• Mária Čukanová

     • Týždeň 15.2.-19.2.2021  a   1.3.- 5.3.2021

     • 8.3.2021

      Vypracujte z PL Vyrazy_-_scitovanie__odcitovanie__nasobenie__delenie.pdf 

      Dievčatá  - skupinu A a C, chlapci - skupinu B a C. Výsledky zverejním poobede na kontrolu.

      Výsledky PL sú tu: Vysledky_vyrazy.pdf  a riešenie ul.4 je riesenie_ul4.pdf

      1.3.-5.3.2021

      1. hodina - pondelok po prázdninách

      Doporučujem  pred písomkou na násobenie/delenie/vynimanie prepočítať aj z učebnice úlohy str. 38-39./ cv. 7, 9, 10

      pondelok - dokončite cvičenie z nasledujúceho   PL_spolu_vyrazy.pdf , cv. 3- 6., poslať na kontrolu najneskôr do 1.3.2021 do 15.00

      Skontrolujte si riešenia riesenie_PL_spolu_3-6.pdf

      2. hodina - utorok - online

      3.hodina - streda - online + kr. písomka     skusanie_vyrazy_1.pdf

      4.hodina - štvrtok - online 

      5.hodina - piatok - online


      15.2.-19.2.2021

      1. hodina - pondelok - precvičovanie súčtu a rozdielu, zjednodušovanie výrazov

      Vypracujte úlohy z PZ na str. 70/cv. 12,13 + cvičenie 1. a 2. z nasledujúcceho  PL_spolu_vyrazy.pdf

      Skontrolujte si riešenie 1. a 2. cv z  PL_riešenie_vyrazy_1.cast.pdf

      2. hodina - utorok - online - úprava výrazu

      3.hodina - streda - online + kr. písomka

      4.hodina - štvrtok - online - súčin a podiel

      5.hodina - piatok - online - vynímanie pred zátvorku

      Doporučujem  pred písomkou na násobenie/delenie/vynimanie prepočítať aj z učebnice úlohy str. 38-39./ cv. 7, 9, 10

       

     • Týždeň 8.2.-12.2.2021

     • 1. hodina - pondelok -  Odporúčam Vám si vypracovať 2 testy na portály bezkriedy.sk - (pondelok zverejnené) - precvičenie doterajších poznatkov o výrazoch -  dobrovoľné.

      Povinné  - Vypracujte PL_vyrazy_1.pdf  -  príprava na písomku, ktorá bude tento týždeň.

      2. hodina - utorok - online

      Skontrolujte si riešenia z predchádzajúceho PL  riesenie_PL_vyrazy_1.pdf

      3.hodina - streda - online + písomka

      4.hodina - štvrtok 

      Vypracujte písomne úlohy z učebnice str. 36/ cv. 3, str. 37/ cv. 9,10,11,12,13

      5.hodina - piatok - online

     • Týždeň 1.2. - 5.2.2021

     • 1. hodina - pondelok 

      Pozrite si video, kde je vysvetlené na číselnom výraze, čo je to člen číselného výrazu: 

      Opíšte si poučku o členoch výrazu z učebnice na str. 35 + vyriešte cv. z PZ str. 65/ 7,8, 9.

      Zapíšte si nasledujúce vlastnosti členov výrazu:

      Užitočné video o zápise výrazov daných textom, odporučujem si pozrieť aj zapísať, pomôže pri zápisoch úloh

       

      2. hodina - utorok - online

      3.hodina - streda - precvičovanie členy výrazu, opačný výraz, zjednodušenie výrazov

      Vypracujte úlohy z učebnice str. 35/ cv.9, str. 36/10,  1, 2,    str. 37/ 6, 7, 8

      PZ str. 65/ 10, 11, 12, str. 68/5 ,  str. 69/9

      4.hodina - štvrtok - online - precvičovanie zápisu výrazov, zjednodušenie výrazu, hodnoty výrazu

