• Vedenie školy

     • Rada školy

     • Rada školy
       

      Predseda:
      Mgr. Alena Geffertová

      Popredseda:
      PaedDr. Jana Guľová, PhD.

      Členovia:
      Mgr. Viera Packová

      Bc. Jana Adamíková

      PharmDr. Jana Udičová

      MUDr. Richard Ľuník

      Ing. Štefan Hríbik

      Ing. Jaroslav Žák

      Ing. Peter Petruš

      Bc. Stanislava Bajusová

      Vladislav Novák