• Mária Čukanová

     • 7.C - MAT (2019/2020)

     • Vitajte všetci žiaci 7.C :)

      V prípade nejasností ma kontaktujte mailom:    cukanova@zskombj.sk

        prípadne sa vieme stretnúť aj vo virtuálnej triede cez službu "Meet"  tu:

      https://meet.google.com/yeg-zuca-phj

        ODKAZ NA TRIEDU SO MNOU  (vopred dohodnutý čas) 

      ONLINE HODINY - tento týždeň (8.6. - 12.6.2020)

      štvrtok - 7.C o 9.30

      Pozor, k dispozícii sú momentálne prístupné aj e-učebnice a pracovné zošity.   

      https://www.liberaterra.sk/e-ucebnice-2-stupen 

      UPRESNENIE ČASOVÉHO HARMONOGRAMU:

      V  nasledujúcich týždňoch bude koncepcia vyučovania nastavená tak, že úlohy z MAT by mali byť 3 krát v týždni ako priama činnosť žiakov.

      Pravidelne v pondelok, stredu a vo štvrtok  najneskôr o 10.00 budete mať sprístupnené učivo s inštrukciami. Prípadne podľa potreby budeme upresňovať časy na on-line spojenie.

      Vždy najneskôr do piatka do 18.00 je potrebné poslať vypracovanie jednotlivých úloh, projektov a pod. za celý týždeň - spolu (ak nebude dané inak).

      Pravidelne budem posielať Vašim rodičom cez internetovú žiacku knižku slovné hodnotenie Vašej práce. Budú to robiť aj ostatní učitelia, tak dodržiavajte termíny pre výstupy z každej hodiny.

       

     • mesiac jún

     • Všetko najlepšie k MDD, užite si voľný deň (1.6.2020). 

       Výsledky z minulého týždňa:  riesenie_11T_7r_krizom_krazom.pdf   a   riesenie_11T_7r_PZprojekt.pdf

       

      Zadania na tento mesiac:

       Pracujeme s  e-učebnica - str. 68-72  téma Kombinatorika (v učebnici pekne vysvetlené a ukázané rôzne spôsoby vytvárania systému pre riešenie týchto úloh)

      Pozrite si video k téme:  https://www.youtube.com/watch?v=GsaQL3gTwds

      Téma kombinatorika  PZ č.2

      Vypracuj si úlohy počas 1.týždňa:
      Vypisovanie možnosti: str. 62-63/ cv1,2,5,6,7,  64-celú, 
      Grafické znázornenie  66/1,3, 67/5,6, 
      Pomocou tabuľky  str. 68,69,70
       

      ONLINE HODINA 11. 6. 2020 o 9.30  

       https://meet.google.com/yeg-zuca-phj

       

      Téma kombinatorika  PZ č.2

      Vypracuj si úlohy počas 2.týždňa:
      Pravidlo súčtu a súčinu str.71 a  73/7,8,9,
      Stromy str. 75,
      Dirichletov princíp  str. 76
       
      Report z online hodiny   report_11.6.2020_7C.docx
       
       
      Úlohy budem kontrolovať až naraz za celý tematický celok   :)

      Pošlite ich, keď ich už máte vyriešené. Najneskôr však do stredy 17.6.2020 do 14.00.

       

      !!!  Posledné zadanie v tomto školskom roku !!! 

      (15.6. -19.6.2020)

      Vyriešte úlohy súhrnného opakovania, riešenia mi pošlite do konca týždňa :)  suhrnne_opakovanie_7r.pdf

       

      Hurá, prázdniny sa už blížia ...!!!

       

       

     • 11. týždeň (25.5. - 31.5.2020)

     • Skontrolujte si zadanie z minulého týždňa - slovné úlohy z PZ  vysledky_7C_10T_sl_ul_PUaNU.pdf

      1. hodina v týždni:  online hodina-                https://meet.google.com/yeg-zuca-phj

      pondelok - 7.C o 10.00

       Budeme riešiť úlohy, ukážeme si aj trochu iný typ úloh. Potrebujete PZ a zošiť, kalkulačku a chuť počítať :)

      !!!    Žiaci, ktorí neboli na online hodine   !!!:

      prepočítajú a prepíšu si úlohy z reportu hodiny do zošita a do PZ. report_11T_7c.docx 

       2. hodina v týždni:

      Opakovanie trojčleniek – PROJEKT, PZ str. 49 a 50. ... trošku histórie z/do príkladov :)        

      Skús si aj zloženú podľa vzoru, vyber si jeden príklad so str. 51.

