• Mária Delejová

     • 9.C - Náboženská výchova

     • 27.1.2022

      Milí deviataci,

      prečítajte si v učebnici tému - Moje vzory /str. 25/, pouvažujte o týchto slovách, o vzoroch, ktoré pomáhajú formovať vás a či ste si  vybrali dobré vzory. Nech vám pritom pomôže aj táto prezentácia.

      Moje_vzory.pptx

      Do zošita si pod názov témy, napíšte Nezabudni! zo str. 27.

      https://www.youtube.com/watch?v=D9T9XYFypds&ab_channel=MPKSlovensko

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.
      16.12.2021

      https://www.youtube.com/watch?v=aynp99w78UU&ab_channel=GalganMusic

      Pripomeňme si ešte raz Ježišovo narodenie.

      https://www.youtube.com/watch?v=ciWcc0J5ZyM&amp%3Bab_channel=%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej

      Pripravme na na tú slávnosť, aby malý Ježiš mohol prísť aj k nám. Aj Ján Krstiteľ hovoril - pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky   ....  

      Ako vyrovnáme chodníky - sviatosťou zmierenia.

      Čo je sviatosť zmierenia?

      https://www.youtube.com/watch?v=ID8ty1lWjMU&ab_channel=TVLUX

      Ešte niečo na záver.

      https://www.youtube.com/watch?v=g4fvMgNfN0I&ab_channel=GENTRI      9.12.2021

      Je tu Advent ....

      Advent_2.pptx

      Roráty 

      Roráty je forma rannej katolíckej mariánskej pobožnosti v adventnom období. Ide o bohoslužbu slávenú najmä pred východom Slnka, za svetla sviečok a s úvodnou antifónou Rorate caeli

      Roráty symbolizujú, že kým Kristus neprišiel na túto Zem, ľudstvo kráčalo v tmách. On priniesol svetlo vykúpenia. V tomto má svoju úlohu aj Panna Mária, skrze ktorú Kristus prišiel na Zem. Postavu Panny Márie tu Cirkev velebí ako radosť Izraela a vznešenú dcéru Siona.

      https://www.youtube.com/watch?v=6VdF6xsMxhk&ab_channel=HarpaDei

      Mária 

      8.12. - prikázaný sviatok - Nepoškvrnené počatie Panny Márie

      https://www.youtube.com/watch?v=MuiImavaqbg&list=RDQMp567IjW3m6E&start_radio=1&ab_channel=palinno84

      Mikuláš 

      6.12.

      https://www.youtube.com/watch?v=h_NlP5-KU_k&ab_channel=GalganMusic

       
      19.4.2021

      Dogmy - reč viery  /str. 74/

      Cirkev chráni a ohlasuje pravdy viery - DOGMY.

      Dogma je výrok viery, ktorý je predmetom božskej a katolíckej viery a ktorý Cirkev výslovne prostredníctvom riadneho učiteľského úradu, pápežským výrokom, alebo koncilovou definíciou vyhlasuje za Bohom zjavený tak, že jeho popretie je herézou /bludom/.

      https://www.youtube.com/watch?v=6MgpQmPXKJ0&t=1274s

      Pokoj svoj  vám zanechávam

      https://www.youtube.com/watch?v=dCpb_75NdPs

       

       

       

       

      12.4.2021

      Ježiš žije!

      Aleluja! Radujme sa!

      https://www.youtube.com/watch?v=DeEd6L6V_jQ&ab_channel=UcitelkaZuzka

      Veľká noc je oslava Ježišovho zmŕtvychvstania. Smrť bola porazená. Ježiš vstal z mŕtvych.

      Pieseň

      https://www.youtube.com/watch?v=K3943NqLYUc&ab_channel=JanVajsar

       

       

       

      29.3.2021

      Milé deti,

      viete, že teraz je pôstne obdobie a blíži sa Veľká noc. Aj keď sme o tejto téme hovorili už v prvom ročníku, je dobré,  aby sme si svoje vedomosti oprášili a upevnili a opäť si uvedomili, čo pre nás urobil Pán Ježiš, ktorý je hlavnou postavou našich hodín.