      5.hodina - piatok - súčet a rozdiel

     • Týždeň 25.1.-29.1.2021

     • 1. hodina - pondelok - online - výraz s premennou

      2. hodina - utorok -

      Riešte úlohy z PZ - číselný výraz str. 56, 58 - celá +  57/3   -  POSLAŤ NA KONTROLU do stredy 16.00

      3.hodina - streda -

      Riešte písomne úlohy z učebnice str. 34/ cv. 4,5 a str. 35/cv. 6 + úlohy z PZ str. 63/cv. 2 , str. 64/ cv. 3,4,5   - POSLAŤ NA KONTROLU do stredy 16.00

      4.hodina - štvrtok - online - Výraz s premennou

      5.hodina - piatok - voľno

     • Týždeň 18.1.-22.1.2021

     • 1. hodina - pondelok - online - Počítanie s celými číslami

      2. hodina - utorok - online - písomka - 1.časť

      3.hodina - streda - online - písomka - 2.časť

      4.hodina - štvrtok 

      Vypracujte do zošita úlohy - Zopakuj si

      Učebnica str. 30/ cv. 1.- 4., str. 31/ cv. 5

      5.hodina - piatok - Číselný výraz

      Práca s učebnicou - opíš si poučku zo str. 31 + vyrieš cvičenia písomne zo str. 32/ 2. - 5.

     • Týždeň 11.1.-15.1.2021

     • 1. hodina - pondelok 

      Skontrolujte si  cvičenia z PZ, opravte nesprávne výsledky, doplňte úlohy, ktoré ste nemali správne vyriešené  vysledky_PZ_8r_vianoce.pdf

      2. hodina - utorok - skontrolujte si PL PL_vianoce_riesenie_8r.pdf

      Aktívne si precvičte  sčítanie a odčítanie, násobenie a delenie celých čísel na daných odkazoch/ prípadne sa dajú aj vytlačiť ako predlohy, alebo si ich ak chcete môžete zapísať aj do zošita

      úloha 1     úloha 2     úloha 3   úloha 4

      3.hodina - streda

      Vypracujte si  PL_navyse_vianoce_8r.docx

      4.hodina - štvrtok - online - Počítanie s celými číslami

      5.hodina - piatok - online - Počítanie s celými číslami

     • Týždeň 14.12.-18.12.2020

     • 1. hodina - pondelok 

      Vypracujte v PZ cvičenia - precvičujeme vo všetkých cvičeniach stále zjednodušený zápis a výpočet.

      PZ str. 12/ cv. 2 a 4 (zjednoduš zápis a vypočítaj/ nie farebné čísla)

      PZ str. 13 - celá str. ,    PZ  str. 22/ cv.2 - doplň čísla v tabuľkách  a) , c)

      2. hodina - utorok - online - násobenie a delenie celých čísel (znamienkové pravidlo)

      3.hodina - streda 

      Riešte úlohy z učebnice str. 13/ cv. 23, 25, 26 a úlohy z Pracovného zošita  - dopĺňať tabuľky 

      PZ str. 22/cv. 2 -  b),  d),     str. 23/ cv.4 - b) c),    str. 24/ cv. 5 - a), c)    str. 25/ cv. 6 a)

       4.hodina - štvrtok - online

      5.hodina - piatok - online 


      DOMÁCE ÚLOHY

      DÚ počas prázdnin  - aj keď sa to možno zdá veľa, sú to jednoduché úlohy / niektoré trošku ťažšie na precvičovanie operácií s celými číslami.     