      3. hodina v týždni:
      Riešte slovné úlohy na opakovanie tematického celku- e-učebnica str. 60.    krizom_-krazom_str._60.pdf
      Úlohy vypracovať do zošita.  

      Čo je potrebné mi poslať? -  ideálne do piatku 22.5.2020 do 18.00

      Na konci týždňa mi pošlite prosím  naraz všetko - spolu (je to jednoduchšie na kontrolu, ako keď posielate veci po každej hodine)

      1. hodina -  len pre tých, ktorí neboli na online hodine  pošlú na kontrolu. čo si doplnili z online hodiny - reportu

      2. a 3. hodina - foto vyriešených úloh PZ - 49, 50 ,51  a   Krížom-krážom uč. str . 60

     • 10.týždeň (18.5.- 24.5.2020)

     • Skontrolujte si zadanie z minulého týždňa - slovné úlohy z PZ  vysledky_7r_PZ_30_31_32_35.pdf

      1. hodina v týždni:  online hodina-                https://meet.google.com/yeg-zuca-phj

      pondelok - 7.C o 10.00

      Budeme riešiť úlohy na priamu a nepriamu úmeru z pracovného zošita. 

      Na hodinu si prichystajte zošit, PZ a kalkulačku

       

      !!!    Žiaci, ktorí neboli na online hodine   !!!:

      prepočítajú a prepíšu si úlohy z reportu hodiny do zošita alebo PZ.  report_online_10T.docx

       

      2. hodina v týždni:   +   3. hodina v týždni:   riešte úlohy z dokumentu   PL_slovne_ulohy_PUaNU.pdf
       
      Riešte slovné úlohy z dokumentu:  
      Podľa postupu:
      1. zapísať trojčlenku
      2. zapísať šípky - určiť druh úmernosti
      3. podľa smeru šípok zapísať úmeru
      4. riešiť úmeru - previesť na násobenie (vnútorné a vonkajšie členy úmery)
      5. vypočítať chýbajúcu veličinu x
      6. odpoveď
       

      Čo je potrebné mi poslať? -  ideálne do piatku 22.5.2020 do 18.00

      Na konci týždňa mi pošlite prosím  naraz všetko - spolu (je to jednoduchšie na kontrolu, ako keď posielate veci po každej hodine)

      1. hodina -  len pre tých, ktorí neboli na online hodine  

      2. a 3. hodina - foto vyriešených úloh podľa daného postupu z PL_slovné_úlohy_PUaNU.pdf

       

     • 9.týždeň (11.5.-17.5.2020)

     • Skontrolujte si výpočty úloh o priamej úmernosti cez trojčlenky riesenie_priama_umera.pdf

      Na upresnenie a zopakovanie pre všetkých, ako sa trojčlenka zapisuje a počíta - prehľadne v prezentácii.  Trojclenka_genialny_vynalez.pptx

      1. hodina v týždni:  online hodina-                https://meet.google.com/yeg-zuca-phj

      pondelok - 7.C o 10.00

      priama a nepriama úmernosť, riešenie cez trojčlenky

      !!!    Žiaci, ktorí neboli na online hodine   !!!:

      Preštudujú si poznámky k téme nepriama_umera.pdf a vypracujú úlohy v závere týchto poznámok + vypracujú  Priama_a_nepriama_umernost_tabulka.docx 

      2. hodina v týždni:   +   3. hodina v týždni:  
       
      Riešte slovné úlohy z PZ str. 30,31,32 PÚ + str. 35 NÚ
      Podľa postupu:
      1. zapísať trojčlenku
      2. zapísať šípky - určiť druh úmernosti
      3. podľa smeru šípok zapísať úmeru
      4. riešiť úmeru - previesť na násobenie (vnútorné a vonkajšie členy úmery)
      5. vypočítať chýbajúcu veličinu x
      6. odpoveď
       
      alebo ak je úlohy jednoduchá a dá sa vyriešiť aj jednoduchšie, skúste to inak :) 


