• Mária Čukanová

     • Týždeň 1.3.2021- 5.3.2021

     • 1.hodina - utorok  - online

      Počas nasledúcich online hodín :  Riešte úlohy z PZ na str. 17-,21, začnite stranami 19,20,21 

      2.hodina - streda - online - skúšanie

      3.hodina - štvrtok - online - skúšanie

      4.hodina - piatok  - online - skúšanie

     • Týždeň 15.2.-19.2.2021

     • 1.hodina - utorok - online - počítanie s des. číslami

      2.hodina - streda - online + písomka

      3.hodina - štvrtok - online - Keď sa delenie nekončí

      4.hodina - piatok  -  online - Keď sa delenie nekončí

      Vypracujte z PL úlohy str. 8 /cv. 13, str. 9/cv. 14, str. 12/ cv. 7, cv. 10

     • Týždeň 8.2.-12.2.2021

     • 1.hodina - utorok 

      Riešte písomne do zošita slovné úlohy z učebnice  str.44/  hore 5,6,7  (téma Násobenie des. ...) a str. 45/ hore 6,7,8  (téma Delenie des. ...)

      Vypracujte si cvičenie z  interaktívnej učebnice (odkaz hneď hore v úvode stránky). - na dolnej lište učebnice - odkliknuť Obohatenie a vybrať si danú položku.

      Počítame s peniazmi 2  -  str. 43   

      Písomné násobenie des. čísel -  str. 44    

      Popisovanie údajov jedným číslom - str. 45                 

       

      2.hodina - streda - online / delenie des. čísla des. číslom

      3.hodina - štvrtok- online / delenie des. čísla des. číslom

      4.hodina - piatok  - online

     • Týždeň 1.2.-5.2.2021

     • 1.hodina - utorok - aritmetická priemer / precvičujeme

      Vypracujte písomne úlohy z učebnice - str. 45/ cv. 4,5,6 + úlohy z PZ 2.diel na str. 5 -celá, str. 6/ cv. 3, 4, 5

      2.hodina - streda -online

      3.hodina - štvrtok - online

      4.hodina - piatok  - písomka + dokončiť úlohy z PZ 2. diel   na str. 7

     • Týždeň 25.1.-29.1.2021

     • 1.hodina - utorok 

      Vypracujte písomne cv. z PZ - 2.diel - POZOR NOVÝ PZ PZ_6r_2diel.docx  PZ str.2, 3

      Str. 2 (môžete použiť kalkulačku na výpočet)  +  str. 3 (všetky cv. počítať bez použitia kalkulačky)   

      POSLAŤ NA KONTROLU do stredy 18.00

       2.hodina - streda 

      Vypracujte úlohy z PZ str. 4 celá strana,  pozor v cv. 4 rozpíšte postupne celé písomné delenie, bez kalkulačky počítať   

      POSLAŤ NA KONTROLU do stredy 18.00

      3.hodina -štvrtok - online - Aritmetický priemer

      4.hodina - piatok  - voľno

     • Týždeň 18.1.-22.1.2021

     •  1.hodina - utorok - online  - písomka

       2.hodina - streda - online  - delenie des.čísla prirodzeným číslom

      3.hodina -štvrtok 

      Vypracujte do zošita z učebnice str. 44/ cv. 3 + opíšte si poučku pod ním - Delenie desat.čísla prirodzeným číslom.

      Vypracujte pracovný list   PL_desatinne_cisla3.pdf   /  písomné delenie vypracujte podľa vzoru, ktorý ste si opísali z učebnice - str. 44/cv.3  

      4.hodina - piatok  - online   - delenie des.čísla prirodzeným číslom

     • Týždeň 11.1.-15.1.2021

     •  1.hodina - utorok - Opakujeme - pomalší úvod po prázdninách :)

      Tí, ktorí mi neposlali riešenie DÚ z prázdnin, nech tak urobia dnes počas dňa, aby sme mohli pokračovať v nasledujúcich hodinách ďalej. 

