• ARCHÍV ČLÁNKOV

    • Denníček dobrých skutkov

    • 10.01.2019 10:08
    • Za nami je čas Vianoc. Pomyselný čas  vzájomnej blízkosti, pomoci a akejsi zvýšenej vzájomnej dávky dobra. Zdá sa však, že s odchodom Vianoc pomaly zhasína aj čaro, ktoré tieto sviatky každoročne zapaľujú. Darované matérium postupne zapadá prachom, veci nahrádzame ďalšími.

      Práve z tohto dôvodu sa tretiakov z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov snažíme viesť k trvalým hodnotám po celý rok. A tak už v októbri začali písať ďalšiu z kníh, tentokrát spoločnú, no obsahovo jedinečnú a vzácnu, nesúcu názov Denníček dobrých skutkov. Impulzom nám bola jedna zo žiakmi navolených tém v rámci pravidelných pondelkových ranných komunít a to Karma je zdarma. Nie je prekvapením, že takmer všetci ju definovali iba ako negatívum zaslúžene sa vracajúce svojmu konateľovi v rôznom časovom horizonte. No nevedomosťou opomenuli skutočnosť, že rovnaký princíp platí aj v prípade dobrého skutku. A tak sme ich začali denno-denne vysielať. Do kolujúceho denníčka tak žiaci každým dňom postupne zapísali aspoň jeden dobrý skutok.

    • Svet sme tak urobili za dva mesiace krajším vďaka našim srdiečkam, pričom mnohí si tak zvykli prispieť aj mimo poradia, ale i mimo bežných povinností školáka.  Pomohli rodičom, súrodencom, spolužiakom, cudzím ľuďom, ukuchtili občerstvenie, potešili návštevou, milým slovom, uvoľnili miesto v rade, podelili sa so sladkosťou či okrášlili byt. Jednoducho o krôčik sa priblížili k cieľu, ktorý prevyšuje všetky vzdelávacie – konať dobro  a stať sa človekom pevne stojacim na pilieroch porozumenia, empatie a pokory. V tomto duchu sme pokračovali aj v predvianočných aktivitách. Cez vlastnoručne vyrobené ikebany sme sa preniesli do čias, kedy krásu a vôňu Vianoc naši predkovia vyčarovali výsostne cez dostupné  prírodniny. Aróma klinčekov, čečiny i kúsok minulosti tak prevoňala nielen našu triedu, ale i príbytky. No tým najvzácnejším dňom bol pre našich žiakov ten posledný – deň vianočnej triednej besiedky. Najprv sme úspešne prešli kvízom vianočných kolied spod  sláčika nášho spolužiaka Martina. Maškrtné jazýčky sme prekabátili krásou maľovaných medovníčkov spod našich tvorivých rúk, aby sme, podobne ako v našich domovoch počas štedrého večera, so zatajeným dychom otvorili pripravené darčeky spod vianočného stromčeka. Ako inak, ani v tomto prípade naša triedna tradícia nebola porušená. Každý z našich hand-made darčekov bol originálny, šitý na mieru pre vopred vyžrebovaného spolužiaka, odovzdaný s láskou, venovaním, vďakou a  veľkým kusom samého seba. Každá práca od kresbičky, cez vyrobené dielko či upečenú dobrotu až po básničku potvrdzuje iba jediné. Že tou najvzácnejšou veličinou,  ktorú môžeme darovať  je čas.

     Prajeme Vám teda s našimi tretiakmi, aby ste si čaro sviatkov v zmysle dobrých skutkov i vzájomnej ohľaduplnosti užívali počas celého roka 2019. A nezabudnite, nešetrite časom, ale využite ho pre tých a s tými, na ktorých Vám najviac záleží.

                                                    PaedDr. Andrea Tribusová, PhD. a žiaci 3.D

    • Naspäť na zoznam článkov