• ARCHÍV ČLÁNKOV

    • Triedny projekt 2.D Čím sú Tvoji rodičia?: Pedikérka

    • 20.03.2018 09:22
    • Už piaty krát vymenili druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove učebnice a zošity za zážitkové vyučovanie, ktorým rad-radom spoznávajú rôznorodé zamestnania svojich rodičov  a učia sa tak hodnote ľudskej práce, ktorú ich rodičia vynakladajú pri zabezpečovaní základných životných potrieb.

     Aj keď tentokrát sme nešli do terénu, znova sme sa naučili mnohé zaujímavosti. V tomto prípade  z oblasti práce pedikérky – pani Semánekovej, mamky našej  Soňky. Tá prišla svoje povolanie predstaviť do školy priamo k nám.

    • Už na začiatku nám nedalo nevšimnúť si, že pani pedikérka  prichádza vybavená špeciálnym prístrojom. Ako nám hneď na začiatku vysvetlila, pedikúru, čo je vlastne odborné ošetrenie chodidiel, možno rozlišovať a deliť na suchú a mokrú. Keďže ona vykonáva práve prvú menovanú, potrebuje k nej zariadenie, ktoré pri úprave odsáva prebytočné zvyšky obrúsenej pokožky. Ošetreniu chodidiel tak nepredchádza kúpeľ nôh, ale ošetrenie sa vykonáva priamo na suchom chodidle. Rad-radom nám pani pedikérka  predstavila aj nástroje na úpravu nechtov a samotná úprava tak po dezinfekcii mohla dostať zelenú. Najprv na rad prišli nechty, ktoré  boli zbrúsené a skrátené do požadovaného tvaru. Po nich si na svoje prišli aj chodidlá, ktoré boli ošetrené spomínaným  vysokootáčkovým prístrojom s rotačnými frézami rôznych veľkostí, ktorú kožu bezpečne obrúsili a zanechali vyhladený povrch. Aj keď slová ako brúsiť či vysokootáčkový prístroj nemusia vyvolávať práve príjemné pocity, opak je pravdou. Pedikúra spolu s masážou bola maximálne príjemným a relaxačným zážitkom, čo potvrdili aj slová Soňkinej mamky, že jej klienti si neraz aj zdriemli.

     A my sa ani nečudujeme. Po celý čas vykonávania pedikúry rozprávala o svojej práci len pozitívne, trpezlivo odpovedala na otázky žiakov a jednoznačne bolo vidieť, že práca, ktorú vykonáva ju baví a napĺňa. Soňkina mamka je preto skvelým príkladom nielen výborne vykonávanej práce, ale aj pozitívnym prístupom k nej i k zákazníkovi.   

      

                                                    PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

    • Naspäť na zoznam článkov