      Čo je potrebné mi poslať? -  ideálne do piatku 15.5.2020 do 18.00

      Na konci týždňa mi pošlite prosím  naraz všetko - spolu (je to jednoduchšie na kontrolu, ako keď posielate veci po každej hodine)

      1. hodina -  pre tých, ktorí neboli na online hodine  - foto vypracovaných úloh z poznámok + PL_pri_a_nepr_umer_tabuľka

      2. a 3. hodina - foto vyriešených úloh z PZ str. 30,31,32 a 35

       

     • 8.týždeň (4.5. -10.5.2020)

     • UŽITOČNÉ - na zopakovanie 

      Odkazy v tabuľke na celkom pekné videá z učiva, ktoré sme už preberali:

      kocka a kváder zmena v pomere postupný pomer
      mierka mapy mierka 2 úmera, pomer

       

      Skontolujte si výsledky z minulého týždňa:  

      vysledky_7C7t_1h.pdf,  vysledky_7C_PZ_mierka_mapy.pdf,  vysledky_7C_PZ_str27.pdf,   vysledky_7C_PZ_str45.pdf

       

      1. hodina v týždni:  online hodina-                https://meet.google.com/yeg-zuca-phj

      V pondelok 4.5. 2020 o 10.30 bude hodina na precvičovanie tém z minulého týždňa - úmera, mierka mapy. Budeme prepočítavať spoločne ešte príklady, ktoré boli náročnejšie a v ktorých ste robili najviac chýb.

      Report z online hodiny - Každému žiakovi som poslala na školský mail záznam s adresou na zdieľané video.

      !!!    Žiaci, ktorí neboli na online hodine   !!!:

      Vypracuj si úlohy z e-učebnice mierka mapy  str. 55 /1 ,2 ,3,  4, 8 

      Dopočítaj člen úmery      a)  x :1,4 = 0,75 : 4,2         b) 14 : 7 = 9 : y

       

      2. hodina v týždni:  priama úmera

      Pozrite si video s vysvetlením nového učiva na priamu úmeru.  https://www.youtube.com/watch?v=0e3s6Qw37gk

      Postupujte podľa metodického listu (ML) - priama_umernost.pdf  (výber z e-učebnice str. 56,57)

      DÚ z tejto témy - e-učebnica str. 57/ cv. 4, 5 ,6

      Trošku iný pohľad na riešenie priamej úmernosti je v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=9jrrl2RawNM , pozrite si aj to.

      V tomto týždni budú len tieto 2 zadania, kedže minulý týždeň sme pracovali naplno a práve prebieha druhý skrátený pracovný týždeň :)

      Nasledujúci pondelok 11.5. 2020 mám v pláne mať opäť online hodinu o 10.00, ešte upresníme po priebehu tej pondelňajšej :)

       

      Čo je potrebné mi poslať? -  ideálne do piatku 8.5.2020 do 18.00

      Na konci týždňa mi pošlite prosím  naraz všetko - spolu (je to jednoduchšie na kontrolu, ako keď posielate veci po každej hodine)

      1. hodina - foto vypracovaných úloh (2 úmery,  e-učebnica  str. 55/1,  2, 3, 4,  8)

      2. hodina - foto riešených úloh z ML (učebnica str. 57/ cv. 4, 5 ,6)

     • 7.týždeň (27.4.-3.5.2020)

     • Overenie výsledkov z predchádzajúceho týždňa:    

      Skontrolujte si riešené úlohy z minulého týždňa  vysledky_7r_6t.pdf

      Pozrite si video, ktoré si pre Vás pripravila spolužiačka Emka. Riešila cv. 33 zo  str. 25:   https://www.youtube.com/watch?v=MPJCZEf5KU8&feature=youtu.be

      Dúfam, že aj ďalší z Vás budú nasledovať Emku a zapoja sa do minulo týždňovej výzvy... :)  

      1. hodina v týždni:  opakovanie 

      Úlohy na opakovanie zlomkov, objemov a precvičovanie pomeru. Využijeme ich pri ďalších nových  výpočtoch, ktoré nás ešte čakajú už nasledujúce dní.   7C_7t_1h.pdf

      2. hodina v týždni:  úmera

      Pozrite si video - vysvetlenie novej témy ÚMERA. 

