• ARCHÍV ČLÁNKOV

    • Záhady 3. poschodia

    • 23.05.2017 15:14
    • Na Základnej škole Komenského 23 v Bardejove,  každý rok  starší žiaci odovzdávajú svoje poznatky mladším žiakom a hlavne štvrtákom, ktorí na budúci školský rok postúpia do 5 ročníka a budú navštevovať učebne na 3. poschodí, ktoré sú pre nich veľkou záhadou. Tu sa nachádzajú  odborné učebne prírodovedných predmetov ( biológia, chémia a fyzika).  Mladší žiaci sa zážitkovou metódou a metódou „Škola hrou“ učia spoznávať nepoznané. Takýto spôsob vyučovania  je pre žiakov prirodzený a efektívny. Starší žiaci  už majú vedomosti a zručnosti, ako tieto predmety fungujú a vedia ich ovládať a tie v rámci tejto akcie   odovzdávajú ďalej.  Mladší žiaci  zážitkovou metódou získajú nové vedomosti a niektoré záhady  sú im odhalené Starší žiaci si zopakujú to čo sa naučili a zároveň sa učia komunikácií k danej problematike.  

     Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na obrázok.
    • V učebni biológie si žiaci vyskúšali pomocou  resuscitačnej figuríny  poskytnúť  prvú pomoc pri nepriamej masáži srdca  spojený s umelým dýchaním. Pozorovali stavbu tele bezstavovcov,  učili sa zásady živej a neživej prírody, či fungovanie ľudského tela.

     V učebni chémie si pod dozorom starších žiakov vyskúšali oddeľovaciu metódu filtráciou, prípravu a dôkaz oxidu uhličitého a vyrobili si nápis s meniacim písmom. Časť učebne sa premenila na kozmetický salón, kde mladé nádejné kozmetičky urobili spolužiakom a pani učiteľkám peeling  tváre a pleťovú masku.

     Pokusy v rámci fyziky sa realizovali v učebni  a na chodbe 3. poschodia. Žiaci si overovali zákony platiace v kvapalinách, určovali rovnováhu, merali teplotu, zisťovali čo je trenie a čo sila, robili si pokusy so svetlom, zvukom a hlavne zo statickou elektrinou. Niektorí žiaci prezentovali svoje projekty, ktorými simulovali ako pracujú niektoré zariadenia a meradlá.

     Projekt má na našej škole už určitú tradíciu, takýto spôsob vyučovania je pre žiakov prirodzený,  efektívny  a vždy je oň veľký záujem.

    • Naspäť na zoznam článkov