           Hovorili sme, že Ježiš kade chodil, dobre robil. Ľudia ho mali radi. Ale mal aj veľa nepriateľov, ktorí mu túto lásku závideli a chceli sa ho zbaviť.

           Keď mal Pán Ježiš tridsaťtri rokov, išiel do Jeruzalema, lebo sa blížili židovské veľkonočné sviatky a chcel ich osláviť v Jeruzalemskom chráme /ako my v kostole/. Vedel, čo sa mu tam stane. A napriek tomu tam šiel, aby splnil svoje poslanie – zachránil ľudí a otvoril nebo.

      Pozrite si tento animovaný biblický príbeh  Mesiáš prichádza

      https://drive.google.com/file/d/119ghQmOkaNvk9_E7GfLoIAIkwYVa7sZE/view?usp=sharing

      a pripomeňme si dôležité udalosti aj touto prezentáciou

      Utrpenie_Jezisa_(6).pptx

      aj touto piesňou

      https://www.youtube.com/watch?v=ppQv40wQ-c8&ab_channel=JanVajsar

       

        

       

       

      22.3.2021

      Pravdy viery

      Verím v Boha obsahuje základné pravdy viery. Je dôležité, aby sme ich nielen hovorili v modlitbe, ale aby sa prejavili aj v našom živote. Ako by sa to dalo?

      3 malé  cesty ku svätosti    

      https://www.youtube.com/watch?v=9F-88WNrgTA

      Zdalo sa ti to dlhé? Tak teraz niečo kratšie - veselé - poučné.

      https://www.youtube.com/watch?v=A6PWu3EH7Xw&ab_channel=PortalKair%C3%B3sba

      Pieseň pre povzbudenie: 

      Verný si...

      https://www.youtube.com/watch?v=K2ZIsj27Iyk

       

       

       

      15.3.2021

      Verím v Boha

      Na minulých hodinách sme hovorili o viere. Prejavujeme svoju vieru aj v rozhovore s Bohom?

      Vieme sa ešte modliť?

      Tu sú základné modlitby, ktoré by mal vedieť každý kresťan ...

      https://www.youtube.com/watch?v=QzPEyf_tlss

      Nevyzerá naša modlitba takto?

      Otče náš

      https://www.youtube.com/watch?v=MtYVyy3rRq0

      Aj toto je naša modlitba.

      Iba Ježiš je verný a rovnaký

      https://www.youtube.com/watch?v=eM3WPJkUPxM

       

       

       

       

      8.3.2021

      Komu alebo čomu verím...

      Prvé Božie prikázanie znie:

      Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal.

      Spomínate si na Abraháma? Na jeho vieru v Boha? Pripomeňme si to:

      Abrahám a Izák

      https://drive.google.com/file/d/1HdnfZi5RXR8lV7CSbssiNIthU0Xxyqx-/view?usp=sharing

      Boh oslovil Abraháma a požiadal ho, aby odviedol ľudí do Kanaánskej krajiny. Za to mu sľúbil, že bude mať potomkov ako hviezd na nebi. Abrahám Bohu veril a urobil, čo od neho žiadal. Boh splnil svoj sľub.

      Aká je moja viera? Počujem, keď Boh hovorí?

      ?

      Pieseň: Tu ma máš, pošli mňa ....

      https://www.youtube.com/watch?v=zT3sGrcCU34

       

       

       

      1.3.2021

      Čo znamená veriť .....

      https://www.youtube.com/watch?v=sXFFtTfmCog&list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4&index=4

       

      Na str. 47 si prečítaj príbeh o neveriacom holičovi ....

      Teraz trochu odbornej prednášky od biskupského vikára ...

      https://www.youtube.com/watch?v=dRze9jcWuQ8

       

      A na záver si zaspievaj s Vinimini - Buď vôľa tvoja ...

      https://www.youtube.com/watch?v=0FURJ22KHDE

      Do zošita si napíš 6 hlavných právd zo str. 50.

       

       

       

       

      15.2.2021

      Byť ako svätý ...