      Povinné:

      Vypracujte PL na opakovanie  PL_opakovanie_na_vian_prazdniny_2020.docx   

      Vypracujte úlohy z PZ na str. 14,16,17,21,26 a 27 

       

      Dobrovoľné navyše:   PL_navyse_vianoce_8r.docx

       

       Príjemné vianočné sviatky a prázdniny:)

       

     • Týždeň 7.12. - 11.12.2020

     • 1. hodina - pondelok - online - absolútna hodnota

      2. hodina - utorok - online - porovnávanie a usporadúvanie 

      3.hodina - streda 

      Vypracujte úlohy z PZ  na str. 10 a 11 + učebnica str.9 /cv. 2,3, str. 10/cv. 4

      4.hodina - štvrtok - online  súčet celých čísel

      5.hodina - piatok - online  rozdiel celých čísel

     • Týždeň 30.11. - 4.12.2020

     • 1. hodina - pondelok - online - opakovanie o lichobežníku

      2. hodina - utorok - online písomka - lichobežník

      3.hodina - streda - 

      Úvod do témy o celých číslach - vraciame sa na vynechanú 1. kapitolu - vypracujte si úlohy z PZ na str. 2,3,4,5.

      4.hodina - štvrtok - online

      uč. str. 6 a 7, číselná os, kladné a záporné čísla, opačné čísla,  množiny čísel N, Z, Q    DÚ PZ str. 6/cv. 1,2

      5.hodina - piatok - precvičovanie a upevňovanie

      Vypracujte si úlohy z PZ str,6/cv. 3,  str. 7 , str. 8/ cv. 8,9  a z učebnice str. 6/ cv. 2,3, 4., str. 7/ cv.  5, 6, 9 + opísať si poučky Absolútna hodnota a Navzájom opačné čísla.

     • Týždeň 23.11.-27.11.2020

     • Riešenia úloh + PL z minulých týždňov  Vypracovanie_PL_trojuholnika__PL_utvary_spolu.docx

      1. hodina - pondelok - online- konštrukcia lichobežníka PZ str. 44/3,4, str. 45/5

      2. hodina - utorok - online - konštrukcia lichobežníka PZ str. 45/ 6,  str. 46/ 7,8

      3. hodina - streda

      Vypracujte v PZ cvičenia str. 47/ 9,10 (celá konštrukcia)  a  str. 51/3,4 + str. 52/ 6,7,8 (výpočty a vlastnosti útvarov)

      4.hodina - štvrtok- online - konštrukcia lichobežníka PZ str. 53/ 9,11,  str. 54/ 13

      5.hodina - piatok

      Vypracujte úlohy, PL_lichobeznik.pdf je to príprava na písomku v utorok na tému Lichobežník 

     • Týždeň 16.11.-20.11.2020

     • 1. hodina - pondelok - online (výpočty obsahov lichobežníka + trojuholník, rovnobežník)

      2. hodina - streda - riešte úlohy - príprava na písomku, vyriešte úlohy z PL na obvod, obsah a vlastnosti útvarov  PL_opakovanie_utvary_spolu_2.pdf

      3.hodina - štvrtok - online - písomka obvod a obsah trojuholníka a rovnobežníka

      4.hodina - piatok - lichobežník konštrukcia PZ 43/1,2

     • Týždeň 9.11.-13.11.2020

     • 1. hodina - utorok - online (obsah trojuholníka)

      2.hodina -  streda   

       Vypracujte  do zošita úlohy z  PL_obsah_trojuholnika.pdf

      3.hodina -štvrtok-  online (Lichobežník)

      4.hodina - piatok -  online  (Obsah lichobežníka)

     • Týždeň 2.11.-6.11.2020

     • Opravné zadanie na konštrukcie.  oprava_konstukcie2.pdf

      Kto má záujem, napíse mi mail, alebo sa inak ozve, aby som vedela, kto bude riešiť tieto opravné úlohy.

