• ARCHÍV ČLÁNKOV

    • Školská čitateľská aktivita na prvom stupni  Let's read! Čítajme!

    • 04.05.2017 20:14
    • Do you speak English?... Otázka, ktorej významu rozumie väčšina z nás. S výučbou cudzieho jazyka sa totiž začína už v ranom období. Cudzí jazyk otvára nové možnosti a ponúka mnohé perspektívy. Otázky smerujúce k jazykovému vzdelávaniu sú teda skôr posunuté do úrovne rozsahu  či metód  upevňovania.

     Aj primárny stupeň vzdelávania je uspôsobený na výučbu cudzieho jazyka povinne už od 3. ročníka. ZŠ na Komenského 23 ulici však jazykovo podkúva svojich žiakov už od prvého ročníka. Hrou, piesňami, zábavnými aktivitami je žiak vystavený v čo  najväčšom rozsahu jazyku, s cieľom čo najhlbšej pozitívnej motivácie pri spoznávaní zákutí jazyka aj neskôr na vyššom stupni vzdelávania.  Žiaci sa každoročne okrem skupinových triednych aktivít zapájajú aj do spoločných školských jazykových aktivít, či medzinárodných projektov  typu e-twinning. A výnimku v spoločnej práci sme neurobili ani tentoraz. Počas marca - mesiaca kníh sme využili školský depozitár tých najmilších anglických classic tales – rozprávok nakladateľstva Oxford University Press. Do  tried prvého stupňa sa tak zo stránok anglických rozprávok na týždeň pod  názvom Let᾽s read! - Čítajme!  vkradli  odvážny Peach boy – Broskyňový chlapec, lenivý The Lazy Grasshopper – Lúčny koník, pohostinné The town mouse and the country mouse -   Mestská a vidiecka myš a mnoho iných klasických rozprávok. 

    • Kým čítanie tých slovenských je pre našich žiakov prirodzené, čítanie anglických rozprávok bolo na začiatku spojené s obavou žiakov porozumieť.  Vyvrátila ho však kombinácia už osvojenej aktívnej i pasívnej slovnej zásoby a spolu s ilustráciami vytvorila základný pilier porozumenia. V druhej časti tejto jazykovej čitateľskej aktivity už žiaci vytvárali vlastné reedície rozprávok, pričom riešili  úlohy na porozumenie a prispeli vlastnou ilustráciou jednotlivých príbehov.  Projektovú nástenku na hlavnej chodbe tak vyzdobila takmer stopäťdesiatka miniknižočiek už z  rúk našich malých čitateľov. Navyše v radoch lavíc sa našli mnohí záujemcovia o poznávanie ďalších príbehov už vo vlastnej réžii.

     Ani francúzsky jazyk vyučovaný na prvom stupni  neostal bez náležitej motivácie. Malí Francúzi si totiž vyrobili vlastné leporelá so zvieratkovou témou a vo vyrobených maskách ich tancom a spevom aj veselo odprezentovali.

     Alternatívne sa k školskej čitateľskej aktivite postavili prváci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov z 1.D. Hoci sa angličtinu učia iba prvý rok, nacvičili divadielko s poučným textom a chytľavými piesňami vyzdvihujúce hodnotu priateľstva a pomoci.  Príbeh o chlapčekovi Michaelovi, ktorý si vďaka škriatkovi Budovi a lesnej víle Holy nachádza rodinu, zvieratká a kamarátov predviedli aj predškolákom z MŠ Kvapôčka na Komenského 24. Do tanca vtiahli aj šikovných škôlkarov a tak celkovú atmosféru hravej výučby jazyka preniesli aj k našim nasledovníkom.

     Ak máme zodpovedať nastolenú úvodnú otázku, aká metóda je tou najvhodnejšou, vzhľadom k vekovému zaradeniu vymedzenému mladším školským vekom, cestou je  určite hra podnecujúca jednoznačný záujem, v akomkoľvek prevedení. Záleží na pedagógovi, či staví na osvedčené didaktické hry, prácu s flash cards – obrázkami, drámu, TPR – metódu úplnej fyzickej reakcie, zážitkovú výučbu využívajúcu básničky, piesne, riekanky, hore uvedený storytelling - rozprávanie príbehu, alebo výučbu podporí informačno-komunikačnými technológiami, dôležitá je pozitívna hravá atmosféra, ktorá uloženie jazyka ešte viac umocní.

     Dôkazom uplatňovania širokospektrálnych metód na primárnom stupni vzdelávania a ďalšie skvelé podchytenie učiteľmi a ich napredovanie  na nižšom sekundárnom stupni sú aj žiaci našej školy. Najdlhšou cestou si prešiel Vladislav Slosarčík s prvým miestom na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku a výborným štvrtým miestom na celoslovenskom kole. Úspešne si na krajskom kole  počínali aj Dárius Popík v anglickom jazyku a Petra Šinaľová v nemčine, obaja s druhým miestom.

     Hovorí sa, že aj tisícmíľová cesta začína  prvým krokom. Ak je teda vykročená správne, s podporou a v pozitívnej atmosfére, určite sa neminie svojmu cieľu ani pri výučbe, zdanlivo náročného, cudzieho jazyka. 

      

      

                                                                            PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

                                                                       PK CJ na primárnom stupni vzdelávania

                                                                          ZŠ na Komenského 23 v Bardejove

      

     Foto: Andrea Tribusová

     Text: Prváci z triedy pre intelektovo-nadané deti zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove počas školskej čitateľskej aktivity  s názvom Let's read! - Čítajme! nacvičili divadielko, do ktorého deja vtiahli aj šikovných predškolákov z neďalekej MŠ Kvapôčka. 

    • Naspäť na zoznam článkov