• Mária Delejová

     • 8.C - Dejepis

     • 8.6.2020

      Záverečné opakovanie

       

      Urobte si zo strany 95 úlohu č. 1 a 4.

       

      Vypracované úlohy mi pošlite do konca týždňa!

       

       

      1.6.2020

       

      V tomto týždni je vašou úlohou urobiť na jednu stranu poznámky o živote T.G.Masaryka a poslať mi ich do konca týždňa.

      Pomôže vám pri tom učebnica na str. 92 /za okrajom a v Reči prameňov/, ako aj táto prezentácia.

      Tomas_Garrigue_Masaryk_(1).pptx

       

       

      ...................................................

      25.5.2020

      Otázky na zopakovanie témy – Na ceste k spoločnému štátu...

      1. Kedy bola v Prahe vyhlásená Československá republika?
      2. Čo bolo obsahom Martinskej deklarácie?
      3. Napíš aspoň 1 bod z úryvku z Deklarácie slovenského národa.

      Odpovede mi zašlite do konca týždňa!

       

      Nová téma: Milan Rastislav Štefánik

      1. Prečítať stranu 91 – 94
      2. Pozrieť prezentáciu
      3. Napísať poznámky

       

      Milan_Rastislav_Stefanik_(2).pptx

       

      Milan Rastislav Štefánik

      Zásluhu na tom, že mnohé krajiny vyjadrili podporu novému štátu Čechov a Slovákov, mali dvaja politici – Milan Rastislav Štefánik a Tomáš Garrique Masaryk.

      M.R. Štefánik /1880-1919/

      Jedna z najvýznamnejších osobností našich moderných dejín.

      Pochádzal z rodiny evanjelického farára v Košariskách.

      Študoval v Prahe matematiku a astronómiu. Po získaní doktorátu odchádza do Paríža, kde pracuje ako vedec – astronóm. V roku 1912 získal francúzske občianstvo. Vo vojne sa vypracoval z vojaka na generála francúzskeho vojska.

      Pracoval na vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.

      Po vzniku ČSR bol vymenovaný za ministra vojny.

      Zomrel 4. mája 1919, po zrútení jeho lietadla nad letiskom v Ivanke pri Dunaji.

       

       

      ........................................................................

      18. 5. 2020

      Otázky na zopakovanie témy – Odboj Slovákov a Čechov

      1. Kto založil v Paríži v roku 1916 ČSNR?
      2. Čo je to  „odboj“?
      3. Čo hrozilo dezertérom v 1. svetovej vojne?

       

      Odpovede mi zašlite do konca týždňa + napísané poznámky!

       

       

      Nová téma – Na ceste k spoločnému štátu Slovákov a Čechov

      1. Prečítať str. 86 – 89
      2. Pozrieť prezentáciu
      3. Napísať poznámky

       

      Na_ceste_k_spolocnemu_statu_Cechov_a_Slovakov.pptx

       

      Na ceste k spoločnému štátu Slovákov a Čechov

      Na jar 1918 – pred koncom vojny – začali vyvíjať aktivitu aj slovenskí politici  v Uhorsku.

      1. 1. mája 1918 v Liptovskom Sv. Mikuláši – stretnutie sociálno-demokratickej strany, schválili dokument požiadavkou vytvoriť spoločný štát Slovákov a Čechov /Vavro Šrobár/
      2. 24. máj 1918 v Turčianskom Sv. Martine – tajná porada SNS - vyslovili sa za spoločnú budúcnosť  s Čechmi /Matúš Dula/
      3. V októbri 1918 predložil T.G. Masaryk americkej vláde Washingtonskú deklaráciu – rieši tu príčiny rozchodu s R-U, zaručuje demokraciu, pokrok a humanitu v novom štáte
      4. 28. október 1918  v Prahe vyhlásený nový nezávislý štát- Československá republika
      5. 30. október 1918 v Turčianskom Sv. Martine – zhromaždenie prijalo Deklaráciu slovenského národa – Martinská deklarácia – kde sa Slovensko hlási k spoločnému štátu s Čechmi /nezávisle od udalostí v Prahe/
      6. 11. 11. 1918 – koniec 1. svetovej vojny
      7. Medzinárodné vzťahy rieši Versailleský mierový systém /1919-1920/  - séria mierových zmlúv

      Staré štáty zanikali a vznikali nové. Víťazné štáty ČSR uznali, ale problémy boli s hranicou s Maďarmi.