      1. hodina - utorok - online

      2.hodina - streda - online

      3.hodina - štvrtok - Precvičujeme tému Obsah a obvod trojuholníka

      Vypracujte cvičenia z PZ na str. 38, 39 a 40 . Pomôcka - v cv. 11 overte cez  trojuholníkovú nerovnosť

     • Týždeň 26.10.-30.10.2020

     • 1. hodina - 26.10.2020 -  online hodina

      2. hodina - 27.10.2020 - online hodina (test vlastnosti rovnobežníkov)

      3.hodina - 28.10.2020 - online hodina (konštrukcie - skúšanie)

      4. hodina - - 29.10.2020  

      Vypracujte si všetky úlohy na obvod a obsah rovnobežníka z PZ str. 33 a 34./ cv. 9 -dokončiť,  10. až 16.

      Tí, ktorí si chcú vylepšiť známku z testu, majú šancu na opravnej písomke. 

      Príjemné jesenné prázdniny :)

       

       

     • Týždeň 19.10.-23.10.2020  

     • 1. hodina - pondelok 19.10.2020

      Tí žiaci, ktorí ešte nevypracovali všetky testy z minulých hodín na portály Bezkriedy.sk, nech tak čím skôr urobia. A ešte aj tí, ktorí neposlali komplet konštrukcie, nech mi ich čím skôr pošlú na kontrolu.

      Vypracujte jednoduchý PL - určovanie uhlov a strán, konštrukciu podľa postupu.  PL_rovnobeznik.docx

      Vypracovaný PL - foto mi pošlite.

      2. hodina  - Streda 21.10.2020 - online hodina

      3. hodina  - Štvrtok 22.10.2020 - online hodina

      4. hodina  -  Piatok 23.10.2020 

      Vypracuj si cvičenia z PZ pre 8.roč, 1.diel - str. 31 / 1. - 4, str. 32/ 5. - 8. .Precvičujeme tému obvody a obsahy útvarov. 

      Vypracované úlohy - foto mi pošlite ešte v piatok.                            Prajem pekný víkend:)


     • Týždeň  12.10. - 16.10.2020  

     • 1. hodina - práca s učebnicou 7.ročník

      Pozrite si nasledujúce inštruktážne video o konštrukcii rovnobežníka zo str. 66/ cv.2

      Podľa inštruktáže z videa vypracujte celé konštrukcie - 1.typ (najskôr pomocou trojuholníka sss) do zošita z učebnice str. 66/cv. 3. 

      2. hodina - práca s PZ

      Na úvod si zopakujte vlastnosti rovnobežníka cez prezentáciu a test na portály bezkriedy.sk (uverejnené v utorok o 8.00).

      Pokračujeme v konštrukciách rovnobežníka, tentokrát ideme pracovať z PZ - str. 57 / 1 a 58 / 3, 4. ( sú to konštrukcie štvorca a obdĺžnika, ktoré by ste mali zvládnuť). 

      Pripomínam, všetky strany štvorca a obdĺžnika sú na seba kolmé. Treba to využiť v rozbore úlohy i v konštrukciách. Urobte náčrt, rozbor, postup a konštrukciu. Tieto útvary ste rysovali už v nižších ročníkoch, teraz treba využívať aj nové vlastnosti, ktoré o nich už viete.

      3. hodina - práca s PZ

      Na úvod si na portály bezkriedy.sk vypracujte test na vlastnosti rovnobežníkov (uverejnené v stredu o 8.00).

      Pozrite si video, ako zostrojiť štvorec, v ktorom poznáme dĺžku uhlopriečky a návod na ďalšie konštrukcie. 

      Riešte úlohy z  PZ 57 / cv. 2 ,  59/ cv. 5 

       

      4. hodinaučebnica str. 67/ cv. 4 (prepísať si celú konštrukciu, rysovať podľa postupu) 

      učebnica Krížom-krážom str. 67/cv. 2 (celá konštrukčná úloha),cv. 4, cv. 5

       

      5 hodina - online hodina piatok o 10.00. 

      miestnosť stretnutia:     https://meet.google.com/qei-zica-ebv

      Budeme robiť tieto konštrukcie:  učebnica str. 67/cv. 5 a) c) d) 

      Report z hodiny tu:    report_8C_1online_hodina.docx

       