      Vypracujte do zošita ďalšie 2 slovné úlohy, ktoré ste ešte nerobili z  PL_slovne_ulohy_DC.pdf. Pripomínam, že slovná úloha má mať zápis, výpočet, odpoveď.  

      Precvičte si aktívne čo už viete o desatinných číslach: môžete si urobiť aj viackrát každú úlohu/vygenerovať nové zadania :)

      úloha 1     úloha 2       úloha 3     úloha 4  (urobte si aspoň 10 opakovaní úlohy č.4)

       2.hodina - streda - online -  násobenie desatinných čísel

      3.hodina -štvrtok 

      Vypracujte si  PL_desatinne_cisla2.pdf - príprava na písomku na budúci týždeň 

      Skontrolujte si riešenie PL riesenie_PL2_desatinne_cisla.pdf

      4.hodina - piatok - online - násobenie desatinných čísel

       

     • Týždeň 14.12. - 18.12. 2020

     • DOMÁCE ÚLOHY

       Vypracujte cvičenia z PZ - str.75, str. 77, str.79 celé strany

       PZ str. 76/cv. 5,6 - môžete si pomôcť kalkulačkou.

      Vyriešte aspoň 5 slovných úlohy z tohto PL (vyber nechávam na Vás)  PL_slovne_ulohy_DC.pdf

       

        Príjemné vianočné sviatky a prázdniny:)

       

      Skontrolujte si vypracovanie PL z piatka:   PL_desatinne_cisla_1_vypracovanie.

       1.hodina - utorok - online premena jednotiek dĺžky a hmotnosti / aplikácia nás a del. 10, 100, 1000

       2.hodina - streda - online  písomka

      3.hodina -štvrtok násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom

      4.hodina - piatok  násobenie desatinného čísla desatinným číslom

       

     • Týždeň 7.12. -11.12.2020

     • 1. hodina - utorok  - online  násobenie desatinného čísla číslom 10,100, 1000

      2.hodina - streda - online  delenie desatinného čísla číslom 10,100, 1000

      3.hodina -štvrtok

      Precvičovanie úloh na násobenie a delenie 10, 100, 100 v pracovnom zošite.

      PZ  str. 72/ cv. 1a) b),  cv. 2, 3   str. 73/ cv. 6,   str. 74/ cv. 7, 8, 9, 10

      4.hodina - piatok  

      Vypracujte písomne pracovný list PL_opakovanie_o_desatinnych_cislach_1.pdf

      Žiaci, ktorí mi ešte neposlali na kontrolu vypracovania z tohto týždňa - samostatná práca, keď nie sú online hodiny, nech tak čím skôr urobia.

      !!!  Pozor, v nasledujúcom týždni  ( pravdepodobne 15.12.2020 alebo 16.12.2020) budeme písať písomku na súhrn všetkého, čo už vieme doteraz o desatinných číslach. príprava na ňu je aj predchádzajúci PL!!!

     • Týždeň 30.11.-4.12.2020

     • POZOR !!!   Žiaci, ktorí mi ešte neposlali na kontrolu vypracovania z minulého i predminulého týždňa - samostatná práca, keď nie sú online hodiny, nech tak čím skôr urobia.

      1. hodina -utorok  

      Vypracujte písomne úlohy z PZ na str. 60 a str. 64.

      2.hodina - streda - online

      Slovné úlohy - PZ str. 67,68

      3.hodina -štvrtok

      Vypracujte písomne úlohy z PZ na str. 65, 69 + str. 66/cv.10.

      4.hodina - piatok - online - krátka písomka na sčítanie a odčítanie desatinných čísel

       +  vypočítať aj úlohy z PZ str. 66/cv.9. a 11.


       

     • Týždeň 23.11.-27.11.2020

     • 1. hodina -utorok - Sčítanie desatinných čísel

      Riešte písomne do zošita cvičenia z učebnice str. 38/ cv. 4,5, 6 + opísať poučku  a str.39/ cv. 7. - 10.

      2.hodina - streda -online - Odčítanie desatinných čísel

      3.hodina -štvrtok - Precvičovanie odčítania a sčítania desatinných čísel.