      1. 4. júna 1920  bola  podpísaná Trianonská mierová zmluva – určuje hranicu medzi ČSR a Maďarskom

       

       

       

      .........................................................................................

      11.5.2020

       

      Otázky na zopakovanie predchádzajúcej témy – Slovenskí vojaci na frontoch

      1. Na ktorých frontoch bojovali Slováci v R-U armáde?
      2. Ako ťažko  doliehala vojna na slovenské obyvateľstvo?

      a.

      b

      c.

      Odpovede mi pošlite do konca týždňa!

       

      Nová téma: Odboj Slovákov a Čechov /str. 82 – 85/

      1. Prečítať str. 82 – 85
      2. Pozrieť prezentáciu
      3. Napísať poznámky

       

      Odboj_Slovakov_a_Cechov_(2).pptx

       

      Odboj Slovákov a Čechov

      Stále viac politikov sa prikláňalo k myšlienke, že po porážke R-U vytvoria Slováci s Čechmi nový samostatný štát. Začal sa formovať organizovaný odpor proti existencii R-U – ODBOJ.

      ODBOJ

      DOMÁCI /Martin, Bratislava, Viedeň, Budapešť/

      ZAHRANIČNÝ /Anglicko, USA, Francúzsko/

      • Americkí Slováci a Česi podpísali dve dohody Clevelandskú /1915/ a Pittsburghskú /1918/
      • Hlavní predstavitelia T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš
      • V Paríži vzniká Československá národná rada – hlavný politický orgán odboja
      • Zakladanie československých légií – /Francúzsko, Taliansko, Rusko/ bojujú na strane Dohody

       

       

      ..............................................................................................

      4.5.2020

      Otázky na zopakovanie predchádzajúcej témy – Život počas 1. svetovej vojny:

      1. Kedy začala svetová vojna?
      2. Kde na západnom fronte sa odohrávali najťažšie bitky?
      3. Prečo svetová vojna znamenala pre väčšinu spoločnosti obrovskú tragédiu?

      a.

      b.

      c.

       

      Odpovede mi zašlite do konca týždňa!

       

      Nová téma: Slovenskí vojaci na frontoch 

       

      1. Prečítať text na str. 80-81
      2. Pozrieť prezentáciu
      3. Napísať poznámky

      Slovenski_vojaci_na_frontoch_(1).pptx

       

      Slovenskí vojaci na frontoch

      Časť Slovákov bola za pomoc Habsburgovcom vo vojne, druhá časť chápala, že by išla proti Slovanom, proti ktorým útoky stále silneli. Počas vojny svoju činnosť pozastavila SNS a slovenské spolky.

           Slováci bojovali na balkánskom, ruskom a talianskom fronte. Ruská armáda sa dostala aj na východ Slovenska.

           Vojna sa dotkla všetkých oblastí života. Bol nedostatok potravín, produktov, surovín. Potraviny boli na prídel, rástol počet hladujúcich. Muži boli na fronte, v továrňach pracovali ženy, deti aj starci. Zvony z kostolov sa využívali na kanóny. Bola obmedzená sloboda zhromažďovania a cestovania, prísna cenzúra tlače a pošty...vyčerpanosť, hlad, infekcie.

           Po smrti Františka Jozefa I. na trón zasadol Karol IV.

       

      .............................................................................................................................

      Upozorňujem, že témy boli dopĺňané podľa dátumov pod seba. Preto najnovšia téma bola umiestnená najnižšie.

      Odteraz nové témy budú hneď na začiatku, aby ste ich nemuseli dlho hľadať. 

      ..............................................................................................................................

       27.4.2020

      Otázky na zopakovanie minulej témy:

      1. Ktoré krajiny tvorili Trojspolok?
      2. Ktoré krajiny tvorili Trojdohodu?
      3. Prečo mala Habsburská monarchia záujem o Balkánsky polostrov?

      Odpovede mi zašlite do 1.5.2020!!!

      Kto mi neposlal odpovede na otázky z 20.4.2020, môže tak urobiť do večera 27.4.2020!  