       

     • Týždeň  5.10. - 9.10.2020  

     • Doporučujem si zopakovať konštrukcie trojuholníka podľa viet: sss, sus, usu (podstránka Dokumenty na stiahnutie - 6.ročník, spustiť na dolnom panely tlačidlo Prehrávanie - spustí sa krokovanie konštrukcie, viete si aj meniť rozmery trojuholníkov)

      Dvojice uhlov uhly.ggb- ukážka dvojíc susedných, vrcholových, striedavých a súhlasných uhlov

       

      1. hodina - práca s učebnicou 7.ročník a PZ

      Zostrojte trojuholníky uč. str 62/13,

      určte vlastnosti priamok uč. 63/4, 

      dopočítajte chýbajúci uhol v štvoruholníku uč. 63/7

      PZ 7roč, 2. diel  - str. 53/ cv. 3,4,5  (vlastnosti uhlov - rovnobežky preťaté priečkou) 

       

      2. hodina - skúmanie vlastnosti rovnobežníka, učebnica str. 62 - 65

      Opíšte a zopakujte si poučku zo strany 62 hore o štvorci a obdĺžniku a zo str. 63 dole a zo str. 64 o rovnobežníku.

      Písomne riešte cv. 3, určte všetky vnútorné uhly v rovnobežníku. (podľa vlastnosti z poučky)

      Opísať a naučiť sa vlastnosti všetkých rovnobežníkov - poučky str. 65 (uhlopriečky sa rozpoľujú, obdĺžnik, kosoštvorec, ....)

       

      3.hodina - precvičovanie vlastnosti o všetkych rovnobežníkoch

      Na predchádzajúcej hodine ste si zapísali a mali ste sa aj naučiť, čo plati pre jednotlivé rovnobežníky (dĺžky ich strán, veľkosti uhlov, vlastnosti uhlopriečok...). Tieto vaše vedomosti ideme aplikovať do úloh z PZ7,2diel - str. 54 a 55, 56/12,13

      Nakoniec sa cvične otestuj cez portál www.bezkriedy,sk, kde si vypracuj test o vlastnostiach rovnobežníka. 

       

      4.hodina - výška rovnobežníka

      Pozri si video kde sa zopakujú vlastnosti rovnobežníkov a naučíte sa aj niečo nové - ako rysovať výšku rovnobežníka. 

      Prepíšte si poučku o výške rovnobežníka z učebnice str. 65.

      Narysujte výšky v 3 rovnobežníkoch PZ str. 56/11. Dúfam, že sa vám pri rysovaní bude dariť, budete rysovať presne a aj úhľadne.

       

      Budúci týždeň prejdeme na konštrukčné úlohy - zostrojíme postupne všetky druhy rovnobežníkov. Pred týmito konštrukciami je nutné, aby ste ovládali zostrojiť trojuholník všetkými spôsobmi - teda sss, sus, usu. Aj preto ste ich mali zostrojiť na predminulej hodine. Kto mal s konštrukciou trojuholníka nejaký malý či väčší problém, nech si pozrie ešte videa na všetky 3 postupy konštrukcií trojuholníka. 

      Odkazy na videa sú tu:

      https://www.youtube.com/watch?v=81su9iYeOiI&ab_channel=matikavnudzovomstave

      https://www.youtube.com/watch?v=dwpPe9Y3Dto&ab_channel=matematikatrochuinak

      https://www.youtube.com/watch?v=_t1BuxhregA&ab_channel=matematikatrochuinak

      Úlohy z PZ a zošita za celý týždeň mi pošlite (foto) na kontrolu mailom, na bezkriedy.sk,  messengerom alebo inou Vám vyhovujúcou formou.

      Prajem pekný víkend :)

       

     • Týždeň 

     • 1. hodina - pondelok -

      2. hodina - utorok -

      3.hodina - streda - 

      4.hodina - štvrtok - 

      5.hodina - piatok -