      Zapísať do zošita - zhrnutie z poslednej snímky videa - viď nasledujúci obrázok.  

      Riešte podľa tohto postupu, aby ste si ho nacvičili zápis cez úmeru -  príklady v PZ str 27 cv. 40.

      A ešte trošku na pobavenie - zväčšenie/zmenšenie v štvorcovej sieti PZ str. 45, cv. 13,14

      3. hodina v týždni: mierka mapy 

      Preštudujte si nové učivo o mierke mapy z jedného z dokumentov:  mierka_mapy.docx  alebo iný formát   mierka_mapy.pdf

      Prepíšte si poznámky a 3 vzorové úlohy do zošita. Vyriešte úlohy z PZ str. 28, cv 1 - 5.

      Tento týždeň online hodina nebude, ale budúci týždeň sa už určite uvidíme cez virtuálnu miestnosť, termín ešte včas upresním.

      Príjemný predĺžený víkend, začínam nám síce "Máj - lásky čas", ale nezabudnite mi poslať riešenia včas :)

       

      Čo je potrebné mi poslať? -  ideálne do piatku 1.5.2020 do 18.00

      Na konci týždňa mi pošlite prosím  naraz všetko - spolu (je to jednoduchšie na kontrolu, ako keď posielate veci po každej hodine)

      Pre istotu budem uvádzať, čo mi máte poslať za daný týždeň, lebo mnoho z Vás nemali kompletné odovzdané všetky veci, ktoré som očakávala.

      1. hodina - foto vyriešených úloh zo PL   (7C_7t_1h.pdf)

      2.hodina - foto vyriešených úloh z PZ (str. 27/40,   str. 45/13,14)

      3.hodina - foto PZ str. 28

     • 6. týždeň 

     • Program počas 6.týždňa: (20.4.2020-26.4.2020)

      1. hodina v týždni

       Vypracuje si krátky testík na bezkriedy.sk - mala by to byť táka vaša reflexia, ako sa vám darilo z doterajšími poznatkami o Pomere. (uverejnený 15.4.2020)

      Ak ste tam našli nejakú úlohu, ktorú ste nevedeli riešiť, pozrite si ju ešte v zošite alebo v učebnici. Predpokladám, že niektoré chyby ste urobili len preto, že ste nečítali zadania pozorne. Určite na tom ešte spoločne popracujeme, aby sme tieto chyby čo najviac minimalizovali :)

      Zopakujte si čo už vieme o pomere cez video: 

      Dúfam, že po tomto opakovaní dopadne 2.skúšobný test už len a len lepšie.  

      Nachystaj si zošit a kalkulačku. Vypracuj ďalšie úlohy na opakovanie, ktoré by si mal už hravo zvládnuť. Dúfam, že budeš rovnako alebo aj viac úspešný, ako pri prvom teste. (test bude uverejnení na bezkriedy.sk   20.4. o 10.00)

      Veľa úspechov v počítaní. 

       

      2. hodina v týždni

      Sprístupnenie nového učiva - zmena čísla v pomere.

      Pracujte podľa inštrukcií v PL - zmena_cisla_v_pomere.docx

       

      3. hodina v týždni

      Riešenie úloh na precvičovanie učiva - podobné úlohy sme už riešili v 3.týždni v PL, ak potrebujete s nimi pomôcť, pozrite si vzorové riešenia týchto úloh vo vypracovani PL

      mix úloh z PZ zo str. 23 -26, vypracujte cvičenia  

      str.  23/cv.  23, 24, 25            str.  24/cv. 26, 27, 29  

      str. 25/cv.  30                          str.   26/cv. 34,35

      Kto by mal záujem o riešenie týchto  úloh online - dajte mi vedieť. Môžeme sa stretnúť štvrtok o 14.00 na odkaz: 

      https://meet.google.com/yeg-zuca-phj


      Výzva - aktivita navyše  :)

      Ak by niekto z Vás chcel niektorú z nasledujúcich úlohu (cv. 28, 31, 32  a 33) vysvetliť svojim spolužiakom, dajte mi vedieť :)

      Vynechané cvičenia z PZ 28, 31, 32, 33 sú náročnejšie, riešenia zverejním formou videa v dohľadnom čase. 