       

      Nová téma: Život počas 1. svetovej vojny /1914-1918/

      1. Prečítať str. 76 – 79
      2. Pozrieť prezentáciu
      3. Napísať poznámky

       

      Zivot_pocas_1._svetovej_vojny.pptx

       

      Život počas 1. svetovej vojny /1914-1918/

       

      Na začiatku 20. storočia sa vzťahy medzi Trojspolkom a Trojdohodou komplikovali.

      Bezprostrednou zámienkou pre rozpútanie vojny sa stal atentát srbských teroristov na habsburského následníka trónu Ferdinanda d´Este, 28.6.1914. Vojna sa odohrávala na viacerých frontoch. Pohyblivá vojna sa premenila na zákopovú. Najťažšie bitky sa odohrávali na rieke Marne /1914/, pri Verdune  a na rieke Somme /1916/.

           Armády používali letectvo, tanky, ponorky, jedovatý bojový plyn yperit ...

           V roku 1917 sa zapojilo do vojny aj USA. Rusko prestalo bojovať už v marci 1918/Brest-litovský mier/. Riešili problémy vo svojej krajine. 1. svetová vojna skončila 11.11.1918.

          Vojna znamenala veľkú tragédiu – milióny mŕtvych vojakov aj civilistov, státisíce invalidov, úpadok hospodárstva ...

          Urýchlila vedecko-technický pokrok v letectve, pri výrobe motorov, medicíne, prírodných vedách ...

       

       

      ..................................................................................

      Milí priatelia z 8.C. 

      Verím, že ste všetci zdraví a už odpočinutí, preto sa s chuťou môžme pustiť do práce. Posledný deň v škole som vám dala na papieri vytlačené 3 témy z Dejepisu, ktoré by sme si mali preštudovať za tri týždne, čiže do 5. 4. 2020. Pre tých, ktorí ten papier stratili, alebo na neho zabudli, posielam poznámky ešte raz.  Samozrejme, poznámky máte prepísať do zošita a môžte si ich aj doplniť. Prajem veľa chuti a trpezlivosti. Viem, že R-U vyrovnanie sme už u vás začali brať v škole, ale nie som si istá, či sme mali dopísané aj poznámky. Kto tú prvú tému má ukončenú, pokračuje druhou.

       

      Rakúsko-Uhorské vyrovnanie a Slováci   /str. 62/

      Už od prvej polovice 19. storočia sa usilovali maďarskí politici získať vplyv na riadenie uhorskej časti habsburskej  monarchie. Podarilo sa im to po porážke R-U  v rakúsko-pruskej vojne /Hradec Králové 1866/.

            Panovník začal rokovania s uhorskými politikmi a výsledkom bolo rozdelenie štátu na R-U /1867/.

      /tu si opíš tabuľku zo str. 62, zelenú – čo bolo spoločné a čo samostatné v R-U/

      V štáte bol jeden panovník-cisár, mali spoločné ministerstvá, spoločnú menu.

      Mali samostatné vlády a snemy.

      Začína dualizmus – dvojvládie, dvojštátie. Hlavným mestom Uhorska sa stala Budapešť.

      V Uhorsku sa maďarčina stala štátnym jazykom a nastalo obdobie zvýšeného národnostného útlaku. Začína likvidácia slovenských školských a kultúrnych centier a boli zatvorené tri slovenské gymnázia aj Matica slovenská /1875/. Do základných škôl sa maďarčina zaviedla ako povinný predmet.

      Rakusko-Uhorske_vyrovnanie(1).pptx

       

       

      Aktivity Slovákov na svoju obranu /str. 66/

      Po R-U vyrovnaní sa v r. 1867 Slováci ocitli v komplikovanom postavení. Tí, ktorí proti maďarizácii protestovali, boli prenasledovaní, pokutovaní aj väznení. Slováci sa začali spoliehať na pomoc zvonka – od Čechov a Rusov.

      V Prahe bola založená ČS jednota – spolok, ktorý podporoval česko-slovenskú spoluprácu a pomáhal Slovákom kultúrne aj finančne. Ďalšia skupina Čechov a Slovákov založila časopis Hlas, kde uverejňovali svoje názory /hlasisti/. Tieto spolky videli možnosť zlepšenia postavenia Slovákov v zjednotení s Čechmi – vytvorení ČS národa /čechoslovakizmus/. Ich názory sa formovali pod vplyvom T.G. Masaryka, profesora na univerzite v Prahe.