      V každej dobe žil niekto, koho neskôr história označila za div storočia. Talian Carlo Acutis je takýmto divom súčasnosti. Usmievavý mladík a počítačový nadšenec, ktorý sa stal známym pre svoj projekt dokumentácie eucharistických zázrakov.

      Chlapec usilujúci sa o svätosť. Pätnásťročný ako Dominik Savio – ale nie je to druhý Dominik. Zo zámožnej rodiny ako svätý František z Assisi a rovnako milujúci chudobu ako on – ale nie je to druhý František. Je to Carlo. Originál, nie kópia. Jeho život, choroba, smrť i to, ako oslovuje ľudí po celom svete, je eucharistickým zázrakom v pravom zmysle slova: to sa totiž môže stať s každým, kto sa cez Eucharistiu otvorí pôsobeniu živého Boha.

      Slávnosť blahorečenia 15-ročného Taliana Carla Acutisa bola 10. októbra 2020 v Assisi, kde sú uložené jeho telesné pozostatky.

      https://www.youtube.com/watch?v=5BZS70uBmLk&t=38s

      https://www.youtube.com/watch?v=GLzwByzoN0c

      https://www.youtube.com/watch?v=GLzwByzoN0c

      https://www.youtube.com/watch?v=CcEjqqyNKYY

       

       

       

      8.2.2021

      Minule se hovorili o vzoroch, ktoré nás ovplyvňujú. Najťažšie je rozhodnúť sa.

      Ale je pravda, že pekní ľudia vždy akosi priťahujú. Nielen keď sú krásni navonok, ale hlavne vnútorne - svojou dušou, svojími vlastnosťami. 

      Bol Kristus krásny? Ako vyzeral? Mal pekné oči? Bol silný? Odvážny? Bol veselý?  Bol spoločenský? Múdry? Akú mal povahu? Čo vieme o Ňom?

      Aby sme niekoho pustili do svojho srdca, musí nás niečím uchvátiť. Zapôsobiť na nás. Presvedčiť nás o svojej kvalite. Musí vzniknúť k nemu sympatia, ktorá môže prerásť do zaľúbenosti a skončiť sa láskou - pripútaním sa k nemu.

           A táto cesta je aktuálna aj v prípade Pána Ježiša.

      Sväto sa zaľúbiť do nádherného Ježiša Krista, je kľúčom vytrvalosti vo viere. Vtedy dokážeme prijať jeho požiadavky  na zmenu života.

           Ak si ho nezamilujeme, bude pre nás náboženstvo nesmiernou ťarchou s príkazmi a zákazmi.

      Aký bol Ježiš? 

      Jezis_Kristus.pptx  

      Priateľstvo s ním je to najcennejšie, čo existuje na tomto svete.

      https://www.youtube.com/watch?v=koIbCQ_O4ZM&list=PLk7v5N3X9zjzHvEWAuG7jhUc1siB8RJ_G

      Ešte si môžeš prečítať v učebnici str. 29 - 32. A do zošita si napíš Nezabudni: .... /str. 32/

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

       

       

      1.2.2021

      Milí deviataci,

      prečítajte si v učebnici tému - Moje vzory /str. 25/, pouvažujte o týchto slovách, o vzoroch, ktoré pomáhajú formovať vás a či ste si  vybrali dobré vzory. Nech vám pritom pomôže aj táto prezentácia.

      Moje_vzory.pptx

      Do zošita si pod názov témy, napíšte Nezabudni! zo str. 27.

      https://www.youtube.com/watch?v=D9T9XYFypds&ab_channel=MPKSlovensko

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

       

      25.1.2021

      Zodpovednosť človeka za svet, v ktorom žije  /str. 131/

      Všetko, čo existuje, patrí Bohu, ktorý to zveril ľuďom, no nie na to, aby s tým zaobchádzali svojvoľne. A keď sa človek namiesto toho, aby splnil svoju úlohu spolupracovníka Boha v diele stvorenia, stavia na jeho miesto, vyvolá tým napokon vzburu prírody, ktorú "skôr tyranizuje, ako spravuje". Človek má povinnosť vládnuť nad stvorenstvom zodpovedne, ochraňovať ho a zveľaďovať.

