• ARCHÍV ČLÁNKOV

    • Finále triedneho projektu 2.D Čím sú Tvoji rodičia?: Hasič

    • 16.07.2018 17:47
    •          Posledná cesta putovania druhákov zo ZŠ na Komenského ul. v Bardejove za poznávaním povolaní svojich rodičov dala definitívnu bodku za triednym projektom  s názvom Čím sú Tvoji rodičia?, ktorý sme celý rok 2017/2018 realizovali.

                 Preto sme sa, zákonite, za povolaním hasič, vybrali najďalej, konkrétne do Moldavy nad Bodvou, kde svoje obdivuhodné, no aj nebezpečné  zamestnanie vykonáva Jakubkov otec, pán Ľuboslav Roman. Pre porovnanie práce hasiča kedysi a dnes nám najprv ukázal historické hasiace stroje zapriahnuté koňmi, prilby, ale i trúbku, ktorou sa kedysi požiar ohlasoval. Už pri historických prilbách druháci usúdili, že majú svoju váhu, pričom ešte neokúsili komplet výstroj príslušníka hasičskej jednotky, v ktorej musí byť v prípade potreby oblečený v priebehu sekúnd. Okrem váhy je to aj teplota, ktorá sa požiarom či vonkajšou teplotou ešte znásobí. A použitie výstroja neospravedlní ani druh zásahu. Ten sme  rozlíšili na dispečingu. Podľa melódie signálu, ktorý vyšle dispečer, hasiči vedia či ide o dopravnú nehodu alebo o požiar, podľa čoho, okrem iného, volia aj príslušné hasičské vozidlo.

    • Jakubkov ocko nám detailne predstavil práve vozidlo, ktoré sme si pracovne označili ako univerzálne. Po kompletnom nahliadnutí do jeho útrob sme sa iba utvrdili v tom, že okrem rýchlosti a sily, ktorú hasiči využívajú pri zásahoch si musia presne pamätať miesto každého nástroja, od  kliešťov, cez hadice až po píly. Každý podľa svojich predstáv si už premietol zásah, kde v plnom nasadení, s využitím rôznych inštrumentov doslova  rozhodujú sekundy. A aby sa naše predstavy o  možnom zásahu ešte rozšírili, na ukážku bol už pripravený ďalší z vozového parku hasiacich automobilov – výšková automobilová pracovná plošina. Aj keď vzbudila značný rešpekt, jej úloha pri záchrane života, hlavne vo výškových budovách,  je nenahraditeľná. Ten ale behom niekoľkých minút vystriedal menší adrenalín, kedy si naši druháci v dvojiciach vyskúšali jazdu štvorkolkou, ktorú hasiči využívajú pri akciách do ťažko dostupného terénu. Dozvedeli sme sa, že každý z hasičov má osvedčenie na iný typ automobilu, alebo kombináciu niekoľkých. Ak máte strach z výšok, je takmer isté, že osvedčenie o možnosti vykonávať takéto zásahy by ste neobdržali. To však neplatí v prípade Jakubkovho ocka a jeho kolegu, ktorý nám na cvičisku jeho ukážku aj reálne predstavil. I v tomto prípade išlo o zamestnanie, ktoré jednoznačne baví a napĺňa, aj napriek vysokému bezpečnostnému riziku a doslova nasadzovaniu vlastného života. Nevýhodou sú však neustále skúšky, potrebné k potvrdeniu a predĺženiu osvedčení. Napriek tomu, sme aj v tomto povolaní medzi našimi žiakmi našli niekoľkých nasledovníkov. S potešením môžeme skonštatovať, že všetci poznajú núdzové telefónne číslo 150 či tiesňovú linku 112  a po skvelej ukážke obdivuhodného zamestnania vedia aj to, že toto povolanie nie je iba o požiaroch. Tam, kde rozhodujú sekundy za maximálne nepriaznivých podmienok sa zasahuje aj pri dopravných nehodách, záchrane zvieratok či pri odstraňovaní hniezd sršňov, ako tomu bolo naposledy. To všetko s akýmsi citeľným človečenstvom, bez ktorého, ako sme mali možnosť zažiť, túto prácu určite nejde robiť

     Naša triedna odysea pod názvom Čím sú Tvoji rodičia? sa tak dostala do svojho finále. Ďakujeme krásne všetkým rodičom našej triedy, vďaka ktorým sme rozšírili naše obzory a v priamom prenose zažili to, čo pre nás naši rodičia denno-denne vykonávajú a s akými prekážkami sa pasujú. Nech už našich druhákov osud zaveje kdekoľvek a akúkoľvek prácu budú v živote vykonávať, nech ju robia  s radosťou a čestne, presne ako ich rodičia...

         PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      

    • Naspäť na zoznam článkov