      Vypracujte úlohy v PZ, str. 61 dokončiť.

      Vypracujte do zošita úlohy z učebnice str. 39/ cv. 5,7,8 + 39/cv.6 - pri odčítaní viacerých čísel zapisujte pod seba postupne po dvojiciach, od výsledku odpočítam ďalšie.

      4.hodina - piatok - online Sčítanie a odčítanie desatinných čísel -uč. str. 40, DÚ - PZ 59/10,11

       

     • Týždeň 16.11.- 20.11.2020

     • 1. hodina - streda (opakovanie)

      Z učebnice str. 35/ cv. 10,11,12 (usporiadanie a porovnanie des.čísel) + príprava na písomku PL_desatinne_cisla_uvod.pdf

      2. hodina - štvrtok - online - sčítanie desatinných čísel /nová látka

      3.hodina - piatok - písomka / online + vypracujte úlohy z PZ str. 56

     • Týždeň 9.11.-13.11.2020

     • 1. hodina - utorok - Porovnávanie desatinných čísel

      V zošite máte opísane poučky z učebnice zo str. 34 a 35. (Dú z minulej hodiny)

      Vypracujte do zošita jednoduché úlohy z učebnice str. 34 / cv. 1. - 7 a str. 35/ cv. 8. a 9.

      2.hodina  - streda - online  Porovnanie, usporiadanie čísel - precvičovanie

      3.hodina - štvrtok - online  Zaokrúhľovanie desatinných čísel -nová látka

      4.hodina - piatok  - online

      Precvičte si zaokrúhľovanie desatinných čísel v úlohách z učebnice a z PZ, str. 53 a 54 / cv. 1. až 10.

     • Týždeň 2.11.- 6.11.2020

     • 1. hodina -  utorok - online - upevňovanie učiva o desatinných číslach

      2. hodina - streda - online - číselná os

      3. hodina - štvrtok - online - číselná os

     • Týždeň 26.10. - 30.10.2020

     • Skontrolujte si PL2 z minulého týždňa - PL2_delitelnost_riesenia.docx.pdf

      1. hodina - 27.10.2020 (utorok ) - online

      2. hodina - 28.10.2020 (streda) - online test

      3. hodina - 29.10.2020 (štvrtok) 

      Pracujeme naďalej s desatinnými číslami, ich zápismi, čítaním. Vypracujte si úlohy z učebnice na str. 32 / cv. 14,15, 16 a na str. 33 / cv. 17, 18.  Pokračujte v úlohách z PZ na str. 47/ cv. 4  a str. 48/ cv. 8, 9, 10 a 11.

      Tí, ktorí si chcú vylepšiť známku z testu, majú šancu na opravnej písomke. 

       

      Príjemné jesenné prázdniny :)

       

     • Týždeň 19.10. - 23.10.2020

     • 1. hodina

      Tí žiaci, ktorí ešte nevypracovali všetky testy z minulých hodín na portály Bezkriedy.sk, nech tak čím skôr urobia.

      Vypracujete si PL a zopakujte si, čo by ste už mali vedieť na konci tematického celku. PL2_delitelnost.docx

       Overenie výsledkov úloh PZ z predchádzajúcich hodín:  PZ_delitelnost_vysledky.pdf

       

      Streda 21.10.2020 - online hodina

      Štvrtok 22.10.2020 

      Vypracujte do zošita písomne úlohy z učebnice str. 30 / cv. 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, a pokúste sa aj 28 (vysvetlím ešte na najbližšej online hodine)

      Piatok 23.10.2020 

      Pozrite si nasledujúce video, ktoré vás uvedie do témy o desatinných číslach - vysvetľuje ako zapísať a prečítať správne desatinné číslo.


               Do zošita si zapíšte poučku z učebnice  zo str. 32. (foto dole)  + vypracujte si úlohy z PZ str. 46/ cv. 1 - 3.   