      Nevieš ako? Skús krôčik po krôčiku, ako tento muž, ktorý sadil stromy....

      https://www.youtube.com/watch?v=W2oOaA2aqZQ&ab_channel=Ond%C5%99ejKarl%C3%ADk

       

       

       

      18.1.2021

      Pozvanie k zodpovednosti.

      To je téma, nad ktorou sa môžeme zamýšľať  pri čítaní str. 18 - 21 vo vašej učebnici. 

      Boh nám zveruje dary - talenty. Sú rozličné a rôzne veľké.  Boh rozdáva slobodne, ale "každému podľa jeho schopností." 

      Budeme sa zodpovedať za využívanie týchto darov /str.  18 - Vnímaj/

      Sme pozvaní k tomu, aby sme zodpovedne plnili svoje úlohy. Na pomoc pri plnení úloh nám Boh udeľuje Dary Ducha Svätého. 

      A kto je Duch Svätý?

      https://www.youtube.com/watch?v=4wysYBNzYZc&ab_channel=Donjojohannes-

      A pár povzbudzujúcich slov od o. Zamkovského

      https://www.youtube.com/watch?v=r7au1D2qWt8&ab_channel=SlovoSK

      A na záver ešte pieseň, ktorej slová možno konečne začneme chápať ....

      https://www.youtube.com/watch?v=0hicj4cTRqc&ab_channel=KatkaBorovsk%C3%A1

      Do zošita si napíš 7 darov Ducha Svätého /str.20/

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

       

      11.1.2021

      V nedeľu skončilo vianočné obdobie, ale my si môžeme tieto udalosti pripomenúť ešte raz, týmto animovaným vianočným príbehom.

      Šťastná hviezda  

      https://drive.google.com/file/d/1d3OvQCzgvghNuD53pRlHJe5_Fr9rOfAc/view?usp=sharing

       

      Prajem požehnaný nový rok.

       

       

      14.12.2020

      https://www.youtube.com/watch?v=aynp99w78UU&ab_channel=GalganMusic

      Pripomeňme si ešte raz Ježišovo narodenie.

      https://www.youtube.com/watch?v=ciWcc0J5ZyM&amp%3Bab_channel=%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej

      Pripravme na na tú slávnosť, aby malý Ježiš mohol prísť aj k nám. Aj Ján Krstiteľ hovoril - pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky   ....  

      Ako vyrovnáme chodníky - sviatosťou zmierenia.

      Čo je sviatosť zmierenia?

      https://www.youtube.com/watch?v=ID8ty1lWjMU&ab_channel=TVLUX

      Ešte niečo na záver.

      https://www.youtube.com/watch?v=g4fvMgNfN0I&ab_channel=GENTRI

       

       

       

       

       

       

      7.12.2020

      Už sa to pomaly blíži ...

      https://www.youtube.com/watch?v=yXWoKi5x3lw&ab_channel=ComeUntoChrist.org

      Preto sa treba pripraviť, aby sme mohli prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Ako? Pristúpime k sviatosti zmierenia.

      Ako to nemá vyzerať, pozrite ...

      https://www.youtube.com/watch?v=zVnP9X8st3E&ab_channel=Mn%C3%ADchskamerou

       

      Velebí moja duša pána

      https://www.youtube.com/watch?v=7R4mwJUZ95Y&ab_channel=Ml%C3%A1de%C5%BEn%C3%ADckyzborDK  

       

       

       

      30.11.2020

      Je tu Advent ....

      Advent.pptx

      Roráty

      https://www.youtube.com/watch?v=ON9oXoV3GIE&ab_channel=Franciszka%C5%84skaSzko%C5%82aMuzykiiLiturgii

      Mária

      https://www.youtube.com/watch?v=MuiImavaqbg&list=RDQMp567IjW3m6E&start_radio=1&ab_channel=palinno84

      Mikuláš

      https://www.youtube.com/watch?v=h_NlP5-KU_k&ab_channel=GalganMusic

       

       

       

      23.11.2020

      Milí deviataci,

      k téme o odpúšťajúcej Božej láske môžeme zaradiť aj tento príbeh o kajúcej žene. Možno to bola žena, ktorú priviedli predtým farizeji k Ježišovi, možno je to Mária Magdaléna .... Ale pre nás sú dôležité slová, ktoré hovorí Ježiš.

