• ARCHÍV ČLÁNKOV

    • Návšteva pána keramikára Kovaľa

    • 25.05.2017 12:56
    •         Bolo krásne slnečné  priam učebnicové utorkové dopoludnie. Usmievalo sa nielen slniečko, ale aj žiaci 4. A triedy, pretože sa dozvedeli skvelú správu. To, aké  historické ľudové remeslá kedysi a prečo existovali, už vedeli. Zoznámili sa s nimi na hodinách vlastivedy a pracovného vyučovania. Ale čo je to teória oproti praxi?  Nie je nič lepšie a zaujímavejšie ako  zážitkové učenie. A práve to nám prišiel sprostredkovať človek na to najpovolanejší, pán Marek Kovaľ, ktorý sa keramikárstvu venuje už od svojich štrnástich rokov.

              Žiaci dychtivo a veľmi ochotne pomohli pánovi Kovaľovi preniesť potrebný materiál, hrnčiarsky kruh a ukážkové výrobky do triedy. Sledovali, ako sa mu jednotlivé kúsky dosák menia na jednoduchý hrnčiarsky kruh a  nedočkavo čakali, kedy si oblečie zásteru, zasadne za hrnčiarsky kruh, vezme do rúk hlinu a začne pracovať.


    • Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na obrázok

     V nemom úžase s pootvorenými ústami a pripravenými fotoaparátmi sledovali jeho šikovné ruky, ako tvoria vázičky, košíčky, hrnčeky, ako ich zdobia a počúvali ako, kedy a prečo sa začal venovať tomuto vzácnemu a čoraz viac nezvyčajnému remeslu. Zaujímalo ich aj to, kde by mohli študovať a získať tieto zručnosti, aká hlina a odkiaľ sa používa pri výrobe keramiky, čo sa deje s výrobkami po vytočení na kruhu. Dozvedeli sa, že sa musia vypáliť v špeciálnej peci na to určenej pri teplote 1000°C. Finálny výrobok sa ešte natrie glazúrou a už len čaká na svojho nového majiteľa, s ktorým sa môže stretnúť napr. na jarmoku.

               Najpútavejšia časť tejto prezentácie však ešte len čakala na žiakov nielen 4. A triedy, ale aj iných tried v podobe zážitkových skúseností, keď si mohli zasadnúť za hrnčiarsky kruh a vyskúšať vlastnými rukami a nohami, aká je táto práca na pohľad jednoduchá v skutočnosti náročná, vyžadujúca dlhoročnú prax a šikovnosť.

               Keďže sa nezadržateľne blížil koniec zážitkového učenia a žiaci neochotne odchádzali od hrnčiarskeho kruhu, poďakovali sme pánovi Kovaľovi za skvelé zážitky s prísľubom, že sa k nám ešte vráti v budúcom školskom roku pri príležitosti osláv založenia našej školy.

               Vďaka pozitívnym reakciám žiakov som presvedčená, že táto prezentácia umenia spojená so zážitkami zanechala v ich mysliach hlboké dojmy, trvalé skúsenosti a vedomosti o tak zaujímavom a čoraz zriedkavejšom remesle, akým je keramikárstvo.

     Mgr. Marta Štefancová

    • Naspäť na zoznam článkov