      Vzťahy áno, ale čechoslovakizmus nie – to hovorila SNS, ktorá pôsobila v Turčianskom sv. Martine od r.1871. Oni očakávali pomoc od slovanskej krajiny - od Ruska.

      V roku 1905 vzniká SĽS, na čele s katolíckym kňazom – Andrejom Hlinkom.

      Silnejúca maďarizácia sa najvypuklejšie prejavila začiatkom 20. storočia a vyvrcholila brutálnou udalosťou v Černovej v r. 1907.

      /toto si naštuduj zo str. 67, 68 – černovská tragédia, krátky životopis A. Hlinku/

       

      Aktivity_Slovakov_na_svoju_obranu_(1).pptx

       

      Slovenské vysťahovalectvo /69/

      Po R-U vyrovnaní sa situácia v hospodárstve zhoršila. Uhorsko zaostávalo za Rakúskom. Priemyselný život sa sústredil hlavne v metropolách. Do Budapešti odchádzalo za prácou desaťtisíce Slovákov. Robotníci mali veľmi ťažké životné podmienky. Za malý plat pracovali 12-14 hodín denne. Fabriky využívali aj detskú pracovnú silu.

      V Bratislave vznikali moderné podniky – Dynamit Nobel, Apollo, Matador, Patrónka, Stollwerck ...

      Spolu s rozvojom priemyslu a industrializácie krajiny sa začala budovať železničná sieť.

      Zhoršujúca sa hospodárska situácia prinútila mnohých hľadať prácu za hranicami, napr. v Amerike a KanadeVysťahovalectvo z Uhorska nadobudlo koncom 19. storočia masový charakter. Do 1. svetovej vojny sa vysťahovalo z územia dnešného Slovenska pol milióna obyvateľov. Odchádzali aj celé rodiny. Hlavne zo Šariša, Spiša Zemplína, Oravy a Kysúc. Pracovali tam hlavne v baniach, železiarňach a lesoch.

      Snažili sa tam navzájom podporovať a vytvárali spoločenstvá /na farách, školách.../ Vydávali aj slovenské noviny, v ktorých podporovali Slovákov v Uhorsku. Koncom 19. storočia založili v Amerike aj Maticu slovenskú.

      Najvýznamnejšia organizácia Slovákov v USA bola Slovenská liga, ktorá vznikla 1907 v Clevelande, na podporu Slovákov v Uhorsku.

      Slovenske_vystahovalectvo_(2).pptx

      13.4.2020

      Milí žiaci,

      viem, že v tomto období máte robiť projekty s veľkonočnou tématikou. Keďže na moju adresu zatiaľ neprišla žiadna správa, aby som mala istotu, že sledujete túto dejepisnú stránku, počas zajtrajška mi pošlite na môj e-mail prefotené poznámky z poslednej témy, ktoré ste si mali prepísať do došita. Je to nutné. Ďakujem. 

       

      20.4.2020

      Otázky na zopakovanie predchádzajúcich tém:

      1. Čo rozumieš pod pojmom „Rakúsko-Uhorské vyrovnanie“?    
      2. Čo sa stalo v Černovej v roku 1907?            
      3. Prečo sa po R-U vyrovnaní muselo vysťahovať  z územia dnešného Slovenska veľa obyvateľov do zahraničia?

       

      Na tieto otázky mi pošlite odpovede do konca týždňa!!!!!!!

       

       

      Nová téma: V predvečer svetovej vojny

       

      1. Prečítať v učebnici /str. 72 ..../
      2. Pozrieť prezentáciu
      3. Napísať poznámky

       

      V_predvecer_svetovej_vojny_(5).pptx

       

      V predvečer svetovej vojny /str. 72/

       

      Koniec 19. storočia sa niesol v znamení výrazných politických a spoločenských zmien. Tieto priniesli so sebou delenie Európy a zoskupovanie do dvoch mocenských blokov /Spolok a Dohoda/ a 1. svetovej vojny.

          Zoskupovanie sa dialo podľa spoločných záujmov.

          TROJDOHODU tvorili štáty – Rusko, Francúzsko, Anglicko

          TROJSPOLOK tvorili štáty – Rakúsko-Uhorsko, Nemecko, Taliansko

       Po roku 1910 sa vzťahy medzi Trojdohodou a Trojspolkom  neustále zhoršovali. Dôvodom boli problémy na Balkáne, ktorých výsledkom bol atentát na následníka R-U trónu a 1. svetová vojna.