       

       Čo je potrebné mi poslať?  do piatka 18.00 

      1. hodina -vypracovať 2 testy na portály bezkriedy.sk

      2.hodina - foto zošita - nová téma + učebnica str. 54/ cv. 20-24,28

      3.hodina - foto PZ cvičenia  str. 23 -26

     • 4. týždeň a 5.týždeň

     • Program počas 4.týždňa: (6.4.2020-12.4.2020), 

                                                5.týždňa (13.4.2020 - 19.4.2020)

       

      Pondelok - Streda : pracujeme....

      ...ale len v takom voľnom predprázdninovom režime. Pracujte na projekte, ktorý bude zadaný na hlavnej web stránke. 

       Kto sa chce zabaviť pri matematike, tu je zopár zaujímavých ponúk na hry, hlavolamy a pod. - prepni sa na podstránku Ďalšie zaujímavé úlohy

       Veľkonočné prázdniny ... 9.4 -  14.4.2020 ... hurá :)  

      Streda - Piatok  ...dokončujeme školský  projekt - Veľká noc (poslať ho mailom príslušnému vyučujúcemu daného predmetu, ktorý si žiak zvolil)

       

      V nasledujúcich týždňoch bude koncepcia vyučovania nastavená tak, že úlohy z MAT by mali byť 3 krát v týždni priama činnosť. Mojou snahou bude aspoň raz v týždni o vyučovanie on- line, uvidíme aké budú možnosti danej triedy s pripojením. 

     • 3. týždeň

     • Program počas 3.týždňa: (30.3.2020-5.4.2020)

      Skontrolujte si úlohy z minulého týždňa, opravte chyby a doplňte si riešenia.

      Pondelok:  Vyriešte úlohy o pomere Pomer_ulohy.docx   , pomôžte si  miesame_napoje.mp4 

      Riešenie za pondelok:  Pomer_ulohy_riesenia.docx

       

      Utorok - streda: Precvičovanie učiva o pomere:  Pomer_precvicovanie_PL.docx

      Riešenie za utorok a stredu:    Riesenia_pomer_precvicovanie_PL.docx

      Štvrtok - Skontrolujte si výsledky zo včera, opravte prípadné chyby alebo doplňte chýbajúce úlohy.

      Nové úlohy na dnes z matematiky nebudú.... môžte sa venovať iným predmetom, prípadne dopoludnia sledovať RTVS na Dvojke reláciu Školský klub, v ktorej vysvetľujú pozvaní učitelia rôzne témy z prírodovedného učiva ZŠ. Alebo si aj pozrieť z archívu staršie diely, utorok tam bola INF.

      Piatok - dokončte si prosím úlohy, ktoré ešte nemáte vypočítané + Spätná väzba 

      1) učivo Kocka a kváder - výpočty objemu, povrchu (1.týždeň)

      2) učivo Pomer (2. a 3.týždeň)

      Tí žiaci (alebo rodičia), ktorí ste mi už posielali info, pošlite len zvyšok. Kto sa mi ešte neozval vôbec, nech mi čím skôr napíše.

      Poprosím, aby ste mi napísali vy, lebo rodičia majú mnoho ďalších povinností. Ozvite sa buď mailom, správou cez Edupage alebo správou cez massenger (súkromne, nie na celú skupinu) a poslali foto vášho zošita. Dajte mi vedieť aj:

      • ako sa vám počítalo,
      • či ste mali s niečim problém, ktoré úlohy boli náročné,
      • čo by ste uvítali v ďalšom vzdelávaní na dialku
      • iné postrehy a návrhy

       

      Pripomínam, pozrite si aj zadanie z INF na mojej podstránke.

