• ARCHÍV ČLÁNKOV

    • Ocenenie Briliantt za inovatívny prístup vo vzdelávaní

    • 24.05.2017 13:53
    • Povolanie učiteľa, nech už pre laika akokoľvek jednoducho a harmonicky vyzerá, je v rámci špecifickej práce s človekom, jedným z najnáročnejších. Okrem neustálych zmien, byrokratických postupov, každodennej príprave, v práci, ktorá nikdy nekončí zazvoním, denno-denne podlieha klasifikovaniu z troch rôznych strán. Napriek tomu (alebo práve preto) neustále rozmýšľa nad postupmi, metódami ako prepojiť dva svety – ten papierový, daný záväznou učebnou normou a naozajstný, odohrávajúci sa mimo školských lavíc. A to všetko v jedno, v zmysle prínosnej edukácie, čo najbližšie detskému vnímaniu sveta, nie vzdialenej teoretickej  výučbe, typickej pre súčasný model nášho vzdelávania. A práve na takom základe vznikol aj projekt SEparuj MAteriál FORmuj SVET (SEMAFOR SVET). Zameraný environmentálne, s hlavným cieľom vzbudiť u žiakov školy povedomie o význame separovania, rôznymi sprievodnými akciami, v hlavnej úlohe s vtedajšími tretiakmi a štvrtákmi z tried pre intelektovo-nadané deti. Či už to bolo divadelné predstavenie nacvičené s cieľom ozrejmiť význam separovania, výtvarné recyklačné aktivity, práca novinárov na výslednom časopise či finálna vernisáž výstavy, všetky aktivity prispeli k povedomiu, no najmä praktickému uplatňovaniu separovania žiakov našej školy, s ktorými sme spoločne, aspoň časť toho, čo sme si od našej Zeme požičali, aj vrátili.

     Inovatívne, motivačne, prínosne. Aj to bol  možno dôvod, vďaka ktorému si za tento projekt odniesla jeho autorka PaedDr. Andrea Tribusová, PhD. v utorok 25. apríla na  Smolenickom zámku ocenenie Briliantt.


     Foto: Mária Savkaničová

    • V kategórii základných škôl získal prvé miesto a grant 700 eur  za zavedenie inovácií v poskytovaní vzdelávania, ktoré vyhlasuje Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na medzinárodnej vedeckej konferencii Megatrendy a médiá, po oficiálnom udelení ocenenia a jeho prezentácii,  si tak vyslúžil ešte veľa pochvalných slov na margo širokého záberu aktivít a myšlienku, ktorej riešenie hľadajú desiatky škôl nielen v rámci Európy. V kategórii stredných škôl bol ocenený projekt Strednej  školy v Púchove známy ako  EGGBOT a vysoké školy mali svojho zástupcu prostredníctvom projektu Technickej Univerzity vo Zvolene s názvom „Robohranie – proFEVT“ zameraného na popularizáciu robotiky.

     Udelenie ceny Briliantt tak možno z pohľadu autora vnímať ako úspech z dvoch strán.

     Jednak ako ocenenie práce resp. smeru, ktorý sa snaží byť reálny, pre žiakov motivujúci,  no zároveň je udržateľný a pre budúcnosť prínosný. Oceňuje prácu, ktorú  zo sedemdesiatich percent nevidieť, predstavuje ju čas, ktorý je strávený za počítačom, v dlhodobej dôkladnej príprave na každú aktivitu v písomnej i praktickej podobe, bez ohľadu na počet žiakov, nehovoriac o manažmente času deleného medzi školu a rodinu.

      

     Ten druhý rozmer ocenenia je  tak trochu osobný a prichádza s akýmsi významom, pochopiteľným až v kontexte pokročilého času. Ocenenie totiž pochádza z miesta a radov odborníkov, ktorí ohodnotili to, čo  v tomto prípade prináša najväčšie potešenie – tvorivé písanie v akejkoľvek podobe, čo ešte viac utvrdzuje v dôležitosti robiť veci nie pre číry rezultát, ale v prvom rade pre potechu ostatných. A z takéhoto skromného, ale pevného základu vzišla aj celá idea zrealizovaného a napokon víťazného projektu.

     Preto vedzte, že nech už vykonávate akúkoľvek činnosť, ktorá prináša radosť nielen vám, ale minimálne jednej ďalšej osobe, odhliadnuc od odborných zručností alebo získaného vzdelania, aj vy ste vo svojej nenahraditeľnej kategórii držiteľom takéhoto ocenenia.

      

     PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

                  autorka projektu

      

     Foto: Mária Savkaničová

      

    • Naspäť na zoznam článkov