• ARCHÍV ČLÁNKOV

    • Summercamp 2016

    • 28.04.2017 09:11
    • Vedenie Základnej školy na Komenského ul. v Bardejove v spolupráci s jazykovou školou SIDAS Košice zorganizovalo už druhý rok denný letný tábor s anglickými lektormi. Tentoraz to boli mladí absolventi univerzít z Oxfordu a Glasgowa: Mr. Ethan a Mr. Shaun Daliy.
    •  

     Deti vo veku od 6 do 14 rokov sa zdokonaľovali v anglickej konverzácii, učili sa nové slovíčka prostredníctvom hier, pesničiek, zábavných, športových a kreatívnych aktivít. Denne od ôsmej do šestnástej hodiny sa školou ozývala veselá vrava, smiech, spev, povzbudzovanie pri športových súťažiach. Ak nestačila slovná zásoba, prišla niekedy na rad aj „posunková reč“. Mali sme obavy, že tých najmenších, ktorí ešte nie sú tak jazykovo zdatní, to po dvoch dňoch prestane baviť a na ďalší deň neprídu, ale nestalo sa tak. Opak bol pravdou. Aj keď boli deti rozdelené do dvoch vekových skupín, pri spoločných aktivitách sa navzájom rešpektovali, pomáhali si, starší sa ochotne zhostili úlohy pomocníkov a kamarátov menším účastníkom tábora. Všade vládla príjemná prázdninová priateľská atmosféra. Mnohé deti si ani neuvedomovali, že sú v škole a spontánne sa učia anglický jazyk, keďže lektori rozprávali iba po anglicky. Na svoju činnosť využívali upravené triedy, telocvične, areál školy. Prestávky trávili na novom detskom ihrisku v átriu, alebo na multifunkčnom ihrisku pred školou. Jedno popoludnie strávili pri „poľovačke“na zaujímavé fotografie z centra nášho  krásneho mesta. Týždeň ubehol ako voda. Na záver tábora deti pripravili  pre svojich rodičov vystúpenie pozostávajúce z vtipných scénok, pesničiek, zábavných komentárov  v anglickom jazyku.  Aj keď im ešte chýbala široká slovná zásoba, za týždeň sa naučili nebáť sa rozprávať, hľadať spôsob ako vyjadriť v cudzom jazyku jednoduché konverzácie, dohovoriť sa. Uvedomili si, že angličtina nie je strašiakom medzi vyučovacími predmetmi v škole, kde sa kladie hlavný dôraz na gramatiku, ale je to živý jazyk, prostredníctvom ktorého majú možnosť dohovoriť sa s ľuďmi z iných krajín, nadväzovať nové priateľstvá, študovať, spoznávať svet.

     Angličtina je jazyk prostredníctvom ktorého sme schopní dorozumieť sa na celom svete  a jej ovládanie prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi z rôznych kultúr a krajín. Preto je dobré, keď sa ju učia deti už od útleho veku. Naša škola sa snaží vytvárať čo najlepšie podmienky na jej štúdium. Mária Peláková

     Fotogaleria 3

     Fotogaleria 2

     Fotogaleria 1

     [nomore]

    • Naspäť na zoznam článkov