• ARCHÍV ČLÁNKOV

    • Prezentácie naj ročníkových prác_2014/15

    • 05.07.2016 09:59
    • Štvrtok 1. októbra 2015 sa na piatej vyučovacej hodine v zborovni našej školy uskutočnila prezentácia najlepších ročníkových prác žiakov z intelektovo nadaných tried. So svojimi prezentáciami vystúpili:
     • Radan Kollárovič (žiak bývalej III.E triedy) s témou Egypt,
     • Oliver Tomko (žiak bývalej IV.D triedy) s témou Premeny filmu,
     • Karin Kapsdorferová s témou Tajomstvá grafiky i fotografie,
     • Vladislav Slosarčík s témou Programovanie a software, obaja z bývalej VIII. A.
     Zborovňa bola plná. Okrem spolužiakov si prišli vypočuť a pozrieť na prezentácie aj ďalší zvedavci či príbuzní. Už   pohľad na témy ročníkových prác ich presvedčil, že budú  sledovať  zaujímavé námety , ktoré  spracovali ich kamaráti.
     Výstupy boli prehliadkou toho najlepšieho. Všetci  vystupovali smelo, svojím príspevkom zaujali. Prezentujúci ochotne odpovedali aj na zvedavé otázky  svojich kamarátov. 
     Všetkým žiakom, ktorí   nás niečo nové naučili, srdečne ďakujeme a želáme úspechy v ich ďalšej práci. 
    • Naspäť na zoznam článkov