       

       

       

     • 2. týždeň

     • Program počas 2.týždňa  (23.3.2020-29.3.2020) 

      Opakovanie a úvod do tematického celku POMER

      Úvodné poznatky ->  môžeš si zopakovať, čo už vieme o zlomkoch v prehľadnej tabuľke  MAT7_-_suhrnny_prehlad_uciva_o_zlomkoch_v_tabulke.pdf       

      POVINNÁ ČASŤ

      Pondelok:  do zošita vypracujte nasledujúce úlohy na opakovanie:         ulohy_opakovanie_pred_pomer(1).docx

       

      Utorok - štvrtok: Zapíšte si do zošita úlohy a poznatky na tému pomer podľa spracovaných poznámok.    Pomer.docx

      Nové pojmy: pomer, prevrátený pomer, postupný pomer ako skrátený zápis jednoduchých pomerov, rozdeľovanie celku v danom pomere, pomer v základnom tvare

      Vypracujte cvičenia v PZ, str. 18 - 20, str. 21/12,13,15,16, str. 22/17,18

      Ukážky učiva:

      Prezentácia: Pomer_1.pptx 

      a pozrite si tieto videá: https://youtu.be/dDXlH_AjVRc , https://youtu.be/MhCwy3wdzfc

       

       Piatok: precvičovanie učiva v PL  PL_pomer1.docx


      NEPOVINNÁ ČASŤ

      A ešte niečo pre tých, ktorí maju radi výzvy Vikendova_sladka_vyzva.docx

       

       

       

       

       

     • 1. týždeň

     • Program počas 1.týždňa: (16.3.2020-22.3.2020)

      precvičovanie učiva obsahy a objemy kocky a kvádra

      Úvodné poznatky ->  môžeš si zopakovať, čo už vieme 7C_ucivo_kocka_kvader.PDF          

      Schody na prevody jednotiek objemu a obsahu/povrchu si môžte nájsť tu: 

       
       

      POVINNÁ ČASŤ

      • premenu jednotiek objemu  ->    7C_jednotky_objemu.PDF  (stačí urobiť ľubovoľné 3 cvičenia) 
      • Vypracujte do zošita úlohy z pracovného listu, ktorý ste dostali na hodine.  Jeho kópia je aj tu ->  7C_PL_objemy_a_povrchy.PDF
      • Vypracujte úlohy z PZ II.diel na stranách 10-15

       

      Úlohy z PZ, ktoré neviete riešiť si poznačte a pošlite mi ich mailom. Odkonzultujeme ich mailom, prípadne v skupine na messengeri  alebo až v škole.

       

      ODPORÚČAM  / nepovinná

      Precvičte si:

       

         Pre kontrolu -  Riešenia úloh / návody / postrehy :

      Riesenia_z_PZ_kocka_a_kvader.docx

      Komentáre k úlohám:

      Komentáre_z_PZ_za_1_tyzden.docx      Úlohy Návod na riešenie  / postrehy / výsledky
      premena jednotiek objemu  riešenia cvičení si odkontroluj tu:    7C_premena_ob_vysledky.PDF
      PL objem a povrch
      cv. 1, 9 - kontrola jednotiek, premena/ chýbajúca hrana - objem vydelíme násobkom dvoch daných hrán.
      cv. 3,4,7,8, 10 - aplikácia vzorca objemu do slovnej úlohy, dopočítať ešte podľa zadania úlohy-odpovede.
      cv. 5, 6, 8, 13 - dosadenie do vzorca pre povrch, nezabudnite k výsledku pridať ešte 1/10 navyše (cv.5)/ 150ks dosiek (cv.6).
      cv. 12 - rozmer kocky, ktorá tvorí dieru je tretí rozmer dosky. Nezabudnúť od celej dosky odpočítať objem otvorov - kociek.
      cv. 2 - povrch kocky = sieť kocky, tvorí ju 6 zhodných štvorcov. Obsah 1 štvorca tvorí 1/6 z celého povrchu. súčin obsah štvorca S=a.a má byť tento výsledok. Hľadám dvojicu rovnakých čísel v násobilke/kalkulačke, ktorá je stranou štvorca, teda aj hranou kocky. Pri cv b) premeňte na celé čísla pre zjednodušenie úlohy.

      cv. 11- najskôr treba určiť objem medenej platne. Zo vzorca pre hustotu z FYZ platí, objem=hmotnosť : hustota.  Následne výpočet chýbajúcej hrany ako pri cv.1.