      Kajuca_zena.pptx

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

      16.11.2020

      Milí deviataci,

      vplyvom dedičného hriechu sme náchylní konať zlo. Najväčšou tragédiou človeka je, keď urobí smrteľný hriech. Ním stráca všetko.

      Započúvajme sa do slov tohto mladého kazateľa, ktorý hovorí o hriešnej žene, ktorú priviedli k Ježišovi.

      Aký postoj zaujal Ježiš? 

      Má táto zhriešnica nádej na záchranu?

      https://www.youtube.com/watch?v=HmPIefF_q04&ab_channel=KOSICEBAPTIST

      Prezentácia:

      Jezis_a_hriesnica.pptx

      Aj my dnes môžeme prísť k Ježišovi prosiť o odpustenie. Vo sviatosti zmierenia.

       

       

       

      26.10.2020

      Milí deviataci,

      v minulom roku sme si začali opakovať Desatoro, ktoré sme preberali kedysi v treťom ročníku. Nie je dôležité, či vieme presne vymenovať prikázania, ale či vieme podľa nich žiť. Napr. vieme ako znie 8. Božie prikázanie a čo je jeho súčasťou? V skratke, by sme ho mohli pomenovať - nezaklameš.

      Koľko zla a nešťastia spôsobí človek rečou! Pochopiť ti to pomôže aj táto prezentácia:

      Sila_slova.pptx

      Reč je vzácny Boží dar.

      Hrubo zneužíva dar reči človek, čo hanlivo aj zbytočne vyslovuje Božie meno, čím zneucťuje jeho posvätnosť.

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

       

       

       

       

      25.5.2020

       

      O knihe a súde

      Istý človek prosil Pána Boha o dar svätosti a dostal od neho knihu, v ktorej stálo čierne na bielom, ako treba žiť, aby sme dosiahli večnú blaženosť. Ten človek sa veľmi potešil daru. Počas cesty naspäť uvažoval už o jednotlivých etapách štúdia a realizácie týchto smerníc života. V zamyslení padol do ohnivej pasce, z ktorej ledva živý ušiel. Samozrejme, že pri nehode stratil aj drahocennú knihu. Dlho oplakával stratu knihy a nemohol sa zmieriť s touto skutočnosťou. Spomenul si, že pri darovaní knihy mu povedali, že obsahuje najlepšie a najhlbšie pravdy. Uvedomujúc si tieto pravdy, začal  žiť tak, akoby kniha bola jeho denným ukazovateľom cesty. Možno týmto spôsobom nahradím stratu knihy – pomyslel si. Takto začal žiť každodenný život, prinášajúc všetkým okolo seba pokoj a zmierenie.

           Keď zomrel a zastal pred Božím Majestátom, počul ihneď základnú otázku:

           „Čo si v svojom živote urobil pre Pána Boha?“

            Náš človek sa zahanbil, sklopil oči a spustil hlavu. Potichu vyjachtal svoje ospravedlnenie:

           „Pane, kniha, ktorú si mi dal hneď padla za pokrm ohňa. Nemal som nijakého ukazovateľa na ceste životom a nevedel som, aké dary ti mám prinášať. Prepáč mi to, prosím.“

           Nato sudca kývol najbližšiemu sekretárovi a pošepol mu: „Podajte mi jeho knihu!“

           Tu sa stalo niečo neslýchané. Celá ohromná sála sa zaplnila v jednom momente tými, ktorých potešil, nakŕmil, priodel, zmieril, povzbudil, prijal do domu ako priateľov, pre ktorých mal čas.

           Pán Boh ukázal na zídených a povedal:

           „Toto je tvoja kniha. Prečítal si ju, nerozmýšľal si o jednotlivých kapitolách, ale si ju pochopil celú, nevediac o tom.“

           Človek onemel od prekvapenia a radosti.

