• ARCHÍV ČLÁNKOV

    • Logická olympiáda – školské kolo

    • 27.03.2017 12:03
    • Aj tohto roku sa koncom februára 61 žiakov 1. a 2. stupňa našej základnej školy zapojilo do  školského kola 5. ročníka Logickej olympiády. Tejto súťaže sa zúčastnili nielen žiaci z tried so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj individuálne začlenení žiaci s diagnostikovaným intelektovým nadaním.

     Logická olympiáda je  jediná špecifická súťaž, ktorá spája skupinu nadaných detí z celého Slovenska.

     Školské kolo Logickej olympiády preverilo vedomosti,  najmä logiku, predstavivosť a myslenie žiakov. Test pozostával zo 14 úloh, na ktorých vypracovanie mali žiaci 40 minút bez použitia kalkulačiek, internetu či encyklopédií. Úspešný riešiteľ musel získať aspoň 9 bodov  z 18-tich (štyri úlohy boli 2-bodové). Kompletné výsledky si môžete pozrieť tu...

    • Naši žiaci zvládli úlohy veľmi pekne. V súťažnej kategórii určenej mladším žiakom, v kategórii A,  boli  úspešní zo 16 súťažiacich 3 žiaci a v kategórii B  15 žiakov  zo 45 súťažiacich.

     Poradie Meno Trieda Počet bodov
     1. Valková Alexandra 7.D 16
     2. Jančík Jerguš 7.C 16
     3. Barančík Marián 5.C 14
     4. Vaľko Oliver 6.A 14
     5. Riznárová Soňa 9.A 13
     6. Bujda Gregor 6.A 12
     7. Slosarčik Vladislav 9.A 12
     8. Mank Marek 5.A 11
     9. Tomko Oliver 6.A 11
     10. Hudák Leo 5.C 11
     11. Hankovská Anna 9.A 11
     12. Kendra Timotej 9.A 10
     13.  Dubovecká Emma 9.A 10
     14.-15. Nachtmanová Erika 5.A 9
     14.-15. Rybár Martin 9.A 9

      

     Zvlášť by sme chceli pochváliť prvákov a piatakov, ktorí sa s veľkým sústredením pustili do lúskania „ťažkého orieška“. Starším ročníkom sa konkuruje ťažšie... O to viac tešia dosiahnuté výsledky...

     V záverečnom hodnotení v kategórii A, žiaci 1. – 4. ročníka, obsadili najvyššie priečky títo žiaci:

     1. miesto  Lea Milá (žiačka 2.D, 12 bodov)
     2. miesto Martin Matiáš (žiak 1.D, 9 bodov, 2x 2 bodová úloha)
     3. miesto Patrik Šuľa (žiak 2.D, 9 bodov, 1x 2 bodová úloha)

      

     V kategórii B, žiaci 5. – 9. ročníka, sú víťazmi títo žiaci:

     1. miesto  Alexandra Valková (žiačka 7.D, 16 bodov)
     2. miesto Jerguš Jančík (žiak 7.C, 16 bodov)
     3. miesto Marián Barančík (žiak 5.C, 14 bodov)

      

     Školské kolo Logickej olympiády je úspešne za nami. Všetkým riešiteľom patrí pochvala – za snahu, odhodlanie a rozmýšľanieÚspech ocenených žiakov potešil! Uvidíme, či to postačí na prebojovanie sa do finálového kola, ktoré sa uskutoční 12. apríla 2017 na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Reprezentovať nás budú žiaci z prvých dvoch miest v oboch kategóriách.

      

    • Naspäť na zoznam článkov