanie je tu:    ODKAZ NA TRIEDU SO MNOU     

      Pomôcky:  štvorčekovaný papier (bolo by fajn ho mať), zošit, PZ, písacie potreby, rysovacie potreby

      Report z hodiny pre žiakov, ktorí boli pripojení:  obsahy_utvarov_z_hodiny.docx

       

      Pre tých žiakov, ktorí sa nezúčastnili online hodiny - dopíšte si do zošita:

      "Obsah obdĺžnika (počet štvorčekov) vyrátame, keď vynásobíme jeho rozmery, t.j. jeho dĺžku a šírku " 

      Jednotky obsahu 1mm2, 1 cm2, 1 dm2 a 1 m2  (čítame meter štvorcový)  - štvorčeky so stranami 1mm, 1 cm, 1 dm a 1 m."

      Report z online hodiny  -  obsah_utvaru.docx  - vypracujte si úlohy z daného dokumentu, ktoré sme riešili pri online spojení s ostatnými spolužiakmi.

       

      BONUSOVÉ ÚLOHY: (nepovinné)

      obsah útvaru v štvorčekovanej sieti obsahy_utvarov_bonus.docx

      tu nájdete jednoduchý návod k bonusovej úlohe: 

      https://drive.google.com/open?id=13vmSCUMW37dpQIPcZus5oIRq17bUTGSP

      3.hodina - štvrtok

       vypracovať úlohy na precvičenie učiva o obsahu a obvode z PZ  str. 66 a 67

       

      Čo je potrebné mi poslať?  do piatka 24.4.2020 do 18.00 

      1. hodina - riešenia PL- odvody

      2.hodina - foto PZ str. 65

      3.hodina - foto PZ str. 66,67

     • 4. týždeň (6.4.-8.4.2020) a 5.týždeň (15.4. - 19.4.2020)

     • Pondelok - Streda : pracujeme....

      ...ale len v takom voľnom predprázdninovom režime. Pracujte na projekte, ktorý bude zadaný na hlavnej web stránke. 

      Poprosím Vás alebo rodičov, aby ste sa mi ozvite buď mailom, správou cez Edupage alebo správou cez massenger a poslali foto vášho zošita. Dajte mi vedieť aj:

      • ako sa vám počítalo,
      • či ste mali s niečim problém, ktoré úlohy boli náročné,
      • čo by ste uvítali v ďalšom vzdelávaní na dialku
      • iné postrehy a návrhy

      Pripomínam, pozrite si aj zadanie z INF na mojej podstránke.

      Kto sa chce zabaviť pri matematike, tu je zopár zaujímavých ponúk na hry, hlavolamy a pod. - prepni sa na podstránku Ďalšie zaujímavé úlohy

      Veľkonočné prázdniny ... 9.4 -  14.4.2020 ... hurá :)  

      Streda - Piatok  ...dokončujeme školský  projekt - Veľká noc (poslať ho mailom príslušnému vyučujúcemu daného predmetu, ktorý si žiak zvolil)

       

      V nasledujúcich týždňoch bude koncepcia vyučovania nastavená tak, že úlohy z MAT by mali byť 3 krát v týždni priama činnosť. Mojou snahou bude aspoň raz v týždni o vyučovanie on- line, uvidíme aké budú možnosti danej triedy s pripojením. 

     • 3. týždeň (30.3.-5.4.2020)

     • Pondelok

      Skontrolujte si výsledky z minulého týždňa, opravte prípadné chyby alebo doplňte chýbajúce úlohy.

      Postupujte podľa pracovného listu:  TN_ulohy.docx  (v pracovnom liste sú odkazy na youtube videá)

       

      Utorok -  upevňovanie učiva o obvode,  práca s učebnicou  pre 5.ročník 

       http://customers.turnpages.sk/liberaterra/knihy/5rocnik/5ucebnica/index_html5.html?init=init_html5.xml&

      (odkaz aj na začiatku tejto podstánky)  

      Do zošita farebne zapísať  vzorčeky (s ružovým pozadím) zo str. 71 o obvode trojuholníka, štvorca a obdĺžnika  (ak už máte z minulých poznámok, super, nemusíte opäť prepisovať :) 

      Riešiť úlohy - výpočtové úlohy - urobte náčrt, zapíšte dané rozmery, výpočet. (nech to má podobnú"formu", ako ste mali vo vzorových príkladoch - ako je aj na vedľajšom obr.)

      str. 71 / cv. 8, 9

      str. 72/ 12 b) d), 13, 14, 15, 16, 17

       

      StredaSkontrolujte si výsledky zo včera, opravte prípadné chyby alebo doplňte chýbajúce úlohy.

