• ARCHÍV ČLÁNKOV

    • Význam vody v praxi alebo minizáhradka 1.D

    • 07.04.2017 13:42
    • Učivo prvouky je v prvom ročníku v rámci tematických okruhov spojená s prírodou a teda viac-menej s témami blízkymi detskému svetu. Jednou z nich je aj téma Voda. Obyčajná, číra, spojená s našim každodenným dotykom i pôžitkom. Berieme ju ako samozrejmosť, pričom jej význam ďaleko presahuje hranice všeobecnej potreby. Voda je totiž život a život bez nej...nuž, ten si radšej ani nepredstavujme. Radšej si vážme jej hodnotu a to nielen 22. marca, kedy si jej dôležitosť každoročne pripomíname.
    •             Najlepšie je pripomenúť si jej význam  v praxi. Tak  ako to urobili aj  žiaci  1. D z triedy pre intelektovo-nadané deti. Keďže už vedia, že vodu pre svoj život potrebujú ľudia, zvieratá i rastlinky, práve posledne menovanej skupinke sa v súvislosti s vodou venovali aj prakticky. Vytvorili vlastnú minizáhradku, pozostávajúcu zo zasadených semienok zdravej zeleninky. Do pripravených nádobiek zasiali hrach, fazuľu, reďkovku, uhorku, papriku a mnoho ďalších. Všetky ich umiestnili do pripraveného skleníka a samozrejme zaliali vodou. Kým zo semienok začali vykúkať prvé nesmelé stonky, v rámci nastolenej témy sa žiaci pustili do skupinovej projektovej práce, ako inak, na tému  voda. Ich úlohou bolo predstaviť ostatným členom tímov "obyčajnú" vodu ako vzácnosť  mnohých tvárí a pre splnenie cieľa využiť spoločný brainstorming. Dozvedeli sme sa tak o kolobehu vody v prírode, jej skupenstvách, využití v domácnosti, pri vodných športoch i nevyhnutnej potrebe jej šetrenia. Spoločnou prácou sme dospeli k rozšíreniu poznania jej významu, pričom dôležitosť jej prítomnosti už klíči aj v neďalekom skleníku.

                 Aj na takomto malom priestore , spod rúčok malých záhradníkov dokazuje, že len ťažko by sme mohli obdivovať naše prvé výhonky bez každodennej životodarnej vlahy zvanej voda.

      

     PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      


     Kompletnú fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok.

    • Naspäť na zoznam článkov