       

      My kresťania sme možno jediná Biblia, ktorú svet ešte číta.                                             /Helmut Thielicke/

       

       

      Milí mladí kresťania,

      príbeh, ktorý ste si prečítali nám pripomína, čo by sme mali robiť, aby sme dosiahli večný život. To všetko sa nám ľahšie podarí, keď budeme naplnení Duchom Svätým. Duch Svätý nám totiž dáva dary – múdrosť, rozum, radu, silu, poznanie, nábožnosť a bázeň pred Pánom.

           Práve na budúcu nedeľu si pripomíname zoslanie Ducha Svätého na apoštolov. Čo je o tejto udalosti napísané v Biblii?

      Zoslanie Ducha Svätého

      Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

      V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli:

      „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“        

                                                                                                                                       Sk 2,1-11

       

      Môžeme pozrieť aj krátku prezentáciu o zoslaní Ducha Svätého.

      TURICE.pptx

      A na záver pieseň, ktorou prosíme o zoslanie Ducha Svätého.

      https://www.youtube.com/watch?v=0hicj4cTRqc

      Kto si túto stránku pozrel, môže mi napísať odpoveď na otázku: Čo sa stalo na Turice?

       

       

      ......................................................................

      18.5.2020

       

      Ukradnutý diamant

           O ktoromsi aragónskom kráľovi sa rozpráva táto zaujímavá príhoda:

           Jedného dňa šiel kráľ so svojimi dvoranmi k zlatníkovi. Kým sa kráľ rozprával so zlatníkom, dvorania si prezerali šperky.

           Keď z obchodu odišli, pribehol za nimi rozčúlený zlatník. Hlásil kráľovi, že mu chýba drahocenný diamant. Kráľ sa s družinou vrátil do obchodu. Poprosil zlatníka, aby priniesol krčah naplnený soľou. Potom vyzval svojich ľudí, nech každý z nich vopchá ruku do krčaha a potom ju otvorenú zase vytiahne.

           Keď to všetci urobili, vysypali soľ na stôl. A pozrimeže,  diamant tam bol.

      ..................

           Tento kráľ bol veľkodušný. Chcel dať zlodejovi príležitosť, aby svoj podvod napravil, a nevystavil ho verejnej hanbe.

           Tak to robí aj Kristus s nami. Kým sme na zemi, môžeme vždy získať jeho odpustenie prostredníctvom nenápadnej spovede.

      ....................

       

      Na minulých hodinách sme hovorili o Eucharistii, o živom Ježišovi, ktorý sa nám dáva v chlebe a víne. Eucharistiu by sme mali prijímať pri každej svätej omši. Ale je tu podmienka, ktorú musíme splniť. Naša duša nesmie byť zaťažená ťažkým hriechom.

           Keďže Boh je milosrdný a dobrý, môže nám hriechy odpustiť, ako odpustil otec svojmu márnotratnému synovi. O odpustenie môžeme poprosiť vo sviatosti zmierenia.

      sviatost_zmierenia6.pptx

      Kto si túto stránku prečítal, môže mi poslať odpoveď na otázku:

      S akými hriechmi nemôžeme pristúpiť k Eucharistii?

      https://www.youtube.com/watch?v=D9T9XYFypds

       

      ...................................................................

      4.5.2020

      Odmena za dôveru

      Cisár Napoleón šiel jedného dňa do hostinca. Sprevádzal ho len jeho pobočník Duroc. Nechceli sa dať spoznať, preto mali oblečené celkom nenápadné šaty.

           Keď sa najedli, hostinská im priniesla účet na 14 frankov. Duroc siahol po svojej peňaženke a zbledol. Bola totiž prázdna.

           Cisár sa zhovievavo usmial a povedal: „Nerobte si starosti, ja platím.“ Prehľadal vrecká, ale musel, žiaľ, skonštatovať, že nemá pri sebe ani halier. Čo mali robiť?  Pobočník navrhol hostinskej: „Zabudli sme si peniaze. Ale o hodinu sa vrátim a všetko zaplatím.“

           Hostinská o tom nechcela ani počuť. Hneď sa vyhrážala, že zavolá žandárov, keď jej nezaplatia.

