• Blog IQ triedy

     • Prezentácie ročníkových prác v štvrtáckej  triede intelektovo-nadaných žiakov.
     • Prezentácie ročníkových prác v štvrtáckej  triede intelektovo-nadaných žiakov.

     • 30.06.2020 07:58
     • Aj napriek prerušenému vyučovaniu žiaci 4. D doma nezaháľali. Využili voľnejšie dni, keď nechodili do školy, ani na žiadne krúžky a museli byť doma, na prípravu prezentácií ročníkových prác.

      Je to špecifikum tejto triedy, ktorá mala aj predmet obohatenie. V tomto školskom roku sa oboznamovali s rôznymi hrdinami dejín. Boli medzi nimi okrem iných aj  Isaac Newton, Michelangello, Louis Pasteur, či Juraj Jánošík.

     • viac
     • Ročníkové práce 8.A
     • Ročníkové práce 8.A

     • 29.06.2020 14:10
     • Ročníkové práce patria ku každoročným povinnostiam intelektovo-nadaných žiakov, ktorí navštevujú takúto triedu. Aj napriek prerušenému vyučovaniu a mimoriadnym okolnostiam sme si našu povinnosť splnili aj tento rok. Popri dištančnom plnení povinností mali žiaci dosť času na prípravu, aj keď museli viac študovať na internete, keďže knižnica bola z dôvodu pandémie zatvorená.
     • viac
     • Trieda intelektovo nadaných žiakov - 5. ročník
     • Trieda intelektovo nadaných žiakov - 5. ročník

     • 25.05.2020 09:00
     • Vážení rodičia budúcich piatakov!

      Znalosti a duševný obzor Vášho dieťaťa je väčší ako u väčšiny jeho rovesníkov?

      Vyznačuje sa túžbou po vedomostiach, javí záujem o prírodu, dejiny, astronómiu, matematiku, ktorá presahuje záujem detí jeho veku?

      V školskom roku 2020/21 plánujeme pokračovať vo vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním v samostatnej triede aj  na 2 stupni.

     • viac