• ARCHÍV ČLÁNKOV

    • Matematika je všade

    • 15.05.2017 12:10
    • Matematika je všade, bez nej sa nepohneme ani v obyčajnom každodennom živote. Je výnimočná. Naučí človeka myslieť i snívať.

     Určitú elementárnu matematickú schopnosť človek dostane do vienka. Aby sa na ňu nezabudlo, je treba ju rozvíjať. Už rodičia by mali jednoduchými príkladmi rozvíjať matematické myslenie svojich detí a potom aj škola.

     Preto sme sa i my, druháci z 2.D triedy, rozhodli hravou a zábavnou formou precvičiť naše matematické schopnosti. Aby sme tomu dali nevšednú formu, rozhodli sme sa 26. apríla vycestovať do Zábavného technického centra Steel Parku v Košiciach. Toto centrum ponúka až do konca školského roka vzdelávaciu aktivitu Matematika hrou.


    • ​Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na obrázok.

     Pod vedením lektora sme celú hodinu plnili rôzne matematické úlohy. Upevňovali sme techniku počítania spamäti, rozširovali horizont myslenia, rozvíjali logické myslenie, samostatnosť, vlastnú iniciatívu, systematickosť, ale aj dôslednosť a vytrvalosť pri prekonávaní ťažkostí.

     Pracovali sme s chuťou, radosťou a nemalým záujmom. Naplánovaný čas pre aktivity zbehol veľmi rýchlo. 

     V cene za Matematiku hrou bola zahrnutá aj prehliadka expozície interaktívnych exponátov. Veľmi nás potešilo, že sme pri každom exponáte mali k dispozícii výklad primeraný nášmu veku  podaný pútavou formou.

     Zoznámili sme sa s  „príbehom ocele“. Viaceré procesy sme si aj vyskúšali: napr. ťažbu surovín v interaktívnom piesku, či použiť geologický vrták. Azda najviac nás zaujal levitujúci vláčik. Tieto exponáty podnietili našu kreativitu a rozšírili nie len naše vedomosti, ale aj zodpovednosť za svoju bezpečnosť a ochranu životného prostredia.

     Ani sme sa nenazdali a naše nezvyčajné stredajšie popoludnie sa chýlilo ku koncu. Unavení, ale plní dojmov sme sa bezpečne doviezli domov.

      

     Mgr. Andrea Senajová      

    • Naspäť na zoznam článkov