           Čašník, ktorý sledoval ich výmenu názorov, sa zľutoval na tými dvoma pánmi. Povedal hostinskej: „To sa predsa môže stať každému, že si zabudne peniaze. Nechajte žandárov tak. Ja vám dám tých 14 frankov. Tí dvaja sa zdajú byť čestní.“

           Tak mohli odísť z lokálu.

           Pobočník sa čoskoro vrátil a opýtal sa hostinskej: „Koľko ste dali za ten hostinec?“

           „30 000 frankov“, odpovedala.

           Duroc  vytiahol peňaženku a odpočítal jej na stôl 30 000 frankov. Potom povedal: „Na príkaz svojho pána, cisára, darujem tento hostinec vášmu čašníkovi, ktorý nám v núdzi pomohol.“

      ................................................................................................

      Mohli by sme sa opýtať: Prečo hostinská prišla o svoj hostinec a prečo bol čašník tak bohato odmenený? Veď obidvaja prijali a pohostili vznešeného hosťa. A predsa v tom bol veľký rozdiel: čašník nenápadnému hosťovi dôveroval, hostinská nie.

      ................................................................................................

      My, kresťania, tiež prijímame Ježiša ako nenápadného hosťa vo svätom prijímaní. Ako to, že jedni sa potom polepšia, a druhí nie?

      Je to preto, lebo jedni mu dôverujú, a druhí nie. Jedni od neho očakávajú všetko , druhí sú ľahostajní a nečakajú nič.

      ................................................................

      A čo ja, dôverujem Ježišovi, alebo nie?  Verím jeho slovám?

      eucharistia_k.ppt

      Kto si pozrel túto prezentáciu, môže mi to oznámiť tak, že mi napíše, čo je to Eucharistia.

      Ďakujem, že sledujete aj túto stránku.

       

       

      ..........................................................................................................................

      Upozorňujem, že témy boli dopĺňané podľa dátumov pod seba. Preto najnovšia téma bola umiestnená najnižšie.

      Odteraz nové témy budú hneď na začiatku, aby ste ich nemuseli dlho hľadať.

      ...........................................................................................................................

      25.4.2020

       

      Ježiš Kristus je mostom, jediným mostom, ktorý vedie od zeme k nebu. Vpravo a vľavo od mosta je priepasť.  

      /Katarína zo Sieny/

       

      https://www.youtube.com/watch?v=teIhI5ihD68

       

      Milí mladí priatelia,

      aj v náboženstve môžeme pokračovať nejakou peknou témou, ktorá, aj keď už bola prebratá kedysi na prvom stupni, je stále aktuálna a je potrebné sa ku nej vracať.

           Pri téme o veľkonočnom trojdní sme zistili, že Pán Ježiš nám zanechal niečo vzácne -  Eucharistiu – sväté prijímanie – svoje Telo a Krv. O jej dôležitosti rozprával ešte pred Poslednou večerou. Dokonca s nami uzatvoril zmluvu.

           Tejto zmluve predchádzal Ježišov  zázrak – rozmnoženie chlebov a rýb. Zopakujme si ho.

      Rozmnozenie_chleba.pptx

      Kto si túto stránku prezrel, môže mi to oznámiť cez odpoveď na otázku: Koľko mužov bolo na brehu Galilejského mora, keď Ježiš urobil tento zázrak?

       

      ......................................................................................................................................

      marec 2020

       

      Milí mladí kresťania,

      som rada, že sa opäť môžeme stretnúť. Dúfam, že ste všetci zdraví a s netrpezlivosťou čakáte na nové úlohy. Chcem vám pripomenúť, že v nebi nemajú ani voľno ani karanténu a stále čakajú, kedy im zatelefonujeme, pošleme e-mail, SMS ..... Aj keby sa vám vybili všetky batérie, nevadí, toto spojenie funguje stále a tento „beztechnický“  spôsob dorozumievania sa volá MODLITBA.

          Keďže teraz je pôstne obdobie, sústredíme sa na túto tému a pripomenieme si dôležité dni, ktoré nás v nasledujúcich týždňoch čakajú.

