• Mária Čukanová

     • Úvod

     • V prípade nejasností ma kontaktujte: 

      mailom -    cukanova@zskombj.sk,      -  cez  Edupage         - bezkriedy.sk 

      prípadne sa vieme stretnúť aj vo virtuálnej triede cez službu "Meet"  tu: 

      https://meet.google.com/yeg-zuca-phj

       ODKAZ NA TRIEDU SO MNOU  (vopred dohodnutý čas)

       

      POZOR!!!      NOVÉ - aktualizované 30.4.2020     POZOR !!!

       

      Podľa najnovšieho usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a odporúčania Štátneho pedagogického ústavu počas vzdelávania sa na diaľku - z domu sa vyučovací predmet informatika nebude vyučovať samostatne, zadávaním úloh. Vyberám z daného usmernenia časť, ktorá sa toho týka:

      1.8 Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sa pozornosť venuje najmä vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika sa môže zaraďovať ako súčasť komplementárnych vzdelávacích oblastí alebo sa môže integrovať do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí v prípade, ak žiaci majú v rámci vzdelávania v domácom prostredí možnosť využívať informačno-komunikačné technológie.

       POZOR!!!      NOVÉ - aktualizované 30.4.2020     POZOR !!!

       

      Aktivity na stránke code.org, ktoré ste dostali na vypracovanie na nasledujúce týždne nebudú povinné, ostávajú pre Vás ako dobrovoľné - odporúčané na využitie voľného času rozvíjaním logického myslenia a algoritmizácie.

       

     • 5. ročník - 5.C, 5.D

     • Pred veľkonočnými prázdninami:

      Dopísať a skompletizovať si poznámky v zošite na tému INTERNET -  24 a 25

      24_internet_.docx           25_Internet_pojmy_5r.docx

       

      Po veľkonočných prázdninách: (od 20.4.2020)

      V nasledujúcich dňoch vypracujete zopár lekcií zo stránky code.org. Každý z vás dostane prihlasovacie údaje, prihlásite sa podla video návodu, alebo návodu vo worde a skúsite urobiť zopár lekcií, každý podľa svojich možností a schopností. Vyučujúci si vie pozrieť ako kto pracoval. 

      treba si svoju vyhľadať a opísať si kód triedy  do zošita presne bez chyby, aby ste stále nemuseli otvárať ten súbor)

      POZOR!!!      NOVÉ - aktualizované 30.4.2020     POZOR !!!

      Aktivity na stránke code.org, ktoré ste dostali na vypracovanie na nasledujúce týždne nebudú povinné, ostávajú pre Vás ako dobrovoľné - odporúčané na využitie voľného času rozvíjaním logického myslenia a algoritmizácie.

      (viac v úvode tejto podstránky)

      Vypracovať cvičenia z lekcie "bludište" -  KURZ 3, lekcia 2 - bludiskopodľa toho ako vám to pôjde 10 - 15 cvičení. (ako pracovať s úlohami je vo videonávode hore) 

      riešenia niektorých úloh z bludiska:  riesenie_K3_lekcia_bludisko.docx

       Ďalšie týždne (od 1. 5.2020)     -  na mesiac máj 2020

      KURZ 2, lekcie 1 - 6  

      Ak by sa vám nezobrazil váš kurz treba si ho "naklikať", návod tu:  navod_zmena_kurzu.docx  

      Kto bude chcieť aktívnejšie pracovať, môže pokračovať aj s ďalšími lekciami.

     • 6. ročník- 6.A, 6.B, 6.C, 6.D

     •  

      Dopísať a skompletizovať si poznámky na tému Tabuľkový procesor - Excel

      Excel_do_zosita.docx

       

      Tajnička - v programe excel urobiť tajničku, aj s otázkami.

      1)  Vašou úlohou je najskôr si premyslieť otázky a riešenia - vytvorenie tajničky na nejaký pojem - aj otázky a doplnené slová by mali súvisieť s rovnakým vyučovacím predmetom(napr. SJL, MAT, FYZ, INF,ANJ...).

       ... toto je len ukážka, ako to by to malo vyzerať - nie je to vytvorené v programe  Excel ..slovo v tajničke vy malo mať aspoň 6 písmen, teda aspoň 6 otázok vám treba nachystať.

      2) vytvoriť  tajničku podľa vašich otázok a odpovedí...

      Videonávod   ako postupovať v programe Excel pri tvorbe tajničky.

      Vypracovanú úlohu - súbor tabuľkového kalkulátora Excel pošlite ako prílohu v maily na adresu cukanova@zskombj.sk prípadne ju môžete poslať aj cez portál bezkriedy.sk

       

       

      Práca po Veľkonočných prázdninách: ( od 20.4.2020 - 15.5.2020) - 4 týždne

      Pre vás sme určili Kurz na stránke code.org.  Na týchto stránkach ste už pracovali aj minulý školsky rok. 

      Kartičky pre novú triedu 6D nájdete tu. Ostatné triedy používajte to isté meno a heslo - obrázok.

      prihlas_6D.pdf

      POZOR!!!      NOVÉ - aktualizované 30.4.2020     POZOR !!!

      Aktivity na stránke code.org, ktoré ste dostali na vypracovanie na nasledujúce týždne nebudú povinné, ostávajú pre Vás ako dobrovoľné - odporúčané na využitie voľného času rozvíjaním logického myslenia a algoritmizácie.

      (viac v úvode tejto podstránky)

       

      Kurz 2 lekcie 1-19, ktorí máte tieto už  urobené prejdite na Kurz 3 lekcie 1 -7( ak by vám to nešlo, skúste od prvej lekcie, pripomeniete si základy a tak pokračujte,  prípadne píšte jednej alebo druhej p. učiteľke INF (varcholova@zskombj.sk, cukanova@zskombj.sk) wink

      Ak by sa vám nezobrazil váš kurz treba si ho "naklikať", návod tu:  navod_zmena_kurzu.docx  

       

     • 7. ročník - 7.B, 7.C

     • Dopísať a skompletizovať si poznámky do zošita na témy:

      skodlivy_softver_-_malver.docx (napíšte si len úvodne info, koľko ich je a ako sa delia), prečítajte si o každom podrobnejšie - písať už nemusíte.

      Úloha:  Skúste nájsť  nejaký HOAX, ktorý sa šíril v posledných dňoch na internete 

      Prezrite si aj prezentáciu o:  autorske_prava_a_licencie.pptx (len jednoduché poznámky, pár odrážok, neprepisujte všetko)

       

      Po veľkonočných prázdninách: (od 20.4.2020 - 15.5.2020)- 4 týždne

      POZOR!!!      NOVÉ - aktualizované 30.4.2020     POZOR !!!

      Aktivity na stránke code.org, ktoré ste dostali na vypracovanie na nasledujúce týždne nebudú povinné, ostávajú pre Vás ako dobrovoľné - odporúčané na využitie voľného času rozvíjaním logického myslenia a algoritmizácie.

      (viac v úvode tejto podstránky)

      Budeme riešiť úlohy zo stránky code.org 

      Na týchto stránkach ste už pracovali aj minulý školsky rok. Použite to isté meno a heslo - obrázok.

      vypracovať cvičenia z Kurzu 3, lekcie 1 -10. 

      Komu by sa darilo a chcel by ďalej kódovať viac, môže pokračovať a dokončiť všetky lekcie  a 

      prípadne ešte navyše aj  Kurz 4, lekcie 1 - 7.

       Ak by sa vám nezobrazil váš kurz treba si ho "naklikať", návod tu:  navod_zmena_kurzu.docx