      Nové úlohy na dnes z matematiky nebudú.... môžte sa venovať iným predmetom, prípadne dopoludnia sledovať RTVS na Dvojke reláciu Školský klub, v ktorej vysvetľujú pozvaní učitelia rôzne témy z prírodovedného učiva ZŠ. 

       

      Štvrtok - úlohy na precvičovanie a opakovanie násobenia i delenia z učebnice pre 5 ročník (odkaz  http://customers.turnpages.sk/liberaterra/knihy/5rocnik/5ucebnica/index_html5.html?init=init_html5.xml&

      Vypracujte do zošita, nezabudajte na to, že pri slovných úlohách je potrebný zápis, výpočet a odpoveď.

      str.66 - cv. 7, 10, 11,      str. 67 - cv. 14, 15, 20, 23, 24.  Prajem veľa chuti do počítania :)

       

      Piatok - skontrolujte si výsledky cvičení z učebnice, ktoré ste mali vypracovať včera.

      Pre navodenie Veľkonočnej atmosféry si pozrite pracovný list. vajce.docx - stačí vytlačiť len poslednú stranu. 

       Prajem Vám všetkým príjemný víkend:)

       

      VÝSLEDKY NA KONTROLU ZADANIA:

      riešenia úloh o TN z pondelka:  TN_ulohy_riesenie.docx

      úlohy riešené z učebnice str. 71  a 72    riesenie_z_ucebnice_obvody.docx

      cvičenia z učebnice str. 66, 67 zo štvrtka  precvizovanie_z_ucebnice.docx 

       

     • 2. týždeň (23.3.-29.3.2020)

     • Program počas 2.týždňa:

      pozrite si úvod k obvodom a trojuholníkovej nerovnosti tu:

       obvody_a_trojuholnikova_nerovnost(1).docx        POZOR!!! opravené (počítačový škriatok zaúradoval a pomenil nám znamienka v trojuholníkovej nerovnosti, prosím skontrolujte a opravte si poslednú snímku)

      • Premena jednotiek str 58, 59
      • Obvody útvarov str. 60. - 64
      • odkaz na geogebra výkres na trojuholníkovú nerovnosť troj_nerovnost.ggb    -  ukážka či sa dá zostrojiť trojuholník ...ak vám to na PC nepôjde, nič sa nedeje... ukážeme si v škole
       
      Súbory(odkazy) označené zelenou farbou sú výkresy vytvorené v programe GEOGEBRA, ktorý je voľný - free. Dá sa bezplatne a používať naištalovať vo vašom počítači, mobile, či tablete.
      Viac takýchto výkresov nájdete aj na mojej podstránke Dokumenty na stiahnutie
       
      link na stihanutie programu:  
       

      V nasledujúcom vieonávode:

      časť 1   a  časť 2  

      je vysvetlené ako pracovať s výkresmi dynamického softvéru Geogebra.

      Výkresy, ktoré sú v inštruktážnom videu sú aj tu:  sss_konst.ggb    troj_nerovnost.ggb    

       
       
       

       VÝSLEDKY NA KONTROLU ZADANIA:

      riešenia úloh z PZ na tému premena jednotiek a obvody zo str. 57 - 64 nájdete tu:  

      Riesenia_z_PZpremena_jednotiek_a_obvody.docx

       

       
       
     • 1. týždeň (16.3.-22.3.2020)

     • Program počas 1.týždňa:

      • vypracovať do zošita úlohy z PL, ktorý ste dostali v škole. Kto ho nemá, nájde ho tu ->  5C_PL.PDF
      • vypracovať úlohy z II. dielu PZ na tému násobenie, delenie na stranách 50- 53
      • meranie dĺžky úsečky PZ str 56
      • premena jednotiek str 57

       

      VÝSLEDKY NA KONTROLU ZADANIA:

      riešenia úloh z PZ na tému násobenie a delenie zo str. 50-53 nájdete tu:   5r_vysledky_PZ_1t.docx