          Veľkonočné trojdnie – sú to dni, počas ktorých si pripomíname všetky tajomstvá nášho vykúpenia – Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, potom Veľkonočná vigília, Veľkonočná nedeľa.

          ????????????????????????????   zase?

          Áno zase. Aj keď sme už o týchto veciach hovorili niekoľko krát – hlavne s vami staršími – stále je to málo. Po skúsenostiach pri opakovaní a každoročnom pripomínaní, zisťujeme, že opakovanie je matkou múdrosti.  

           Vaša úloha:

          Zober do ruky Bibliu /Sväté Písmo/ a zisti, či udalosti v nasledujúcej prezentácii sú zoradené správne a snaž si uvedomiť, ako ich prežívame v dnešnej dobe.

      trojdnie.pptx

       

       

      DU: Veľkonočné trojdnie – ku každému dňu najdôležitejšiu udalosť.

       

      6.4.2020

       

      Moji milí,

      aj v tomto týždni sa vám chcem prihovoriť a pripomenúť vám, aby ste nezabúdali na Pána Ježiša a jeho lásku k nám.

           Teraz je výnimočný týždeň, ktorý voláme aj „veľký týždeň“. Prečo? Lebo si v ňom budeme pripomínať veľké veci, ktoré pre nás urobil Pán Ježiš. Začína Kvetnou nedeľou a pokračuje Zeleným štvrtkom, Veľkým piatkom, Bielou sobotou a Veľkonočnou nedeľou. O tom sme už hovorili minulý týždeň.

           Posielam vám prezentáciu, v ktorej sú obrázky Krížovej cesty. Modlitba Krížová cesta sa modlí počas pôstneho obdobia. Pomodlite sa ju sami, alebo  spolu s rodinou. Pomaly si ju prechádzajte a uvažujte o tom, čo všetko pre nás Ježiš vytrpel, aby nás zachránil a otvoril nám nebo. Texty k rozjímaniu nad jednotlivými zastaveniami si môžete vyhľadať aj na internete.

          Ďakujem aj vám milí rodičia, že svojím deťom pomáhate rásť vo viere, ktorej semienko bolo zasiate už pri krste.

       

      Krizova_cesta.pptx

       

      13.4.2020

       

      Milí deviataci!

      Ešte stále si užívate veľkonočné sviatky, pochutnávate si na dobrých koláčikoch, šunke, vajíčkach....? 

           Aj keď v tomto roku ste si ich nemohli užiť ako v rokoch minulých, nevadí, snáď na budúci rok to bude lepšie a veselšie a vy budete môcť ísť oblievať a šibať všetkých kamarátov a známych.

          Verím, že všetci už viete, čo si pripomíname cez Veľkonočné sviatky...... Pre istotu vám to pripomeniem aj ja.

      Veľkonočná nedeľa je najväčší sviatok kresťanov. Vtedy si pripomíname zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Ešte keď žil, hovoril, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Tým tretím dňom bola nedeľa. Keď v nedeľu ráno prišli ženy k hrobu, hrob bol prázdny a kameň odvalený. Anjel im oznámil, že Ježiš vstal z mŕtvych, aby to išli povedať apoštolom. Aj keď tí im spočiatku neverili, uverili vtedy, keď sa im Ježiš zjavil a oni sa ho mohli dotýkať a jesť s ním pri jednom stole. Aj ďalších 40 dní k nim Ježiš prichádzal, učil ich a pripravoval na svoj odchod do neba k Otcovi.

            Keď máte doma Bibliu, tak si o tom môžete  prečítať. Pozrite si aj obrázky v prezentácii a porozmýšľajte, kde by ste mohli vidieť sviecu, ktorá sa volá – paškál a sprítomňuje nám zmŕtvychvstalého Krista.

          Keď ste si počas sviatkov nestihli pozrieť nejaký film s náboženskou tématikou, pozrite si aspoň animovaný biblický príbeh. Nie je to rozprávka.

          Aby som zistila, kto sleduje túto stránku, pošlite mi na môj e-mail odpoveď na otázku, čo je to paškál. Túto istú vetu si napíšte aj do zošita.

      zmrtvychvstanie.pptx

      Jezis_zije_.mp4