                                                

        Viac o desatinných číslach už na nasledujúcej online hodine.                  Prajem pekný víkend :)

       

     • Týždeň 12.10. - 16.10.2020

     • 1. hodina

      Na portály bezkriedy.sk máte na rozcvičku umiestnený test na precvičenie kritérií 2,5 a 10. Vypracujte si ho a dopíšte vetu do zošita podľa inštrukcií z portálu. (zverejňené v pondelok 8.00)

      Pokračujeme s novými kritériami pre deliteľnosť číslami 4 a 6. Prepíšte si obe poučky do zošita z učebnice str. 11. 

      Vysvetlenie pravidiel tu:

      Na precvičenie týchto nových kritérií deliteľnosti vypracujte písomne do zošita z učebnice str. 11/ cv. 23. -26.,

                 str. 12 / 27. -29.

       

      2. hodina 

      Na portály bezkriedy.sk máte na rozcvičku umiestnený test na precvičenie kritérií 2,3, 5 a 10. Vypracujte si ho podľa inštrukcií z portálu. (zverejnené v utorok o 8.00)

      Precvičte si všetky pravidlá deliteľnosti - pre čísla 2,3,4,5,6,9,10.

      Vypracujte z PZ str. 20/2. -5., str. 21/ 8. -12., str. 22/ 16. -19

       

      3. hodina -

      ONLINE HODINY:      https://meet.google.com/qei-zica-ebv

      6.C  štvrtok  15.10. 2020 o 10.00

      6.D štvrtok o 15.10. 2020 o 11.00

       kto nebol prihlásený na online hodine, doplní si: report_6r_1online_hodina.docx

      4. hodina -

      Téma: Prvočísla a zložené čísla (v zošite máte zapísanú poučku z učebnice alebo online hodiny )

      Vypracujte do zošita - učebnica str. 12 / cv. 1-8 a úlohy na opakovanie str. 13 - Krížom-krážom cv. 2, 5, 6

       

      Prajem pekný víkend :)

       

     • Týždeň  5.10. - 9.10.2020

     • 1. hodina

      Zopakujme si pojmy násobok, deliteľ, deliteľné a určovanie všetkých deliteľov daného čísla pomocou tejto pomôcky -  PL_nasobok_a_delitel.docx

      Vypracujte písomne do zošita úlohy na opakovanie z učebnice str. 8/10, str. 9/12, 13, 14 + "poučka" v ružovom rámčeku o Samozrejmých deliteľoch, pokračujte v PZ č.1  str.16/1, 2, 3 

      2. hodina 

      Precvičte si pojmy násobok, deliteľ, deliteľné v krátkom testíku na portály bezkriedy.sk (zverejním ho už v utorok ráno). Otestujete sa, ako by ste zvládli plánovanú krátku písomku - pravdivosť vetičiek.

      Precvičme si čo už vieme doteraz - PZ č.1  str.17/5,6 str. 18/celá strana, str.19/14  + dobrovoľne str. 19/16

      3.hodina

      Kritéria deliteľnosti číslami 2, 5,10 - učebnica str. 9 a 10

      Prepíšte si do zošita poučky - párne/nepárne čísla, kritéria pre čísla 2, 5 a 10. Myslím, že tieto kritéria už väčšina z vás ovláda. Kto ich ešte nevie úplne, doučí sa to:)

      Vypracujte do zošita z učebnice na str.9 a 10  / cv. 2, 3, 5, 8, 12 - 16   a  aj úlohy z  PZ č.1 str. 20/1,6 ,  str. 21/7

      4. hodina

      Kritéria deliteľnosti číslami 3 a 9 - učebnica str.10 a 11   Vysvetlenie pravidla tu: pravidlo3_a_9.docx  a aj v nasledujúcom videu

      Prepíšte si do zošita poučky - kritéria pre čísla 3 a 9. Sú to nové pravidlá, sú náročnejšie, ale vy ich isto všetci zvládnete a zapamätáte si ich. Ich aplikáciu budeme precvičovať písomne do zošita - učebnica str. 11 /  cv. 17 - 22.

      Úlohy z PZ a zošita za celý týždeň mi pošlite (foto) na kontrolu mailom, na bezkriedy.sk,  messengerom alebo inou Vám vyhovujúcou formou.

       Prajem pekný víkend:)