• ARCHÍV ČLÁNKOV

    • Prezentácie druhákov na tému Vesmír

    • 17.05.2018 14:07
    • V našich triedach , ktoré navštevujú intelektovo nadaní žiaci sa už tradične konajú pred koncom školského roka prezentácie ročníkových prác. V rámci predmetu Obohatenie sa hlbšie oboznamujú s témami nad rámec učebných osnov.  V prvom ročníku to bývajú dinosaury a terajší druháci sa celý rok zaoberali otázkami, ktoré sa týkajú vesmíru. Je to nekonečná téma, tak ako je v našom ponímaní chápaný nekonečný vesmír. Je to zároveň fascinujúca téma, tak ako nás fascinuje všetko, čo nedokážeme dokonale spoznať a pochopiť.

     Osemročné deti zaujalo rozprávanie, filmy, knihy, informácie o vesmíre. Načreli sme do rôznych „súdkov“ informácií. Od kníh, časopisov po internetové zdroje. Oboznamovali sme sa s rôznymi teóriami o vzniku vesmíru, o jeho  prvých bádateľoch, prieskumníkoch, kozmonautoch, astronautoch, na pretras prišli aj obľúbení mimozemšťania.

     Potom prišla na rad práca na prezentáciách.

    • Deti si vyberali podľa svojich možností a schopností, ako bude ich dielko vyzerať.  Ich cieľom, okrem základných poznatkov o vesmíre, bola aj spoločná práca celej rodiny na projekte. Mnohí si vytvorili vlastné modely Slnečnej sústavy, iní sa dali na cestu využitia novodobých technológií a pripravili si prezentácie v elektronickej podobe. Projekt Vesmír spojil rodičov, žiakov a niekedy aj ich súrodencov, aby vytvorili spoločné „vesmírne“ dielko.

     Prezentácie  a práca na nich obohatili nás  všetkých. Ich najväčším  benefitom  však nie sú len informácie, ktoré sa deti naučili a zdieľali s ostatnými. Mnohé z nich možno po čase zabudnú. Dôležitým je aj fakt, že prostredníctvom nich sa žiaci učia vystupovať pred publikom,  vysvetľovať, používať správne pojmy, formulovať vety, logicky usporiadať a vyčleniť to najdôležitejšie z mnohých informácií a ešte navyše sa pri tom všetkom tváriť suverénne. To nedokážu ani mnohí dospelí.  A pritom sa v živote často stretávame so situáciami, keď je to dôležité ovládať, aby sme dokázali vyjadriť svoj postoj, názor či presvedčenie na verejnosti.

     V porovnaní s neistými výstupmi v minulom roku, urobili tieto deti obrovský krok vpred.  Verím, že sa im takto bude dariť aj naďalej a predmet Obohatenie ich v tomto smere obohatí na celý život.

     Mária Peláková

    • Naspäť na zoznam článkov