• ARCHÍV ČLÁNKOV

    • Triedny projekt 2.D „Čím sú Tvoji rodičia?“: Operátor výroby

    • 18.04.2018 13:18
    • V súčasnosti, kedy je možné kúpiť už naozaj všetko, mnohé deti nemajú ani predstavu ako ten-ktorý výrobok vzniká a aká mravenčia ľudská práca je potrebná na jeho vznik.  Počas svojho šiesteho výjazdu do vyučovania v teréne, v rámci triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia?, preto intelektovo-nadaní druháci zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove spoznávali proces výroby od jednotlivých súčiastok až po hotový výrobok, konkrétne výrobu antén.

     Vďaka Janíkovej mamke, pani Beáte Duľovej a vedeniu firmy 2J Antennas, s.r.o., no najmä ochotnej HR manažérke, ktorá nás celou výrobou sprevádzala, sme  takúto prácu priamo zažili. Najprv sme však absolvovali teoretickú časť, priamo v sídle firmy. Dozvedeli sme sa, že firma 2J Antennas, s.r.o. vyrába rôzne typy antén, či už do rádií, áut, lodí, lietadiel. Na trhu je už vyše dvadsiatich rokov a hoci začínali skromne, vďaka svojej pracovitosti sa firma rozrástla, pričom svoje sídlo majú v Bardejove a svoje pobočky vo Veľkej Británii a Spojených štátoch amerických. V súčasnosti je  spoločnosť vďaka svojmu sortimentu známa nielen na Slovensku, ale na celom svete a svojich zákazníkov má na piatich kontinentoch sveta.

    • Žiaci sa dozvedeli, že firma je rozdelená na administratívnu časť, kde sa zabezpečujú objednávky materiálu, distribúcia tovaru a logistika celej firmy  a výrobnú časť, ktorú mali možnosť si aj dôkladne preskúmať. Oproti doterajším povolaniam sme našli mnoho odlišností. V tomto prípade nejde o prácu jednotlivca, ale naopak o spoluprácu skupiny ľudí na jednotlivých úsekoch, ktoré pri výrobe od najzákladnejšieho komponentu až po hotový výrobok na seba svojou pracovnou náplňou nadväzujú.  Žiaci však nemali možnosť vidieť iba prácu šikovných rúk kvalifikovaných pracovníkov, ale aj prácu najmodernejších technológií, ktorými si mnoho súčastí výrobkov dokážu vyprodukovať sami. Zaznamenali sme, že pri tejto práci je potrebná dôsledná zručnosť a precíznosť. Rovnako sa však  dala vycítiť príjemná, priam rodinná atmosféra pracovníkov. Okrem nej je to v rámci výhod určite fakt, že nezasahuje do víkendov pracovníkov ako aj možnosť zamestnania doma.  Na základe striedania rôznych činností v škole, možno ako istú nevýhodu našimi žiackymi očami  vnímame stereotyp, ktorý však takýto typ výroby priam vyžaduje.

      

     Vďaka ďalšiemu zo zamestnaní našich rodičov sme tak mali na základe sériovej výroby príležitosť uvedomiť si, ako vzniká sortiment produktov, ktoré bežne používame  v našich domácnostiach. Odteraz budeme mať na pamäti, že za mnohými výrobkami, ktoré vnímame už len ako koncový článok – zákazník, stojí v kolobehu nadväzujúcich činností, celý reťazec usilovných ľudských rúk.

                                                                  PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

                                                                   ZŠ na Komenského 23, Bardejov

      

     Foto: Andrea Tribusová

     Text k foto: Druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove v sídle firmy 2J Antennas, s.r.o. spoznávali proces výroby antén od najzákladnejšieho komponentu až po hotový výrobok, v rámci triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia?

    • Naspäť na zoznam článkov