• Školský klub detí

     • Harmonogram práce a stretnutí vychovávateliek ŠKD s deťmi prostredníctvom virtuálnych miestnosti

     • Harmonogram  práce  a stretnutí vychovávateliek ŠKD s deťmi prostredníctvom virtuálnych miestnosti

      Bc. Darina Kostárová – link https://meet.google.com/cox-hynv-yqu

      Pondelok: 18.00 h. – 18.40 1.C záujmové aktivity s deťmi podľa výberu detí
                         19.00 h. – 19.30 h. 4.C záujmové aktivity s deťmi podľa výberu detí
      Streda: 19.00 h.- 19.30 h. 4.C záujmové aktivity s deťmi podľa výberu detí
      Piatok: 13.00 h. – 13.30 h.- poskytnutie doučovania podľa potreby detí

      Spolupráca počas vyučovania s triednou učiteľkou podľa dohody 3 krát týždenne.


      Mgr. Katarína Grocká – link https://meet.google.com/qvi-mtwg-api

      Pondelok: 10.00 h. – 11.30 h. vyučovanie s triednou učiteľkou Mgr. Kurimskou http://meet.google.com/zua-bfui-grq
                          16.45 h. – 17.30 h. vyučovanie s triednou učiteľkou Mgr. Kurimskou http://meet.google.com/zua-bfui-grq
                          16.45h. – 17.30 h. 4.A doučovanie podľa dohody

      Utorok: 15.00 h. – 15.45 h. vlastná virtuálna miestnosť
      Streda: 10.00 h. – 11.30 h. doučovanie žiakov podľa dohody s triednou učiteľkou
                   18.00 h. – 18.40 h. 1.C záujmové aktivity s deťmi

      Štvrtok: 10.45 h. – 11.30 h. – doučovanie podľa potreby
      Piatok:  10.00 h. – 11.30 h. – doučovanie podľa dohody s triednou učiteľkou http://meet.google.com/zua-bfui-grq


      Mgr. Mária Klimeková

      Utorok: 11.00 hod.

      Streda: po konzultácii s rodičom

      Piatok: po konzultácií s rodičom

      Doučujem cez messenger.


      Ľuboslava Brejníková: link: https://meet.google.com/cqa-ujrf-qyx

      Pondelok: 9.00 h. – 10.30 h. – spolupráca počas vyučovania s triednou učiteľkou Mgr. Marcinčovou
      https://meet.google.com/suc-shiq-rmt      

      Utorok: 9.00 h. – 10.30 h. – spolupráca počas vyučovania s triednou učiteľkou Mgr. Marcinčovou
      https://meet.google.com/suc-shiq-rmt      

      Streda: 15.00 h. – 15.30 h. - poskytnutie doučovania podľa potreby detí
      https://meet.google.com/cqa-ujrf-qyx

      Štvrtok: 9.00 h. – 10.30 h. – spolupráca počas vyučovania s triednou učiteľkou Mgr. Marcinčovou


      Mgr. Eva Pergerová – link: https://meet.google.com/zjj-zqsv-uvh

      Pondelok: 9.00 h. – 10.30 h. spolupráca počas vyučovania s triednou učiteľkou Mgr. Sabolovou.
                         11.00 h. – 12.00 h. doučovanie 3.B

      Utorok: doučovanie podľa dohody s rodičmi

      Streda: 9.00 h. – 10.30 h. spolupráca počas vyučovania s triednou učiteľkou Mgr. Sabolovou
                   10. 30 h. – 11.00 h. 3.B
                    11. 00 h. – 12.00 h. doučovanie podľa dohody s rodičmi

      Štvrtok: doučovanie podľa dohody s rodičmi

      Piatok: 9.00 h. – 10.30 h. spolupráca počas vyučovania s triednou učiteľkou Mgr. Sabolovou
                    11.00 h. – 12.00 h. doučovanie 3.B


      Bc. Zlata Kendroválink  https://meet.google.com/bzp-jptm-art

      Pondelok až piatok: doučovanie podľa potreby detí a dohode s triednou učiteľkou

       10.00 h. – 11.00 h.


      Bc. Martina Škvareková – link: meet.google.com/cwe-xmqw-eog 

      Pondelok: 10.00 h. – 11.00 h.  spolupráca počas vyučovania s triednou učiteľkou Mgr. Masicovou

      Utorok: 10.00 h. – 11.00 h. doučovanie 3.A

      Streda: 10.00 h. – 11.00 h.  spolupráca počas vyučovania s triednou učiteľkou Mgr. Masicovou

      Štvrtok: 10.00 h. – 11.00 h. doučovanie 3.A

      Piatok: 10.00 h. – 11.00 h.  spolupráca počas vyučovania s triednou učiteľkou Mgr. Masicovou


      Vážení rodičia, v prípade potreby doučovania vašich detí,  kontaktujte prostredníctvom emailu alebo telefonicky vašu pani vychovávateľku. Sme vám k dispozícií aj mimo uvedeného času.

      Rôzne námety na prácu a aktivity si môžete pozrieť na Fb profile vychovávateliek. Poplatky za pobyt dieťaťa v ŠKD, ktoré ste mali vyplatené vopred Vám budú vrátené.

      Prajeme Vám pevné zdravie, veľa síl a trpezlivosti s deťmi.

      Vaše pani vychovávateľky.

                                                                                               Spracovala: Bc. Darina Kostárová

                                                                                                      Vedúca vychovávateľka